.

Виявлення ознак поточної, критичної чи надкритичної неплатоспроможності підприємства (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3373
Скачать документ

Реферат на тему:

Виявлення ознак поточної, критичної чи надкритичної непласпроможності
підприємства.

Ці методичні рекомендації розроблені з метою забезпечення однозначності
підходів при оцінюванні фінансово-господарського стану підприємств,
виявлення ознак поточної, критичної чи надкритичної їх
неплатоспроможності та ознак дій, передбачених статтями 1562-1564
Кримінального кодексу України (приховування банкрутства, фіктивного
банкрутства чи доведення до банкрутства), а також для своєчасного
виявлення формування незадовільної структури балансу для здійснення
застережних заходів щодо запобігання банкрутству підприємств.

Відповідність розрахованих згідно з цими методичними рекомендаціями
економічних показників фінансового стану підприємств різним рівням
неплатоспроможності визначається державним органом з питань банкрутства,
арбітражним керуючим, підприємством, власником його майна (органом,
уповноваженим управляти майном підприємства), інвестором, кредитором за
власною ініціативою, а також у визначених Законом України “Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
(далі — Закон) випадках під час проведення експертизи фінансового стану
підприємства.

Джерелами інформації для проведення розрахунків економічних показників і
виявлення ознак неплатоспроможності чи банкрутства є вибіркові показники
з документів фінансової звітності підприємства.

Поточною неплатоспроможністю може характеризуватися фінансовий стан
будь-якого підприємства, якщо на конкретний момент через випадковий збіг
обставин тимчасово суми наявних у нього коштів і високоліквідних активів
недостатньо для погашення поточного боргу, що відповідає законодавчому
визначенню як неспроможність суб’єкта підприємницької діяльності
виконати грошові зобов’язання перед кредиторами після настання
встановленого терміну їх сплати, у тому числі із заробітної плати, а
також виконати зобов’язання щодо сплати податків і зборів (обов’язкових
платежів) не інакше, як через відновлення платоспроможності.

Від’ємний результат алгебраїчної суми зазначених статей балансу свідчить
про поточну неплатоспроможність суб’єкта підприємницької діяльності.

Фінансовий стан підприємства, у якого на початку й наприкінці звітного
кварталу спостерігаються ознаки поточної неплатоспроможності, відповідає
законодавчому визначенню боржника, який неспроможний виконати свої
грошові зобов’язання перед кредиторами, у тому числі зобов’язання щодо
сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), протягом трьох місяців
після настання встановленого терміну їх сплати.

Ознаки критичної неплатоспроможності, що відповідають фінансовому стану
потенційного банкрутства, наявні, якщо на початку й наприкінці звітного
кварталу, що передував поданню заяви про порушення справи про
банкрутство, мають місце ознаки поточної неплатоспроможності, а
коефіцієнт покриття (Кп) і коефіцієнт забезпечення власними коштами (Кз)
наприкінці звітного кварталу менші від їх нормативних значень —
відповідно 1,5 і 0,1.

Коефіцієнт покриття характеризує достатність оборотних коштів
підприємства для погашення своїх боргів і визначається як відношення
суми оборотних коштів до загальної суми поточних зобов’язань за
кредитами банку, інших позикових коштів і розрахунків з кредиторами.

Коефіцієнт покриття Кп = А260: П620.

Коефіцієнт забезпечення власними коштами характеризує наявність
оборотних коштів у підприємства, необхідних для його фінансової
стійкості, і визначається як відношення різниці між обсягами джерел
власних та прирівняних до них коштів і фактичною вартістю основних
засобів та інших необоротних активів до вартості наявних у підприємства
оборотних активів (виробничих запасів, незавершеного виробництва,
готової продукції, коштів, дебіторської заборгованості та інших
оборотних активів).

Коефіцієнт забезпечення власними коштами Кз = (П380 – А080): А240.

Якщо наприкінці звітного кварталу хоча б один із зазначених коефіцієнтів
(Кп або Кз) перевищує своє нормативне значення або протягом звітного
кварталу спостерігається їх зростання, перевага має надаватися
позасудовим заходам відновлення платоспроможності боржника або його
санації в процесі провадження справи про банкрутство.

Якщо протягом терміну, передбаченого планом санації боржника,
забезпечується позитивний показник поточної платоспроможності й
перевищення нормативного значення коефіцієнта покриття (Кп > 1,5) за
наявності тенденції зростання рентабельності, платоспроможність боржника
можна вважати відновленою (відсутні ознаки потенційного банкрутства).

Якщо за підсумками року коефіцієнт покриття менше одиниці й підприємство
не отримало прибутку, такий його фінансовий стан характеризується
ознаками надкритичної неплатоспроможності, коли задоволення визнаних
судом вимог кредиторів можливе не інакше, як через застосування
ліквідаційної процедури.

Наявність ознак надкритичної неплатоспроможності (за підсумками року Кп
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Графов А. В. Оценка финансово-экономического состояния предприятия // Финансы. — 2001. — № 7. Держкомстат України. Статистичний щорічник. — К.: Техніка, 1993-2001. Дронов Р. И., Резник А. И., Бунина Е. М. Оценка финансового состояния предприятий // Финансы. — 2001. — № 4. \\. Дунский А. Открытые системы // Новости компьютерного рынка.—2001.—№ 6. Єлейко Я. I, Музичук А. А. Моделювання фінансових стратегій у випадковому середовищі // Фінанси України. — 2002. — № 2. Загородній А. Г., ВознюкГ. Л., Смовженко Т. С Фінансовий словник. — К.: Знання; Львів: ЛБІНБУ, 2002. — 568 с Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз. — К.: МАУП, 2000. Інформаційні системи і технології в економіці: Навч. посіб. / За ред. В. С Пономаренка. — К.: Вид. центр "Академія", 2002. -542 с. Карпушенко М. Ю. Совершенствование механизма оценки финансового положения строительного предприятия: Дис. ... канд. экон. наук. — Харьков, гос. акад. гор. хоз-ва. — Харьков, 2000. Ковалев В. В, Финансовый анализ. — М.: Финансы и статистика, 1998. —512 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020