.

Вступ до фаху. Фінанси (рефеарт)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 11107
Скачать документ

Вступ до фаху. Фінанси.

ПЛАН

Вступ

Чим обумовлено мій вибір спеціальності?

Яким дисциплінам, що вивчаються в коледжі я надаю перевагу для свого
формування спеціаліста та інтелігента?

Чи задоволена я проведенням занять “Вступ до фаху”.

Щоб я хотіла покращити, удосконалити у вступі до фаху.

Коледж як структурний підрозділ Київського національно-торговельного
університету.

Історичний розвиток моєї спеціальності – “Фінанси”.

Де я намір працювати після закінчення коледжу.

Що я знаю про свою майбутнє спеціальність.

Яке майбутнє чекає спеціаліста фінансиста.

Висновок.

Фінанси відіграють надзвичайно важливу роль у суспільстві. Вони
формують його життєздатність, його потенціал, забезпечуючи при цьому
реалізацію поставлених кожною людиною, кожним підприємством та державою
в цілому завдань і цілей. Щодня ми вступаємо у безліч різноманітних
відносин, важливе місце серед яких займають фінанси. При цьому
ефективність фінансової системи залежить від двох основних чинників:
фінансової освіченості громадян та майстерності
фінансистів-професіоналів. На фоні фінансової безграмотності населення
діяльність фахівців втрачає міцну опору, без якої дуже важко досягти
належної організації у функціонуванні фінансів. Без достатньої ж
кількості висококваліфікованих професіоналів неможливо забезпечити
відповідну результативність фінансової діяльності, надійність і
стабільність фінансової системи. Цим обумовлюється значення фінансової
освіти у суспільстві, необхідність донесення фінансових знань у сім’ї
кожному.

1.Ще зі школи я мріяла про професію пов’язану з грошима і працівником
банка чи казначейства, або податкової. Моя мрія – це працювати у
Державній податковій адміністрації. Тому після закінчення одинадцятого
класу за порадою батьків я мого брата я обрала для себе професію
фінансист. Тому, що вони розповіли мені, що професія фінанси – життєво
важливою. З часом вона буде найпопулярнішою і престижною. Також вони
пояснили, що це вибір на все життя. Серйозно поміркувавши я вирішила, і
поклала собі за мету – бути фінансистом.

Але щоб досягти цієї мети я докладаю багато зусиль, а мої батьки
терпіння і розуміння. І день за днем, крок за кроком я наближаюсь до
цієї мети.

2. Я надаю перевагу такій дисципліні, як інформатика. Тому, що вона
найбільш пов’язана із спеціальністю фінанси.

Інформатика – це наука про методи та засоби отримання обробки,
зберігання, передавання та подання інформації. Яку б ми професію не
обрали вона частково пов’язана з комп’ютером. На сьогоднішній день в
усіх закладах, фірмах, установах чи підприємствах є комп’ютери, усе
комп’ютеризовано. Тому я надаю перевагу цій дисципліні.

3. Так я дуже задоволена проведенням занять: вступ до фаху, тому що я
дізналась дуже багато цікавого для себе, щодо моєї майбутньої професії
фінансист.

Ми побували у Казначействі де нам багато дечого розповіли про фінансові
відносини, що фінанси – це не гроші. Також ми були у банку – де нам
розповіли про кредит, про юридичні і фізичні особи, депозити, вклади
щодо мене “Вступ до фаху” дав зрозуміти, що це за спеціальність.

4. Я б хотіла продовжити “Вступ до фаху”, щоб побільше дізнаватись, щоб
побільше було екскурсій по фірмах, підприємствах. А в цілому “Вступ до
фаху” відіграє також велику роль як і ніші предмети.

5. Коледж як структурний підрозділ Київського
національно-торговельно-економічного університету Київський державний
торговельно-економічний університет – один зі правофлангових вищих
навчальних закладів країни, який взяв на себе відповідальну, але дуже
важливу місію – забезпечити підготовку фахівців новітньої формації, які
поряд із глибокими сучасними теоретичними знаннями опанували б необхідні
практичні навички, були адаптовані до роботи у ринкових умовах.

Університет – порівняно молодий вищий навчальний заклад створений 32
роки тому, але вже має свої традиції. Він має високу планку
вимогливості до результатів своєї праці.

До послуг студентів – сучасні аудиторії, кабінети. Лабораторії,
комп’ютерні класи, бібліотека, спортивно-фізкультурні зали, стадіон,
клуб, кафе, гуртожиток. Є широкі можливості для наукової творчості,
вивчення іноземних мов, стажування у закордонних навчальних закладах, з
якими встановлено та розвивається співробітництво. На талановиту молодь,
яка відчуває покликання до науки, педагогіки, чекають магістратура,
аспірантура.

Університет сьогодні – це своєрідний техноекономполіс, який має у своєму
складі 6 навчальних закладів 1-2-го ступенів, плідно співпрацює з
багатьма міністерствами, відомствами, організаціями, банками, фірмами,
асоціаціями, закордонними навчальними закладами 10 розвинутих країн.

Ректор професор, заслужений діяч науки і техніки України А.А. Мазаракі.

Київський державний торговельно-економічний університет – провідний
економічний вищий навчальний заклад України створений у 1966 р. на базі
Київського філіалу Донецького інституту торгівлі, він став відомим
центром підготовки та перепідготовки фахівців для народного господарства
України. За роки існування університетом підготовлено понад 50 тисяч
висококваліфікованих спеціалістів, багато з яких стали відомими
державними діячами, керівниками підприємств і організацій різних рівнів.

Університет на сьогодні:

це заклад вищої освіти, що здійснює підготовку висококваліфікованих
спеціалістів для галузей невиробничої сфери, зокрема, торгівлі,
фінансових установ і банків та інших, це навчальний заклад ІV рівня
акредитації;

це – шанс продовжити навчання за кордоном;

це – можливість молоді здобути вищу освіту за схемою;

бакалавр – спеціаліст-магістр, наукового ступеня кандидата, доктора
наук.

Наказом Міністра освіти України № 467 від 29 грудня 1993 року при
Університеті створено навчальний комплекс, до складу якого входять:
Вінницький технолого-економічний технікум, Коломийський
економіко-правовий коледж, Одеський комерційний технікум, Київські Вищі
професійні училища №1, №2, Хмельницький економічний технікум.

На базі університет створень Технічний комітет Держстандарту України
“Послуги торгівлі та громадського харчування” та асоціація кулінарів,
товарознавців України.

До складу Київського державного торговельно-економічного університету
входить 10 факультетів і 30 кафедр.

факультет економіки, менеджменту та права (6 кафедр)

обліково-фінансовий факультет (5 кафедр)

товарознавчий факультет (5 кафедр)

факультет банківської справи (2 кафедр)

Вінницький факультет (4 кафедр)

Чернівецький факультет (4 кафедр)

Три факультети післядипломної освіти (Київський, Вінницький,
Чернівецький)

Університет готує фахівців з 12 спеціальностей та 19 спеціалізацій.

Спеціальність “Фінанси”, спеціалізації:

Спеціальність “Облік і аудит”,

“Економіка підприємства”,

“Маркетинг”,

“Менеджмент організації”,

“Банківська справа”,

“Експертиза товарів та послуг”

Студентів університету навчають 459 штатних викладачів. Серед яких 33
докторів наук, професорів, 238 доцентів і кандидатів наук. Університет
активно інтегрується з Європейською та світовою системою освіти і науки,
підтримує дружні зв’язки з 31 навчальним закладом 15 країн світу.
Київський державний торговельно-економічний університет підпорядкований
Міністерству освіти України.

Термін навчання в університеті з усіх спеціальностей:

на денній формі навчання 4 роки 10 місяців,

заочній – 5 років 10 місяців;

вечірній – 5 років 10 місяців.

Засновано у 1996 році, проводити підготовку молодших спеціалістів і
бакалаврів на базі базової (9 класів) загально середньої (11 класів)
освіти за спеціальностями:

“Облік і аудит”

“Фінанси і кредит”

“Правознавство”

“Економіка підприємства”

“Менеджмент невиробничої сфери”

Функціонують два відділення:

а) економіки, менеджменту та права;

б) фінансів і обліку.

Підготовка здійснюється за денною та заочною формою навчання.

В 1997 р. коледж придбав приміщення, здійснив його реконструкцію.
Сьогодні функціонує 46 навчальних кабінетів, бібліотек з читальними
залами на 180 місць, студентське кафе, медичний центр, перукарня. Діють
студентські гуртки, в яких молодь займається цікавою науково-пошуковою
роботою. До послуг студентів – швидкісна лінія Internet електронна
законодавча база.

“Ліга: Закон” комп’ютеризовано-віртуальний навчально-тренінговий центр з
походження практичного навчання студентами.

У коледжі діє центр “Юридична допомога”. Навчальний процес забезпечують
висококваліфіковані викладачі. У своїй роботі вони використовують
новітні технології навчання.

Випускники коледжу працюють у судових органах, банках, пенсійних фондах,
казначействі та в приватних установах.

6. Термін “Фінанси” з’явився у ХІІІ столітті. Він походить від
середньовічного латинського терміну “financia”, що означає обов’язкову
сплату грошей. Під фінансами розуміли державне публічне господарство,
або господарство будь-якого державного утворення нижнього рівня
(земство, міська община).

У ХVІІІ столітті трактування поняття фінансів як державного господарства
мало подальший розвиток. Державні утворення різного рівня стали називати
союзами публічного змісту, а фінанси формами та методами добування
коштів і їх витрачення цими союзами при виконанні покладених на них
функцій.

Найвищого розвитку фінанси досягли у ХХ столітті, коли функції держави
набагато розширилися і удосконалилися, а товарно-грошові відносини
посіли головне місце в економічних системах.

7.Після закінчення коледжу, я маю намір працювати у Державній податковій
адміністрації. Тому, що так порадив мені мій старший брат, який працює
там. Він пояснив мені, що основне завдання полягає у реалізації
податкової політики держави. Також на податкову адміністрацію накладені
такі основні функції як:

розробка проектів податкового законодавства;

проведення масово-роз’яснювальної роботи серед платників податків;

облік платників податків та надходжень їх бюджету;

контроль за правильністю обчислення податків та інших обов’язкових
платежів і своєчасність їх сплати;

накладення штрафних санкцій і адміністративних стягнень на порушників
податкового законодавства;

Міжнародне співробітництво у сфері оподаткування.

Регіональна структура податкової адміністрації аналогічна системі
Міністерства фінансів. Вищою її ланкою є Головна державна податкова
адміністрація. Вона розробляє проекти податкового законодавства і
організовує податкову роботу та діяльність податкових органів України.

Податкові адміністрації в областях і містах з районним поділом виконують
організаційні й консультаційні функції.

Безпосередньо податкову роботу ведуть податкові інспекції а районах і
містах. Вони здійснюють облік усіх платників, що знаходяться на даній
території і контролюють їх розрахунки з бюджетом. Тому я маю намір
працювати у Державній податковій адміністрації.

8.Моя майбутня професія – це “Фінанси” має такі спеціалізації як:
“державні фінанси”, “Податки та оподаткування”, “Казначейська справа”.

Можна працювати керівником у системі Міністерства фінансів та Державного
казначейства, у Держподатковій інспекції спеціалістів у
науково-дослідних та проектних інститутах, у консалтингових фірмах, в
аудиторських службах.

На сучасному етапі фінанси перетворилися на універсальний і надзвичайний
активний елемент економічного життя, розвинулися методи і форми
мобілізації коштів та їх розподіл у державі з метою задовільнення потреб
населення, вдосконалення виробничих та соціальних процесів. Фінансам
належить провідна роль в економічній системі. Це зумовлене тим, що їх
функціонування визначає кількісні та якісні параметри будь-якого
економічного явища чи процесу, а також кінцеві результати діяльності.

Фінанси призначені – забезпечити необхідні умови ля здійснення процесу
створення, розподілу й використання валового внутрішнього продукту. У
практичному плані фінанси – це складова економічної системи будь-якої
держави, використання такої системи дає можливість успішно реалізувати
кінцеву мету економічного та соціального розвитку. Свого найвищого
розвитку й досконалості фінанси досягають в умовах ринкової економіки,
фундаментальною основою якої є різні форми власності. Фінанси слід
розглядати як економічну категорію, що відображає створення, розподіл і
використання фондів фінансових ресурсів для задовільнення потреб
господарської діяльності надання різноманітних послуг населенню з боку
держави, забезпечення виконання державної її функції у кінцевому
результат мета функціонування фінансів – це досягнення високого рівня
добробуту як самої держави, так і окремого громадянина.

Тому у майбутньому спеціаліста фінансиста чекає розквіт. І я собі уявляю
на майбутнє, що фінансист буде мати престижну роботу і гарний імідж.

Висновок

Фінанси відіграють важливу роль, тому що фінанси пронизують усе наше
життя, з фінансовими категоріями ми зустрічаємось повсюди, адже до них
належать податки, доходи, прибуток, бюджет, пенсії, дотації, штрафи,
фінансові санкції. Тому мій вибір професії – це фінансист. І я дуже
задоволена проведенням занять “Вступ до фаху”. Я під час цих занять
зрозуміла багато корисного про свою майбутню професію, і це мене ще
більше зацікавило і заохотило. Якщо більше буде кваліфікованих
фінансистів, то краще буде розвиватись держава у майбутньому. Я вважаю,
що фінанси є життєво важливою системою в економіці та суспільстві в
цілому.

Налагоджені фінансові відносини виступають запорукою нормальної
життєдіяльності.

ЛІТЕРАТУРА:

Київський державний торговельно-економічний університет.

В.М.Опарін “Фінанси”, Київ-199, Загальна теорія.

Л.В.Фещкенко, П.В. Проноза – “Фінанси” Л.О. Меренкова Харків ВД “ІНЖЕК”
2003.

Газета “Вільний голос”, 5 березня 2004 р.

О.П. Кириленко “Фінанси” (Теорія та вітчизняна практика).

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020