.

Здійснення платежів щодо погашення та обслуговування внутрішньої державної позики та інших внутрішніх державних цінних паперів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1505
Скачать документ

Реферат на тему:

Здійснення платежів щодо погашення та обслуговування внутрішньої
державної позики та інших внутрішніх державних цінних паперів

Здійснення платежів щодо погашення та обслуговування внутрішньої
державної позики та інших внутрішніх державних цінних паперів

Загальний обсяг, цільовий напрямок, поквартальний та помісячний обсяг
асигнувань на погашення та обслуговування внутрішнього державного боргу
визначені розписом фінансування та бюджетних призначень загального та
спеціального фондів державного бюджету.

Платежі, пов’язані з погашенням та обслуговуванням внутрішнього
державного боргу, проводяться на підставі наданих Міністерством фінансів
розпоряджень на перерахування коштів з відображенням реквізитів платежу
та кодів бюджетної класифікації.

При погашенні та обслуговуванні облігацій внутрішньої державної позики
кошти за основним боргом і доходом перераховуються з рахунка № 321240101
«Видатки загального фонду державного бюджету» на рахунок Національного
банку № 46298992744 «Транзитний рахунок за розрахунками з ОВДП».

Погашення основної суми державного боргу за облігаціями внутрішніх
державних позик відображається у загальному фонді державного бюджету за
позицією «погашення» (КФТК: 203520; КФТБЗ: 401200, 402200, 403200).

Обслуговування внутрішніх позик на фінансування бюджету відображається у
загальному фонді державного бюджету в розділі «Видатки бюджету» (КФКВ:
230102, 230103, 230104; КЕКВ: 1200, 1170;КВК351).

Погашення реструктуризованої заборгованості за облігаціями внутрішньої
державної позики відбувається шляхом сплати основної суми боргу та
нарахованого щомісячного доходу. Дохід розраховується Міністерством
фінансів і повідомляється Державному казначейству не пізніше 15 грудня
року, який передує року нарахування доходу.

Для погашення та обслуговування облігацій інших внутрішніх державних
позик кошти, призначені на сплату основного боргу і доходу,
перераховуються з рахунка №321240101 «Видатки загального фонду
державного бюджету» на відповідні рахунки уповноважених банків.

Облік обслуговування державного боргу передбачає сплату комісій та
агентської винагороди уповноваженим банкам за розміщення внутрішніх
державних позик та перерахування коштів Національному депозитарію
України за кодування облігацій. Проведення таких витрат відображається у
видатках бюджету за кодами КФКВ 230103, КЕКВ 1170.

У державному бюджеті передбачені витрати, пов’язані з друкуванням
державних цінних паперів. Кошти перераховуються з єдиного казначейського
рахунка на рахунок Національного банку Банкнотно-монетному двору. Ці
витрати відображаються у видатках за кодами КФКВ 230104, КЕКВ 1170.

Платежі, пов’язані з управлінням внутрішнім державним боргом, а також з
наданням послуг на здійснення заходів, спрямованих на інформаційну і
рейтингову підтримку залучення коштів на ринках капіталу, рекламу,
дорадчі послуги та інші спеціальні послуги, перераховуються з загального
фонду єдиного казначейського рахунка №311240101 на реєстраційні рахунки
№23010335100001 та №23010435100001, які відкриті в Державному
казначействі України на ім’я Міністерства фінансів України. З
реєстраційних рахунків згідно з договорами між Міністерством фінансів та
виконавцем, актів-звітів, кошторисів та рахунків-фактур за виконані
роботи кошти перераховуються на рахунок виконавця.

Платежі, пов’язані з управлінням внутрішнім державним боргом,
відображаються у загальному фонді державного бюджету в розділі «Видатки»
за кодом 230103 «Сплата комісій» та за кодом 230104 «Витрати, пов’язані
з друкуванням цінних паперів».

Кошти від розміщення облігацій внутрішньої державної позики надходять
від Національного банку на рахунок Державного казначейства №3211908228
«Кошти, залучені до Державного бюджету від розміщення облігацій
внутрішньої державної позики».

При розміщенні інших внутрішніх державних цінних паперів (облігацій
внутрішньої державної ощадної позики, казначейських зобов’язань та інших
цінних паперів) кошти надходять від уповноважених банків на рахунок
Державного казначейства № 3211204528 «Кошти, залучені до Державного
бюджету від розміщення інших цінних паперів».

Кошти, що надходять від внутрішніх державних цінних паперів,
обліковуються також і за номінальною вартістю.

Одержання коштів на фінансування бюджету відображається в загальному
фонді державного бюджету в розділі «Фінансування бюджету» за позицією
«одержання» (КФТБЗ: 401100, 402100, 403100;КФТК203510).

У разі реструктуризації боргових зобов’язань за облігаціями внутрішньої
державної позики здійснюється випуск нових облігацій, які відображаються
за номінальною вартістю.

Дострокові викупи облігацій внутрішньої державної позики передбачають
наявність економії коштів. На суму економії зменшується обсяг
внутрішнього боргу за облігаціями внутрішньої державної позики.

Облік заборгованості за цінними паперами буде здійснюватись у другому
класі плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного бюджету
відповідно до форм бюджетної класифікації (КБТК 211000; КБТКЗ 410000,
420000, 430000).

Облік заборгованості за кредитами, одержаними в Національному банку
України на покриття дефіциту бюджету

Облік заборгованості за кредитами, одержаними в Національному банку
України на покриття дефіциту бюджету в 1994— 1996 рр., здійснюється
відповідно до умов реструктуризації, визначених Законом України від
20.04.2000 р. № 1697-111 «Про реструктуризацію боргових зобов’язань
Кабінету Міністрів України перед Національним банком України».

Згідно зі статтею 1 вищезазначеного Закону заборгованість за кредитами в
національній валюті підлягає погашенню починаючи з 2010 до 2035 р.
щоквартально рівними частками, заборгованість за кредитами в іноземній
валюті та процентів, нарахованих за користування цими кредитами,
підлягає погашенню починаючи з 2002 до 2009 р. щоквартально рівними
частками.

Погашення заборгованості за кредитами, одержаними в Національному банку
на покриття дефіциту бюджету та процентів, нарахованих за користування
цими кредитами, здійснюється відповідно до передбачених у бюджеті річних
призначень та помісячних асигнувань у розписі фінансування і
відображається на рахунках 2211 «Кредити, не віднесені до інших
категорій», 4421 «Розрахунки за операціями з кредитами загального фонду
державного бюджету», 9711 «Поточний розпис фінансування державного
бюджету за типом боргового зобов’язання», 9721 «Поточний помісячний
розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання»,
9814 «Нараховані суми за обслуговування кредитів», 9911 «Контррахунок
для активних рахунків позабалансового обліку», 9921 «Контррахунок для
пасивних рахунків позабалансового обліку».

У разі відкриття аналітичних рахунків можуть бути використані такі
параметри, як номер договору, на підставі якого було одержано кредит у
Національному банку; вид валюти; термін погашення.

Облік векселів, виданих Державним казначейством

Погашення векселів здійснює Державне казначейство через перерахування
коштів з Єдиного казначейського рахунка на рахунок останнього
векселедержателя за умов пред’явлення векселів до погашення, дотримання
термінів погашення векселів та окремих рішень Уряду і Міністерства
фінансів.

Погашення векселів, оформлених у рахунок погашення заборгованості за
облігаціями внутрішньої державної позики, здійснюється відповідно до
затверджених річних призначень та помісячних асигнувань у розписі
фінансування і відображається на рахунках 9831 «Емітовані
короткострокові облігації державного бюджету», 9832 «Емітовані
середньострокові облігації державного бюджету», 9833 «Емітовані
довгострокові облігації державного бюджету», 4311 «Розрахунки за цінними
паперами загального фонду державного бюджету».

Облік та погашення векселів по реструктуризованій заборгованості перед
комерційними банками здійснюються відповідно до затверджених річних
призначень та помісячних асигнувань у розписі видатків і відображаються
на рахунках 2111 «Казначейські векселі видані», 4311 «Розрахунки за
казначейськими векселями загального фонду державного бюджету».

Аналітичний облік операцій з векселями повинен забезпечуватись за
допомогою аналітичних рахунків.

Додаткова інформація, необхідна для обліку операцій з векселями,
забезпечується за допомогою такого параметру, як термін погашення
векселя.

Література:

Колечко О. Д., Крилова В. Г., Машкова І. М., Яременко І. А. Збірник
економічних текстів для домашнього читання (фр. мова). 364 с.

Колотило Д. М., Соколовський А. Т., Афтанділянц В. В. Міжнародні системи
вимірювання в економіці. 176 с.

Колот А. М. Мотивація персоналу. 337 с.

Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент. 504 с.

Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці. 368 с.

Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг. 152 с.

Лазарєва С. Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу. 667 с.

Лук’яненко Д.Г. Міжнародна інвестиційна діяльність. 387 с.

Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент. 440 с.

Лютий О.І, Макаренко О.І. Збірник задач з вищої математики. 305 с.

Мартиненко А.О. Англійська граматика в таблицях. 168 с.

Мачуський В.В. Правові основи страхування. 304 с.

Мачуський В. В. Правове забезпечення підприємницької діяльності. Курс
лекцій. 348 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020