.

Сутність відтворення основних фондів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2437
Скачать документ

СУТНІСТЬ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

Підвищення ефективності використання основних фондів підприємств є одним
з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення
цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства,
конкурентоспроможність його продукції на ринку.

Основні фонди — це матеріальні цінності, що використовуються у
виробничій діяльності підприємства понад один календарний рік з початку
введення їх в експлуатацію, а також предмети вартістю за одиницю понад
500 гривень (за ціною придбання). Основні фонди підприємства включають
основні виробничі фонди й невиробничі основні фонди.

Не належать до основних фондів:

1) предмети терміном служби менше одного року незалежно від їх вартості;

2) предмети вартістю до 500 гривень за одиницю (за ціною придбання)
незалежно від терміну служби. При цьому гранична вартість предметів, що
не належать до основних фондів, може змінюватися Міністерством фінансів
України;

3) спеціальні інструменти і спеціальні пристосування підприємств
серійного і масового виробництва певних виробів або для виготовлення
індивідуального замовлення незалежно від їхньої вартості;

4) спеціальний одяг, спеціальне взуття, а також постільні речі незалежно
від їхньої вартості і терміну служби;

5) формений одяг, призначений для видачі працівникам підприємства,
незалежно від вартості й терміну служби.

Виробничі основні фонди є частиною основних фондів, яка бере участь у
процесі виробництва тривалий час, зберігаючи при цьому натуральну форму.
Вартість основних виробничих фондів переноситься на вироблений продукт
поступово, частинами, у міру використання. Поновлюються основні
виробничі фонди через капітальні вкладення.

Невиробничі основні фонди — це житлові будинки та інші об’єкти
соціально-культурного й побутового обслуговування, які не
використовуються у господарській діяльності і перебувають на балансі
підприємства.

На відміну від виробничих основних фондів невиробничі основні фонди не
беруть участі в процесі виробництва і не переносять своєї вартості на
вироблений продукт. Відтворюються вони тільки за рахунок прибутку, який
залишається в розпорядженні підприємства. Незважаючи на те, що
невиробничі основні фонди безпосередньо не впливають на обсяг
виробництва, збільшення цих фондів пов’язане з поліпшенням добробуту
працівників підприємства. Це в кінцевому рахунку позитивно позначається
на результатах діяльності підприємства, на зростанні продуктивності
праці.

Основні виробничі фонди з урахуванням специфіки їх виробничого
призначення поділяються на такі групи:

А. Будівлі і споруди.

Б. Передавальні пристрої.

В. Машини й устаткування,

у тім числі:

• робочі машини й устаткування;

• вимірювальні й регулюючі прилади;

• лабораторне устаткування;

• обчислювальна техніка;

• транспортні засоби.

Г. Виробничий і господарський інвентар.

Д. Інші основні фонди.

Співвідношення окремих груп основних виробничих фондів становить їх
структуру. Поліпшення структури основних виробничих фондів, передовсім
підвищення питомої ваги активної їх частини, сприяє зростанню
виробництва, зниженню собівартості продукції, збільшенню грошових
нагромаджень підприємства.

Для прикладу дамо склад основних виробничих фондів машинобудівного
підприємства (рис. 1).

Для обчислення амортизаційних відрахувань основні фонди поділяють на
такі групи:

Група 1 — будівлі, споруди, їхні структурні компоненти, передавальні
пристрої;

Група 2 — автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього;
меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та
інструменти, включаючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для
автоматичної обробки інформації; інформаційні системи; телефони,
мікрофони та рації; різне конторське обладнання, устаткування та
приладдя;

Група 3 — інші основні фонди, не включені до груп 1 і 2.

Підприємству не байдуже, в яку групу основних виробничих фондів укладати
кошти. Воно заінтересоване в оптимальному підвищенні питомої ваги машин,
устаткування, тобто активної частини

Рис. 1. Склад основних виробничих фондів підприємств

основних фондів, які обслуговують процес виробництва і характеризують
виробничі можливості підприємства. Ясна річ, що для забезпечення
нормального функціонування активних елементів основних виробничих фондів
необхідні будівлі, споруди, інвентар, тобто пасивна частина основних
фондів.

Структура основних виробничих фондів є різною в різних галузях
промисловості, народного господарства. Наприклад, частка будівель у
загальній вартості основних виробничих фондів найвища в легкій та
харчовій промисловості (близько 44%); споруд — у паливній промисловості
(17%); передавальних пристроїв — в електроенергетиці (32%); устаткування
та робочих машин — на підприємствах машинобудівного комплексу (45%).

Основними факторами, які впливають на структуру основних виробничих
фондів підприємств, є: рівень автоматизації і механізації, рівень
спеціалізації і кооперування, кліматичні та географічні умови розміщення
підприємств. Кожний фактор по-різному впливає на структуру виробничих
фондів. Поліпшити структуру основних виробничих фондів можна за рахунок:
оновлення та модернізації устаткування, ефективнішого використання
виробничих приміщень установленням додаткового устаткування на вільній
площі; ліквідації зайвого й малоефективного устаткування.

Відтворення основних виробничих фондів — це процес безперервного їх
поновлення. Розрізняють просте та розширене відтворення.

Просте відтворення основних фондів здійснюється в тому самому обсязі,
коли відбувається заміна окремих зношених частин основних фондів або
заміна старого устаткування на аналогічне, тобто тоді, коли постійно
відновлюється попередня виробнича потужність.

Розширене відтворення передбачає кількісне та якісне збільшення діючих
основних фондів або придбання нових основних фондів. які забезпечують
вищий рівень продуктивності устаткування.

Процес відтворення основних виробничих фондів має низку характерних
ознак, зокрема:

1) основні виробничі фонди поступово переносять свою вартість на
вироблену продукцію;

2) у процесі відтворення основних виробничих фондів одночасно
відбувається рух їхньої споживної вартості та вартості;

3) нарахуванням амортизаційних відрахувань здійснюється нагромадження в
грошовій формі частково перенесеної вартості основних виробничих фондів
на готову продукцію;

4) основні виробничі фонди поновлюються в натуральній формі протягом
тривалого часу, що створює можливість маневрувати коштами
амортизаційного фонду.

У процесі господарської діяльності кругооборот основних виробничих
фондів проходить три стадії.

На першій стадії відбувається продуктивне використання основних
виробничих фондів та нарахування амортизаційних відрахувань. На цій
стадії основні виробничі фонди в процесі експлуатації зношуються й
нараховується сума зносу. Вона є підставою для списання суми
амортизаційних відрахувань на витрати після завершення процесу
виробництва. На першій стадії кругообороту основних виробничих фондів
втрачається споживна вартість засобів праці, їхня вартість переноситься
на вартість готової продукції.

На другій стадії відбувається перетворення частини основних виробничих
фондів, які перебували в продуктивній формі, на грошові кошти через
нарахування амортизаційних відрахувань. На цій стадії формується
амортизаційний фонд.

На третій стадії в процесі виробництва відбувається поновлення споживної
вартості частини основних виробничих фондів. Це поновлення здійснюється
заміною зношених основних виробничих фондів на нові за рахунок
амортизаційного фонду.

Оборот основних виробничих фондів показано на рис. 2.

Рис. 2. Оборот основних виробничих фондів на підприємстві

Просте відтворення основних виробничих фондів здійснюється у двох
формах: 1) заміна зношених або застарілих основних виробничих фондів; 2)
капітальний ремонт діючих основних фондів.

За простого відтворення у кожному наступному циклі відбувається
створення основних виробничих фондів у попередніх обсягах та з однаковою
якістю. Джерелом фінансування заміни зношених основних фондів є
нарахована сума амортизації. За розширеного відтворення кожного
наступного циклу здійснюється кількісне і якісне зростання основних
виробничих фондів. Джерелом фінансування таких змін є використання
частини створеного додаткового продукту.

Необхідність оновлення основних виробничих фондів за ринкових відносин
визначається передовсім конкуренцією товаровиробників. Саме конкуренція
спонукує підприємства здійснювати прискорене списання основних
виробничих фондів з метою нагромадження фінансових ресурсів для
наступного вкладання коштів у придбання більш прогресивного
устаткування, впровадження нових технологій та іншого поліпшення
основних виробничих фондів.

Основні виробничі фонди

Активна частина основних виробничих фондів

Робочі машини й устаткування

Транспортні засоби

Вимірювальні й регулюючі прилади

Обчислюваланьта техніка та лабораторне устаткування

Пасивна частина основних виробничих фондів

Будівлі

Споруди

Господарський інвентар

Продуктивне використання основних виробничих фондів і нарахування
амортизаційних відрахувань

Надходження амортизаційних відрахувань і формування амортизаційного
фонду

Заміна зношених основних виробничих фондів новими засобами праці

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020