.

Особиста безпека працівників податкової міліції. Поняття, зміст, принципи (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2388
Скачать документ

Реферат на тему:

Особиста безпека працівників податкової міліції. Поняття, зміст,
принципи

Безпека працівників податкової міліції

Рівень безпеки особистості та його залежність від факторів: історичне
минуле народу, менталітет, рівень розвитку економіки, рівень знань та
добробуту людини, психологія поведінки людей в екстремальних та
стресових ситуаціях. Місце особистої безпеки в професійно-службовій
діяльності працівників податкової міліції. Значення безпеки в
професійній діяльності працівників податкової міліції. Статистичні дані
протиправних дій відносно працівників ДПС України. До завдань покладених
на працівника податкової інспекції, належать:

– здійснення контролю за додержанням податкового законодавства,
правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати бюджетів,
державних цільових фондів податків і зборів, а також неподаткових
доходів, установлених законодавством;

– внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення
податкового законодавства;

– прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів
і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

– формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників
податків та інших обов’язкових платежів та Єдиного банку даних про
платників податків – юридичних осіб;

– роз’яснення законодавства з питань оподаткування серед платників
податків;

до завдань покладених на співробітника податкової міліції відносяться:

– запобігання злочинним та іншим правопорушенням у сфері оподатку-вання,
їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні
правопорушення;

– розшук платників, що ухиляються від сплати податків, інших платежів;

– запобігання корупції в органах державної податкової служби та
виявлення її фактів;

– забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної
податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов’язаних з
виконанням службових обов’язків.

Головними завданнями Державної податкової адміністрації України, згідно
з Указом президента України від 22 серпня 1996року № 760/96 “ Про
утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих
державних податкових адміністрацій” є: здійснення контролю за
додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою
і своєчасністю сплати до бюджетів податків, зборів, інших обов’язкових
платежів, установлених законодавством; прийняття рішень щодо накладення
фінансових санкцій та адміністративних штрафів на порушників податкового
законодавства та забезпечення їх стягнення, захист інтересів держави в
судових органах у справах, що стосуються сплати податків, зборів та
інших обов’язкових платежів; прийняття нормативних та методичних
документів з питань оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності
на виконання відповідних законодавчих актів. Що вивчає предмет особиста
безпека?

Небезпечні фактори, що впливають на діяльність податкової міліції.

Три групи чинників: природні, техногенні, соціальні.

1. До природної сфери (екологічних чинників) належать кліматичні,
ґрунтові, геоморфологічні, біотичні чинники.

2. До чинників небезпеки в техногенній сфері відносяться технічні,
санітарно-гігієнічні, організаційні та психофізіологічні.

3. До чинників небезпеки в соціальній сфері державно-правові,
етно-соціальні, інформаційні, психологічні.

Під екстремальною ситуацією розуміється таке складне узгодження умов
діяльності по забезпеченню безпеки, яке має для співробітника особливу
значимість; ситуації, об’єктивно наявні обставини якої, сприяються та
оцінюються співробітником як небезпечні для здоров’я та життя іншої
особи, так і самого співробітника.

Існують такі види екстремальних ситуацій:

– Швидкоплинна екстремальна ситуація – діяльність відбувається в умовах
жорсткого дефіциту часу, з максимальною психологічною напругою і
навантаженням, з необхідністю діяти в максимально швидкому темпі.

– Довготриваюча екстремальна ситуація – фізично та психологічно
напружена діяльність протягом довгого часу.

– Екстремальна ситуація з елементами невизначеності – необхідність
прийняття рішення при наявності альтернативних, суб’єктивно-вагомих
варіантів поведінки.

– Ситуації, що потребують постійної готовності до дії – співробітник
знаходиться у звичайних монотонних умовах, у чеканні екстремальних змін.

Екстремальні ситуації, що виникають в силу отримання недостовірної або
можливої інформації, мають важливу особливість – необхідність у швидкому
реагуванні співробітника при відсутності у нього впевненості у
достовірності отриманої інформації.

Потенційна небезпека ( виникає при будь-якому можливому контакті з
негативними якостями об‘єктів чи суб‘єктів ситуації.

Уявна небезпека – є результатом перебільшення чи хибної оцінки
негативних якостей ситуації, поведінки конкретних осіб, хибного
тлумачення мовних повідомлень.

Провокована небезпека ( виникає внаслідок появи окремих особистісних
негативних якостей працівника (агресивність, грубість, жорстокість,
пиха, гонор тощо) і відповідної протиправної реакції на них з боку інших
осіб.

Реальна небезпека ( це наслідок несприятливої динаміки
оперативно-службової ситуації з реальними факторами загрози життю та
здоров‘ю працівника.

Небезпека ( це стресовий фактор, який відображає ступінь усвідомлення
працівником податкової міліції обставин, за яких поведінка
правопорушників, дія стихійних лих, аварій чи катастроф тощо, можуть
завдати йому або членам його сім’ї фізичної, матеріальної або
психологічної шкоди, призвести до нещасного випадку, можливо й загибелі.

Фактори, що визначають схильність до небезпеки:

1. Стійкі протипоказання до небезпечних видів діяльності.

2. Тимчасові фактори обмеження використання працівника податкової
міліції в небезпечних ситуаціях.

3. Прояв віктимних особистих якостей, що роблять працівника уразливим
щодо злочинних посягань.

4. Тактико-операційні фактори “небезпечної” поведінки працівника.

5. Ситуативні негативні психічні стани працівника.

6. Ситуативно-психологічні фактори “небезпечної” поведінки працівника.
Поняття безпеки й небезпеки.

Безпека співробітників податкової міліції: поняття та принципи

Особиста безпека працівника податкової міліції – це комплекс основних та
допоміжних заходів, спрямованих на зниження рівня небезпечних факторів
до реально-можливого мінімуму, що дозволяє гарантувати збереження життя
і здоров’я, нормального психічного стану і дієздатності працівника під
час виконання функціональних обов’язків, професійних завдань як у
буденних, так і в екстремальних ситуаціях.

Основні заходи особистої безпеки: професійні, духовні, правові,
тактичні, психолого-педагогічні, фізичні, індивідуальні.

1. Професійні заходи передбачають набування та удосконалення досвіду
службової, бойової, оперативної підготовки, з метою його умілого
використання.

2. Духовні заходи передбачають дотримання культури поведінки з колегами
по роботі, з платниками податків, з особами, які ухиляються від сплати
податків, в сім’ї, із сторонніми особами та стійку моральну поведінку в
різних ситуаціях.

3. Правові заходи – це відповідність правової нормативної бази
об’єктивним умовам і завданням професійно-службової діяльності. Вони
передбачають знання правових норм, тримання їх при виконанні службових
обов’язків та розробку відповідних нормативних актів.

4. Тактичні заходи – знання тактики дій злочинців, і з урахуванням цього
уміле застосування своїх тактичних дій з метою затримання злочинця,
одержання перемоги над ним з мінімальними втратами і максимальними
прибутками.

5. Психологічно-педагогічні заходи – передбачають мобілізованість
психіки, настроєність на більш доцільні, активні, рішучі дії та
готовність до дій в складних чи небезпечних для життя чи здоров’я
ситуаціях.

6. Фізичні заходи – вміння застосовувати заходи протидії злочинним
посяганням на життя і здоров’я . Вони передбачають фізичний розвиток,
володіння прийомами рукопашного бою , а також формування стійкого
психомоторного стану до зовнішніх проявів небезпеки, з метою захисту
виконання професійних дій.

7. Індивідуальні заходи – сукупність індивідуальних якостей і
властивостей співробітника, його здібність ефективно застосовувати
необхідні заходи і засоби з метою забезпечення особистої безпеки.

Допоміжні заходи особистої безпеки – кадрові, організаційні,
психомоторні, керівні, медичні, матеріально-технічні, соціальні,
економічні.

1. Кадрові заходи – забезпечення ефективної діяльності співробітників у
відповідності з професійною придатністю, кваліфікаційним рівнем та
перспективою удосконалення професійної майстерності працівника.

2. Організаційні заходи – забезпечення організаційно-управлінськими
заходами згідно з чинним законодавством та спрямування діяльності
працівників на виконання завдань керівництва.

3. Психомоторні заходи – розвиток у співробітників інтелектуальних,
рухових та психомоторних якостей.

4. Керівні (управлінські) заходи – проведення заходів з боку керівництва
по забезпеченню безпеки підлеглих. Передбачено проведення інструктажів,
занять, розбору ситуацій, доведення відповідних наказів та контроль за
виконанням відповідних розпоряджень та вказівок.

5. Медичні заходи – спроможність надати долікарську допомогу потерпілому
як в буденних, так і екстремальних ситуаціях з використанням наявних
медичних і підручних засобів.

.

2

.

Матеріально-технічні заходи – забезпеченість працівників необхідними та
сучасними матеріально – технічними засобами ( зброя, спеціальні засоби,
спецтехніка, індивідуальні засоби, відеозйомка, зв’язок, транспорт
тощо.) з метою оперативного та ефективного вирішення службових завдань
та функціональних обов’язків.

7. Соціальні заходи – наявність соціальних гарантій працівників
податкової міліції ( обов’язкове страхування у разі нещасних випадків
при виконанні службових обов’язків, медичне обслуговування , створення
відповідних умов для праці та відпочинку) та підвищення позитивного
іміджу професії.

8. Економічні заходи – спроможність працівників задовольнити свої
матеріальні потреби та потреби своєї сім’ї.

Принципи особистої безпеки:

1. Організаційно-правовий.

2. Управлінський.

3. Індивідуально-професійний.

4. Методично-педагогічний принцип.

5. Духовний принцип.

6. Психологічний принцип.

7. Спеціально-тактичний принцип. Організаційно-правовий принцип –
система об’єктивних передумов для ефективного і безпечного здійснення
професійної діяльності.

1. До організаційно-правових принципів відносять: відповідні державні
структури (Кабінет Міністрів, Державна податкова адміністрація України,
Головне управління податкової міліції ДПА України), головним завданням
яких є науково обґрунтована реалізація правових, економічних,
матеріально-технічних та інших можливостей, що надані державою для
забезпечення захисту як системи в цілому, так і її конкретних
працівників. Значну роль відіграє Державна податкова адміністрація
України, ГУПМ ДПА України і в питаннях забезпечення
соціально-психологічної захищеності: формує позитивний імідж податкової
міліції через засоби масової інформації та суспільні організації,
створює в колективах податкової міліції сприятливу
соціально-психологічну атмосферу, удосконалює стиль керівництва тощо.

Крім цього до організаційно-правових принципів також належить діяльність
керівників підрозділів податкової міліції, які для ефективного вирішення
питань особистої безпеки працівників повинні:

– аналізувати організаційно-правові та соціально-економічні умови
здійснення правоохоронної діяльності і фактори, що визначають реальний
рівень професійного ризику;

– формулювати та подавати пропозиції у відповідні державні структури
щодо підвищення рівня захищеності і безпеки працівників;

– своєчасно доводити до підлеглих накази, директиви, інструкції,
практичні рекомендації та оперативну інформацію стосовно питань
особистої безпеки;

– розповсюджувати передовий досвід та проводити з підлеглими розбір
ситуацій, які привели або могли привести до нещасних випадків;

– здійснювати результативні контакти з державними органами (у тому числі
з іншими правоохоронними органами), громадськими і приватними
організаціями та об’єднаннями, засобами масової інформації, населенням з
метою забезпечення більш високого рівня професійної захищеності і
безпеки працівників;

– мобілізовувати наявні економічні і матеріально-технічні можливості для
підвищення рівня особистої безпеки працівників податкової міліції;

– приймати спеціальні управлінські рішення з метою підвищення рівня
професійної захищеності і безпеки;

– організовувати навчання працівників податкової міліції у системі
бойової, службової та професійно-психологічної підготовки;

– проводити індивідуальні бесіди та аналіз виконання
оперативно-службових завдань з позиції дотримання особистої безпеки;

– проводити навчання операційно-тактичним і психологічним прийомам
безпечної поведінки у різноманітних ситуаціях оперативно-службової
діяльності та поза виконання службових обов’язків та інші.

2. Управлінський принцип визначає взаємозв’язок між окремими стадіями і
етапами процесу забезпечення особистої безпеки. До управлінського
принципу входять способи його реалізації:

– комплексність;

– планування;

– контроль;

– управління;

– обов’язковість зворотного зв’язку;

– ефективність;

– ієрархічність;

– кадрове забезпечення ( відбір, атестація тощо);

– відповідальність;

– стимулювання;

– адекватність;

– однозначність;

– єдиноначальництво;

– взаємодія;

– координація;

– своєчасність;

– статистика;

– інші.

3. Індивідуально-професійний принцип – система заходів забезпечення
особистої безпеки та придбання необхідних навиків та досвіду.

Працівники податкової міліції для забезпечення особистої безпеки
повинні:

– знати і неухильно виконувати відповідні накази, директиви, практичні
рекомендації керівництва ДПА, ГУПМ України;

– знати основні тактичні прийоми забезпечення особистої безпеки у
різноманітних ситуаціях професійної діяльності;

– навчатися основам професійної діяльності, майстерному володінню
спеціальною технікою, зброєю, спеціальними засобами і засобами зв’язку
та індивідуального захисту;

– формувати індивідуальну готовність до застосування спеціальної
техніки, зброї, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу;

– уміти аналізувати і узагальнювати досвід безпечної поведінки колег по
роботі та інших працівників у екстремальних умовах службової діяльності;

– знати, застосовувати і творчо збагачувати тактику, прийоми і засоби
забезпечення особистої безпеки та безпеки колег та інші.

4. Методично-педагогічний принцип – представляє собою основоположні
ідеї, що визначають напрями пошуку безпечних рішень і служать
методологічною та інформаційною базою.

До них належать:

– системність;

– індивідуальні бесіди;

– аналіз виконання оперативно-службових завдань з позиції дотримання
особистої безпеки;

– навчання оперативно-тактичним прийомам;

– навчання психологічним прийомам безпечної поведінки;

– формування умінь, навичок до дій в екстремальних ситуаціях;

– пошук методів зниження небезпеки;

– інформація;

– класифікація;

– та інші.

5. Духовний принцип – культура поведінки працівника податкової міліції
(формування податкової та правової культури) у всіх можливих сферах його
діяльності (на службі; в побуті; в сім’ї; із сторонніми особами тощо).

Вони передбачають:

– податкову культуру;

– правову культуру;

– культуру праці (службової діяльності);

– моральні аспекти;

– етичні аспекти;

– шанування традицій;

– культура спілкування з колегами по роботі та із старшими;

– культура поведінки з платниками податків;

– культура поведінки із сторонніми особами;

– культура поведінки в сім’ї (побуті);

– культура проведення вільного часу;

– культура форми одягу та інші.

6. Психологічний принцип – передбачає психологічну готовність “на
виживання” тобто морально-поведінські установки, що сприятимуть
забезпеченню особистої безпеки.

Психологічна підготовленість працівників податкової міліції для
забезпечення особистої безпеки передбачає:

– знати основні психологічні прийоми забезпечення особистої безпеки у
різноманітних ситуаціях професійної діяльності;

– психологічні правила спілкування з колегами по роботі;

– психологічні правила спілкування із платниками податків;

– психологічні правила спілкування із сторонніми особами;

– удосконалення індивідуально-психологічних особливостей;

– формування стійкого психомоторного стану до зовнішніх проявів
небезпеки;

– вміння адаптуватися після стресових ситуацій;

– та інші.

7. Спеціально-тактичний принцип – передбачає навчання основам
професійної діяльності, майстерному володінню спеціальною технікою,
зброєю, спеціальними засобами , засобами фізичного впливу, засобами
зв’язку та індивідуального захисту; формування готовності до
застосування зброї і засобів активної оборони в екстремальних умовах .

До них належать:

– удосконалення професійної діяльності;

– майстерне володіння спеціальною технікою;

– узагальнення досвіду;

– майстерне володіння спеціальною технікою;

– майстерне володіння зброєю;

– майстерне володіння засобами спеціального захисту;

– майстерне володіння засобами фізичного захисту;

– передбачення можливих дій правопорушника;

– знання тактики дій злочинних елементів;

– забезпечення безперервного зв’язку;

– взаємодія;

– оцінка своїх сил та сил ворога;

– формування готовності до дій в екстремальних ситуаціях;

– здатність реально оцінювати ситуацію , що склалася і приймати відносно
цього адекватне рішення та інші.

Значення принципів при вивчені предмета “Особиста безпека працівників
податкової міліції”.

Список додаткової літератури

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної ради України 28
червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997 р.

Витяг із Закону України “ Про державну податкову службу в Україні” в
редакції Закону від 24 грудня 1993 року № 3813-XII зі змінами, внесеними
згідно з законами від 14 грудня 1994р.№ 287 / 94-Вр від 11 липня 1995 р.
№ 297 / 95-Вр від 16 травня 1996 року № 203 / 96-Вр, від 5 лютого та 98
р. № 83 / 98-Вр. Розділ V Податкова міліція. Статті 19-27.

Закон України “Про боротьбу з корупцією”// Нормативні акти щодо охорони
правопорядку – К.: НАВСУ,1998.

Закон України “Про державну таємницю”// Нормативні акти щодо охорони
правопорядку – К.:НАВСУ,1998.

Закон України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві” // НАВСУ. 1998.

Закон України “Про інформацію” // Нормативні акти щодо охорони
правопорядку –К.: НАВСУ,1998-580с.

Закон України “ Про охорону здоров’я”, від 19 листопада 1992 року. //
ВВР. – 1993. – № 4.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020