.

Фізична підготовка дітей дошкільного віку (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
17 6250
Скачать документ

Фізична підготовка дітей дошкільного віку

КУРСОВА робота

Вступ

Актуальність теми. особлива роль відводиться оновленню всієї системи
дошкільного виховання. Умовно визначено три основних напрямки
оновлення системи дошкільного виховання :

Оновлення та розширення функції традиційних загально

розвиваючих садків шляхом відкриття в них профільних

реабілітаційних груп.

Створення міні-садків (сімейних, прогулянкових),

шкіл-садків, центрів.

Відкриття дошкільних закладів, які працюють за

альтернативним та новітніми технологіями.

Відрізняються вони від традиційних дошкільних закладів самостійними
концепціями, спеціалізованими програмами, широким діапазоном послуг за
межами державних програм, спрямованих на розвиток індивідуальних
здібностей дітей [39, 44].

Такі дошкільні навчальні заклади функціонують майже у всіх областях
України. В 1995 році в Луганській області проводився Всеукраїнський
семінар “Організація нетрадиційних типів дошкільних закладів та
використання новітніх технологій у педагогічному процесі з дітьми
дошкільного віку”, де були продемонстровані принципово нові моделі
педагогічного процесу, які були обґрунтовані на історичних традиціях,
культурі народу і загальнолюдських цінностях.

Центральною фігурою в педагогічному процесі є творча особистість
педагога, котрий спрямований акумулювати в собі все нове, прогресивне,
трансформуючи це в співробітництво з дитиною, сім’єю та колегами по
роботі.

Всі ці обставини мають безпосереднє відношення також і до процесу
фізичного виховання та фізичної підготовки дошкільнят в умовах занять
в

Розділ І.

Фізичний розвиток та фізична підготовленість дітей середньої та старшої
вікових групи дошкільних навчальних закладів

1.1. Анатомо-фізіологічні особливості розвитку організму дітей
середньої та старшої вікових груп дошкільних навчальних закладів
і

їх використання у фізичному вихованні

Віковий період від 5 до 7 років називають періодом “першого витягнення”,
коли за один рік дитина може вирости на 7-10см. Середній ріст
дошкільника 5 років складає біля 106,0-107,0 см, а маса тіла – 17-18 кг.
За шостий рік життя середній приріст маси тіла за місяць досягає 200,0
г, а росту – 0,5 см.

Розвиток опорно-рухового апарату (скелета, суглобно-зв’язковий апарат,
м’язи ) дитини до п’яти-шести років ще не завершився. Кожна з 206 кісток
продовжує змінюватись за розміром, формою, будовою, причому у різних
кісток фази розвитку неоднакові [4, 16, 25, 38, 42].

Зрощування частин решітчастої кістки черепу та окостеніння слухового
проходу завершується до шести років. Зрощування ж між собою частин
потиличної, основної та обох половин лобної кісток черепу до цього віку
ще не завершене. Між кістками черепа зберігаються хрящові зони, тому
ріст продовжується. Окружність голови дитини в цей період дорівнює
приблизно 50 см. Ці розміри слід враховувати при підготовці атрибутів
для святкових заходів та рухливих ігор.

Окостеніння опорних кісток носової перегородки починається з 3-4 років,
але до шести років ще не завершене. Ці особливості необхідно враховувати
при проведенні рухливих ігор, ігрових вправ та фізкультурних занять, так
як навіть самі легкі травми в області носа і вуха можуть призвести

швидкому темпі на коротких дистанціях з переходом на більш спокійний
темп. Виконання вправ в різному темпі сприяє розвитку у дітей вміння
прикладати різні м’язові зусилля у відповідності до запропонованого
темпу.

В заняттях та в ігровій діяльності використовуються біг в ускладнених
стартових положеннях (сидячи, сидячи навприсядки, стоячи на одному
коліні та ін.)

Час (сек.)

4,0 3,0 2,0 1,0

Вік

Рис. 1. Вікові особливості швидкості бігу на 10 м з ходу.

Розвиток швидкості сприяють і рухливі ігри. В них, виконуючи завдання на
швидкість за сигналом, дитина може самостійно змінювати характер руху,
його швидкість в залежності від зміни ситуації. Правильна рухова реакція
дитини буде визначатись вмінням швидко сприймати напрямок і швидкість
предмету, що рухається з врахуванням відстані і часу його наближення. Це
вимагає визначеного рівня розвитку рухливості нервових процесів і сприяє
їх вдосконаленню, а також деяких просторових і часових оцінок. Все це
дозволяє дитині правильно орієнтуватись в ситуації, яка складається на
той момент часу [3, 12, 26].

CM

120

100

80

60

40

З 4

5 6

7

Вік

Рис. Вікові особливості швидкісно-силових якостей (за показниками
стрибка)

При проведенні загально розвиваючих вправ необхідно більше
використовувати набивні м’ячі по мірі того, як діти оволодівають
відповідними до їх віку вправами без обтяжень. По мірі засвоєння таких
вправ їх можна використовувати в рухливих іграх та під час прогулянок
[12, 15, 25 ].

Витривалість – це здатність протидіяти втомі в ході виконання будь-якої
діяльності. Витривалість визначається функціональною стійкістю нервових
центрів, координацією функцій рухового апарату [З, 24, 25]. В
дошкільному віці енергетичні ресурси організму

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

Вік

Рис.3. Розвиток витривалості. Біг на витривалість (за пройденою
дистанцією), (черв.)-хлопчики, (зел)- дівчатка.

Таким чином, діти старшої та середньої вікових груп, при використанні
раціональних форм занять фізичними вправами , мають необхідний потенціал
для різностороннього розвитку основних фізичних якостей, рівня розвитку
яких визначається успішністю рухової діяльності дітей.

Охорона життя та зміцнення здоров’я дітей. Загартування. Створити умови
життя, що відповідають гігієнічним вимогам. Продовжувати здійснювати
комплекс загартовуючих заходів. У приміщенні групові кімнати
систематичним провітрюванням підтримувати температуру повітря у тих же
межах, що і в середній групі.

Забезпечити щоденне достатнє перебування дітей на повітрі, відповідність
їхнього одягу погодним умовам.

Продовжувати закріплювати в дітей самостійні навички проведення простих
водних процедур. Температуру води при місцевих процедурах постійно
знижувати (так же, як і в попередній групі).

Можна проводити обливання ніг водою контрастних температур. При
обливаннях всього тіла початкова температура води +34-35 С, кінцева
+22-24°С. Знижувати температуру води при місцевих і загальних
процедурах, керують гігієнічними вимогами.

Продовжувати купання дітей у відкритих водоймах. Тривалість купання
збільшити до 8-10 хвилин.

Загартувати дітей прохолодним повітрям під час ранкової гімнастики та
гігієнічної гімнастики після денного сну. Температура повітря у
фізкультурному залі поступово знижується з +23-24°С до +14-15°С (на 1°С
кожен тиждень). Діти виконують вправи босоніж, в одних трусах.

При проведенні загартування здійснювати індивідуальний підхід до дітей,
враховувати їхній стан здоров’я ступінь звикання до впливу загартовуючих
заходів.

Фізкультурно-оздоровча робота. Виховувати у дітей звичку до щоденного
виконання ранкової гімнастики та гігієнічної гімнастики після денного
сну (тривалість 8-10хв.). Привчати послідовно виконувати вправи для рук
і ніг, тулуба з більшою амплітудою у заданому темпі; узгоджувати
активний видих з певними фазами рухів. Звертати увагу на формування
постави та зміцнення стопи.

торбинкою або медицинболом на голові (маса 500 г). Стоячи на
гімнастичній лаві (колоді), підніматись на носки, повертатись навколо
себе: стояти на одній нозі (друга відведена назад, руки в вгору, на
поясі, робити “ластівку”. Крутитися парами, тримаючись за руки.

Загально-розвиваючі вправи. Вправи виконуються з різних вихідних
положень (стоячи, сидячи, лежачи) з використанням обручів, палиць,
скакалок, м’ячів та інших предметів.

Вправи для рук і плечового поясу. Приймати різні вихідні положення: руки
перед грудьми, руки до плечей (лікті опущені, лікті в сторони). З
першого положення розводити руки в сторони, випрямляти вперед,
розгинаючи руки в ліктях ; з другого – положення руки за голову
розводити руки в сторони, піднімати вгору. Піднімати руки вперед-вгору
зі зчепленими в замок пальцями (кисті повертати всередину тильною
стороною). Піднімати обидві руки вгору-назад по черзі й одночасно.
Піднімати й опускати кисті, стискувати і розтискувати пальці.

Вправи для ніг. Переступати на місці, не відриваючи від опори носків
ніг. Присідати кілька разів підряд, з кожним разом нижче, піднімати
пряму ногу вперед махом. Робити випад уперед, у сторону, тримаючи руки
на поясі, виконуючи руками рухи вперед, у сторону, вгору. Захоплювати
предмети пальцями ніг; трохи піднімати і опускати; перекладати або
пересувати їх з місця на місце. Переступати приставними кроками в
сторону на п’ятках, спираючись носками ніг об палицю, канат.

Вправи для тулуба. Стати до стіни без плінтуса, притиснутися до неї
потилицею, спиною, сідницею і п’ятками, піднімати руки вгору й опускати
їх униз. Притиснувшись спиною до гімнастичної стінки, взятися руками за
рейку (на рівні стегон), по черзі піднімати зігнуті і прямі ноги. Стоячи
обличчям до гімнастичної стінки, взятися руками за рейку на рівні пояса,
нахилитися уперед, угинаючись. Повертатися, розводячи руки в сторони, з

положення перед грудьми, за голову. Нахилятися уперед, намагаючись
торкнутися підлоги долонями, піднімати за спиною зчеплені руки. Тримаючи
руки вгорі, нахилятися в сторони. Прийняти упор присівши, з упору
присівши переходити в упор присівши на одній нозі, відводячи другу в
сторону. Стоячи на колінах, сідати на підлогу праворуч і ліворуч від
колін. Лежачи на спині, рухати ногами, схрещувати їх; підтягувати
голову, ноги до грудей – групуватись. Лежачи на животі, упиратися
руками, випрямляти їх, трохи піднімаючи голову і плечі. Підтягатися на
руках по гімнастичній лаві.

Танцювальні вправи. Починати та закінчувати рухи відповідно до музичної
фрази. Виконувати приставні кроки з присіданням, крок галопу; змінювати
характер рухів на швидкий, пожвавлений, точно виконувати ритмічний
малюнок. Чергувати простий і дрібний крок, виконувати перешикування у
колі. Розходитись та сходитись парами. Творчо застосовувати знайомі
танцювальні дії.

Шикування та перешикування. Самостійно шикуватись у колону, шеренгу по
одному, парами, в коло, перешикуватися з однієї колони в три, чотири
через центр трійками, четвірками; повертатися вправо і вліво. Рівнятися
у колоні, шерензі, по лінії, носках. Розмикатися у колоні на витягнути
руки вперед, у шерензі, колі – на витягнуті руки в сторони.

Рухливі ігри та ігрові вправи. Ігри з ходьбою, бігом, рівновагою: “Птахи
і зозуля”, “Гуси-лебеді”, “Ми веселі діти”, “Чия ланка швидше
збереться”, “Зроби фігури”, “Каруселі”, “Хто перший”, “Мишоловка”,
“Квач”, “Карасі і щука”, “Хитра лисиця”, “Шпаки”, “Теремок, “Хлібчик”.

Ігри з повзанням і лазінням: “Ведмідь і бджоли”, “Хто швидше до
прапорця”, ” Курочка і горошинки”.

Ігри з киданням та ловінням предметів : “Мисливці і зайці”, “Цілься
краще”, “Серсо”, “Підкинь і злови”, “Не давай м’яч”., “Кільцекид”.

Ігри із стрибками: “Вудочка”, “Хто краще стрибне”, “Чижик у клітці”,

”Не боюсь”, “Снігурі і кіт”, “Не залишайся на підлозі”.

Ігри на орієнтування у просторі: “Піжмурки”, “Горюдуб”, “Відгадай, чий
голосок?”, “Заборонений рух”, “Бережи предмет”, “Чий вінок кращий”,
“Довгоносий журавель”, “Ходить гарбуз по городу”.

Доріжка перешкод. Виконування послідовно такі вправи: біг, підлізання
під дуги, прорізання в обруч, ходьба по колодці (лаві), стрибок у
глибину, бігом повертатись на місце старту.

Спортивні ігри та ігрові вправи. Бадмінтон. Учити правильно тримати
ракетку. Відбивати волан ракеткою, спрямовуючи його в певний бік; грати
одне з одним, з вихователем.

Баскетбол. Перекидати м’яч один одному обома руками від грудей, вести
м’яч правою та лівою рукою з відскоком від землі (підлоги). Кидати м’яч
у кошик обома руками від грудей, знизу, зверху. Грати за спрощеними
правилами.

Футбол. Виконувати удари по м’ячу з місця та розбігу. Вести м’яч правою
та лівою ногою. Зупиняти м’яч який котиться, підошвою або внутрішньою
стороною ступні, відбивати його у зворотньому напрямку. Ударяти м’ячем
об стінку кілька разів підряд. Передавати м’яч ногою один одному в парах
(відстань 3-5 м). Влучати м’ячем у предмети (булава), забивати м’яч у
ворота. Грати за спрощеними правилами.

Ігрові вправи : “Влучи у ворота”, “Влучи в кеглю”, “Проведи м’яч”, “М’яч
у стінку”, “Точний пас”, “Гол у ворота”.

Хокей. Прокочувати шайбу (маленький м’яч) ключкою один одному в парах.
Прокочувати шайбу (м’яч) ключкою у заданому напрямку; забивати її у
ворота. Грати за спрощеними правилами.

Ігрові вправи. “Забий шайбу у ворота”, “Збий городок”.

Вправи спортивного характеру. Катання на санках. Кататися з гірки по
одному, по двоє. Катати на

Продовження табл.2.

Фізкультурна хвилинка

Щоденно по мірі необхідності 1-3 хв. в залежності від виду та змісту
занять

Фізкультурні свята Не менше 2 раз на рік. Тривалістю до 60 хв.

2-3 рази на рік, тривалістю до 1,5 год.

Самостійна рухова діяльність дітей Щоденно. Характер та продовженість
залежать від індивідуальних потреб дітей.

Основною формою занять фізичною культурою є заняття з фізичної
культури. Структура занять з фізичної культури є загальноприйнятою і
складається з ввідної частини (4-6 хв.), основної (18-20хв.) та
заключної частини (3-4хв.). В першій частині заняття пропонуються вправи
в ходьбі, бігу, шикування, перешикування, нескладні ігрові завдання.
Необхідно звертати увагу на чергування вправ з ходьби та бігу – їх
одноманітність втомлює дітей, понижує якість виконання вправ, а також
може привести до небажаних наслідків (порушення постави і т .і.). В
другій частині занять вивчаються вправи загально розвиваючого характеру.
Основні види рухів, проводиться рухлива гра. В заключній частині
використовують вправи в ходьбі, нескладні ігрові завдання [13, 15,
17,22].

Загально розвиваючі вправи спрямовано впливають на організм в цілому, на
окремі м’язові групи та суглоби, а також сприяють покращенню координації
рухів, орієнтації в просторі , позитивно впливають на діяльність
серцево-судинної та дихальної систем організму. Важливе значення для
правильного виконання загально розвиваючих вправ має вихідне положення.
Змінюючи його, можна полегшити або ускладнити рухове завдання.

При вивченні вправ загально розвиваючого характеру

Розділ ІІ.

Організація і методика проведення досліджень

2.1.Мета і завдання досліджень

Мета даної дипломної роботи полягає у розробці та використанні
тренувальних програм для підвищення показників рівня фізичної
підготовленості дітей 5-6 років в умовах проведення занять з фізичної
культури в дошкільних навчальних закладах. Тренувальні програми створені
у вигляді комплексів рухливих ігор переважну більшість яких складали
українські народні рухливі ігри.

Для досягнення мети даної дипломної роботи передбачається
послідовно вирішити ряд наступних завдань :

Вивчити особливості організації та проведення занять
з

фізичної культури в дошкільних навчальних закладах.

Визначити вихідний рівень фізичної підготовленості дітей
5

– 6 років на основі оцінки рівня розвитку фізичних
якостей і

з врахуванням цих даних розробити тренувальні
завдання

(комплекс рухливих ігор) з переважним їх впливом на розвиток

фізичних якостей.

Запровадити тренувальні програми (комплекси рухливих

ігор) в процес проведення занять з фізичної
культури з

дітьми 5-6 років.

Визначити рівень впливу тренувальних програм (комплексів

рухливих ігор) на фізичну підготовленість дітей середньої
і

старшої вікової групи в умовах занять з фізичної
культури в

дошкільних навчальних закладах.

Вирішення даного кола завдань сприятиме розширенню теоретичних знань про
використання тренувальних програм, складених на основі

дошкільних навчальних закладах І допомогло визначити контингент
досліджуваних.

В проведенні дослідження приймали участь діти 5-6 років (середня і
старша вікові групи) дошкільних навчальних закладів м.
Івано-Франківська. Загальна кількість досліджуваних -76 дітей. Всі
учасники дослідження були розподілені на дві основні групи : контрольну
– 39 дітей та експериментальну – 37 дітей. Із досліджуваних 36 хлопчиків
і 40 дівчаток.

Детальна числова характеристика контингенту досліджуваних подається в
таблиці.

Таблиця 3. Числова характеристика контингенту досліджуваних

Вік, стать групи 5 років 6 років Всього

X Д X Д

Контрольна 8 10 10 11 39

Експериментальна 8 10 10 9 37

Всього: 16 20 20 20 76

Всі дослідження проводились на базі дитячих садочків № З “Бджілка” і № 7
“Колобок” м. Коломиї в ході вересня 2004 року-квітня 2005 року.

Розділ ІІІ.

Шляхи підвищення рівня фізичної підготовленості дітей 5-6 років в умовах
дошкільних навчальних закладів

1.4. Застосування тренувальних програм в заняттях з фізичної культури
основаних на використанні рухливих ігор

В теорії та методиці фізичної культури існує ряд ключових понять серед
яких виділяють поняття “фізична підготовленість” [15,25,39].

Фізична підготовленість розглядається як результат процесу фізичної
підготовки – придбання знань в області фізичної культури, формування
різних вмінь та навичок і виховання фізичних якостей, тобто, в даному
випадку – як результат процесу фізичного виховання дітей середньої і
старшої вікових груп дошкільних навчальних закладів і використання
основної форми занять фізичними вправами – занять з фізичної культури.

Визначення рівня фізичної підготовленості дітей 5-6 років, який можна
було би прийняти в даному дослідженні за вихідний, проводилось у вересні
2004 року за допомогою тестових вправ в який прийняло участь 76 дітей
віком 5-6 років. Всі учасники тестування були розподілені на два групи:
контрольну та експериментальну. В кожній групі нараховувалось відповідно
39, 37 дітей. Методика проведення тестування відповідала існуючим
вимогам. Результати математичної обробки показників фізичної
підготовленості на попередньому етапі в обох групах подаються в таблиці
4.

Таблиця 5. Результати математичної обробки показників фізичної
підготовленості дітей 5-6 років на заключному етапі в контрольній групі

(п= 39)

Види тестових вправ Вікові групи і показники варіаційних рядів

5 років 6 років

Хлопчики Дівчатка Хлопчики Дівчатка

X О V X О V X 0 V X 0 V

1. Біг Ом з ходу (с). 2,35 0,61 9,15 2,49 0,43 7,51 2,12 0,62 6,54 2,41
0,59 5,21

2.БігЗОм

з високого

старту (с) 8,51 0,27 5,25 9,02 7,25 6,12 8,15 0,35 8,26 8,27 0,22 6,23

3. Стрибок

в довжину

з місця (см) 91,4 6,2 9,22 75,3 7,52 8,27 98,7 5,23 7,72 90,2 6,41 8,13

4. Метання

малого

м’яча на

дальність

(м) 7,52 0,92 7,63 5,10 1Д2 7,83 8,10 1,15 6,53 6,15 0,95 7,43

Таким чином, візуальний аналіз результатів математичної обробки
показників фізичної підготовленості дітей 5-6 років в контрольній та
експериментальній групах, отриманих в результаті використання різних
засобів фізичного виховання підтверджує гіпотезу даної дипломної роботи.

Таблиця 6. Результати математичної обробки показників фізичної
підготовленості дітей 5-6 років на заключному етапі в експериментальній

групі (п = 37)

Види тестових вправ Вікові групи і показники варіаційних рядів

5 років 6 років

Хлопчики Дівчатка Хлопчики Дівчатка

X 0 V X 0 V X 0 V X 0 V

І.Біг 10 м з ходу (с) 2,32 0,25 6,42 2,40 0,19 5,35 2,10 0,16 7,71
2,29 0,17 6,27

2.Біг 30 м з

високого

старту(с) 8,49 0,19 7,51 8,96 0,15 7,49 8,07 0,12 5,36 8,19 0,15 7,36

3. Стрибок

в довжину

3 МІСЦЯ

(см) 95,6 7,4 9,57 80,3 6,8 8,52 101,6 5,4 6,82 95,4 6,5 9,31

4. Метання

малого

м’яча на

дальність

(м) 7,85 0,85 643 5,25 0,64 7,51 8,73 0,92 7,36 6,36 0,54 9,27

Список використаної літератури

Аскарина М.М. Воспитание детей раннего возраста. -М.:

Медицина, 1977. -173 с.

Аркин Е.А. Дошкольный возраст. -M.: Учпедгиз, 1948.-168с.

Бальсевич В.К. Исследование локомоторной
функции в

постанатальном онтогенезе человека (5-60лет): Автореф.

дис.докт. пед. наук : 03.00.13. –М.: 1971. – 38 с.

Бальсевич В.К., Запорожанов В.А. Физическая активность человека. -К,;

Здоров’я, 1987.-223с.

Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. –М.:
Фізкультура и спорт,1991. -288с.

Боберський І. Рухові ігри та забави. – Львів; Наукове товариство
ім.

Т.Г.Шевченка, 1994. – 64 с.

Воспитание и обучение в детском саду /Под общ. Ред. А.В.Запорожця и

Т.А.Марковой. –М.: Педагогика, 1976. – 135 с.

Воробей Г.В.Народні ігри та забави. –К.: 995. – 175 с.

9.Гавришко С. Визначення збалансованості та надійності
рухової функції діяльності 4-6 років // Молода спортивна наука України :
Матеріали

6-ої наукової конференції. -Львів. Видавничий дім Панорама. 2002.-
С. 252 -255.

10.Горіхова скриня і Українські народні ігри. Для
дошкільного та молодшого шкільного віку / Упорядник : В.Пепа. –К.:
Веселка, 1993. – 96 с. 11 .Григоренко ГЛ., Чиженко Т.М. Вплив
українських народних ігор на рухову активність дітей 6-7 років //
Сучасні проблеми розвитку теорії і методики спортивних і рухливих
ігор: Тези другої Всеукраїнської науково-практичної
конференції. -Львів.: ЛДІФК 1997. – С. 66 – 69. 12.Гуляйкин В.А.
Методика физической подготовленности детей 4-6 лет на основе воспитания
двигательных качеств : Автореф. дис….канд. пед. наук : 13.00.04.-Л.:
ГТ991.-20 с.

13.Ермакова З.И. Измерение физического развития и
физической

подготовленности детей дошкольного возраста под влиянием различных

двигательных режимов : Автореф. дис… Канд. Пед. наук :13.00.04.
–Минск,

1974.-28с.

14.Заєць Л.В. Комплексна оцінка стану
соматичного старшого

дошкільного віку // Молода наука України :
Матеріали 6-ї

наукової, -Львів. Видавничий дім Панорама, 2002. -С. 252-255.

15.Запорожец А.В. Развитие произвольных
движений. M.:

Изд-во АПН РСФСР, 1960. -87 с.

Іб.Кенеман А.В., Хухлаева Д.В. Теория и
методика

физического воспитания детей дошкольного
возраста. -М.:

Просвещение, 1978. – 272 с.

17.Кильпио Н.Н. 80 игр для детского сада.
Изд. 3-є. -М.;

Просвещение, 1973. – 63 с.

18.Козлов А.И. Основные зтапы развития двигательных способностей детей

и подростков // Спорт в современном обществе : Всемирный научный

конгресс –M.: 980. –С. 75.

19.Конторович М.М., Михайлова Л.И. Подвижные игры в детском саду. –

М.; Учпедгиз, 1961.-89 с.

20.Красногорский Н.И. Высшая нервная деятельность
ребенка. -M.:

Медгиз, 1958. – 107 с.

21.Леви-Гориневская Е.Г. Развитие основных движений у детей

дошкольного возраста. -М.: Изд-во АПГ РСФСР, 1955. -146 с.

22.Матвеев Л.Г. Теория и методика физической культуры /Учебник для

институтов физической культури. -М.; Ф и С, 1991.-452 с.

23.Мейксон Г.В. Современнные аспекти физического
воспитания

школьников // Сборник научннх трудов . -М.; 19855,-е. 51-58.

24.Новикова О. Нетрадиційна методика розвитку рухових
якостей

дошкільнят. // Молода спортивна наука України: Матеріали 6-ої наукової

конференції. -Львів. Видавничий дім Панорама. 2002. -ст. 336 – 338 .

57

25.Основи теории и методики физической культури /Под общ.
Ред.

А.А.Гужаловського. -М.: Ф и С, 1986. – 352 с.

26.Осокина Т.И. Физическая культура в детском
саду. -М.;

Просвещение, 1973.-156 с.

27.Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. Физические
упражнения

и подвижные игры для дошкольников. -VI.; Просвещение, 1971.-135

28.Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. Подвижные игры для малышей. -М.:

Просвещение, 1965. – 68 с.

29.Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. Гимнастика в детском саду. Изд. 2-е.
-М.:

Просвещение, 1969. – 78 с.

ЗО.Пангелова Н. Наступність у формуванні здорової
особистості в

системі дошкільний заклад-школа // Молода спортивна наука
України:

Матеріали 6-ї наукової конференції. -Львів. Видавничий дім
Панорама.

2002.-ст. 338-341.

31 .Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6
лет. -М.:

Просвещение, 1998. -ст. 4-12.

32.Програма виховання дітей дошкільного віку. Науково-дослідницький

інститут педагогіки України. -К.: 1991. – 198 с.

33.Приступа Є.Н., Левків В.І. Особливості проведення українських ігор
та

забав з дітьми дошкільного віку // Сучасні проблеми розвитку
теорії та

методики спортивних та рухливих ігор ; Тези другої
Всеукраїнської

науково-практичної конференції. -Львів., Львівський ДІФК.

С.- 60-61.

34.Психология детей дошкольного возраста / Под. Ред. А.В. Запорожца и
Д.Б.

Зльконина. -М.; Просвещение, 1976. – 176 С.

35.Развитие движений ребенка-дошкольника / Под ред. М.И .Фонарева. -М.:

Просвещение, 1975. – 133 с.

З:.Рибак О.Ю. Конспект вибраних лекцій з біомеханіки спорту. -Львів.

Львівський ДІФК., 1998. -ст. 103 – 105 .

З 7. Сборник игр к Программе воспитания в
детском саду. Изд. 3-є. -М.; Просвещение . 1974. – 152 с.

38. Спортивная физиология; Учебник для институтов
физической

культури / Под общ. ред. Я.М.Коца. -М.; Ф и С. 1986. -240 с.

Г^

39. Теория и методика физического воспитания: Учебник для институтов

физической культури / Под общ. ред. Л.П. Матвеева и А.Д. Новикова.
Изд. 2-е. -М.; Ф и С , 1976. -с 90 -106.

r\s~

40. Уварова З.С., Сорочек Р.Г., Спирина В.П., Юрко Г.П.
Физическое

воспитание детей раннего возраста. -Л.# Медицина, 1963. -162
с.

~

41. Физическое воспитание. Михеев П.А.^ Коробейников Н. П.,, Николаенко

И.Г. -М.; Вища школа, 1989. – 383 с. г–

42. Фомин Н.А. Физиология человека. -М. ; Просвещение, 1982. -320 с.

43.Хохлова Л. Режим рухової активності як фактор
оптимізації

процесу фізичного виховання в сільських дошкільних
закладах //

Молода спортивна наука України: Матеріали 6 – ої наукової конференції. –

Львів. Видавничий дім Панорама. 2002. ст. 41 1 – 413.

44.Хухлаева Д.В. Теория и методика физического
воспитания детей дошкольного возраста. – М.; Просвещение, 1976. -270 с.

3 4 5 6 7

3 4 5 6 7

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020