.

Деформація поперечного згину (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3959
Скачать документ

Реферат на тему:

Деформація поперечного згину

Згином називається деформація бруса (балки), що виникає внаслідок дії
навантажень перпендикулярних до його осі і знаходиться в одній площині.

Розглядається два види згину: плоский і косий. У випадку згину, коли
силова площина проходить через вісь стержня і співпадає з однією із
основних осей інерції, називається плоским поперечним згином. Згин бруса
(балки) зовнішніми силами, які не співпадають із жодною з головних
площин, називається косим згином.

Згин бруса (балки) двома однаковими за величиною і протилежно
направленими моментами, називається чистим згином.

Рис. 1. Правило знаків при поперечному згині

При плоскому згині балки в поперечному згині виникають два внутрішніх
силових фактори — поперечна сила Q і згинаючий момент М. Для їх
визначення використовують метод січень. Поперечна сила в конкретному
січенні чисельно дорівнює алгебраїчній сумі проекцій всіх зовнішніх сил
на вісь балки з однієї сторони від січення. Поперечна сила вважається
додатною, якщо зовнішня сила намагається повернути залишену частину
балки за напрямком годинникової стрілки. В протилежному випадку
поперечна сила — від’ємна (рис.1, а).

Згинаючий момент в січенні чисельно дорівнює алгебраїчній сумі моментів
створених зовнішніми силами з однієї сторони від січення балки.
Згинаючий момент вважається додатнім, якщо сила намагається вигнути
балку відносно січення випуклістю вниз і від’ємним — випуклістю вверх
(рис.1, б).

Q).

В загальному випадку згину можна вважати, що поперечне січення
залишається плоским і величину нормальних напружень визначають за
формулою:

, (1)

— момент інерції січення балки відносно нейтральної лінії;

Y — віддаль від нейтральної лінії до точки січення, в якій визначається
напруження;

М — згинаючий момент.

Максимальне нормальне напруження відповідає січенням найбільш віддалених
від нейтральної лінії

, (2)

— момент опору в січенні.

Крива лінія прогину осі балки під навантаженням, називається пружною
лінією балки. Рівняння пружної балки і відповідно максимальна величина
прогину залежать від величини зовнішньої сили та характеру її
прикладання. Для двохопорної балки з навантаженням на середині довжини,
величина прогину визначається за формулою:

, (3)

де f — величина прогину;

l — довжина балки;

F— величина зовнішньої сили;

І — момент інерції січення балки відносно нейтральної лінії.

Перевірка міцності балки за нормальними напруженнями проводиться в
найбільш небезпечному січенні, тобто в січенні де згинаючий момент має
максимальне значення. Умова міцності при згині за нормальними
напруженнями для симетричних січень і пластичних матеріалів має вигляд:

. (4)

З умови міцності можна підібрати січення прокатних профілів за величиною
осьового моменту опору, або визначити розміри квадратного, круглого і
прямокутного січення балки:

; (5)

для квадратного січення

; (6)

для круглого січення

; (7)

для прямокутного січення при

. (8)

Максимальні дотичні напруження визначаються за формулою Журавського

, (9)

де Q — поперечна сила в січенні;

— статичний момент відносно нейтральної осі;

— ширина шару балки в якому визначається напруження;

— момент інерції січення відносно нейтральної осі.

Перевірка міцності за дотичними напруженнями проводиться за формулою:

(10)

Використана література:

Афанасьев А.Н., Марьин В.А. Лабораторний практикум по сопротивлению
материалов.- М.: Наука, 1973.- 287с.

Волков Г.С. й др. Лабораторные работы по сопротивлению материалов.-
Кировоград: Ин-т-с.-х. машиностроения, 1972.-. 84с.

Золотаревский В.С. Механические испытания и свойства металлов.-М.:
Металлургия, 1974.- 3О3с.

Касаткин Б.С. и др. Экспериментальные методы исследования деформаций и
напряжений: Справ. пособие.- К.: Наукова думка, 1981.-584с.

Методы испытания и исследования неметалических материалов/ Под ред.
Б.И.Паншина, Б.В. Перова, М.Я.Шарова.- М.: Машиностроение, 1973.- Т.З.-
284с.

Писаренко Г.С., Ружицкий Б.М. Сопротивление материалов: Лабораторный
практикум.- К.: Вища школа, 1984.- 92с.

Рубашкин А.Г. Лабораторные работы по сопротивлению материалов.- М.:
Высшая школа, 1971.- 240с.

Алаи С.И., Ежевская Р.А., Антоненко Е.И. Практикум по машиноведению.-
М.: Просвещение, 1965.- 304с.

Барабан Н.П., Цурпал И.А. Некоторне вопросм
методологическойнаправленности курса сопротивления иатериалов //
Проблемы высшей школы.-1978.-№32.-с.83-87.

Савин Г.Н. Месное значение курса сопротиаления материалов в подготовке
инженера.-К.:Вища школа. 1964.- 32с.

Цурпал И.А., Барабан Н.П., Швайко В.Н. Сопротивления
материалов.Лабораторные работы.-2-е изд.-К.:Вища школа, 1988.-254с.

Кальба Е.М., Горбатюк Р.М., Козиброда Я.И., Павх И.И., Бабий Я.Б.
Методические указания по исполнению лабораторных работ из курса
“Сопротивление материалов”.-Тернополь: Педагогический университет,
1998.-47с.

Кальба Е.М., Столярчук Р.В., Буковский П.В., Лен Югансон.

Методичні вказівки до виконання розрахунково графічних робіт з курсу
опір матеріалів.- Тернопіль; Педагогічний інститут, 1992.-45с.

Тимощенко С.П. История науки о сопротивлении материалов.- М.: Изд-во
науч.-.техн. Лит., 1957.- 536с.

Феодосьев В.Й. Сопротивление материалов. М.: Наука, 1979.-559с.

Черепанов Г.П. Механика хрупкого разрушения.- М.: Наука, 1974.-640с.

Сопротивление материалов / Г.С.Писаренко, В.А.Агарев, А.Л.Квигка и др.-
5-е изд.- К.: Вища школа, 1986.- 775с.

Долинский Ф.В., Михайлов Ф.Н. Краткий курс сопротивления материалов.-
М.: Высшая юкола, 1988.- 432с.

Цурпал И.А. Краткий курс сопротивления материалов.- К.: Вища школа.-
1989.- ЗІІс.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020