.

Перехід від традиційного поширення інформації до поширення її за допомогою нових технологій (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1625
Скачать документ

Реферат на тему:

Перехід від традиційного поширення інформації до поширення її за
допомогою нових технологій

Кінець двадцятого століття характеризується кардинальними змінами у
різних сферах життя. Це стосується політичних та економічних
перетворень, а також ряду інших, що помітно впливають на рівень життя
населення у світі. Насамперед варто звернути увагу на те, що
суспільство, в якому на перший план завжди виходили успіхи в промислових
технологіях, стало приділяти першочергову увагу інформаційним
технологіям. Треба підкреслити, що стрімкий розвиток промислових
технологій тривав близько двох третин двадцятого сторіччя, а розвиток
інформаційних технологій досягнув майже за одне останнє десятиріччя
глобальних розмірів.

Існують показники, що яскраво характеризують такий стан. Так, обсяг
ринку інформаційних систем кожні п’ять років подвоюється. Темпи розвитку
світового ринку інформаційних технологій і систем перевищує дванадцять
відсотків на рік. Є дані, які підтверджують, що тільки інформаційні
технології та системи створюють близько десяти мільйонів робочих місць
та забезпечують значне збільшення внутрішнього національного продукту.

Важливим є той факт, що у США інформаційна сфера перебуває під увагою
президента Б. Клінтона і створена Програма національної інформаційної
інфраструктури, в якій підкреслюється, що інформація є найважливішим
національним ресурсом, найважливішим товаром, а також найважливішим
чинником державного управління. Це стає можливим лише при використанні
сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій та є
першочерговим завданням з інформатизації органів державної влади у США і
в багатьох розвинутих країнах.

Очікуваний стратегічний результат Програми – створення сучасної
національної інформаційної структури, що стане фундаментом подальшого
розвитку країни. Ця Програма визначає такі стратегічні цілі: досягнення
в більшості галузей інформаційних технологій передових позицій,
створення найбільш відкритої демократії, підготовка молоді до переходу в
двадцять перше століття, створення нових робочих місць, використання
інформаційних систем для розвитку освіти, культури, охорони здоров’я,
створення умов для забезпечення якісних та дешевих інформаційних послуг.

Слід підкреслити, що на європейському континенті також приділяється
значна увага проблемам інформатизації та інформаційним системам. Працює
Програма технологічного розвитку Євросоюзу, складовою частиною якої є
Європейська стратегічна програма інформатизації. Головна мета цієї
Програми – скорочення розриву у технологічному відставанні від США і
Японії та зменшення залежності в інформаційних технологіях від цих
країн. Пріоритетні напрями її такі: освоєння та реалізація багатьох
основних транс’європейських інформаційних послуг; підвищення
технологічної і промислової ефективності сфери інформатизації та
інформаційних систем; впровадження інформаційних технологій у соціальну
сферу; розширення сфери використання інформаційних технологій;
інтенсифікація розробки нових інформаційних технологій.

Автори не можуть детально спинитися на всіх напрямах інформатизації і
тому як приклад обирають з них два, найважливіші.

Перший з них включає два основні проекти: «Інтернет для шкіл» та
«Навчання в інформаційному суспільстві». Країни Євросоюзу в межах
виконання цих проектів широко впроваджують нові підходи та прийоми, що
зорієнтовані на специфіку і можливості інформаційних технологій. У
багатьох країнах Європи питанням реалізації цих проектів приділяється
увага на урядовому рівні. Так, наприклад, уряд Франції реалізує
програму, розраховану на три роки. Вона передбачає забезпечення доступу
до освітянських мультимедійних засобів і адресу електронної пошти усім
студентам, школярам та вчителям. Супутниковий зв’язок забезпечить
приєднання до мережі всіх шкіл, що розміщені у віддалених та
важкодоступних районах. Телекомунікаційним операторам Франції
запропоновано надати школам пільгові тарифи.

Інший важливий напрям впровадження інформаційних систем – це електронна
комерція. Передбачається десятиразове зростання використання електронної
комерції у приватному секторі.

Досвід впровадження та використання інформаційних технологій та систем
дає змогу говорити про великі потенційні можливості цієї сфери при
розв’язанні соціальних проблем суспільства.

Україна є молодою незалежною державою, що не стоїть осторонь цих
процесів. Можна стверджувати, що інформаційні системи дедалі більше
проникають в усі сфери діяльності суспільства. Але слід підкреслити, що
процеси створення та впровадження інформаційних систем у нас
здійснювалися майже стихійно. Важливі кроки у напрямі ефективної
координації цих робіт було здійснено Національним агентством з
інформатизації при Президентові України. Ці зусилля за підтримки
державних, наукових, освітніх установ та установ недержавної форми
власності завершилися перемогою. Верховною Радою України було прийнято
три Закони України: «Про Концепцію Національної програми
інформатизації», «Про Національну програму інформатизації», «Про
затвердження завдань Національної програми інформатизації на 1998-2000
роки». Також у Державному бюджеті України на 2004 р. було виділено кошти
на фінансування заходів з виконання завдань Національної програми
інформатизації.

Слід окремо виділити рішення Київської міської державної адміністрації
про фінансування та розширення робіт у сфері інформаційних систем та
впровадженні їх у різні галузі міста Києва. Ця робота мала розпочатися з
Концепції і реалізовуватися протягом 1999-2004 рр. Київська міська
адміністрація доручила керівництво цими роботами Інституту проблем
реєстрації інформації НАН України.

Розглядаючи реальний стан з впровадження інформаційних систем і
технологій в Україні, слід зазначити, що досі запланованого фінансування
робіт не було здійснено, внаслідок чого процеси використання
інформаційних технологій істотно відстають. При цьому спостерігається
така парадоксальна картина. Ще п’ять-сім років тому домінуючою була
думка, що наше відставання від передових країн світу величезне.
Вважалося, що наздогнати їх Україні зовсім неможливо. Але вже сьогодні
можна стверджувати майже протилежне. Нині відставання з впровадження
найсучасніших інформаційних систем та технологій ще існує, однак воно
скоротилося й становить один-два роки. При цьому маються на увазі не
обсяги впровадження інформаційних систем. За цим показником Україні з
розвинутими країнами змагатися важко. Але можна навести кілька прикладів
створення та впровадження інформаційних систем у різні галузі народного
господарства України, що повною мірою відповідають світовим стандартам і
є гордістю нашої країни.

Сучасна тенденція розвитку корпоративних інформаційних систем та їхньої
технічної (транспортної) основи – корпоративних мереж – є перехід до
інтегрованої передачі даних і мовлення. Мотиви такого переходу очевидні.
Це істотна економія при використанні найдорожчого ресурсу мережі –
каналів зв’язку. Дані та голос (телефонні розмови), а також факси й
відеоінформація передаються одним каналом, що гарантує багатократне
зниження витрат на оренду каналів або їхнє прокладання.

Технічно це здійснюється шляхом мультиплексування інтегрованої передачі
й подальшого демультиплексування окремих інформаційних потоків. Різні
класи мультиплексорів дають змогу інтегрувати інформаційні потоки
різного об’єму, що надходять як від маленьких віддалених відділень, так
і від значних регіональних офісів каналами від 9,6 Кбіт/с до 2,048
Мбіт/с і вище. У конкретних випадках можливе застосування додаткових
умонтованих в мультиплексори механізмів, що підвищують ефективність
використання смуги пропускання каналу зв’язку. Зокрема, з урахуванням
різниці в характері денного і нічного трафіку: більше каналів голосу
(телефонних розмов) удень, а каналів даних уночі.

Вигідніше одночасно з інтеграцією ущільнювати інформацію промови.
Наприклад, одна з найсучасніших технологій компресії голосу дозволяє
майже без втрати якості звучання промови одночасно передавати до 13
телефонних розмов одним стандартним каналом 64 Кбіт/с.

Застосування інтегрованої передачі інформаційних потоків забезпечує
кожне робоче місце повним комплексом інформаційних послуг при
виправданих витратах на їхню підтримку. Зокрема, телефонні розмови між
регіональними відділеннями перетворюються на розмови в межах установи,
що забезпечує кращий контроль і безпеку, не кажучи вже про суттєве
зниження витрат на міжміський зв’язок.

Сучасне телекомунікаційне устаткування, багатофункціональне і «прозоре»
для різноманітних протоколів, дає змогу будувати корпоративну мережу,
використовуючи всі переваги цих протоколів. Додаткова гнучкість побудови
характерна для так званої віртуальної приватної мережі, побудованої
частково або цілком на основі оренди послуг мереж загального
користування. Максимальна гнучкість рішень досягається шляхом
впровадження концепції накладених мереж. Цю концепцію активно пропагують
на ринку, оскільки вона забезпечує користувачам доступ до новітніх
технологій зв’язку в умовах елементарної нестачі як низькошвидкісних,
так і магістральних каналів зв’язку. Певним чином сконфігуроване
телекомунікаційне устаткування (наприклад, мультиплексори) дає
можливість у рамках приватної корпоративної мережі отримувати послуги
ISDN навіть аналоговими орендованими лініями. Або можна з’єднати філії
однієї компанії накладеною мережею Frame Relay, не будуючи власну
загальнонаціональну мережу такого самого стандарту.

Вдалу побудову корпоративної мережі можна порівняти з успішним
виконанням складної симфонії. Складових успіху може бути велика
кількість, і все ж таки головне тут – досвідчений диригент, що має свою
концепцію виконання навіть відомого твору.

Що стосується правового захисту сучасних інформаційних технологій і
програм, то в Україні дане питання формується досить болісно. Так,
українське право відстоює авторські права будь-якої продукту, в тому
числі і інформаційних технологій, однак чіткої законодавчої бази на
сьогодні ще практично не існує.

Захист прав інтелектуальної власності залишається проблемою в Україні —
і вона найбільше потерпає від наслідків цієї проблеми. В України великий
потенціал у галузі високих технологій. Але деякі компанії просто не
хочуть інвестувати, оскільки вони небезпідставно вважають, що їхні
авторські права будуть порушені, а інтелектуальна власність вкрадена.

Досвід в багатьох місцях показує, що швидше розвиваються ті країни, які
прийняли ефективні закони щодо інтелектуальної власності та готові
боротися з неліцензійною продукцією. Чи в Україні, чи десь в інших
країнах захист інтелектуальної власності слабкий. Маленька група, що
виробляє піратську продукцію, отримує величезні прибутки, в той час як
музиканти, винахідники, розробники програмного забезпечення потерпають
від цього. І населення країни в цілому позбавлене переваг легітимного
економічного зростання та позитивного інвестиційного клімату. Ось чому
ми продовжуємо стверджувати, що захист прав інтелектуальної власності в
першу чергу в інтересах України.

Інформатизація й інформаційні технології останнім часом посіли у житті
людей дуже важливе місце і стають фундаментом нових якісних змін у
світі. Відкриваючи нові можливості, інформатизація потребує до себе
уважного і дбайливого ставлення. Слід зазначити, що досі в Україні не
зроблено конкретних кроків щодо підтримки цієї важливої галузі техніки,
що позначилося на темпах її розвитку. Важливість інформатизації було
підкреслено висуванням її на одне з чільних місць серед першочергових
завдань наукового прогресу. Зазначалося, що українські науковці сповнені
творчих задумів щодо майбутнього впровадження інформатизації у
повсякденне життя. Розуміння технічних проблем тут необмежене. Єдина
зупинка – за фінансуванням.

2) Обробка даних по обліку формування

та використання фінансових результатів

В сучасний момент відбувається злиття видів обліку та їх
взаємопроникнення. Цьому також сприяє введення засобів обчислювальної
техніки. За допомогою систем обліку розв’язуються задачі контролю,
аналізу, аудиту, прогнозування та моделювання управлінських рішень.
Комп’ютер виконує різнопланові розрахунки та видає рекомендації щодо
прийняття рішень, а людина робить висновки та вибирає конкретне рішення.
У світі спостерігається процес всебічної автоматизації та
комп’ютеризації. Ці перетворення вимагають від економістів і бухгалтерів
вищого рівня знань .

Потребою сьогодення стало крім досконалого знання не тільки обліку,
фінансів підприємств та законодавства, знання комп’ютера та зокрема
комп’ютерної бухгалтерії.

Перевагами автоматизованої системи обліку є економічність, збільшення
продуктивності обробки інформації, зменшення можливості помилок.

Постає питання про необхідність введення автоматизованого робочого місця
бухгалтера (АРМБ). Спеціалізовані автоматизовані робочі місця
об’єднуються між собою засобами телекомунікацій, комп’ютерних мереж,
Інтернету. Користувачами автоматизованої системи обліку є не тільки
бухгалтери, а й керівники (підприємств, організацій, тощо), користувачі
з прямим фінансовим інтересом (інвестори, кредитори і т д ), користувачі
з побічним фінансовим інтересом (податкова адміністрація, робітники
підприємств, покупці і т д ). Тому актуальною проблемою вузу є
підготовка користувачів відповідного програмного забезпечення, які б на
достатньому рівні володіли навичками роботи на спеціалізованих АРМБ.

Сьогоднішнім студентам вузів, а в майбутньому фахівцям-економістам та
бухгалтерам в аграрному секторі економіки, ці знання необхідні для
того, щоб впевнено почуватись на ринку праці.

Вважаю, що найбільш придатними для вивчення і широкого використання на
практиці є такі бухгалтерські пакети, як “1С:Бухгалтерія” (2), “Фінанси
без проблем”, “Парус”, “Инфобухгалтер”, “Галактика”, “Бэст”,
бухгалтерський комплекс БАС, програма Excel, які і буде розглянута в
даній курсовій роботі. Оскільки вона є досить універсальною – можна
говорити про її подальше поширення в бухгалтерському середовищі.

Щоб складання балансу було гранично зрозумілим і давало можливість
візуально контролювати правильність внесених у баланс даних, на першому
етапі разом із формою балансу створимо робочий аркуш балансу (див.
HYPERLINK “file:///D:\\RUDA%20NEEWWWW\\Excel\\Les4\\02pr18.htm” \l
“m1#m1” мал. 1 ).

Малюнок 1.

Отже, перед вами відкрита робоча книга програми Excel. Для автоматизації
заповнення фінансової звітності вам будуть потрібні кілька робочих
аркушів, які ви будете послідовно створювати. Спочатку створіть два
робочі аркуші, які будуть називатися, наприклад, “РЛОтчет” (робочий
аркуш звіту) і “Отчет” (на ньому буде створена форма фінансового звіту).
Ці імена треба ввести в ярлички робочих аркушів “Лист 1” і “Лист 2”.

Малюнок 2.

Увага! Присвоюйте робочим аркушам лаконічні імена, зі зрозумілою вам
абревіатурою, оскільки надалі вони будуть використовуватися в
розрахункових формулах і їх простіше буде знайти в списку імен.

А тепер переходимо до створення самої форми балансу.

Передбачаю ваші думки щодо складності створення в Excel форми балансу.
Однак смію запевнити, це не тільки не складно, але й досить захоплююче.
Річ у тім, що Excel тим і добрий, що він є інтегрованою частиною системи
MS Windows, можливості якої широко використовуються багатьма іншими
програмами. Хто має на своєму комп’ютері СD-ROM, для швидкого складання
в Excel форми балансу може скористатися інформаційно-пошуковою
довідковою системою “Ліга:Закон”.

Як це зробити? Сподіваюся, ви без великих зусиль знайдете в “Лізі”
стандарт №25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва” і те місце
в ньому, де вміщена форма балансу.

Для того щоб ввести в форму балансу, що створюється вами, наприклад,
назву форми “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”, необхідно
скопіювати цей фрагмент в буфер обміну (Сlipboard) і вмістити його в
потрібну комірку аркуша “Отчет”. Виділіть у вікні відкритого документа
фрагмент, який треба скопіювати, клацніть ПКМ у будь-якому місці
відкритого вікна документа “Ліги” і в контекстному меню, що з’явилося,
виберіть рядок “Скопіювати в Clipboard” (див. мал. 3).

Малюнок 3.

Після цього знову перейдіть в Excel, аркуш “Отчет”. Активізуйте в ньому
комірку А1, клацніть на ній ПКМ і в контекстному меню, що з’явилося,
виберіть рядок “Вставить”.

Дещо простіше операцію вставки скопійованого фрагмента у вибрану комірку
можна здійснити, якщо після активізації цільової комірки (А1) клацнути
ЛКМ на піктограмі “Вставить” (мал. 4).

Малюнок 4.

Внаслідок цих дій у комірці А1 з’явиться рядок “Фінансовий звіт”, а в
комірці В1 – “суб’єкта малого підприємництва”. Копіювання інших даних з
“Ліги” і внесення їх у робочий аркуш Excel аналогічне.

Увага! Копіювання розділів таблиці балансу виконуйте окремо за кожним
стовпчиком таблиці, по черзі виділяючи їх і копіюючи в буфер обміну, а
потім вставляючи у відповідні комірки робочого аркуша балансу.

Для максимальної схожості з формою балансу, наведеною в стандарті №25, і
відповідності формулам, які ми будемо використовувати надалі, введіть
скопійовані фрагменти в комірки, показані на мал. 5. Після копіювання
всіх розділів форми балансу робочий аркуш “Отчет” набере вигляду,
показаного на мал. 5.

Малюнок 5.

Для надання аркушу “Отчет” стандартної форми балансу використайте
необхідні засоби форматування.

Зазначу лише деякі особливості форматування введених даних:

;

– розташуйте текст у “шапці” форми балансу (А19:G20) по центру
відповідних стовпчиків таблиці балансу. Для цього за допомогою
контекстного меню викличте вкладку “Формат ячеек” і встановіть опції, як
показано на мал. 6;

Малюнок 6.

– виділіть комірки А19:D19 і об’єднайте їх. Те ж зробіть із комірками
А20:D20.

Може виявитися, що при вставці фрагмент зайняв на аркуші неправильне
положення (мал. 7). Наприклад, графа “Код рядка” зайняла положення на
одну комірку нижче встановленого. У цьому разі клацніть ПКМ на комірці
Е20 і в меню, що з’явилося, виберіть рядок “Удалить…”. Потім у вікні
“Удаление ячеек” встановіть перемикач на рядку “ячейки, со сдвигом
вверх” і натисніть кнопку “ОК” (мал. 7).

Малюнок 7.

. Після закриття вікна перегляду на аркуші з’являться пунктирні лінії
( HYPERLINK “file:///D:\\RUDA%20NEEWWWW\\Excel\\Les4\\02pr18.htm” \l
“m5#m5” мал. 5 ), які вкажуть межі документа, доступні при його друці.

Переходимо до створення інструмента, за допомогою якого ми будемо
автоматизувати заповнення фінансового звіту. Назвемо його “Робочий аркуш
фінансового звіту”. Зі своєї практики бухгалтери знають, що заповнення
тих чи інших статей звітності іноді викликає ускладнення, пов’язані з
визначенням включених у її статті рахунків, сумарного результату за
статтею, відповідність даної вибірки звітному періоду.

Тому структура робочого аркуша (РА) має задовольняти такі умови:

– в РА повинні бути присутні рахунки, які включені в статті звітності;

– рахунки, включені в РА, мають бути згруповані за звітними періодами;

– рахунки, включені в РА, мають бути згруповані за статтями.

Автор пропонує використати таку структуру РА, яка показана на мал. 8.

Малюнок 8.

Робочий аркуш звіту складається з 4-х основних частин:

“Код рядка” – стовпчик А, “Дата балансу” – стовпчик В, “Складові статей”
– починаючи зі стовпчика D і далі, залежно від кількості субрахунків, що
використовуються, й останній розділ “Всього” – крайній правий стовпчик
L. Використання такої структури дозволить бухгалтеру скласти баланс
підприємства як з допомогою Excel, так і ручним способом, використовуючи
дані облікових регістрів.

Дивлячись на запропоновану форму РА, ви без великих зусиль складете його
самостійно.

Однак, перш ніж заповнювати комірки, визначте, які рахунки і субрахунки,
що використовуються вами при складанні бухгалтерських проведень, будуть
входити у відповідні статті балансу. Визначте максимальну кількість
складових, що входять в одну статтю балансу. Припустімо, для малого
підприємства буде досить 8-ми таких складових, які розташуються в
комірках стовпчиків D:K.

У комірки “шапки” робочого аркуша (рядок 4, HYPERLINK
“file:///D:\\RUDA%20NEEWWWW\\Excel\\Les4\\02pr18.htm” \l “m8#m8” мал. 8
) введіть відповідні назви його частин.

Кожна стаття балансу займає на РА певний масив комірок, причому
структура такого блоку однакова для всіх статей. Наприклад, стаття
“Незавершене будівництво” займає масив А5:L12 (8 рядків і 12
стовпчиків).

Увага! Надалі ви зможете збільшити кількість стовпчиків блоку “Складові
статей”, додавши в нього необхідну їх кількість.

Для побудови робочого аркуша потрібно створити і заповнити 16 таких
блоків для активу балансу і 15 блоків – для пасиву.

Щоб ця робота не була втомливою для вас, створіть спочатку перший блок і
потім скопіюйте його необхідну кількість разів.

Отже, заповнюємо перший блок робочого аркуша, для цього:

– виділіть комірки С5, С6 і об’єднайте їх, використовуючи опцію
“Объединение ячеек” у вікні “Формат ячеек”;

– виділіть комірки D5:K5 і, викликавши через контекстне меню вікно
“Формат ячеек”, встановіть в ньому опції, показані на мал. 9. Це дасть
можливість розмістити введений текст більш компактно, розвернувши його
по вертикалі;

– комірки А7:А12 і D6:K6 відформатуйте в числовому форматі, встановивши
у вікні “Формат ячеек” на вкладці “Число” формат “Числовой” з кількістю
десяткових знаків 0 (див. мал. 9);

– комірки В7:В12 відформатуйте в форматі дати, встановивши у вікні
“Формат ячеек” на вкладці “Число” формат “Дата”;

– комірки D7:L12 відформатуйте в числовому форматі, встановивши
кількість десяткових знаків 2;

– у комірки В7:В11 і С7:С11 введіть текст, показаний на мал. 9;

– виділіть комірки А7:С12, D5:L12 і накладіть на них сітку.

Малюнок 9.

Перший блок для копіювання готовий.

Тепер виділіть масив комірок А5:L12 і скопіюйте його, клацнувши ЛКМ на
піктограмі “Копіювати” в панелі інструментів (окреслено на HYPERLINK
“file:///D:\\RUDA%20NEEWWWW\\Excel\\Les4\\02pr18.htm” \l “m8#m8” мал. 8
). Скопійовані комірки будуть окреслені пунктирною лінією, що біжить.
Потім клацніть ПКМ на комірці А13 і в контекстному меню, що з’явилося,
клацніть ЛКМ на рядку “Вставить” (або клацніть ЛКМ на відповідній
піктограмі). Внаслідок таких дій в комірках А13:L20 з’явиться копія
першого блоку.

Аналогічну операцію зробіть для кожної статті балансу, встановлюючи
курсор для вставки копії в першу комірку під скопійованим блоком.

Після того як ви створили таблицю робочого аркуша, можна вводити дані за
кожною статтею балансу.

Для заповнення текстових комірок (наприклад, комірки С13:К13 на
HYPERLINK “file:///D:\\RUDA%20NEEWWWW\\Excel\\Les4\\02pr18.htm” \l
“m8#m8” мал. 8 ) можна використати прийом копіювання фрагмента з
програми “Ліга”, з яким ви ознайомилися вище. З цією метою відкрийте
План рахунків бухгалтерського обліку, затверджений наказом Мінфіну від
30.11.99 р. №291, виділіть фрагмент з необхідною назвою рахунка або
субрахунка, скопіюйте його в буфер обміну (Сlipboard) і вставте в
потрібну комірку робочого аркуша.

Заповнення всіх текстових комірок потребуватиме певного часу, але зате
ви отримаєте зручний інструмент для заповнення балансу не тільки в
автоматичному, але й у ручному режимі.

Використана література:

Україна і світ сьогодні. – К., 2001.

Сучасні інформаційні технології. – К., 2002.

Проблеми використання програмного забезпечення в Україні // Комп’ютерний
світ. – 2002. – №7.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020