.

Поняття касового виконання бюджету. Система касового виконання бюджету (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 7640
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Поняття касового виконання бюджету. Система касового виконання бюджету

ПЛАН

1. Поняття касового виконання бюджету

2. Особливості системи касового виконання бюджету

3. Особливості становлення та розвитку системи касового виконання
бюджету в Україні

Висновок

Список використаної літератури

1. Поняття касового виконання бюджету

У процесі виконання бюджету як державного, так і місцевого рівнів у
самостійну сферу виділяється касове його виконання.

Під касовим виконанням бюджету слід розуміти організацію і здійснення
розрахунково-касових операцій (приймання, зберігання і видання бюджетних
коштів) щодо виконання бюджету відповідного рівня. Це одна з
найскладніших сфер виконання бюджету в цілому.

Відомо три системи касового виконання бюджету:

банківська,

казначейська,

змішана.

За банківської системи рахунки для виконання бюджету відкриваються в
установах банківської системи. Казначейська система касового виконання
бюджету передбачає відкриття та ведення рахунків для виконання бюджету
через спеціалізовану структуру — Державне казначейство. Змішана система
передбачає можливість відкриття та ведення рахунків для виконання
бюджету як в установах банківської системи, так і в Державному
казначействі.

За банківської системи касового виконання бюджету установи банків
здійснюють такі операції:

— приймають кошти в доходи кожного з бюджетів, які входять у бюджетну
систему, і зараховують їх на рахунки відповідних бюджетів;

— розподіляють в установлених розмірах (у законі про Державний бюджет, у
постановах місцевих органів влади про затвердження бюджетів)
загальнодержавні податки і доходи між усіма бюджетами бюджетної системи
країни;

— видають кошти міністерствам, відомствам, галузевим управлінням
(відділам) виконавчих комітетів місцевих органів влади, підприємствам,
організаціям і установам;

— ведуть облік доходів і видатків бюджетів і складають звітність про їх
касове виконання;

— контролюють своєчасність подання підприємствами, організаціями й
установами доручень в установи банків на перерахування в бюджет
податків, стягнених із заробітної плати, і внесків із
загальнообов’язкового державного соціального страхування та ряд інших
операцій.

2. Особливості системи касового виконання бюджету

У процесі виконання бюджету держави в самостійну сферу виділяється
касове його виконання.

Під касовим виконанням бюджету слід розуміти організацію і здійснення
розрахунково-касових операцій (прийом, зберігання і видачу бюджетних
коштів) щодо виконання бюджету відповідного рівня.

Це одна із найбільш складних і цікавих сфер виконання бюджету в
цілому.Відомо три системи касового виконання бюджету:- банківська;-
казначейська;- змішана.При банківській системі рахунки для виконання
бюджету відкриваються в установах банківської системи. Казначейська
система касового виконання бюджету передбачає відкриття та ведення
рахунків для виконання бюджету через спеціалізовану структуру — державне
казначейство. Змішана система передбачає можливість відкриття та ведення
рахунків для виконання бюджету, як в установах банківської системи, так
і в казначействі.

До 1993 року в Україні діяла банківська система касового виконання
бюджету. В 1993 році з виходом ряду нормативних актів, а саме Указу
Президента України від 18 червня 1993 року №210/93 «Про порядок
виконання Державного бюджету України» та Тимчасових методичних вказівок
«Про порядок Касового виконання Державного бюджету України по доходах та
видатках», затверджених Мінфіном України і НБУ від 8 червня 1993 року за
№17010/1338, касове виконання бюджету зазнало ряд змін. З 1 липня 1993
року касове виконання Державного бюджету почало здійснюватись
Національним банком України через свої регіональні управління та за його
дорученням, погодженим з Мінфіном України, — через Укрсоцбанк, банк
«Україна», «Промінвестбанк» та інші комерційні банки. Новий порядок
касового обслуговування означав, що фінансування повинно було
здійснюватися в межах доходів, які реально надійшли, а також одержаних
кредитів банку. Державний бюджет України почав виконуватися за схемою,
аналогічною місцевим бюджетам.

З моменту утворення Державного казначейства України (1995 р.) почався
поступовий перехід від банківської до казначейської системи касового
виконання бюджету. З 1 квітня 1997 року почалося запровадження
казначейської системи касового виконання видаткової частини Державного
бюджету.

Діюча система касового виконання дохідної частини Державного бюджету в
Україні передбачає відкриття відповідних рахунків, на яких акумулюються
кошти Державного бюджету:- в установах Національного банку України:
балансовий рахунок №3510 “Кошти Державного бюджету України” балансовий
рахунок №3500 “Кошти бюджетів України до розподілу” балансовий рахунок
№3502 “Кошти бюджетів України до розподілу Державним казначейством
України” – в установах уповноважених банків: балансовий рахунок №2510
“Кошти Державного бюджету України” балансовий рахунок №2500 “Кошти
бюджетів України до розподілу” балансовий рахунок №2502 “Кошти бюджетів
України до розподілу Державним казначейством України”

Розподіл загальнодержавних доходів здійснюється органами Державного
казначейства. За платіжними дорученнями останніх установи банків
перераховують кошти з рахунка «Кошти бюджетів України до розподілу
Державним казначейством України» на:— рахунки з обліку доходів
Державного бюджету, відкриті за балансовими рахунками №№ 3510, 2510
«Кошти Державного бюджету України»;— рахунки, відкриті на ім’я
фінансових управлінь за балансовими рахунками №№ 3500, 2500 «Кошти
бюджетів України до розподілу» для подальшого їх розподілу між рівнями
місцевих бюджетів.

Крім того, на ім’я Державного казначейства в регіональних управліннях
Національного банку України для обліку коштів до перерахування їх
центральному апарату Державного казначейства України відкриваються
спеціальні транзитні рахунки.

Установи комерційних банків щодня перераховують суми, які надійшли на
рахунок Державного бюджету регіональним управлінням Національного банку
України, які в свою чергу перераховують відповідні суми Операційному
управлінню Національного банку України.

Щодня в банківських установах автоматично здійснюється перерахування з
рахунків №№ 3510. 2510 «Кошти Державного бюджету України» на рахунки №№
3513, 2513 (в установах Національного і уповноважених банків відповідно)
«Кошти Державного казначейства України», з яких здійснюється
фінансування витрат.Для акумуляції коштів місцевих бюджетів у
банківських установах на балансових рахунках №№ 354, 254 «Кошти місцевих
бюджетів» відкриваються наступні рахунки:

•в установах Національного банку України: рахунок № 3540 «Кошти бюджету
АРК» рахунок № 3541 «Кошти обласних бюджетів» рахунок № 3542 «Кошти
районних, міських, сільських і селищних бюджетів»

•в установах уповноважених банків:рахунок № 2540 «Кошти бюджету АРК»
рахунок № 2541 «Кошти обласних бюджетів» рахунок № 2542 «Кошти районних,
міських, сільських і селищних бюджетів»На зазначених рахунках
відкривається основний поточний бюджетний рахунок фінансовому органу
Міністерства фінансів по відповідному місцевому бюджету, на який
зараховуються доходи даного місцевого бюджету. З цього ж рахунка
бюджетні кошти перераховуються на бюджетні рахунки розпорядників коштів.

3. Особливості становлення та розвитку системи касового виконання
бюджету в Україні

Однією з дуже складних сфер в галузі виконання бюджету є касове його
виконання. Розвиток касового виконання Державного бюджету України з 1992
року по 1999 р.р. пройшов кілька етапів:

Перший етап – це перехід до фінансування в межах наявних коштів на
рахунках Державного бюджету ( з 1 липня 1993 р.).

Другий етап – це поступовий перехід від банківської системи касового
виконання Державного бюджету до казначейської ( з листопада 1995 р. –
моменту утворення органів Державного казначейства – до 1 квітня 1997
р.).

Третій етап – це запровадження казначейської системи касового виконання
Державного бюджету по видатках ( з 1 квітня 1997 р.).Перехід до
казначейської системи касового виконання Державного бюджету в Україні
здійснений з метою посилення контролю за виконанням Державного бюджету
та вдосконалення управління наявними коштами бюджету.

В процесі дослідження становлення казначейської системи касового
виконання Державного бюджету в Україні були розроблені схеми
документообороту і руху бюджетних потоків, які дозволили визначити
вузькі місця і сформулювати рекомендації щодо їх усунення. При
фінансуванні через територіальні органи казначейства шляхом оплати
рахунків і видачі готівкою вузьким місцем є встановлення доцільності та
ефективності витрат шляхом перевірки первинних документів. Введення в
штат працівників органів казначейства спеціальних експериментів і
забезпечення спеціальною апаратурою дозволить чітко і швидко
встановлювати достовірність представлених документів з метою здійснення
дійового попереднього контролю за витрачанням бюджетних коштів.

На сьогоднішній день в Україні фінансування з Державного бюджету
здійснюється через територіальні органи Державного казначейства, як
шляхом оплати рахунків та видачі готівкою, так і за відомчою структурою.
Це свідчить про те, шо в Україні діє змішана система касового виконання
Державного бюджету. До елементів банківської системи відносимо: відкриті
рахунки органам Державного казначейства та розпорядникам коштів в
банківських установах, до елементів казначейської системи – наявність
органів Державного казначейства та відкриття в них реєстраційних
рахунків розпорядникам коштів. Щодо виконання доходної частини
Державного бюджету, то хоч інформація про доходи, що надійшли на рахунок
органів казначейства і надходить органам казначейства трьох ступенів, де
ведеться їх облік, розподілення доходів здійснює тільки Головне
управління Державного казначейства. Перехід від фінансування за відомчою
підпорядкованістю до фінансування через територіальні органи Державного
казначейства, а також розподілення одержаних доходів на рівні
територіальних управлінь і відділів органів казначейства позитивно
вплине на організацію бюджетного фінансування та здійснення контролю за
цим.

Висновок

Сьогодні потрібно повністю вирішити питання управління бюджетними
ресурсами держави. Всі ресурси держави повинні працювати максимально
ефективно саме на державу, з дотриманням принципу наявності мінімально
необхідної суми залишків коштів на рахунках Державного казначейства. З
метою ефективного управління бюджетними ресурсами Державним
казначейством України встановлено денний ліміт коштів на обласному
рівні, який має забезпечити реальну потребу управлінь Державного
казначейства у ресурсах на наступний день. Залишок коштів за день, який
перевищує ліміт, перераховується щоденно після завершення операційного
дня на рахунок Державного казначейства України.

У таких умовах Державне казначейство виважено підійшло до вибору моделі
функціонування Єдиного казначейського рахунка. Ще в 1999 р. розглядалися
два можливі варіанти відкриття кореспондентського рахунка (Єдиного
казначейського рахунка) Державного казначейства в Національному банку
України:

1) усім територіальним управлінням Державного казначейства України — в
обласних управліннях Національного банку;

2) Державному казначейству України — на центральному рівні. Ураховуючи
реальні можливості та стан здобутків Державного казначейства, в 1999 р.
було прийнято рішення про відкриття 28 кореспондентських рахунків —
відкриття Єдиного казначейського рахунка в кожному з обласних управлінь
Державного казначейства України та на центральному рівні. При цьому
Державне казначейство прийняло виважене рішення щодо скорочення функцій
на рівні районних відділень. Це дало змогу зосередити виконання складних
процесів на обласному рівні, обмеживши функціональність районних
відділень. Інформацію про здійснені операції Державне казначейство
України отримує шляхом її консолідації в автоматизованому режимі.

Сьогодні всі бюджетні грошові надходження Уряду автоматично
спрямовуються на центральний кореспондентський рахунок за доходами, а
платежі за видатками здійснюються через 28 кореспондентських рахунків у
Національному банку України: один — для центрального казначейства і один
— для кожного з обласних управлінь казначейства. При цьому всі ці
рахунки містяться в єдиній системі електронних платежів, і тому Державне
казначейство має до них прямий доступ. Управління цими рахунками
здійснюється центральним казначейством.

Таким чином були створені передумови для завершального кроку з
упровадження Єдиного казначейського рахунка на центральному рівні
казначейства — відкриття кореспондентського рахунка на центральному
рівні шляхом технічного злиття 28 діючих кореспондентських рахунків
казначейства в НБУ у консолідований Єдиний казначейський рахунок з
субкореспондентськими рахунками для кожного обласного управління
Державного казначейства України та з доступом до СЕП НБУ через
розрахункові палати НБУ на обласному і центральному рівнях. При цьому
управління Єдиним казначейським рахунком здійснюється центральним
апаратом Державного казначейства.

Список використаної літератури

Булгакова С.О., Базанова Н.В., Єрмошенко Л.В та ін. Казначейська система
виконання бюджету: Підручник.-К.:КДТЕУ,2000.- 250 с.

Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту / Пер. з англ. — К.:
Молодь, 1997.— 1000с

Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. — К.: Вища школа,
1997.

Опарін В М., Сафонова Л. Д. Сутність і складові бюджетного менеджменту
// Фінанси України. – 1998. — № 2. — С. 60-66.

Сафонова Л.Д. Бюджетний менеджмент: Навч.- метод. посібник для самост.
вивч. дисц.- К.:КНЕУ. – 2001. – 186 с.

Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України: Навчальний посібник. –
К.; НІОС, 2000. – 400с.

Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. Казначейська система: Підручник.-
Тернопіль:Карт-Бланш. 2002.-590с.

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019