.

Оцінка фінансової стійкості за абсолютними та відносними показниками (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 7966
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Оцінка фінансової стійкості за абсолютними та відносними показниками

1. Оцінка фінансової стійкості за абсолютними показниками

В ході виробничого процесу на підприємствах здійснюється постійне
поповнення товарно-матеріальних цінностей. З цією метою використовуються
як власні, так і запозичені джерела. Вивчаючи надлишок або нестачу
коштів для формування запасів, встановлюються абсолютні показники
фінансової стійкості.

Для детального відображення різноманітних видів джерел в формуванні
запасів використовується певна система показників:

1) наявність власних оборотних коштів на кінець розрахункового періоду:

ВОК = ВК – НЕА, (1)

де, ВОК – власні оборотні кошти;

ВК – власний капітал,

НЕА – необоротні активи.

2.наявність власних та довгострокових запозичених джерел фінансування
запасів (ВДД) :

(2)

де ДЗ – довгострокові зобов’язання.

3 загальна величина основних джерел формування запасів (ЗДЗ)

ЗДЗ = ВДД + ПЗ,  (3)

де ПЗ – поточні зобов’язання.

В результаті можна визначити три показника забезпеченості запасів
джерелами їх фінансування:

1) надлишок (+), нестача (-) власних оборотних засобів:

? ВОК = ВОК – З, (4)

де, ? ВОК – приріст (надлишок) власних оборотних коштів,

З – запаси.

2) надлишок (+), нестача (-) власних та довгострокових джерел
фінансування запасів (? ВДД)

? ВДД = ВДД – З (5)

3 надлишок (+), нестача (-) загальної величини джерел покриття запасів
(? ЗДЗ)

? ЗДЗ = ЗДЗ – З   (6)

Наведені показники забезпеченості запасів відповідними джерелами
фінансування трансформуються у трифакторну модель (М):

М = (? ВОК; ? ВДД; ? ЗДЗ) (7)

Дана модель характеризує тип фінансової стійкості підприємства. Так, на
практиці зустрічається чотири типи фінансової стійкості (табл. 1).

Таблиця 1. Типи фінансової стійкості підприємства

Тип фінансової стійкості Трьохвимірна модель Джерела фінансування
запасів Коротка характеристика фінансової стійкості

1. Абсолютна фінансова стійкість М = (1;1;1) Власні оборотні кошти
Високий рівень платоспроможності. Підприємство не залежить від зовнішніх
кредиторів

2. Нормальна фінансова стійкість М = (0;1;1) Власні оборотні кошти плюс
довгострокові зобов’язання Нормальна платоспроможність. Раціональне
використання запозичених коштів. Висока дохідність поточної діяльності.

3. Нестійкий фінансовий стан М = (0;0;1) Власні оборотні кошти плюс
довгострокові та поточні зобов’язання Порушення нормальної
платоспроможності. Виникає необхідність залучення додаткових джерел
фінансування. Можливість відновлення платоспроможність.

4. Кризовий (критичний) фінансовий стан М = (0;0;0) —– Підприємство
повністю неплатоспроможне та знаходиться на межі банкрутства

Перший тип фінансової стійкості можна представити у вигляді наступної
формули:

М1 = (1;1;1), тобто (? ВОК ?0; ? ВДД?0; ? ЗДЗ?0) (8)

Абсолютна фінансова стійкість (М1) на сьогодні в Україні зустрічається
досить рідко.

Другий тип (нормальна фінансова стійкість) можна виразити формулою:

М2 = (0;1;1), тобто (? ВОККзп/вк

На основі такої всебічної і ретельної оцінки за зазначеним комплексом
показників можна не тільки здійснити оцінку стану і тенденцій фінансової
стійкості, а й визначити вузькі місця, за рахунок яких можливо підвищити
ці показники. Тобто результатом такого аналізу має стати виявлення
потенційних можливостей поліпшення ліквідності підприємства, підвищення
його платоспроможності й конкурентноздатності.

Висновки

Таким чином, однією з ключових задач аналізу фінансового стану
підприємства є вивчення показників, що характеризують його фінансову
стійкість, яка являється головною умовою життєздатності підприємства.
Визначення межі фінансової стійкості підприємств має істотне практичне
значення і належить до найважливіших економічних проблем в умовах
переходу до ринку, тому що, недостатня стійкість суб’єктів
господарювання в Україні багато в чому є причиною неплатежів, обсяг яких
постійно зростає.

Аналіз фінансової стійкості на певну дату дозволяє встановити, на
скільки раціонально підприємство керує власними та запозиченими коштами
на протязі періоду, який передував цій даті.

В ході виробничого процесу на підприємствах здійснюється постійне
поповнення товарно-матеріальних цінностей. З цією метою використовуються
як власні, так і запозичені джерела. Вивчаючи надлишок або нестачу
коштів для формування запасів, встановлюються абсолютні показники
фінансової стійкості.

Фінансова стійкість підприємства характеризується станом власних і
залучених засобів і оцінюється за допомогою системи фінансових
коефіцієнтів. Інформаційною базою для розрахунку є статі активу і пасиву
бухгалтерського балансу.

Аналіз здійснюється шляхом розрахунку і порівняння окремих показників з
базовими, а також вивчення динаміки їх змін за певний період.Базовими
показниками можуть бути: значення показників за попередній період;
значення показників аналогічних фірм; середньогалузеві значення
показників.

Список використаної літератури

Бахмут О.І. Аналіз платоспроможності підприємства // Економіка. Фінанси.
Право. –2000. – №12. – С.21-26.

Гринів Б.В. Аналіз бухгалтерської звітності підприємства. – К.: НМЦ
“Укоопосвіта”, 2000.- 131с.

Дем’яненко І.В. Фінансова стійкість підприємства та її регулювання. //
Фінанси України.- 2001.- №5.- С.127-129.

Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібн. -К.: МАУП, 2000.-152с.

Жежера М. Порівняльна характеристика методики проведення аналізу
фінансового стану підприємств в Україні та за кордоном. // Економіка.
Фінанси. Право.- 1995.- №5.- С.6-9

Ковалев А.И. Анализ финансового состояния предприятия. – М.: Центр
экономики и маркетинга, 2002. – 192 с.

Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навчальний
посібник. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2001. – 456 с.

Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Навч.
посібн. – К.: КОО “Знання”,2000. – 378с.

Павловська О.В. Удосконалення методів аналізу фінансового стану. //
Фінанси України.- 2001.- №11.- С.54-62.

Руденко Л.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.:
Навч. посібн.- К.:НМЦ “Укоопосвіта”, 2000.- 421с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020