.

Зміна ентропії в реальних системах (лаболаторна)

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2137
Скачать документ

Лабораторна робота з фізики

зМІНА ентропії в реальних системах

Мета: Вивчити зміну ентропії в реальних системах, показати залежність
її від маси та питомої теплоємності тіла.

Прилади і матеріали: калориметри, кип’ятильник, тер момент, мензурка,
набір різних тіл, вага, штатив, дистильована вода.

Література: Євграфові, Каган “Руководство к лабораторным работам по
физике», Высшая школа» 1970.

Кікоїн У.К. “Молекулярна фізика” “Рад.школа”.

Тип заняття: засвоювання знань, умінь і навичок.

Структура заняття

І.Організаційний момент.

ІІ. Підготовка до виконання лабораторної роботи.

ІІІ. Виконання лабораторної роботи

ІV. Підсумок лабораторної роботи.

Теоретичні відомості

Процес переходу до стану рівноваги називається релаксацією А час
потрібний для цього, називається часом релаксації.

Оборотним процесом називається така зміна стану системи (або одного
окремого тіла), яка будучи проведена у зворотному напрямі, повертає її в
початковий стан так, щоб система пройшла через ті самі проміжні стани,
що і в прямому процесі, але в зворотній послідовності, а стан тіл поза
системою залишився незмінним.

Процеси, які не задовольняють наведену вище умову оборотності, називають
необоротними.

Перше начало термодинаміки: ?Q= dE + ?A

?Q, ?A – функції процесу dE – функції стану

Ізотермічний процес Т = const

Ізохорний процес V = const

А=0

Ізобарний процес Р = const

4.Адіабатичний процес

Сукупність змін стану тіла у результаті яких стан відновлюється
називається циклом.

Цикл Ларно – це цикл, який складається з двох ізотерм і двох дедіабат.

АВ – ізометричне розширення

=Q0

DC – адіабатичне розширення

СD – ізотермічний стиск

=Q

А – адіабатичний стиск

А>0

2<1К.к.д. залежить від співвідношення між температурами нагрівання і холодильника.Перша теорема Карно: теплова машина, яка працює при даних значеннях температур нагрівника і холодильника, не може мати к.к.д. більший, ніж машина, що працює за оборотним циклом Карно при тих самих значеннях температур нагрівання і холодильника.Друга теорема Карно: коефіцієнт корисної дії циклу Карно не залежить від роду робочого тіла, а тільки від температур нагрівника і холодильника.Кількість тепла, яка треба надати тілу або відібрати від нього при переході від одного стану до іншого, не визначається однозначно початковим і кінцевим станами, і істотно залежить від сто сопу здійснення цього переходу.- приведена теплота.- ентропія- ІІ начало термодинаміки.Ентропія є функція стану.Зростання ентропії в будь-якому процесі триває не безмежно, а лише до певного максимального значення характерного для даної системи. Це максимальне значення ентропії відповідає стану рівноваги і після того. Як його досягнуто, будь-які зміни стану без зовнішнього впливу припиняються.Необоротні процеси в замкнутій системі завжди супроводяться зростанням ентропії.Контрольні питанняПоняття про оборотні і необоротні процеси,І закон термодинаміки.Робота термодинамічної системи при різних процесах.ІІ закон термодинаміки.Цикл Карно:Поняття про ентропію.Пояснити метод експериментальних досліджень.Порядок виконання роботиВключають нагрівач попередньо помістивши у нього досліджуване тіло.Поки тіло нагрівається, наповнюють водою водомірну склянку (100 см3) і виливають її у посудину колориметра.Калориметр поміщають на відстані від нагрівача і відмічають температуру води.Після того, як закипить вода у нагрівачі, чекають не менше 3 хвилини, після чого за допомогою гачка тіло поміщають у калориметр.Після виконання операції 4 слідкують за зростанням температури.Фіксують максимальне значення температури.Операції, перераховані у пунктах 1-6 повторюють для тіл з різними масами.S від mт і ст.Параметри фіз. величин, які даються у лабораторній роботі.Маси тіл з латуні:m1 = 65,1 х 10-3 кгm2 = 126,3 х 10-3 кгm3 = 160,0 х 10-3 кгМаса тіл з латуні: mл = 30,4 х 10-3 кгАлюмінію: mа = 30,75 х 10-3 кгЗаліза: m3 = 30,8 х 10-3 кгПри визначенні зміни ентропії для тіл з однаковою теплоємністю води в калоримети наливають по 150 мл.Дні тіл приблизно однакової маси – по 100 мл.Маса калориметрів: mк1 = 48,15 х 10-3 кгmк2 = 49,85 х 10-3 кгmк3 = 48,85 х 10-3 кгРобоча формула:Хід роботиS від mт1 65,1 х 10-3 48,15 х 10-3 296 291,5 1,282 126,3 х 10-3 49,85 х 10-3 297,5 291,5 -1,553 160 х 10-3 48,,85 х 10-3 300 291,5 -0,11S від ст1 384 30,4 х 10-3 294 292 0,372 498 30,8 х 10-3 294,5 292 0,323 879 30,75 х 10-3 297 292 1,7Залежність зміни ентропії від маси тіла:Залежність зміни ентропії від теплоємності тіла:Якщо в калориметр, в якому знаходиться деяка кількість води при даній температур, опустити нагріте до вищої температури тіла, то виникне теплообмін і встановиться однакова температура.Зміна енергії процесу між станами 1:2.Sі - зміна ентропії одного тіла – n – число min – с-ми.До даної системи входять: досліджуване тіло масою mт (температура кипіння води 373оС К,, калориметрична посудина масою mк з питомою теплоємністю ск і початковою температурою то, вода в калориметрі масою mв і питомою теплоємністю св і температурою то.Після закінчення теплообміну встановиться температура Т.При вирівнюванні температури ентропія кожного з msn змінюється.- тіло- калориметр- водаЗміна ентропії всієї системи:У роботі пропонується розрахувати зміну ентропії декількох тіл при зануренні їх у воду.V0 V3 V1 V2 VPP0

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019