.

Магнітний запис різних сигналів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
25 3843
Скачать документ

Запис сигналу являє собою результат фіксації цього сигналу на матеріалі,
називаному звуконосієм, чи фонограмою. Поширено три методи звукозапису:
механічний, оптичний і магнітний. Механічний запис на грамплатівку
здійснюється в студійних умовах Широке застосування одержав процес
відтворення механічного запису за допомогою електрофонів і радіол
Оптичний метод звукозапису і відтворення застосовується в основному в
кінематографії.

Найбільше поширення одержав магнітний запис різних сигналів (у тому
числі і магнітному записі звуку). У порівняні з вищезгаданими цей метод
має ряд переваг: простота процесу і висока якість запису і відтворення,
можливість контролю якості в процесі самого запису шляхом одночасного
відтворення, негайна готовності, записаного на звуконосій для
відтворення, можливість багаторазового використання звуконосія для
запису; можливість багаторазового відтворення запису без погіршення її
якості й ін.

Магнітний метод запису заснований на властивості феромагнітних
матеріалів намагнічуватися, у результаті впливу на них переміного полючи
і зберігати залишкове намагнічування по виходу з цього полючи. Ступінь
залишкової намагніченості стрічки відповідає рівню записуваних звукових
коливань. Звуконосієм, що дозволяє здійснювати запис і збереження
звукових програм у магнітофонах, є магнітна стрічка, що має міцну
еластичну немагнітну основу, покриттю шаром феромагнітного порошку.
Феромагнітний шар стрічки складається з часточок ферропорошка,
скріплених зв’язувальною речовиною. Ці часточки легко намагнічуються і
розмагнічуються. При відсутності зовнішнього магнітного полючи власні
полючи часточок спрямовані довільна і взаємно знищують один одного.

Розглянемо принцип магнітного опису і відтворення звуку (схема на мал.
1.1, а). Записувані звукові коливання перетворяться мікрофоном 31 в
електричні коливання тієї ж форми. Після необхідного посилення запису
сигнали у виді перемінного струму звукової частоти надходять в обмотку
записуючої голівки (ГЗ) і створюють у її сердечнику змінюється по
значенню і напрямку внутрішній магнітний потік

Як видно з рис 1.1.6, сердечник магнітної голівки має робочий зазор, у
який уставлена тонка пластинка з немагнітного матеріалу (бронзи чи
слюди), що створює деяку перешкоду для магнітного потоку Внаслідок цього
частина магнітного потоку в цьому місці виходить із сердечника назовні і
замикається через феромагнітний шар стрічки, що протягається з постійною
швидкістю уздовж зазору записуючої голівки В результаті значна частина
магнітного потоку проникає в робочий шар стрічки й утвориться уздовж її
довжини залишкове намагнічування, пропорційне змінам магнітного потоку

Таким чином, феромагнітна стрічка виявляється намагніченою. Але
намагніченість буде неоднаковою. Вона буде змінюватися на різних
ділянках стрічки і по величині і по напрямку відповідно силі і напрямку
магнітного полючи голівки. Якщо врахувати, що зміни магнітного полючи
записуючої голівки відповідають змінам звукової частоти підводимого
сигналу з підсилювача запису, то на феромагнітній стрічці фіксується
сигнал тієї ж частоти у виді залишкової намагніченості. Намагнічений
стан стрічки зберігається для наступного відтворення.

У розглянутому процесі залишкова намагніченість стрічки через явище
гістерезіса не буде пропорційна змінам магнітного полючи записуючої
голівки, тобто сигнал, записаний на стрічці, у виді залишкової
намагніченості буде перекручений. Для усунення цих перекручувань у
процесі запису через обмотку записуючої голівки крім струму звукової
частоти пропускається синусоїдальний струм ультразвукової частоти (від
спеціального генератора), називаний струмом високочастотного
підмагнічування В цьому випадку залежність залишкової намагніченості
робітника шару стрічки від магнітного полючи голівки наближається до
лінійного, унаслідок чого і створюються умови мінімальних перекручувань

Якість запису залежить від частоти і струму підмагнічування. Якщо струм
підмагнічування малий чи відсутній, то запис виходить з малим рівнем і
спотворюється. Коли ж струм підмагнічування великої, високі частоти
робочого діапазону записуються слабко. Частота струму підмагнічування
вибирається в кілька разів вище найбільш високої з записуваних частот,
завдяки чому не прослухується при відтворені запису

Відтворення фонограми здійснюється шляхом зворотного перетворення. Тепер
джерелом магнітного полючи є залишкова намагніченість стрічки, а
пристроєм, що перетворить коливання магнітного полючи стрічки в
електричні коливання звукової частоти, служить відтворююча магнітна
голівка (ГВ). Конструкція відтворюючої голівки точно така ж, як і
записуючої.

Відтворення запису виробляється при русі феромагнітної стрічки з тією же
швидкістю, що і під час запису, над зазором відтворюючої магнітної
голівки (рис 1 1,в) Феромагнітна стрічка стикається із сердечником
відтворюючої голівки. Тому що магнітний опір сердечника дуже мало, те в
нього переходить велика частина зовнішнього потоку феромагнітної
стрічки. Оскільки величина зовнішнього магнітного потоку змінюється по
довжині феромагнітної стрічки відповідно до записаного звуку, аналогічно
змінюється за часом і магнітний потік у сердечнику відтворюючої голівки.
При цьому зміна магнітного потоку в сердечнику збуджують в обмотці
голівки ЕДС, що відповідає сигналам, записаним на феромагнітній стрічці
електричні сигнали, Що Утворяться, недостатні за значенням для голосного
відтворення описаних звуків, тому напруга, з обмотки відтворюючої
голівки подаємося на підсилювач відтворення, де підсилюється до
визначеного рівня. До виходу підсилювача відтворення підключена
динамічна голівка

Таблиця 41

Характерні несправності магнітофонів і способи їхнього усунення

Несправність Можливі причини Спосіб усунення

Магнітофон не працює, відсутня індикація включення мережі Перегорів
запобіжник у ланцюзі живлення від мережі

Несправний вимикач мережі Замінити запобіжник

Відремонтувати чи замінити вимикач мережі

Магнітофон не працює від автономного джерела живлення

Розряджено батареї автономного джерела живлення.

Окислилися чи зруйнувалися притискні контакти у відсіку живлення
Замінити батареї

Зачистити контакти чи замінити їх

Стрічкопротягувальний механізм не працює у всіх режимах

Обрив обмоток електродвигуна Заклинило вал ротора електродвигуна в
підшипниках

Несправна контактна група автостопа (у котушкових магнітофонах) Замінити
електродвигун

Розібрати електродвигун, почистити і змазати вал ротора і підшипники

Зачистити контакти контакт ний групи автостопа і відрегулювати його

Швидкість руху магнітної стрічки нижче номінальної

Частота обертання електродвигуна нижче номінальної

Розрегульований стабілізатор частоти обертання електродвигуна (у
касетних магнітофонах) Заїдання вузла, що подає

Влучення олії на поверхню роликів Замінити електродвигун

Підстроєчним резистором на платі стабілізатора відрегулювати швидкість
руху стрічки

Розібрати, змазати і відрегулювати вузол і гальма

Протерти поверхня роликів ватяним тампоном, змоченим у спирті

У робочих режимах льон та намотується на ведучий вал і ролик
Розрегульований вузол підмотування чи забруднений фрикційний елемент (у
касетних магнітофонах) Відрегулювати прийомний вузол, забезпечивши на
ньому обертовий момент 3,5 — 4,0 мНм, розібрати вузол, промити його в
спирті

Не включаються робочі швидкості Не збігається ролик перемикача швидкості
з канавками насадки (у котушкових магнітофонах)

Злетіла стопорна шайба, що кріпить важіль (у котушкових магнітофонах)
Відрегулювати збіг ролика з канавками шляхом підгибки важеля

Установити стопорну шайбу

Не працює система тимчасового припинення руху стрічки Не спрацьовує
електромагніт (у котушкових магнітофонах) Перевірити справність
електромагніта

Підвищений шум і стукіт при роботі стрічкопротягувального механізму Знос
робочих поверхонь роликів і подкатушников

Несправний електродвигун

Перевірити робочі поверхні обрезинених роликів і подкатушников

Якщо гума має вм’ятини по стороні включення, деталі варто замінити
Замінити електродвигун

Не працює лічильник витрати стрічки

Обрив пасика лічильника витрати стрічки

Несправний лічильник витрати стрічки Замінити пасик

Замінити лічильник витрати стрічки

Не викидається касета

Заїдає обмежник кассетодержателя (вийшов з напрямних) Поставити
обмежник касетотримача на місце і відрегулювати його вільний хід

При включені кнопки Недостатньо притискається «Пауза» спостерігається
гальмо до подкатушнику рух магнітної стрічки

Не відрегульований відвід ролика Зробити регулювання шляхом подгибки
кінця важеля гальма

Відрегулювати відвід ролика

При заправленій стрічці електродвигун не включається Відсутній контакт у
контактній групі «Автостоп» (у котушкових магнітофонах)

Перевірити положення кін тактів у контактній групі «Автостоп» при
заправленій стрічці Якщо контакти не замкнуті, необхідно зачистити
контактну поверхню пластин дрібним наждаковим папером і протерти ватяним
тампоном, змоченим у спирті В разі потреби відрегулювати контакти
подгибкой

При включені електродвигун не працює

Несправний електродвигун Обривши одного з проводів, що йдуть до
електродвигуна Вихід з лади пускового конденсатора

Перевірити справність об мотки електродвигуна, при необхідності
перемінити електродвигун. Перевірити якість і цілість проводів, що йдуть
до електродвигуна. Замінити пусковий конденсатор

Відсутнє відтворення

Несправний один із транзисторів підсилювача потужності

Перевірити справність транзисторів підсилювача потужності Несправний
транзистор замінити

Відсутнє відтворення по одному з каналів

Обрив в одній з котушок магнітної голівки

Поганий контакт у перемикачі доріжок Замінити магнітну голівку

Перевірити перемикач, виправити його чи замінити

Слабке відтворення Забруднено робочу поверхню універсальної магнітної
голівки

Стрічка нещільно прилягає до робочої поверхні універсальної магнітної
голівки Знос універсальної магнітної голівки

Запис зроблений з малим рівнем

Несправний один з перехідних конденсаторів Протерти робочу поверхню
голівки ватяним тампоном, змоченим у спирті Відрегулювати притиски
стрічки

Замінити універсальну магнітну голівку

Перезаписати з великим рівнем

Перевірити справність перехідних конденсаторів і замінити несправний

При відтворені відсутні високі звукові частоти

Порушено нахил універсальної магнітної голівки

Знос універсальної магнітної голівки

Розстроєно котушку корекції За допомогою регулювального гвинта виставити
нахил голівки відповідно до методики

Замінити універсальну магнітну голівку

Зробити підстроювання котушки корекції

При відтворені чутне тло перемінного струму

Великий витік електролітичного конденсатора в ланцюзі живлення (у
котушкових магнітофонах) Перевірити справність конденсатора і при
необхідності замінити його

Неякісне відтворення

Не працює одне з пліч вихідного каскаду підсилювача потужності
Перевірити справність елементів і транзисторів вихідного каскаду

Ні запису з одного з входів

Несправний вхідний дільник

Перевірити справність схеми вхідного дільника

Відсутній запис

Обрив у ланцюзі універсальної магнітної голівки Обривши в елементах
загороджувального фільтра Перевірити ланцюг і усунути обрив

Замінити несправний елемент

Запис тиха і перекручена

Відсутнє підмагнічування

СП

Перевірити справність див. ми генератора струму стирання і
підмагнічування

Збільшився коеффицие детонації

Влученя олії на поверхню ведучого вала притискного ролика маховика і
ролика перемикача швидкостей

Недостатній притиск обрезиненого притискного ролика до поверхні ведучого
вала

Заїдання осі приводного ролика в підшипниках ковзання

Заїдання осі ведучого вала в підшипниках ковзання

Нерівномірний знос гуми робочої поверхні приводного ролика

Нерівномірний знос фрикційної пари

Велике зусилля подтормаживания

Порушено паралельність між ведучим роликом і віссю ведучого вала

Недоброкачесгвений при водяної пасик Биття вала

Заїдає притискної ролик

Чи заїдає заклинив рахунок чик витрати стрічки

Деформація притискного ролика

Недостатній тиск пружини вузла підмотуваня (у касетному магнітофоні)
Ретельно протерти зазначені поверхні ватяним тампоном, змоченим у спирті

Поворотом гайки піджати пружину обрезненого притискного ролика,
перемістити хвостовик пружини вперед на одне чи два отвори

Розібрати вузол. Протерти поверхня осі ватяним тампоном, змоченим у
спирті, і змазати підшипники індустріальною олією 20А чи ЦИАТИМ201,
ЦИАТИМ 221

Те ж

Замінити приводний ролик

Замінити фрикційний елемент

Регулювальним гвинтом послабити зусилля подтормаживания

Установити ведучий ролик паралельно осі ведучого вала за допомогою
ексцентрика і регулювальних гвинтів Ексцентрик зафіксувати контргайкою

Замінити пасик

Замінити маховик з валом чи підшипниковий вузол Увести без розбирання в
зазор між важелем і втулкою ролика 2 3 краплі часта ВНИИ НП 6 і
повернути ролик

Змазати тертьові частини лічильника капнувши 1 — 2 краплі рідкої
турбінної олії на осі лічильника

Прошлифовать ролик замінити його новим.

Збільшити тиск пружини переміщенням регулювальної шайби уздовж осі вузла
підмотування

Нерівномірне обертання прийомного вузла в режимі «Робочий хід»
(перемотування забезпечується нормально)

Заїдання осі прийомного вузла в підшипниках середнього і нижнього
дисків (у котушкових магнітофонах)

Знос фрикційної пари (у котушкових магнітофонах)

Зміна зусилля притиск ний пружини фрикційної пари (у котушкових
магнітофонах) Розібрати прийомний вузол (крім верхньої муфти) протерти
поверхні осі ватяним тампоном, змоченим у спирті, змазати підшипники
олією індустріальним 20А, зібрати вузол

Промити повстяне кільце в бензині А 70 і просушити У випадку великого
зносу замінити

Піджати пружину регулювальним гвинтом коромисла Відрегулювати зусилля
підмотування до величини 0,8 Н

Уповільнений рух стрічки при перемотуваннях

Подтормаживание одного з бічних вузлів

Неповне торкання проміжного ролика до диска

Затирає касета деформація пасика перемотувань (у касетних магнітофонах)

Відрегулювати гальма

Відрегулювати притиск гумового ролика до правого вузла

Перевірити вільний хід сердечників у касеті, кілька разів перемотати
касету в одну й іншу сторону, якщо затирання не зникло, те замінити
касету При необхідності замінити пасик

У режимі «Робочий хід» немає підмотування, у режимі «Перемотування
назад» немає подтормаживания

Пухке намотування в режимі «Перемотування назад» Обрив пасика прийомного
вузла

Знос фрикціону прийомного вузла (у котушкових магнітофонах) Замінити
пасик

Піджати пружину регулювальним гвинтом до одержання зусилля
подтормаживания близько 0,4 Н При великому зносі замінити фрикційний
елемент

У режимі «Робочий хід» спостерігається пухка на мотка стрічки на
прийомному вузлі

Зупинив руху льон ти наприкінці перемотування

Забруднено повстяний і капроновий вкладиші

Знос фрикціону верхньої муфти (у котушкових магнітофонах)

Розібрати прийомний вузол, промити спиртом вкладиші і знову зібрати

Зняти верхню муфту поворотом трипроменевої пружини відрегулювати момент
до величини близько 1,5 Н При великому зносі замінити фрикціон

Утворення петель магнітної стрічки при пуску і зупинці

Влучення олії на робочі поверхні прийомного і вузлів, що подає, і різі
нової гальмової колодки

Слабкий притиск гальм до подкатушникам Протерти ватяним тампоном,
змоченим у спирті робочі поверхні прийомного вузлів і колодки

Зробити регулювання гальм шляхом подгибки важелів на який установлені
гальмові колодки

Запис виробляється, але при збільшені вхідного сигналу сильно
спотворюється Несправна схема АРУЗ (у магнітофонах, де мається схема
АРУЗ) Перевірити справність елементів схеми (транзисторів, резисторів і
конденсаторів), несправний елемент замінити

Відсутнє стирання, слабке стирання

Забруднено магнітну голівку, що стирає

Несправна магнітна голівка, що стирає

Порушено первісну установку голівки, що стирає

Несправний генератор струму стирання і підмагнічування

Протерти робочу поверхню голівки, що стирає, ватяним тампоном, змоченим
у спирті

Замінити магнітну голівку, що стирає

Виставити голівку, що стирає, блок голівок відповідно до методики

Перевірити справність елементів генератора струму стирання і
підмагнічування

Не працює індикатор у режимі «Запис»

Несправний один з елементів схеми індикаторного каскаду

Перевірити справність елементів схеми Несправний елемент замінити

У режимі «Запис» при відсутності сигналу на виході відхиляється стрілка
індикатора

Збуджується універсальний підсилювач

Перевірити візуальна відсутність обриву проводів версального
підсилювача і наявність заземлення підсилювача

При відтворені і записі не працює індикатор рівня одного з каналів.
Відтворення і запис працюють нормально Несправний мікроампер метр
відповідного каналу

Замінити несправний мікроамперметр. Зробити настроювання схеми
індикатора відповідного до; за методикою

Не працює індикатор у режимі «Відтворення»

Несправний подстроечний резистор індикаторного каскаду

Перевірити справність подстроечного резистора необхідності замінить

При включені кнопки шумопонижения шуми стрічки не зменшуються

Не працює система шумопонижения (у магнітофонах, де мається система
шумопонижения) Перевірити контакти і справність елементів

Шумопониження. Несправний елемент замінити

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020