.

Сутність та основні завдання фінансового контролінгу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 4468
Скачать документ

Реферат з фінансів

Сутність та основні завдання фінансового контролінгу

Однією з причин виникнення кризової ситуації на більшості українських
підприємств є низький рівень менеджменту. Саме некваліфіковані та
помилкові дії керівництва довели багатьох суб’єктів господарювання до
межі банкрутства. Істотним фактором, який зумовлює прийняття
неправильних управлінських рішень, є відсутність на вітчизняних
підприємствах системи контролінгу.

Фахівці в галузі санації схиляються до того, що нормальне функціонування
підприємства, його фінансове оздоровлення неможливе без упровадження
системи контролiнгу.

У чому ж полягає основний зміст контролінгу?

Поняття «контролiнг» походить вiд англiйського «to control», яке в
економiчному розумiннi означає управлiння, спостереження, регулювання,
контроль. У теорії та практиці існує чимало підходів до тлумачення
змісту контролінгу та його функцій. У ході нашого дослідження спробуємо
синтезувати різні погляди на контролінг та висвітлити ті його аспекти,
які є необхідними для запобігання фінансовій кризі на підприємстві та
проведення успішної санації.

Більшість фахівців у галузі управління та фінансового менеджменту під
контролінгом розуміють функціональну систему планування, контролю,
аналізу відхилень, координації, внутрішнього консалтингу та загального
інформаційного забезпечення керівництва підприємством. Іншими словами,
контролінг — це спеціальна, саморегулівна система методів та
інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту
підприємства (зокрема фінансового менеджменту) і включає в себе
інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль та
внутрішній консалтинг.

Контролiнг можна схарактеризувати як систему визначення цілей,
прогнозування й планування механізмів та інструментів досягнення цих
цілей, а також перевiрки того, наскiльки успiшно виконані поставлені
цілі. У разі вiдхилень факту від плану контролінг розробляє рекомендації
щодо застосування коригуючих заходів. Iншими словами, контролiнг є
системою спостереження та вивчення економiчного механiзму конкретного
пiдприємства i розробки шляхiв для досягнення мети, яку воно ставить
перед собою.

Отже, контролінг — це система, зорієнтована на майбутній розвиток
підприємства.

Існує кілька підходів до визначення місця контролінгу в організаційній
структурі підприємства. Головна різниця між ними полягає в характері
підпорядкованості служби контролінгу: безпосередньо директору
підприємства чи фінансовому директору. З огляду на коло функцій та
завдань, що їх виконує контролінг, відповідний відділ має, на нашу
думку, ввійти до структури фінансово-економічних служб підприємства, які
підпорядковуються заступникові директора з фінансів (чи з економічної
роботи).

v r

r

&

$a$gd& 1/2 ням та використанням фінансових ресурсів) можна виокремити
три основні функціональні блоки фінансового менеджменту: фінансування;
вкладення коштів у інвестиційну та операційну діяльність і контролінг.
Зазначені функціональні блоки тісно пов’язані між собою й утворюють
цілісну систему функцій фінансового менеджменту. Від ефективності
виконання цих функцій залежить санаційна спроможність та життєздатність
пiдприємства.

Оптимiзацiя фiнансових результатів за гарантованої лiквiдностi та
платоспроможності підприємства може розглядатися як головна мета
фінансового менеджменту, для досягнення якої контролінг вирішує такі
основні завдання:

збір та аналіз внутрішньої і зовнішньої інформації, яка стосується
об’єкта контролінгу;

виявлення та ліквідація «вузьких мiсць» на підприємстві;

своєчасне реагування на появу нових шансів і можливостей (виявлення й
розвиток сильних сторін);

забезпечення постійного аналізу та контролю ризиків у
фінансово-господарській діяльності, а також розробка заходів щодо їх
нейтралізації;

виявлення резервів зниження собівартості продукції;

оцінювання повноти та надійності ведення бухгалтерського обліку,
операційного та адміністративного контролю;

розробка стратегії розвитку підприємства та координація роботи з
планування фінансово-господарської діяльності;

аналіз відхилень фактичних показників діяльності від запланованих та
вироблення на цій основі пропозицій щодо корекції планів або усунення
перешкод на шляху їх виконання;

забезпечення постійного контролю за додержанням співробітниками
встановленого документообороту, процедур проведення операцій, функцій та
повноважень згідно з покладеними на них обов’язками;

надання рекомендацій структурним підрозділам підприємства у процесі
планування, розроблення і впровадження нових продуктів, процесів,
систем;

проведення внутрішнього консалтингу та розробка методичного забезпечення
діяльності окремих структурних підрозділів;

проведення внутрішнього аудиту та координація своєї діяльності з діями
незалежних аудиторських фірм під час зовнішнього (у тому числі
санаційного) аудиту підприємства з метою забезпечення оптимальних умов,
за яких аудиторські фірми можуть з довірою покластися на висновки служби
внутрішнього аудиту, уникнувши дублювання зусиль.

Із наведених завдань контролінгу випливає необхідність його впровадження
на підприємствах, які перебувають у фінансовій кризі. На таких
підприємствах діяльність служб контролінгу має зосереджуватися на
розглянутих далі трьох напрямках.

Упровадження (або підвищення ефективності функціонування) системи
раннього попередження та реагування, що має на меті прискорити виявлення
кризових явищ і забезпечити вжиття адекватних заходів для їх подолання.

Розробка ефективної санаційної концепції та плану санації, що має
здійснюватися в тісному співробітництві із зовнішніми експертами.

Контроль за реалізацією плану санації та своєчасне виявлення відхилень,
додаткових ризиків і шансів з відповідним коригуванням плану.

Вирішення зазначених завдань відбувається в ході виконання службами
контролінгу своїх функцій та використання специфічних методів
контролінгу. Характеристика функцій і методів контролінгу подається в
наступних підрозділах.

Bottom of Form

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020