.

Щомісячна цільова допомога на прожиття непрацездатним громадянам з мінімальними доходами. Державні житлові субсидії населенню (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2009
Скачать документ

§ 4. Щомісячна цільова допомога на прожиття непрацездатним громадянам з
мінімальними доходами

Щомісячна цільова грошова допомога призна-

чається органами соціального захисту на підставі звер-

нення громадян. Вона призначається непрацездатним

громадянам-пенсіонерам, членам їхніх сімей, крім дітей,

які одержують пенсію в разі втрати годувальника, а та-

кож особам, що мають право на пенсію, але не зверну-

лись за її призначенням. Ця допомога не виплачується

громадянам, які перебувають на повному державному

утриманні, а також дітям, допомога яким призначена

201

Розділ IV. Виконання бюджету та соціальний захист…

Законом України “Про державну допомогу сім’ям з

дітьми”.

До заяви про надання цільової грошової допомоги

на прожиття додаються такі документи:

~ довідка про склад сім’ї (подається один раз до на-

ступної зміни в складі сім’ї, про що зобов’язаний вчасно

повідомити заявник) із зазначенням утриманців;

— довідки про доходи кожного із членів сім’ї за три

попередні місяці перед місяцем звернення.

Якщо за висновком органу, що призначає щомісячну

цільову грошову допомогу на прожиття, необхідне об-

стеження умов проживання заявника, то таке обстежен-

ня проводиться і складається акт. Не складається акт

обстеження умов проживання осіб, які обслуговуються

територіальними центрами обслуговування пенсіонерів

та відділеннями соціальної допомоги на дому.

При визначенні середньомісячного сукупного доходу

у складі сім’ї враховуються:

— чоловік, дружина, діти, які перебувають на їх утри-

манні віком до 18 років і старші, якщо вони одержують

соціальну пенсію як інваліди з дитинства 1 та 2 групи;

— студенти вузів, а також учні технікумів (училищ),

професійно-технічних навчальних закладів віком до 18

років (у тому числі ті, які одержують стипендію) та

віком до 23 років, якщо вони одержують пенсію в разі

втрати годувальника незалежно від того, де вони про-

живають (разом з батьками чи перебувають на навчанні

в іншій місцевості).

У сукупному доході сім’ї не враховується цільова

грошова допомога, що надається сім’ї відповідно до

зазначеного Положення про грошові виплати, передба-

чені Законом України “Про статус і соціальний захист

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи”, у тому числі додаткова пенсія та інші од-

норазові грошові виплати. При обчисленні середньо-

місячного доходу на кожного члена сім’ї у випадках до-

202

Глава III. Соціальний захист населення

плати пенсії за минулий час зазначені суми враховують-

ся в тих місяцях, в яких їх належало виплатити.

Щомісячна цільова грошова допомога на прожиття

призначається непрацездатним громадянам у сім’ях, де

середньомісячний сукупний доход на одного члена сім’ї

за три попередні місяці перед місяцем звернення за до-

помогою не досягав розміру межі малозабезпеченості,

що встановлюється і періодично переглядається Верхов-

ною Радою України.

Розмір допомоги на прожиття визначається як

різниця між граничним розміром середньомісячного су-

купного доходу і щомісячним розміром пенсії, яка на-

лежить до виплати.

Розмір цільової грошової допомоги на прожиття ра-

зом з пенсією не може перевищувати встановленого гра-

ничного розміру середньомісячного сукупного доходу.

Для визначення права громадян на щомісячну гро-

шову допомогу фактичний середньомісячний сукупний

доход на одного члена сім’ї, обчислений за попередні

три місяці, коригується за коефіцієнтами. Коефіцієнт

коригування середньомісячного сукупного доходу на

члена сім’ї обчислюється як частка від ділення

мінімального розміру пенсії, що діє у місяці звернення

за допомогою, на середньомісячний розмір мінімальної

пенсії за три попередні місяці.

У разі, коли середньомісячний доход кожного члена

сім’ї не досягає встановленої межі малозабезпеченості,

грошова допомога на прожиття визначається як різниця

між розміром межі малозабезпеченості і розміром серед-

ньомісячного доходу кожного члена сім’ї за три попе-

редні місяці із врахуванням коефіцієнта коригування.

У випадках, коли у одного із членів сім’ї середньо-

місячний доход перевищує межу малозабезпеченості, то

допомога на прожиття призначається на того члена

сім’ї, у якого середньомісячний доход нижчий межі ма-

лозабезпеченості, і визначається як різниця між роз-

міром межі малозабезпеченості і розміром середньо-

місячного сукупного доходу на одного члена сім’ї.

203

Розділ IV. Виконання бюджету та соціальний захист…

Щомісячна цільова грошова допомога на прожиття

призначається з місяця звернення за нею строком на

три місяці. При зверненні за допомогою по закінченні

трьох місяців після виникнення права на неї допомога

призначається і виплачується за минулий час, але не

більше ніж за три місяці до місяця, в якому подано за-

яву про призначення допомоги з усіма необхідними для

цього документами. При цьому для визначення права на

допомогу за минулий час середньомісячний сукупний

доход обчислюється додатково за три місяці, які пе-

редують місяцю виникнення права на неї.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020