.

Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2478
Скачать документ

ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ І ПОСЛУГ

Процес виробництва завершується доведенням продукції до споживача.
Реалізація продукції (Т — Г’) — це кінцева стадія кругообігу коштів
підприємства (Г — Т … В … Т’ — Г’), яка є його важливим показником.
Рух товарів і коштів створює основу економічних відносин між
постачальниками, посередниками і покупцями.

Для підприємства-виробника реалізація продукції є свідченням, що вона за
споживчими властивостями, якістю та асортиментом відповідає суспільному
попиту і потребам покупців.

На практиці можуть використовуватись два меіоди визначення моменту
реалізації продукції:

а) продукцію відвантажено або відпущено споживачу (відбулася передача
права власності), — метод нарахування;

б) одержано кошти на рахунок постачальника за реалізовану продукцію —
касовий метод.

В обох випадках усі розрахунково-платіжні документи мають бути оформлені
відповідно до чинного положення. Реалізація продукції завжди передбачає
зміну форми вартості (Т — Г). Тому бартер, або прямий товарообмін (Т —
Т), не можна вважати реалізацією продукції. За бартерного обміну товарів
не відбувається руху коштів, нема надходжень виручки від реалізації
продукції, тобто не відбувається зміни форми вартості.

Однак в економіці України досить велика питома вага товарообмінних
бартерних операцій. Про це свідчать дані, наведені в табл.

Таблиця

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ЗА БАРТЕРОМ ПРОДУКЦІЇ В ОСНОВНИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНИ, %

IV кв. 1997 І KB.

1998 ІІКВ.

1998 ІІІ KB.

1998 10 міс. 1998

1. Промисловість — усього 42,4 41 41,7 41,4 433

в тім числі:

електроенергетика 45,8 48,1 50,6 50,3 50,6

паливна 50,1 46,7 48,1 47,9 60,2

чорна металургія 46.5 38,6 40 39,9 40,9

кольорова металургія 36,8 20,1 20,5 21,2 19,9

хімічна і нафтохімічна 49 50,6 48,5 46,9 46,7

машинобудівна і металообробна 46,7 46 45,5 46,1 45,3

лісова, деревообробна і целюлозно-паперова 54,3 49,9 52,1 51,1 50,8

промисловість будівельних матеріалів 59,5 64,2 64,3 64,7 65,3

легка 36,7 40,1 42.5 41,8 41

харчова 21,8 22,1 20,9 20,4 22,5

II. Сільське господарство:

рослинництво

33

тваринництво

10

На жаль, згідно з діючим господарським законодавством, бартерні операції
нині включаються у звітність з реалізації продукції підприємств, що
певною мірою викривляє реальний стан справ.

Розмір виручки від реалізації продукції, за інших однакових умов,
залежить від:

1) кількості, асортименту та якості продукції, що підлягає реалізації;

2) рівня реалізаційних цін і розрахункової дисципліни.

Обсяг (кількість) реалізованої продукції прямо впливає на величину
виручки, а сама кількість реалізованої продукції залежить від обсягу
виробництва товарної продукції і зміни величини перехідних залишків
реалізованої продукції на початок і кінець року. Асортимент реалізованої
продукції справляє двоякий вплив на величину виручки. Зростання в
загальному обсязі реалізованої продукції питомої ваги асортименту з
більш високою ціною збільшує величину виручки, і навпаки.

Прямий вплив на розмір виручки справляє й рівень відпускних цін. У свою
чергу, на рівень цін впливають якість і споживчі властивості, строки
реалізації продукції, попит і пропонування на ринку.

На окремі види продукції, робіт і послуг держава встановлює фіксовані чи
регульовані ціни. Тоді виручка від реалізації продукції залежить від
рівня прейскурантних цін.

За умов ринкової економіки існують вільні, фіксовані і регульовані ціни.

Фіксовані ціни встановлюються адміністративне (державою), переважно на
послуги першої необхідності і на товари, які монопольно виготовляються
державою (газ, електроенергія та ін.). Регульовані ціни встановлюються
регулюванням рівня рентабельності товарів першої необхідності, наприклад
хлібобулочних виробів, продуктів дитячого харчування тощо. При цьому
державою встановлюються індикативні ціни — мінімальний і максимальний
рівні цін. У решті випадків користуються вільними цінами, тобто цінами,
які склалися на ринку під впливом попиту і пропонування за домовленістю
сторін — постачальників і споживачів.

Установлюючи вільні ціни, за основу беруть собівартість і прибуток
(планову рентабельність). Потім додають акцизний збір (для підакцизної
продукції”) і податок на додану вартість.

Розрахунок ціни продукції можна здійснити за такими формулами:

Ц1 = С + П,

де Ц1 — ціна продукції (ціна виробника продукції”); С — собівартість
продукції; П — прибуток.

Ц2 = С + П + ПДВ,

де Ц2 — ціна продукції з податком на додану вартість; ПДВ — податок на
додану вартість.

Ц3=С+П+АЗ+ ПДВ,

де Цз — ціна продукції з акцизним збором і податком на додану вартість;
A3 — акцизний збір.

Відтак повну роздрібну ціну продукції можна розрахувати за формулою:

Ц4 = С + П + A3 +ПДВ + ТН,

де Ц4 — роздрібна ціна продукції; ТН — торгова націнка.

Приклад 1.

Собівартість виробу «А» становить 6 грн. Планова рентабельність
реалізації— 35 %. Оптова ціна виробу «А» буде дорівнювати 8,10 грн. (6 +
6 х 0,35). Ціна виробу «А» з податком на додану вартість за ставки
податку 20 % дорівнюватиме 9,72 грн. (8,10 + 8,10 х 0,2). Роздрібна ціна
виробу «А» за торгової націнки ЗО % дорівнюватиме 12,64 грн. (9,72 +
9,72 х 0,3).

Приклад 2.

Собівартість підакцизного виробу «Б» становить 4 грн. Прибуток — 1 грн.
за планової рентабельності 25 % (4 х 0,25). Ставка акцизного збору —50
%. Тоді ціна підакцизного виробу «Б» дорівнюватиме 10 грн. ((4 + 1) х
100) / (100 – 50). Ціна підакцизного виробу «Б» з податком на додану
вартість дорівнюватиме, за ставки податку 20 %, 12 грн. (10 + 10 х 0,2).
Роздрібна ціна підакцизного виробу «Б» з торговою націнкою 15 %
дорівнюватиме 13,8грн.(12+ 12х0,15).

Залежно від того, кому реалізується продукція, встановлюються оптові та
роздрібні ціни. Відвантаження продукції здійснюється посередникам оптом
або партіями за оптовими цінами. Посередники реалізують цю продукцію
роздрібним торговим організаціям за цінами, які включають збутові
націнки. Безпосередньо споживачам роздрібні торгові організації продають
товари за роздрібними цінами, тобто з торговою націнкою. Продаючи товари
за фіксованими цінами, торгові організації отримують торгову знижку.

За умов ринкової економіки ціни стають найважливішим фактором
регулювання процесу виробництва та споживання і безпосередньо впливають
на попит і пропонування.

Планову виручку від реалізації продукції визначають методом прямого
рахунку, множенням кількості реалізованих виробів на їхню реалізаційну
ціну і додаванням отриманих сум за всією номенклатурою виробів.

Виручку від реалізації кожної номенклатури виробів визначають за
формулою:

В=Р*Ц,

де В — виручка, Р— кількість реалізованих виробів, Ц — ціна реалізації
кожного виробу.

Обсяг реалізації можна розрахувати, виходячи з товарного випуску виробів
у плановому періоді, додаючи залишки виробів на початок планового
періоду і віднімаючи такі на кінець планового періоду. Плановий обсяг
реалізації обраховують з формули:

Р=31+Т-32,

де Р — обсяг реалізації в плановому періоді; З1 — залишки кожного виду
готових виробів на складі та відвантажених на початок планового періоду;
Т — випуск товарної продукції в плановому періоді; 32 — залишки кожного
виду виробів на складі на кінець планового періоду.

Реалізаційні ціни в плановому періоді визначають на основі цін базового
періоду, які коригують на передбачувані зміни в плановому періоді, у тім
числі з урахуванням попиту і пропонування.

Розрахунок обсягу реалізації та виручки методом прямого рахунку наведено
в таблиці

Таблиця

РОЗРАХУНОК ВИРУЧКИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

Номенклатура Повна собівартість, тис. гри. Вартість у вільних відпускних
цінах, тис. грн. У тім числі без акцизного эбору і ПДВ, тис.грн.
Прибуток (+)або збиток(-), тис грн.

акцизний збір, тис. грн. податок на додану вартість,тис. гри.

Основна продукція

(товарний випуск)

А 480 633,6

105,6 528 +48

Б 150 187,7 — 31.3 156,4 +6,4

В 240 302,4 — 50.4 252 +12

Г 400 782,4 — 130,4 424 +24

Усього основної продукції 1270 1906,1 228 317,7 1360,4 +90,4

Усього реалізації основних 1345 2146,1 228 487,7 1430.4 + 85,4

видів продукції з урахуванням

зміни її залишків

Інші види продукції Загальний обсяг реалізації 210 1555

270 1700,4 +60 + 145,4

Коли асортимент виробів надто великий, розрахунок плану реалізації можна
здійснювати комбінованим методом. Виручку від реалізації основних видів
продукції визначають методом прямого рахунку, а для підрахунку виручки
від реалізації виробів іншого асортименту користуються укрупненим
методом. Для розрахунку беруть товарний випуск за всією номенклатурою
залишків виробів, додають до нього вартість залишків на початок
планового періоду і віднімають очікувані залишки на кінець планового
періоду за відпускними вільними цінами і за собівартістю (табл. ).

Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг є основним джерелом
відшкодування коштів на виробництво і реалізацію продукції, утворення
доходів і формування фінансових ресурсів. За ринкової економіки обсягу
продажу і виручці приділяється особлива увага. Від величини виручки
залежить не тільки внутрішньовиробниче відшкодування витрат і формування
прибутку, а й своєчасність і повнота податкових платежів, погашення
банківських кредитів, які впливають на рівень виплачених відсотків, що в
кін-;

цевому рахунку позначається на фінансовому результаті діяльності
підприємства.

Таблиця

УКРУПНЕНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ВИРУЧКИ В1ДРЕАЛПАЦЇ ПРОДУКЦІЇ

Показники Собівартість товарної продукції, тис. грн. Вартість реалізації
продукції за вільними цінами, тис.грн. У тім числі Вартість реалізації
продукції без акцизного збору і ПДВ. тис. грн. При5уток (+), або зби ток
(-),тис. грн.;

акцизний збір тис. грн. ПДВ тис. грн.

Залишок готової продукції на початок планового періоду 40 60,7 — 8,7 52
12

Товарний випуск продукції в плановому періоді 220 333,7 — 47,7 286 66

Залишок готової продукції на кінець планового період)’ 50 75,8 –– 10,8
65 15

Усього 210 470,2 — 67,2 273 63

Виручка від реалізації продукції— це сума коштів, які надітим на рахунок
підприємства за реалізовану продукцію. Вона є основним джерелом грошових
доходів і фінансових ресурсів підприємств. Виручка від реалізації
продукції є фінансовою категорією, яка виражає грошові відносини між
постачальниками і споживачами товару.

Бизнес. — 1998. — 14 груд. (№50). — С. 14.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019