.

Надпровідність (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
21 17747
Скачать документ

Надпровідність

Зміст

1 Історія

1.1 Передумови відкриття

1.2 Відкриття надпровідності Камерлінґ-Оннесом

1.3 Подальший розвиток

2 Властивості надпровідників

3 Теорії надпровідності

3.1 Квазічастинки в кристалах

3.1.1 Фонони

3.1.2 Електрони

3.2 Теорія Гінзбурга-Ландау

3.3 Теорія БКШ

4 Посилання

5 Література

Надпровідність — квантове явище протікання електричного струму у
твердому тілі без втрат. Явище надпровідності було відкрито[1] в 1911
році голландським науковцем Камерлінґ-Оннесом, лауреатом Нобелівської
премії 1913 року. Усього за відкриття в області надпровідності було
видано п’ять Нобелівських премій з фізики: в 1913, 1972, 1973, 1987 та
2003 роках.

Явище надпровідності існує для низки матеріалів, не обов’язково добрих
провідників при звичайних температурах. Перехід до надпровідного стану
відбувається при певній температурі, яку називають критичною
температурою надпровідного переходу. Надпровіднсть, проте, може бути
зруйнована, якщо помістити зразок у зовнішнє магнітне поле, яке
перевищує певне критичне значення. Це критичне магнітне поле зменшується
при збільшенні температури.

Історія

Передумови відкриття

Середина XIX-го століття і його кінець відзначились освоєнням області
наднизьких температур. Досліджуючи явища, що відбуваються в газах,
фізики ввели поняття «абсолютний нуль» температури. Це така температура,
за якої тиск ідеального газу відповідно до закону Гей-Люссака,
дорівнював би нулю. Обчисливши, до якої від’ємної температури треба
охолодити газ, щоб в ньому зупинився будь-який тепловий рух молекул,
вони отримали, що ця температура повинна бути ?273,15 °C. Пізніше
поняття абсолютного нуля було узагальнено на всі стани речовини: тверді
та рідкі. Це температура, коли весь кінетичний рух часток матерії
припиняється (в класичному розумінні) і, таким чином, матерія не має
теплової енергії. Ця точка слугує початком відліку температур за
термодинамічною шкалою (шкалою Кельвіна).

Будь-яке охолодження речовини — це відбір у нього енергії. При
охолодженні енергії у тіла залишається дедалі менше, а отже знижується
його температура, яка є мірилом кінетичної енергії руху атомів. При
цьому уповільнюється рух частинок, що складають тіло: зменшується
амплітуда коливань атомів, молекул, зменшується швидкість руху молекул
(в рідинах та газах) та вільних електронів (в металах та
напівпровідниках). Останні приєднуються до іонізованих позитивних
атомів. Вважалося, що при досягненні абсолютного нуля вся можлива
енергія у речовини відібрана і більше енергії відібрати не можна. При
цьому будь-який рух в тілі припиняється (за виключенням обертання
електронів навколо ядра в атомі). Іншими словами, при 0К молекули і
атоми речовини мають найменшу енергію, яка вже не може бути відібрана у
тіла ніяким охолодженням.

Дослідження властивостей тіл при температурах, близьких до абсолютного
нуля, (кріогенних температурах) зацікавили вчених дуже давно. Наука, що
вивчає цю галузь, називається кріофізикою. Шлях до кріогенних температур
лежить через скраплення газів. Скраплений газ при випаровуванні відбирає
енергію у тіла, яке занурене в цей газ, оскільки для відриву молекул від
рідини потрібна енергія. Подібні процеси відбуваються в побутових
холодильниках, де скраплений газ фреон випаровується в морозильнику.

Наприкінці XIX – початку XX століття вже були скраплені багато газів:
кисень, азот, водень. Довгий час не піддавався скрапленню гелій, при
цьому очікувалось, що він допоможе досягти найнижчої температури.

Успіху в скрапленні гелію досяг Камерлінг-Оннес, який працював в
Лейденському університеті (Голландія). Скраплений гелій дозволив досягти
рекордно низької температури — близько 4 К. Отримавши рідкий гелій,
Камерлінг-Оннес почав займатись вивченням властивостей різних матеріалів
при гелієвих температурах.

Одним із запитань, які цікавили вченого, було вивчення опору металів при
наднизьких температурах. Було відомо, що з ростом температури R (опір)
зростає. Отже, можна очікувати, що із зменшенням температури R (опір)
буде зменшуватись. А от до якої межі?

Тут могло б бути три варіанти.

При абсолютному нулі R?0. Дійсно, струм — це потік електронів, що
проходить через кристалічну ґратку провідника. При ненульових
температурах атоми в ґратці здійснюють коливання навколо центру
рівноваги, між вільними електронами та атомами відбувається зіткнення
(розсіювання). Звернемо увагу на два наслідки такого зіткнення.
По-перше, електрони втрачають свою енергію, отриману від електричного
поля джерела ЕРС. По-друге, вони відхиляються від початкового напрямку.
Ці два наслідки відображаються в зменшенні струму, тобто в виникненні
опору. При зниженні температури амплітуда коливань атомів зменшується, а
значить, зменшується і ймовірність розсіювання на них електронів, тобто
падає опір. Така модель довгий час задовольняла фізиків і якби
залежність R(Т) пішла б по цьому варіанту, то це сприйнялося б із
розумінням.

Однак критики попередньої теорії звертали увагу на те, що опір R
обумовлений зіткненням електронів не тільки з атомами, що коливаються.
Електрони з успіхом можуть розсіюватися і на нерухомих атомах. Тобто,
розсіювання зменшиться, але зовсім не зникне, тому R ? 0. Крім того
існує можливість розсіювання електронів на дефектах ґраток.

Третій варіант: електрони «заморожуються» на атомних орбітах. Електронів
провідності не залишається, опір зростає до нескінченості (?).

Отже, теоретично можна було припустити різні варіанти, але реальність,
як часто буває, суперечить всім планам і теоріям.

Відкриття надпровідності Камерлінґ-Оннесом

Експериментуючи зі ртуттю Камерлінг-Оннес довів її до замерзання і
продовжив знижувати температуру. При досягненні Т = 4,2° К прилад
перестав фіксувати опір. Оннес міняв прилади в дослідній установці,
оскільки побоювався їхньої несправності, але прилади незмінно показували
нульовий опір, незважаючи на те, що до абсолютного нуля не вистачало ще
4 К.

Після відкриття надпровідності в ртуті з’явилась велика кількість
запитань:

чи надпровідність властива ртуті й іншим матеріалам? ;

опір знижується до нуля або ж він настільки малий, що прилади, які
існують, не можуть його виміряти, і багато інших.

Оннес запропонував оригінальний дослід непрямого визначення, до якого
рівня знижується опір. В надпровідному колі збуджувався електричний
струм, який, як було встановлено за відхиленням магнітної стрілки, не
згасав багато років. За розрахунками питомий опір надпровідника
дорівнював близько 10-25 Ом•м. Порівнюючи отримане значення з питомим
опором міді — ?Cu =1.5?10-8 Ом•м, видно, що питомий опір надпровідника
на 17 порядків менший, тому можна вважати, що опір надпровідника
дорівнює 0. Якщо в замкнутому контурі, що знаходиться в надпровідному
стані створити електричний струм, то він буде протікати тижні й навіть
роки, не зменшуючись.

Поведінка теплоємності (синя крива) та опору (зелена крива) при переході
до надпровідного стану

Подальший розвиток

Після відкриття Камерлінґ-Оннеса надпровідність було встановлено в інших
матеріалах та сплавах. Важливим наріжним каменем в дослідженні
властивостей надпровідників було відкриття ідеального діамагнетизму
надпровідників (або виштовхування зовнішнього магнітного поля з
надпровідника), відомого як ефект Мейснера-Оксенфельда в 1933 році. В
1935 році брати Фріц та Хайнц Лондони запропонували першу теорію
надпровідності, яка хоча й була повністю феноменологічною, проте
пояснювала ефект Мейснера-Оксенфельда. Наступним кроком була
запропонована в 1950 році Віталіїєм Лазаревичем Гінзбургом та Львом
Давидовичем Ландау нова феноменологічна теорія, яка вперше враховувала
квантовомеханічну природу явища. В межах цієї теорії Олексієм
Абрикосовим в 1957 році було передбачено існування надпровідників II
роду. В тому ж році Джон Бардін, Леон Купер та Джон Роберт Шріффер
опублікували роботу, в якій дали мікроскопічне пояснення явища
надпровідності, яке одержало назву Теорії Бардіна-Купера-Шрифера.

Властивості надпровідників

x

~

H

gde

?), починає проникати в надпровідник поступово в певних місцях, навколо
яких утворюються вихрові струми (див. Абрикосівський вихор). Якщо
збільшувати магнітне поле далі, то нормальних областей стає дедалі
більше, й при критичному полі надпровідність руйнується повністю.
Надпровідники другого роду використовуються для створення надпровідних
електромагнітів.

Теорії надпровідності

Явище надпровідності — макроскопічне (видиме) проявлення квантової
природи речовини: атомів та електронів. Відомо, що електрони в атомі
можуть перебувати тільки у визначених станах, яким відповідають
дискретні значення енергії. Таким чином атом може поглинати і
випромінювати енергію певними порціями — квантами. Однак, якщо ми
перейдемо до макроскопічного тіла, де концентрація електронів перевищує
1022 см-3, то квантовий характер зміни енергії кожного електрону
«змазується» великою кількістю таких електронів, що поглинають або
випромінюють енергію, і ми бачимо суцільний спектр поглинання або
випромінювання енергії макроскопічними тілами.

Квазічастинки в кристалах

Фонони

Між атомами існують пружні сили, що не дозволяють атомам відділятись або
наближатись ближче деякого rкрит. Однак, при кімнатних температурах
атоми здійснюють коливання навколо положення рівноваги; таким чином, в
ґратці постійно присутній коливальний рух, а кожний атом можна
розглядати як маятник, що здійснює рівномірні коливання навколо точки
рівноваги. Відміна від класичного маятника заключається в тому, що атом
— це «квантовий маятник». Справа в тому, що дійсно енергія атому може
змінюватись тільки порціями — квантами, з енергією, де — це частота
поглинутого або випромененого кванту. При кімнатній температурі величина
близька до kT — повної енергії атома, що коливається. При зниженні
температури, здавалося б, амплітуда коливань повинна прямувати до нуля.
Однак, сучасні дослідження показують, що атоми і при Т = 0K будуть
здійснювати коливання. Це «нульові коливання атомів». Вони не зникають
ніколи.

Пружні сили, що примушують атоми коливатись, можна уявити собі як
пружини, які з’єднують атоми. Якщо один із атомів одержить добавку
енергії , говорять, що проходить збудження атома. Додаткові коливання
будуть передаватись через пружні зв’язки — пружинки до сусідніх атомів.
Збудження буде поширюватись в кристалі у вигляді пружної хвилі.

Однак, за законами квантової механіки збудження атомів будуть передавати
енергію порціями квантами. Така порція збудження, що поширюється
кристалом, називається квазічастинкою, у випадку пружних коливань –
фононом. Фонон — квант збудження кристалічної ґратки. Кількість фононів
зростає з ростом температури. Фонони, рухаючись кристалом, стикаються
один з одним, з електронами, з дефектами кристалічної ґратки.

Електрони

Розглянемо рух електронів в металі при кімнатній температурі. Основний
вид руху хаотично-тепловий. При цьому середня швидкість ? = 107 см/c.
Цей рух нагадує броунівський рух молекул газу чи рідини. Багато разів за
секунду електрон змінює напрямок руху, його енергія і імпульс змінюються
при цьому через взаємодію з атомами, тобто з фононами і з іншими
електронами. При наявності різниці потенціалів характер руху дещо
зміниться: електрони, що хаотично рухалися, набувають направленого руху
в напрямку позитивного (вищого) потенціалу. Картину можна уявити як
хаотичний рух людей в натовпі, який повільно пересувається в який-небудь
бік.

Теорія Гінзбурга-Ландау

Побудована в 1950 теорія Гінзбурга-Ландау описує надпровідність
феноменологічно, за допомогою параметру порядку, який пізніше зв’язали з
хвильовою функцією куперівських пар. Теорія дозволила успішно
аналізувати поведінку надпровідника в магнітному полі.

Теорія БКШ

Фізики напружено працювали над створенням теорії надпровідності і
приблизно за 50 років з 1911 до 1957 року загальні риси теорії були
сформовані. Спочатку, в 50-х роках виникла феноменологічна теорія
надпровідності (див. рівняння Гінзбурга-Ландау), яка успішно пояснювала
поведінку напдровідників у магнітних полях, а в 1957 році Джон Бардін,
Леон Ніл Купер й Джон Роберт Шріффер запропонували мікроскопічну теорію
надпровідності, за яку в 1972 році одержали Нобелівську премію.

Основною ідеєю теорії БКШ є те, що електрони провідності (вільні носії
заряду) при певних температурах з’єднуються в пари, що називаються
«куперівськими». Зв’язок в таких парах достатньо сильний, і пари,
рухаючись по ґратці, допомагають один одному уникнути розсіювання.
Притягування між від’ємно зарядженими електронами важко уявити, оскільки
загальновідоме Кулонівське відштовхування між однойменно зарядженими
частками. Однак такі відштовхування безумовно виникають між ізольованими
електронами. В ґратці при низьких температурах, коли коливання атомів у
вузлах практично зупинилось, може спостерігатись інше явище.

Під час руху електрона вздовж кристалічної ґратки виникає
електростатичне відштовхування між ним та від’ємними електронними
оболонками атомів. Ці оболонки деформуються, віддаляючись від електрону,
який вільно рухається. Можна сказати, що атоми поляризуються. Тобто біля
розглядуваного електрону формується позитивний заряд. Цей позитивний
заряд буде рухатись — супроводжувати збуджуючий електрон. До
сформованого таким чином позитивного просторового заряду
притягуватиметься якийсь інший електрон, що теж буде рухатись синхронно
з позитивним зарядом, а, отже, синхронно з першим електроном. Утворилася
так звана «куперівська пара» електронів. Другий електрон в розглянутій
парі сам є збудником іншого позитивного заряду в тій області, де він
рухається. Електронний газ (так іноді називають вільні електрони в
металі) при досягненні надпровідності перетворюється в «куперівську
рідину».

Розглянуте явище на квантовому рівні можна описати так: електрони
взаємодіють з ґраткою і приводять її в збуджений стан. Зворотній перехід
ґратки в нормальний стан супроводжується випромінюванням енергії, що
поглинається іншими електронами. Або: перший електрон випромінює фонон,
рухаючись в ґратці. Другий електрон цей фонон поглинає. Обмін фононами і
створює притягування між електронами. Які ж електрони мають здібності
об’єднуватися в куперівські пари? Тільки ті, у яких рівні за модулем ( |
P1 | = | P2 | ) та протилежні імпульси (P1 = ? P2), і у яких протилежні
спіни.

атомів і стільки ж, а то й більше, електронів. Куперівські пари
перекриваються один з одним в межах мікрооб’єму — в межах всього
кристалу, так, що поведінка всієї куперіської рідини стає скорельованою.
При цьому розсіювання електронів стає неможливим. Припиняється втрата
енергії електронами при розсіюванні, а також деформація траєкторій руху.

Розсіювання — це не обов’язково пряме зіткнення, це, як правило,
відхилення траєкторії під дією яких-небудь об’єктів кристалічної ґратки.
Так наприклад, якщо електрони рухаються мимо центру розсіювання в складі
пари, або краще сказати в складі «куперівської рідини», то взаємодія
електронів з іншими електронами сильніша, ніж взаємодія з центром
розсіювання, і електрони обходять центр розсіювання, після чого
відновлюють попередню траєкторію руху завдяки взаємодії з іншими
електронами. Тобто відбувається рух електронів без розсіювання.

Якщо до такого кристалу прикласти електричне поле, то всі пари
електронів отримають один і той же імпульс і почнуть рухатись в одному і
тому ж напрямку, з деякою дрейфовою швидкістю. При цьому рух всіх
куперівських пар буде строго скорельований. Розсіювання електронів буде
відсутнє, тобто опір провідника дорівнюватиме нулю.

Надпровідність – надзвичайно цікаве й деякою мірою загадкове фізичне
явище, практичне застосування якого має принести людству незліченні
здобутки. Надпровідний струм є бездисипативним, тобто при протіканні
постійного струму в надпровіднику не виникають звичайні резистивні
втрати. Це причина, завдяки якій використання надпровідних пристроїв
виявляється одним з найбільш важливих і перспективних шляхів
енергозбереження. Оцінки показують, що застосування надпровідності
дозволить зменшити втрати під час генерації, передачі, трансформації та
використанні електроенергії з приблизно 30-35% до 1-2%, що є
рівнозначним побудові кількох нових потужних електростанцій в Україні.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020