.

Предмет, метод і завдання фінансової статистики (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
17 7932
Скачать документ

Реферат на тему:

Предмет, метод і завдання фінансової статистики

Предмет фінансової статистики

Фінансова статистика є складовою економічної статистики. Вона кількісно
характеризує процеси і явища, що відбуваються у фінансовій системі
(розподіл і кінцеве використання валового національного продукту),
утворення первинних і кінцевих доходів домашніх господарств, державних
закладів, підприємств, нагромадження основних фондів тощо.

Фінансова статистика вивчає масові явища і процеси в галузях фінансової
системи, реєструє, зводить і групує факти, відображає їх у вигляді
статистичних показників і аналізує одержані дані.

Особливість предмету фінансової статистики полягає в тому, що вона
вивчає соціально-економічні явища, що виникають у суспільстві у процесі
функціонування фінансової системи.

Предметом фінансової статистики є кількісні співвідношення масових явищ
і процесів, притаманних фінансовій системі, закономірності їх формування
і розвитку у нерозривному зв’язку з їх якісною характеристикою.

З огляду на те, що в Україні відбувається перебудова фінансової системи,
зміни у фінансових, грошових і кредитних відносинах, а також на те, що
Україна прямує у світове економічне співтовариство, потрібно поліпшити
організацію фінансової статистики, удосконалити методи збирання, обробки
та аналізу статистичної інформації, системи показників.

Завдання фінансової статистики

Розвиток фінансової статистики тісно пов’язаний із загальними
економічними завданнями, які вирішує держава у сучасних умовах. До
основних завдань статистики фінансів належать:

• розробка змісту і методів обчислення показників, які відображають
особливості фінансової системи;

• вивчення процесів виробництва, розподілу, перерозподілу і використання
національного доходу та національного продукту;

• вивчення характеру і дій основних законів у фінансовій системі країни;

• розробка прогнозних розрахунків, потрібних для обгрунтування напрямків
фінансової політики.

У розподілі та використанні валового національного продукту,
національного доходу беруть участь усі галузі фінансової системи:

• державний бюджет;

• страхування;

• кредит;

• ощадна справа;

• грошовий обіг;

• інвестиційна діяльність;

• фінанси галузей народного господарства.

Завдання фінансової статистики реалізуються через функції фінансової
системи — оперативну, управлінську та контролюючу.

Система показників фінансової статистики

Методи фінансової статистики

Фінансова статистика ґрунтується на загальних засадах статистичної
методології з комплексом специфічних, притаманних статистиці методів і
прийомів дослідження.

Статистична методологія — це специфічні прийоми і методи у взаємозв’язку
з принципами їх побудови, за допомогою яких статистика фінансів вивчає
свій предмет.

Особливості статистичної методології:

• точне вимірювання та кількісний опис масових явищ у сфері фінансової
діяльності;

• аналіз диференціації явищ і процесів фінансової діяльності;

• використання узагальнюючих показників для характеристики об’єктивних
статистичних закономірностей у сфері фінансової діяльності.Список
використаної літератури

Банківська статистика: Опорний конспект лекцій / А. В. Головач, В. Б.
Захожай, Н. А. Головач. — К.: МАУП, 1999.

Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. — К. 1995.

Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: В 2 т. — К.: НИКА-Центр,
1999.

Грабовецький Б. Є. Методичні вказівки до вивчення курсу “Загальна теорія
статистики”. — Вінниця, 1999.

Захожай В. В., Шепітко Г. Ф. Статистика ринку товарів та послуг. — К.:
Вид-во УФІМВ, 1998.

Збірник задач зі статистики / За ред. А. В. Головача, А. М. Єриної, О.
В. Козирева, С. С. Герасименка. — К.: Вища шк., 1994.

Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посіб. — К.:
Вид-во КНЕУ, 2001.

Ерина А. М., Пальян 3. О. Теория статистики: Практикум. — К.: Т-во
“Знання”, 2001.

Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н. М. Економіка торговельного
підприємства. — К.: Хрещатик, 1999.

Митрофанов Г. В. Методика аналізу фінансового стану підприємства. — К.:
Вид-во КТЕІ, 1993.

Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. — К.: Вік, Глобус, 1992.

Рябушкин В. Т. Основы статистики финансов. — М.: Финстатин-форм, 1997.

Статистика / С. С. Герасименко та ін. — К.: Вид-во КНЕУ, 1998.

Статистика: Підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, М. Єріна та
ін. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Вид-во КНЕУ, 2000.

Статистика банківської діяльності: Навч. посіб. / А. В. Головач, B. Б.
Захожай, К. С. Базилевич. — К.: МАУП, 1999.

Статистика кредиту: Конспект лекцій з курсу “Фінансова статиcтика” /
Укл. О. Г. Демешко. — К.: Вид-во КДТЕУ, 1998.

Статистика финансов: Учебник / Под ред. проф. В. Н. Салина. —М.: Финансы
и статистика, 2000

Теслюк И. Е. Статистика финансов. — Минск: Вышэйш. шк., 1994.

Ткаченко Н. М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины:
Учебник для студ. высш. учеб. завед. экон. спец. — 7-е изд., доп. и
перераб. — К.: А. С. К., 2001.

Ушакова Н. М., Лігоненко Л. О. Кредитна політика торговельного
підприємства: Навч. посіб. — К.: Вид-во КТЕІ, 1994.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020