.

Навчання стрибку способом «фосбюрі-флоп» (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
187 1233
Скачать документ

Реферат на тему:

Навчання стрибку способом «фосбюрі-флоп»

Навчання стрибку способом «фосбюрі-флоп» необхідно проводити
там, де є для приземлення м’які поролонові мати. Для ефективного
оволодіння технікою стрибка у висоту з розгону способом «фосбюрі-флоп»
ті, що займаються повинні заздалегідь опанувати початковою підготовкою
(біговою, швидкісно – силовою і стрибковою). А також бажано, щоб вони
пройшли і початковий курс акробатичної підготовки. Тільки після цього
можна починати навчання. Нижче приводиться послідовність навчання
техніці стрибка у висоту способом «фосбюрі-флоп».

Завдання 1. Ознайомити, тих що займаються з технікою стрибка з розгону
способом «фосбюрі-флоп».

Засоби. 1. Демонстрація техніки стрибка. 2. Показ наочної допомоги:
кінограм, кінокільцівок і ін. 3.Пояснення основних фаз техніки стрибка.

Завдання 2. Навчити техніці бігу по дузі в умовах дії відцентрової сили

Засоби. 1. Біг по кругу радіусом 12 – 15 м.0 2. Біг по кругу з
поступовим зменшенням кривизни дуги від 12—15 до10–8 м. 3. Вільне
прискорення по прямій з переходом на дузі повороту в останніх 3—5 кроках
розгону. 4. Пробіжка по прямій з поступовим прискоренням на останніх 3—5
кроках, що виконуються по дузі.

Методичні вказівки. Під час бігу по кругу той, спортсмен засвоює
правильну техніку бігу з нахилом тулуба в центр круга. Причому викладач
повинен стежити, щоб нахил здійснювався не плечима, а всім тулубом. Тут
же освоюється техніка бігу з м’яким «складанням» ноги (у гомілці) і в
виносом вільної ноги вперед від тазостегнового суглоба залученням до
роботи стегна — гомілки — стопи і з активною постановкою ноги на грунт в
«захоплення». При виконанні вправ 1 і 2 необхідно правильно навчити
працювати руками. Руки виконують перехресний рух — «зовнішня» рука
виноситься не тільки вперед, але і упоперек тулуба, а «внутрішня» —
при цьому більше відводиться назад. При виконанні 3-ої і 4-ої вправи
вищеописані рухи необхідно освоїти при вбіганні і бігу по дузі. Крім
того, треба стежити, щоб спортсмени виконали біг по дузі з прискоренням.

Завдання 3. Навчити техніці відштовхування при дугоподібному
розгоні.

Засоби. 1. Стоячи біля опори, тримаючись рукою, виконувати мах від
стегна зігнутої ноги з крайнього заднього положення в напрямку дещо
всередину. 2. Імітація цієї ж вправи, стоячи в крузі на місці. 3.
Імітація постановки поштовхової ноги з виконанням махових рухів ногою і
руками на місці. 4. Імітація постановки поштовхової ноги і махові рухи
ногою і руками в ходьбі. 5. Імітація постановки поштовхової ноги і
махових рухів в легкому бігу по кругу, відштовхуючись через кожен
крок, а потім через 3—5 бігових кроків (можна із зменшенням радіусу
дуги). 6. Навчання відштовхуванню в бігу спочатку по прямій, а потім по
дузі. 7. Відштовхування з діставанням підвішеного м’яча
плечем, однойменним маховій нозі, з розгону. 8. Стрибки на гімнастичний
стіл з початкового положення в бігу по прямо-перехідній в дугу на
останніх 3—5 бігових кроках. 9. Відштовхування після дугоподібного
розгону біля планки (планка піднятий вище за зростання
спортсмена). Імітація положення входу на планку.

Методичні вказівки. При виконанні вправ 1 і слід стежити за
тим, щоб стегно махової ноги поверталося декілька всередину, а гомілка
прямувала п’ятою убік. Таз також повинен виводитися вперед з
деяким переміщенням всередину — це сприятиме при виконанні
відштовхування утриманню ОЦМТ на лінії дії поштовху. Тут же
відпрацьовується маховий рух руками. У вправах 3 і 4 освоюється
постановка поштовхової ноги на місце відштовхування з одночасними
маховими рухами руками і ногою. Поштовхова нога біговим рухом ставиться
попереду себе в «захват» на всю стопу з швидким прискоренням махових
рухів вгору. У вправах 5 і б ці ж рухи освоюються в бігу по
дугоподібному розгону, як в стрибках в довжину. Завершуючи
відштовхування, необхідно фіксувати положення його закінчення, а
приземлення здійснювати на поштовхову ногу. При виконанні вправи 7
необхідно стежити за прискоренням в бігу по дузі, а цільова
установка дозволяє краще виконати відштовхування і зафіксувати
положення його закінчення. Вправа 8 сприяє кращому освоєнню маху і
вертикальному зльоту стрибуна. Відштовхування після дугоподібного
розгону у планки виконується з індивідуального розгону. При цьому
необхідно стежити за технікою виконання бігу по дузі, контролювати ритм
і прискорення темпу на останніх трьох кроках розгону, правильну
постановку поштовхової ноги і синхронність виконання махових рухів. При
виконанні відштовхування спортсмени не повинні збивати планку або
проскакувати під неї. Приземлення після поштовху відбувається на
поштовхову ногу з подальшою пробіжкою уздовж планки.

Завдання 4. Навчити техніці переходу через планку.

Засоби. Імітація рухів переходу через планку. 1. Лежачи на
матах, на спині, ноги зігнуті в колінних суглобах. Упираючись лопатками
і стопами, підняти таз і стегна вгору, прогинаючи тіло (місток). 2.
Лежачи упоперек гімнастичного козла, зайняти положення переходу
через планку. 3. Виконання моста з положення стоячи. 4. Лежачи на
матах на спині, підняти високо ноги і активним рухом під себе,
упираючись стопами, прийняти положення переходу через планку. 5. Стоячи
спиною до ями приземлення, поштовхом двох ніг виконати рух
переходу . через планку. 6. Те ж, але виконати через невисоко підвішену
гумку (замість планки), з поступовим підвищенням висоти. 7.
Те ж, але відштовхуючись від містка. 8. Виконати стрибок в цілому з
3—5 кроків розгону по дузі. 9. Випробування стрибка з 5—7 кроків
розгону.

Методичні вказівки. При виконанні вправ 1, 2, 4, піднімаючи таз
вгору, повертати голову, притиснуту підборіддям на себе, у бік розгону і
тримати руки уздовж тіла. При освоєнні вправи 5 необхідно після поштовху
двома ногами в польотній фазі гомілки залишити якнайнижче, підборіддя
повинне бути узяте на себе і голова повернена у бік руху. Руки краще
тримати уздовж тіла. У момент прогинання таз займає найвище положення.
Тіло повинне бути не напружене. Приземлення виконується на спину з
активним згинанням тіла в тазостегнових суглобах. Ноги в коліні повинні
бути прямими і стопи узяті на себе. У момент приземлення все тіло
напружене. Після приземлення на лопатки спортсмени перекидом через
голову йдуть з ями. У вправах 6 і 7 окрім описаного вище необхідно
стежити за тим, щоб спортсмени виконували поштовх вгору під кутом 80—85°
і у вищій точці зльоту максимально піднімали таз вгору. При випробуванні
цілісного стрибка краще починати з розгону в 3—5 бігових кроків, але
обов’язково по дузі. При початковому навчанні бігу по дузі можна робити
відмітки останніх кроків і прагнути стежити за тим, щоб темп останніх
кроків безперервно зростав. Коли спортсмени зможуть виконувати стрибки
з короткого розгону, його можна збільшити і підібрати розгін кожному
індивідуально

Завдання 5. Вдосконалення елементів техніки в цілісному стрибку

Засоби. 1. Стрибки через планку з короткого і повного розгону . 2.
Стрибки через розставлені по кругу бар’єри

Методичні вказівки. При вдосконаленні техніки рухів в цілісному
стрибку важливо поступово піднімати планку, збільшувати швидкість
розгону і удосконалювати ритмо-темпову структуру в останніх кроках
розгону. Необхідно стежити, щоб останні 3—5 кроків, виконувані по дузі,
проходили на великій швидкості, поштовхова нога повинна ставитися
біговим рухом вперед від себе в «захват» — точно по лінії
розгону. Останній крок повинен бути дещо коротшим і швидким. У момент
поштовху тіло повинне бути витягнуте вгору. Поворот спиною виконується
тільки після відштовхування.. Приземлення повинне виконуватися на
лопатки з подальшим перекидом через голову. У момент переходу через
планку голова повинна бути узята на себе і повернена по ходу розгону.

Типові помилки, що зустрічаються в навчанні техніці «фосбюрі-флоп»,
подані в таблиці.

Типові помилки стрибунів у висоту

при стрибку «фосбюрі-флоп»

Помилка

Способи виправлення помилок

Розгін і підготовка до поштовху

При розгоні постановка на опору виконується розслабленою
стопою Необхідно виконувати на пружній опорі

Акцент на бігу від стегна, на високому піднятті колін Структура
бігового кроку природна і ефективна, якщо рух починається від
тазостегнового суглоба з подальшим залученням до роботи стегна
–гомілки-стопи

Відсутність «відчуття швидкості» і ритму Для підвищення ефективності
відштовхування стрибун повинен поступово нарощувати швидкість в розгоні
і підвищувати темп на останніх 3 кроках

Великий нахил тулуба вперед при виконанні передпоштовхових кроків При
проході через махову ногу тулуб повинен займати вертикальне положення

Недостатній нахил тулуба до центру дуги Нахил тулуба в бігу по дузі
повинен бути збережений до кінця

Відштовхування

Постановка поштовхової ноги не по лінії розгону і з розворотом
Поштовхова нога біговим кроком ставиться по лінії розгону без розвороту

Опускання ближнього плеча до планки При вході в поштовх тримати ближнє
плече до планки дещо вище

Ранній нахил тулуба у бік планки Стрибун повинен могутньо проштовхнутися
вперед з махової ноги на поштовхову і при вході в поштовх синхронно
виконати махові рухи ногою і руками

У фазі завершення відштовхування тулуб повернений спиною до планки
Поворот спиною до планки повинен бути тільки після
закінчення відштовхування

Перехід через планку

Немає зорового контролю Контроль за положенням планки здійснюється за
рахунок повороту голови у напрямі польоту

Пасивний перехід планки У момент переходу планки активний рух тазу вгору
прискорять обертовий момент навколо планки

Фіксація махової ноги в положенні відштовхування У положенні
відштовхування нога опускається вниз до поштовхової ноги

Розкидані руки у момент переходу Руки у момент переходу повинні
бути витягнуті уздовж тіла

Техніка стрибка в висоту з розгону способом «переступання»

| Розгін при стрибку у висоту способом «переступання» виконується
під кутом 30—45° збоку планки. Відштовхування відбувається дальньою від
планки ногою. Місце відштовхування розташовується 70—80 см від проекції
планки. Після виконання поштовху стрибун злітає вгору, утримуючи тулуб
у вертикальному положенні. Тулубом і маховою ногою стрибун входить на
планку, поштовхова вільно опущена внизу. У момент переходу планки
виконуються наступні рухи: за рахунок опускання махової ноги за планку
поштовхова нога дугоподібним рухом з поворотом коліна і стопи дещо
назовні переноситься через планку. Голова, плечі і весь тулуб стрибуна
нахиляються вперед і дещо у бік планки. У момент переходу через планку
за рахунок нахилу голови, плечей вперед стрибун піднімає вище таз. Рух
тулуба дещо у бік планки дає можливість краще піти від планки.
Опускання рук уздовж тіла також допомагає ефективнішому переходу через
планку. Приземлення відбувається на махову ногу, а потім на поштовхову.

Стрибок у висоту з розгону способом «переступання»

Навчання стрибку способом «переступання»

Завдання 1. Ознайомлення з технікою стрибка.

Засоби. Показ техніки стрибка і т. д., демонстрація кінограм,
кінокільцівок і т.д.

Завдання 2. Навчити техніці відштовхування.

Засоби. 1. Стоячи на поштовховій нозі, зробити замах маховою ногою і
руками назад і, виводячи синхронно вперед-вгору махову ногу і руки,
виконати відштовхування. 2. Та ж вправа, з постановкою ноги на місце
відштовхування — виконати маховий рух і відштовхнутися. 3.
Відштовхування з 2, 3 і 5 кроків.

Методичні вказівки. Необхідно, щоб махові рухи виконувалися з
більшою амплітудою і відштовхування закінчувалося повним випрямлянням
поштовхової ноги і тулуба. При навчанні відштовхуванню необхідно
використовувати вправи з діставанням високо підвішеного предмету рукою,
головою, маховою ногою.

Завдання 3. Навчити способу переходу через планку і приземленню

Засоби. 1. Стоячи збоку планки, виконати імітацію переходу через
планку. 2. Та ж вправа, але виконувати з 2-3 кроків. 3, Та ж
вправа, але виконувати з відштовхуванням. 4. Стрибки через планку з
3—5 бігових кроків.

Методичні вказівки. При виконанні 1-ої вправи – імітації
переходу через планку — необхідно в початковому положенні стоячи збоку
послідовно переносити махову і поштовхову ногу через планку, при цьому
тулубі нахиляється вперед у бік поштовхової ноги і руки опускаються
вниз. Приземлений відбувається на махову ногу. При стрибку через планку
з 3—5 бігових кроків необхідно стежити, щоб всі рухи переходу через
планку виконувалися у вищій точці зльоту.

Завдання 4. Вдосконалення техніки стрибка у висоту з розгону способом

«переступання».

Засоби. 1. Стрибки з повного розгону.

Методичні вказівки. Необхідно індивідуально підібрати кожному
довжину розгону. Під час виконання стрибків через планку необхідно
стежити за тим, щоб розгін виконувався із збільшенням швидкості і
довжини кроків. Відштовхування повинне виконуватися точно вгору, без
завалів на планку. Цей спосіб застосовується при початковому навчанні,
де немає м’яких поролонових ям для приземлення.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020