.

Субмодуль радіоканалу СМРК-2 (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 1324
Скачать документ

Субмодуль радіоканалу СМРК-2

Субмодуль радіоканалу СМРК-2 містить канал зображення і канал звукового
супроводу (мал. 12.1).

Канал зображення виконаний на інтегральній мікросхемі D2 K174УР5 і
виконує наступні функції: посилення ПЧ зображення, синхронне
детектування, попереднє посилення ПЦТС, автоматичне регулювання
посилення АРУ, автоматичне підстроювання частоти гетеродина АПЧГ.

Сигнал проміжної частоти з виходу СК-М-24-2 через контакт 20 з’єднувача
X1 (А1) і розділовий конденсатор С1 надходить на базу транзистора VТ1,
що виконує роль підсилювача. Конденсатор С3 нейтралізує позитивний
зворотний зв’язок по перемінному струмі. З колектора транзистора УТ1
сигнал надходить на вхід фільтра ПАВ ZQ1 (вивід 2), що формує
амплітудно-частотну характеристику (АЧХ)

УПЧИ Основні характеристики фільтра: загасання, ширина смуги пропущення,
нерівномірність у смузі пропущення, а також форма АЧХ. Ширина смуги
пропущення АЧХ повинна відповідати ширині спектра ПЦТС. При широкій
смузі пропущення знижується перешкодозахищеність телевізора, а при
вузькій — обрізається частина спектра сигналу, що приводить до
погіршення чіткості зображення і перекручуванню передачі кольору.

Форма АЧХ УПЧИ показана на мал. 12.2.

Сигнал першої проміжної частоти звуку 31,5 МГц придушується на 20 дБ (10
разів), тому що надлишковий рівень його може привести до появи на екрані
темних смуг у такт зі звуком, а також до рокоту на звуковому супроводі
Нерівномірність АЧХ у смузі частот 33-37 МГц приведе до перекручування
або зниження чіткості зображення. З виходу фільтра ZQ1 (вивід 9) сигнал
ПЧ надходить на базу транзистора VТ2, що підсилює його до рівня,
необхідного

для нормальної роботи мікросхеми D2. З виходу фільтра ZQ1 сигнал
надходить на двокаскадний підсилювач на транзисторах VТ2, VТ3, що
компенсує загасання сигналу у фільтрі ПАВ З колекторного навантаження
транзистора VT3-резистора R14 і з частини колекторного навантаження
транзистора VТ2— резистори R12 рівного по розмаху і протилежні за знаком
напруги сигналу надходять через конденсатори C8 і C7 і виводи 16 і 1
мікросхеми D2 на регульований підсилювач 1. З виходу регульованого
підсилювача 1 сигнал надходить на синхронний відеодетектор 10.1, до
якого підключений опорний контур L1, C19, R31, налаштований на проміжну
частоту зображення 38 Мгц. Опорний контур забезпечує роботу синхронного
детектора Принцип дії синхронного детектора можна пояснити в такий
спосіб. Якщо на вхід ланцюга, що складає з ключа К и конденсатора С (рис
12.За) подати напругу Uвх, промодулирьовану по амплітуді, а ключ К
замикати в моменти t1, t3, t5… і розмикати в моменти t3, t4, t6 (рис-
12.36), то на виході ключа будуть діяти імпульси напруги, що
відповідають позитивним напівхвилям. При наявності конденсатора С
пульсуюча напруга буде згладжуватися і на виході стане діяти напруга
Uвих, що буде змінюватися за законом сигналу, що модулює, тобто
детектуватися.

Правильність роботи такого методу детектувания буде при синхронному
переключенні ключа з вхідним сигналом по частоті і фазі.

Тому такий метод і названий синхронним детектуванием.

На мал. 12.4 показана спрощена схема двохпівперіодного синхронного
детектора.

Вхідний Ам-сигнал надходить на ключі ДО1, ДО2 і підсилювач-обмежник, до
виходу якого підключений опорний контур ЬС, набудований на проміжну
частоту сигналу 38 Мгц. При збігу частоти настроювання контуру ЬС з
частотою вхідного сигналу опір контуру чисто активне, і фаза імпульсів
напруги, сформованих підсилювачем-обмежником для керування ключами,
збігається з фазою вхідного сигналу. У результаті забезпечується режим
синхронного детектования. Схема працює таким чином, що через ключ ДО1
будуть проходити тільки позитивні напівхвилі вхідного сигналу, а через
ДО2 — негативні. Отримані на конденсаторах З1 і З2 що обгинають Ам
сигнали, що мають протилежний знак, надходять на входи диференціального
підсилювача, де складаються і підсилюються. Двопівперіодна схема
синхронного детектора дозволяє збільшити рівень вхідного сигналу майже в
два рази.

З виходу детектора отриманий відеосигнал після посилення в попередньому
підсилювачі 7 надходить на висновок 12 мікросхеми 01. З висновку 12
мікросхеми ОБ1 відеосигнал через резистор КЗЗ надходить на режекторний
фільтр 2(^2. Разом із дроселем 1_4 забезпечується придушення другий ПЧ
звуку частотою 6,5 Мгц. Далі відеосигнал надходить на базу емітерного
повторювача на транзисторі УТ4, де підсилюється по струму, і з движка
перемінного резистора ДО41 («РОЗМАХ») повний колірний телевізійний
сигнал через контакт 7 з’єднувача XI (А1) надходить далі на пристрій
синхронізації розгорнень УСР і модуль кольоровості.

У мікросхемі 01 формуються також керуючих напруг систем АРУ й АПЧГ.

Пристрій АРУ виробляє керуюче напруга для регулювання посилення УПЧИ й
УВЧ селекторів каналів з метою стабілізації розмаху відеосигналу на
антенному вході. Початкова напруга АРУ селекторів каналів визначається
дільником ДО22, ДО17 і дорівнює 8-9 В.

Фільтр ІЗ13, ДО20, З14, ДО21 дає можливість зберегти значення напруги
АРУ на час одного кадру зображення, у той же час визначаючи постійну
часу системи АРУ, що обумовлює її швидкодія.

Пристрій АРУ не повинний впливати на УВЧ селекторів каналів при малих
значеннях вхідного сигналу (менш 1 мв). Інакше це приведе до збільшення
рівня шумів на зображенні. Для цього введена схема затримки на елементах
ДО18, ДО19, З12. Схема забезпечує початок спрацьовування АРУ при рівні
сигналу на антенному вході порядку 1 мв.

Величина затримки АРУ встановлюється перемінним резистором ДО18.

Пристрій АПЧГ складається з фазового детектора АПЧГ 5, до якого через
висновки 7 і 10 мікросхеми ПРО1 підключений опорний контур Ь2, З25,
набудований на ПЧ зображення 38 Мгц.

У детекторі частота сигналу порівнюється з частотою настроювання
опорного контуру 38 Мгц і у випадку розбіжності цих частот виробляється
напруга помилки. Значення і знак напруги помилки залежать від відхилення
частоти гетеродина від номінального значення.

Напруга АПЧГ із висновку 5 мікросхеми В1 сумуєтся з постійною напругою,
обумовленою дільником ДО24, ДО28, і надходить через резистор ДО25,
контакт 16 з’єднувача XI (Ш) у ланцюг настроювання гетеродина селектора
каналів.

У випадку точного настроювання гетеродина в ланцюг подається тільки
постійна напруга, обумовлене дільником ДО24, ДО28 і рівного приблизно 6
В, що умовно приймається за «нуль» детектора АПЧГ.

Пристрій формування каналу звукового супроводу зібрано на мікросхемі D2
УПЧЗ-2

З виводу 12 мікросхеми D1 відеосигнал через конденсатор C20 і вивід 3
мікросхеми D2, надходить на вхід п’єзоелектричного смугового фільтра 1,
налаштованого на другу ПЧ звуку 6,5 МГц

Виділена ПЧ звуку через обмежник 2 надходить на вхід частотного
детектора 3 П’єзокерамічний фільтр 6 є опорним контуром частотного
детектора. Сигнал звукової частоти з виходу детектора надходить на входи
регульованих п’ятих і нерегульованого четвертого підсилювачів

З виходу нерегульованого підсилювача сигнал звукової частоти надходить
через вивід 5 мікросхеми D2 і контакт 5 з’єднувача X1 (А1) на пристрій
сполучення з відеомагнітофоном у режимі запису.

З виходу регульованого підсилювача сигнал ЗЧ через вивід 7 мікросхеми
D2, контакт 3 з’єднувачі XI (А1) надходить на підсилювач потужності ЗЧ,
розташований у блоці керування. Зміною напруги на виводі 8 мікросхеми D2
здійснюється регулювання голосності.

У режимі відтворення з відеомагнітофона сигнал звуку надходить через
пристрій сполучення з відеомагнітофоном через контакт 1 з’єднувача X1
(А1), конденсатор С23, вивід 9 мікросхеми D2 на регульований підсилювач
5, де додатково підсилюється і надходить на підсилювач потужності ЗЧ

У режимі відтворення при роботі з відеомагнітофоном передбачена
можливість блокування УПЧИ й УПЧЗ Блокування здійснюється подачею
напруги низького рівня на вивід 14 мікросхеми D1 через діод VD1
(блокування УПЧИ) на вивід 1 мікросхеми D2 через діод VD2 і резистор R34
(блокування УПЧЗ). Існує кілька цілком взаємозамінних модифікацій
субмодулей СМРК-2 з незначними відмінностями.

Настроювання СМРК-2

Подати на вхід СМРК-2 (контакт 20 з’єднувача ХІ(АІ) або розйом ХW5
сектора СКМ-24-2) сигнал «кольорові смуги» на проміжній частоті
Осциллограф підключити до контакту 7 з’єднувача X1 (А1)

Розмах відеосигналу на цьому контакті повинний бути величиною 1,3В від
рівня білого до рівня чорного.

При необхідності — підрегулювати розмах за допомогою перемінного
резистора R41.

Якщо відеосигнал відрізняється від приведеного на принциповій схемі,
підбудувати сердечник котушки L1 відеодетектора до одержання потрібної
епюри сигналу, домагаючись правильної форми відеосигналу з мінімальними
викидами на колірних переходах і синхроімпульсах і горизонтальній
площадці рядкового імпульсу, що гасить. Зображення на екрані при цьому
повинно мати найкращу чіткість колірних переходів при мінімумі окантовок
і повторів. При візуальному настроюванні краще скористатися сигналом
«сітчасте поле». Неправильне настроювання відеодетектора приводить до
«розмиття» вертикальних ліній і до їх багатоконтурності.

За допомогою сердечника котушки 1-2 настроїти пристрій АПЧГ таким чином,
щоб напруга на контакті 14 з’єднувача XI (А1) дорівнювала б 6+0,1 В при
включеному і виключеному АПЧГ. Іншими словами, якість зображення не
повинне погіршитися при включенні АПЧГ.

Для установки напруги затримки АРУ необхідно подати на вхід селектора
каналів сигнал сітчастого поля першого або другого каналу розмахом
близько 1 мв і настроїтися точно на прийом цього каналу при виключеному
АПЧГ. Вимірити постійна напруга на контакті 14 з’єднувача XI (А1), що
повинне бути в межах 8-9 В. Потім перемінним резистором R18 (АРУ)
знизити ця напруга на 0,2-0,3 В. Це буде відповідати порогові відмикання
пристрою АРУ.

При візуальної настроюванні регулювання проводиться по відсутності шумів
і скривлень вертикальних ліній на зображенні.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХНЬОГО УСУНЕННЯ

Немає зображення і звуку на всіх телевізійних каналах, або зображення
малоконтрастне з «снігом», звук супроводжується шипінням

Перевірити справність ланцюга від контакту 20 з’єднувача Х1 (А1) до
виводу 1 мікросхеми D1. Перевірку проводити за допомогою сигналу ПЧ із
телетесту, подаючи його на різні ділянки ланцюга від контакту 20
з’єднувача X1 до виводів 1 і 16 мікросхеми D2. З появою зображення і
звуку можна зробити висновок про несправності даного ланцюга або
елемента Через внесену паразитну ємність і наведення якість зображення в
будь-якому випадку буде невисоким. Проте, такий спосіб дозволяє швидко
виявити дефект. При пошуку несправності в зазначеній частині ланцюга за
допомогою осциллографа необхідно мати широкополосний осциллограф зі
смугою пропущення не менш 35 Мгц (наприклад, С1-65). При пошуку
несправності перевірити наявність живильної напруги + 12 В на контакті 8
з’єднувача X1 (А1), правильність установки напруги АРУ на контакті 14
з’єднувача X1 (А1) (при правильній установці АРУ напруга на виводі 14
з’єднувача XI (А1) дорівнює 3-7В при наявності сигналу і 8—9В при його
відсутності), відсутність замикання на виводі 14 мікросхеми D2 (вивід
блокування радіоканалу).

Особливу увагy звернути на справність елементів – транзисторів VТ1, VТ2,
фільтра ПАВ ZQ1 і мікросхеми D1.

Немає зображення, растр і звук є

Перевірити за допомогою осциллографа проходження відеосигналу від виводу
12 мікросхеми D2 до контакту 7 з’єднувача XI (А1).

При пошуку несправності перевірити режими транзистора VТ4, справність
елементів L4, фільтра ZQ2, перемінного резистора R41.

Немає звуку, зображення є

Найбільш ймовірною причиною може бути несправність мікросхеми D2;
перевірити її режими; при використанні телетесту сигнал другий ПЧ звуку
подається на вивід 3 мікросхеми D2 (УПЧЗ-2), при торканні металевою
викруткою виводу 3 цієї мікросхеми в динамічній голівці повинен
з’явитися фон. При максимальній голосності напруга звукової частоти
повинна бути в межах 250 мВ (ефф.) на контакті 3 з’єднувачі XI (А1).
Несправними можуть виявитися також елементи: С22, С23, С24.

Якість зображення погіршується при включенні режиму АПЧГ

Зробити підстроювання контуру L2, C25 таким чином, щоб зображення при
включеному режимі АПЧГ було не гірше, ніж при його вимиканні

Звернути увагу на те, що при точному настроюванні на сигнал напруга на
контакті 14 з’єднувача XI А1) не повинні змінюватися більш ніж на +0,1 В
при включенні і вимиканні АПЧГ.

Чіткість зображення недостатня, на вертикальних лініях зображення
спостерігаються повтори й окантовки

Перевірити справність опорного контуру відеодетектора L1, C19 і в разі
потреби зробити його підстроювання за допомогою сердечника котушки L1.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020