.

Зміст і задачі фінансового аналізу в сучасних умовах (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3178
Скачать документ

Реферат на тему:

Зміст і задачі фінансового аналізу в сучасних умовах

Мета вивчення дисципліни

Україна протягом останніх трьох років має сталі темпи економічного
зростання. Реальне збільшення ВВП у 2000 р. становило 5,9 % , у 2001 р.
— 9,1, у 2002 р. — 4,1 %, тобто українська економіка зберігає високі
темпи розвитку, хоча за останній рік вони дещо уповільнились. На 2003 р.
зростання ВВП заплановано в розмірі 6 % [45]. За даними Міжнародного
центру перспективних досліджень (опитування проведено на замовлення
Світового банку), 86 % малих і 56 % великих підприємств України мають на
меті збільшувати обсяги виробництва, упроваджувати нові технології.
Економічне зростання сприяє активізації фінансової діяльності
підприємств, пошуку додаткових джерел фінансування з обґрунтуванням
розміру та структури залучених коштів. Водночас фінансовий стан багатьох
підприємств нестабільний, виникають проблеми щодо невпевненості в
ділових партнерах, у законодавчій базі, фінансово-економічній політиці
держави, а отже, і в перспективах діяльності підприємств.

З огляду на сучасний стан вітчизняної економіки, що об’єктивно
супроводжується збільшенням інформаційного навантаження на управлінський
персонал, в Україні зростають потреби у висококваліфікованих фінансових
аналітиках, здатних працювати в умовах нових інформаційних технологій і
телекомунікацій.

Дисципліна “Сучасні технології фінансового аналізу” є продовженням
дисципліни “Фінансовий аналіз”, а отже, пропонований навчальний посібник
розглядається як продовження попереднього.

Спираючись на знання з традиційного фінансового аналізу, майбутні
фахівці повинні володіти сучасними технологіями щодо нагромадження,
трансформації та використання фінансової інформації. Опанування сучасних
технологій фінансового аналізу дасть змогу обґрунтовувати стратегію
розвитку підприємства, оперативно здійснювати фінансовий аналіз і вчасно
за допомогою управлінських рішень реагувати на отримані результати.

Завдяки сучасним технологіям вдалося розв’язати ряд спеціальних, якісно
нових задач цільового фінансового аналізу, що базуються на узагальнюючих
оцінках фінансового стану підприємств, зокрема: отримати неупереджені
оцінки стосовно інвестиційної привабливості, кредитоспроможності,
платоспроможності, ймовірності банкрутства підприємства; оцінити
фінансовий стан як суттєвий фактор у визначенні переможця конкурсних
торгів (тендерів); виявити резерви податкових надходжень до бюджету;
визначити відповідність фінансового стану підприємства умовам його
приватизації тощо. Сучасне інформаційне забезпечення дає змогу
аналізувати фінансовий стан економіки України та її галузей. Ці
показники мають не лише самостійне значення, а й можуть бути використані
для обґрунтування економічної політики держави на макрорівні та як
галузевий орієнтир при аналізі фінансового стану окремих підприємств.

Спрямованість на узагальнюючі показники, об’єктивна необхідність
безперервної актуалізації інформації зумовили використання широкого
спектра економіко-математичних методів моделювання, зокрема методів
кореляційного та регресійного аналізу, а також комп’ютерних технологій у
фінансовому аналізі.

Основні блоки фінансового аналізу

Концептуально методика фінансового аналізу у світовій практиці і,
зокрема, в Україні вже склалася. Традиційно розв’язувані аналітичні
задачі можна об’єднати в такі блоки.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

• аналіз рівнів, динаміки та структури фінансових результатів;

• факторний аналіз прибутку від операційної діяльності, у тому числі
прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг);

• аналіз взаємозв’язку обсягів виробництва, витрат;

• аналіз руху грошових потоків за напрямками діяльності підприємства.

Аналіз фінансового стану підприємства

• аналіз фінансової стійкості;

• аналіз ліквідності балансу;

• аналіз фінансових коефіцієнтів платоспроможності.

Аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності

• аналіз ділової активності – оборотності активів підприємства;

• факторний аналіз рівнів рентабельності.

Задачі фінансового аналізу на сучасному етапі

Задачі фінансового аналізу за їх змістом і цільовим призначенням. Поряд
із наведеними традиційними блоками задач у сучасних умовах великого
значення набуває поглиблений фінансовий аналіз, який дає змогу детально
вивчити суть явищ і процесів, що спостерігаються, виявити закономірності
та тенденції фінансового стану підприємства. До актуальних задач
фінансового аналізу належать: діагностика перспективного й поточного
фінансового стану підприємства; обґрунтування стратегії розвитку
підприємства, його інвестиційної діяльності з урахуванням структури та
вартості джерел фінансування; діагностика банкрутства підприємства;
діагностика кредитоспроможності та “податкоспроможності” підприємства;
оцінка інвестиційної привабливості підприємства на ринку капіталу.
Зазначені задачі розв’язують, використовуючи розвинений апарат
економіко-статистичного моделювання, функціональної діагностики,
сучасного інформаційного, технічного та програмного забезпечення.

Задачі фінансового аналізу за технологією його проведення. Сучасні
технології фінансового аналізу мають насамперед задовольнити таку
об’єктивно зумовлену часом вимогу користувачів: оперативно отримувати не
лише узагальнюючі підсумкові показники — індикатори фінансового стану, а
й алгоритм їх формування. За сучасного рівня комп’ютеризації та
комунікацій користувач прагне працювати в інтерактивному режимі, іноді
навіть у режимі реального часу, оперативно втручаючись в алгоритм і
задаючи параметри аналізу, що не піддаються формалізації і які неможливо
визначити заздалегідь. Одна із вимог до сучасного фінансового аналізу —
нагромадження програмними засобами досвіду кваліфікованих аналітиків.
Відповідь на цю об’єктивну вимогу — створення та використання так званих
експертних систем.

Сукупність сучасних методів, прийомів, технологій розв’язання задач
фінансового аналізу є предметом цієї дисципліни й визначає її тематичний
склад.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Артеменко В. Г., Беллендир М. В. Финансовый анализ. — М.: ДИС, 1998.
— 128 с

2. Багов В. П., Ступаков В. С, Токаренко Г. С. Методика оценки
эффективности стратегии корпоративной системы по обобщающим
характеристикам // Финансы. — 2000. — № 11.

3. Бенъ Т. Г., Довбня С. Б. Інтегральна оцінка фінансового стану
підприємства // Фінанси України. — 2002. — № 6.

4. Быкова Е. В. Показатели денежного потока в оценке финансовой
устойчивости предприятия // Финансы. — 2000. — № 2.

5. Великий Ю. М., Проскура О. Ю. Особливості кризового стану вітчизняних
підприємств і методів його оцінки // Фінанси України. — 2002. — № 10. —
С 29-34.

6. Вітлинський В. В., Пернарівський О. В., Баранова А. В. Оцінка
кредитоспроможності позичальника та ризику банку // Фінанси України. —
1999. — № 12.

7. Глазунов В. Н. Управление доходом фирмы // Финансы. — 2001.—№8.

8. Графов А. В. Оценка финансово-экономического состояния предприятия //
Финансы. — 2001. — № 7.

9. Держкомстат України. Статистичний щорічник. — К.: Техніка, 1993-2001.

10. Дронов Р. И., Резник А. И., Бунина Е. М. Оценка финансового
состояния предприятий // Финансы. — 2001. — № 4.

\\. Дунский А. Открытые системы // Новости компьютерного рынка.—2001.—№
6.

12. Єлейко Я. I, Музичук А. А. Моделювання фінансових стратегій у
випадковому середовищі // Фінанси України. — 2002. — № 2.

13. Загородній А. Г., ВознюкГ. Л., Смовженко Т. С Фінансовий словник. —
К.: Знання; Львів: ЛБІНБУ, 2002. — 568 с

14. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз. — К.: МАУП, 2000.

15. Інформаційні системи і технології в економіці: Навч. посіб. / За
ред. В. С Пономаренка. — К.: Вид. центр “Академія”, 2002. -542 с.

16. Карпушенко М. Ю. Совершенствование механизма оценки финансового
положения строительного предприятия: Дис. … канд. экон. наук. —
Харьков, гос. акад. гор. хоз-ва. — Харьков, 2000.

17. Ковалев В. В, Финансовый анализ. — М.: Финансы и статистика, 1998.
—512 с.

18. Колесова І. В. Застосування кейс-технологій у викладанні фінансових
дисциплін // Фінанси України. — 2001. — № 3.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020