.

Операції на форвардному ринку (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2055
Скачать документ

Реферат на тему:

Операції на форвардному ринку

Термінова або форвардна (англ. forward transantions – термiнова угода)
операцiя є угодою, при якiй платежі проводяться у встановлений термін
(від одного тижня до п’яти років) за курсом, зафіксованим на час
укладення угоди за контрактом, тобто це угоди, в яких сторони
домовляються про поставку певної суми валюти через конкретний період
часу після укладання угоди за курсом, зафіксованим в угоді.

Форвард-курс (форвардний курс) визначає очікувану вартість валюти через
певний період часу і є ціною, за якою дана валюта продається або
купується за умови її постачання на певну дату в майбутньому. 

Теоретично форвардний курс валюти може дорівнювати її курсу спот, однак
на практиці він завжди виявляється або вище, або нижче курсу спот. Якщо
форвардний курс вище курсу спот, він є сумою курсу спот і відповідної
різниці (форвардної маржі), що в даному випадку називається премією.
Якщо форвардний курс нижче курсу спот, він є курсом спот, від якого
віднята форвардна маржа, що називається в цьому випадку дисконтом.

Отже, форвардний курс відрізняється вiд курсу спот на величину
форвардної маржi. Маржа може бути у вигляді премії, тоді форвардний курс
вище курсу спот, або у виглядi дисконту (скидки). У такому випадку
форвардний курс нижчий ніж курс спот. 

Форвардна валютна угода застосовується, головним чином, для страхування
платежів. Ціни на форвардному ринку в умовах стабільної економіки та
вільного переміщення капіталу пов’язані з різницею в процентних ставках.
Форвардний (розрахунковий) курс повинен дорівнювати відношенню
процентних ставок за міжбанківським кредитом, помноженому на курс спот.

Форвардні операції діляться на два види: угоди аутрайт і угоди своп.
Операція аутрайт означає, що продавець зобов’язується продати, а
покупець – купити валюту в установлений строк за зафіксованим наперед
курсом. Угоди своп – комбінація двох протилежних конверсійних операцій з
різними датами валютування.

Теоретичний беззбитковий форвардний курс може бути визначений з
урахуванням процентних ставок за валютами, з якими проводяться форвардні
операції. При цьому форвардний курс валюти А до валюти В при прямій
котировці буде дорівнювати:

Ці суми можна уявити наступним чином з урахуванням нарахування відсотків
за простою ставкою:

Отже,

Приклад 1 Курс долара США до гр. од. певної країни рівний 1880 гр. од.
Процентні ставки на грошовому ринку дорівнюють 200 % за операціями в гр.
од. і 15 % за операціями в доларах США. Визначити теоретичні 90-дений і
180-дений форвардний курси долара США до гр. од., якщо тривалість
процентного року становить за грошовими одиницями 365 днів, а за
доларами США – 360 днів.

Розв’язання. При терміні форвардної угоди 90 днів:

= 2706 гр. од. за дол. США.

Форвардна маржа, що є в даному випадку премією, буде дорівнювати:

= 826 гр. од. за дол. США.

При терміні форвардної угоди 180 днів

Форвард-курс = 1880 = 3474 гр. од. за дол. США.

Форвардна маржа (премія) буде дорівнювати:

Премія = 3474 – 1880 = 1594 гр. од. за дол. США.

Реально форвардні курси не котируються як такі. Валютні дилери працюють
лише з форвардними маржами (преміями або дисконтами), причому значення
форвардної маржі даються для курсу покупки і курсу продажу. Оскільки
курс покупки повинен бути завжди нижче курсу продажу, за значеннями
форвардної маржі можна відразу визначити, як котирується валюта – з
премією або дисконтом. Якщо значення форвардної маржі для курсу покупки
будуть більше її відповідних значень для курсу продажу, валюта
котирується з дисконтом, якщо менше – з премією. Форвардний курс буде
дорівнювати курсу спот плюс премія або курс спот мінус дисконт.

Приклад 2 На валютному ринку наступні дані котирування валют для
орвардних угод:

Термін Долар / гр. о д . Долар/німецька марка

Спот 1860 – 1890 1,7550 – 1,7560

1 місяць 90 – 125 5 – 3

2 місяця 185 – 225 17 – 15

3 місяця 310 – 340 28 – 25

Визначити, як котирується долар США до гр. од. і німецької марки та його
форвардний курс до гр. од. і німецької марки для 3-місячних угод.

Розв’язання. Для курсу долара до гр. од. форвардна маржа для курсу
покупки менше, ніж для курсу продажу. Отже, долар США котирується до гр.
од. з премією і його форвардний 3-місячний курс буде дорівнювати:

Курс спот 1860 – 1890

Премія (3 місяці) 310 – 340

Курс форвард 2170 – 2230

Для курсу долара до марки форвардна маржа для курсу покупки більше, ніж
для курсу продажу. Отже, долар США котирується до німецької марки з
дисконтом і його форвардний 3-місячний курс буде дорівнювати:

Курс спот 1,7550 – 1,7560

Дисконт (3 місяці) 28 – 25

Курс форвард 1,7522 – 1,7535

У якості основи для визначення форвардної маржі на практиці звичайно
використають її значення, які одержуються з урахуванням близького
форвардного курсу, що визначається виходячи з наступних міркувань.
Вважається, що сума у валюті В, яка котирується, еквівалентна
відповідній сумі у валюті А, яка котирується, – перерахована за
наближеним форвардним курсом для прямого котирування, буде дорівнювати
сумі у валюті В за курсом спот, збільшеній (зменшеній) на суму
відсотків, що була б отримана для суми у валюті В за курсом спот,
розміщеній на термін форвардної угоди за ставкою процентів, яка дорівнює
абсолютній величині різниці процентних ставок за валютами А і В для
тривалості процентного року, рівній 360 дням.

З наведеного раніше виразу для теоретичного беззбиткового форвардного
курсу можна зробити висновок: якщо ставка відсотків за валютою А буде
вище ставки відсотків за валютою В, що котирується, – форвардний курс
валюти А буде меншим її спот-курсу, тобто валюта А буде котируватися з
дисконтом. У цьому випадку сформульоване припущення можна записати
математично в такому вигляді:

Рв КС,

де Рв – сума у валюті, що котирується В;

НКФ – наближений курс форвард;

КС – курс спот;

Іа і Ів – ставки відсотків за валютами А і В.

^

`

p

~

?

?

O

O

U

ae

?

o

o

(*.:>@DFL‚„?? ?1/4Ah

`„A

?

3/4

A

A

TH

a

e

E

//ymmmmmammmm : одержуємо, що наближений курс форвард буде дорівнювати: КС; а форвардна маржа: КС. Якщо ставка відсотків за валютою А, що котирується, буде нижче ставки відсотків за валютою В, що котирується, форвардний курс валюти А буде більшим її курсу спот і приблизно буде дорівнювати: КС. Форвардна маржа (премія) буде при цьому дорівнювати: КС. Приклад 3 Визначити наближену форвардну маржу і форвардний курс для умов прикладу. Розв’язання. При терміні угоди 90 днів 1880 = 870 гр. од. за дол. США. ПКФ = 1880 + 870 = 2750 гр. од. за дол. США. При терміні угоди 180 днів 1880 = 1739 гр. од. за дол. США. ПКФ = 1880 + 1739 = 3619 гр. од. за дол. США. Прибутковість форвардних операцій можна оцінити у вигляді еквівалентної річної ставки відсотків. При цьому відношення прибутку від форвардної операції до вкладеної суми вважається рівним відношенню форвардної маржі до форвардного курсу. Використовуючи формулу для ефективної річної ставки простих відсотків при тривалості процентного року 360 днів, одержуємо: . Приклад 3 Визначити прибутковість форвардної операції для умов прикладів. Розв’язання. Для терміну угоди 90 днів при використанні теоретичного форвардного курсу (приклад 6.5) прибутковість операції буде дорівнювати: = 1,22 = 122 %. При використанні наближеного курсу форвард. рибутковість становитиме: = 1,27 = 127 % . Для терміну угоди 180 днів при теоретичному форвардному курсі прибутковість операції буде дорівнювати: = 0,917 = 91,7 %. Для наближеного курсу форвард прибутковість становить: = 1,02 = 102 %. В Україні у зв’язку з низькою насиченістю ринку інформацією про поточні валютні курси, а також поточні процентні ставки на міжбанківські гривнєві депозити процес розрахунку форвардних пунктів проводиться дилерами самостійно, і отримані значення можуть суттєво відрізнятись у різних банках. Для простоти запам’ятовування знаходження форвардного курсу дилери використовують наступне правило «східців»: Якщо форвардні пункти ростуть зліва направо (котировка bid менше котировки offer), то для знаходження курсу-аутрайт для дати валютування, віддаленішої, ніж спот, форвардні пункти додаються до курсу спот: Якщо форвардні пункти зменшуються зліва направо (сторона bid більше сторони offer), то для знаходження курсу аутрайт для дати валютування, віддаленішої, ніж спот, форвардні пункти вираховуються з курсу спот: Іноді можна зустріти котировку форвардних пунктів у вигляді – 4/ + 4, що означає «навколо паритету» (round par.). Це відбувається, якщо процентні ставки для двох валют на даний період рівні, а також фактично рівні форвардний і спот курси. Форвардний курс у даному випадку становитиме: Перераховані вище правила розрахунку курсу аутрайт діють для форвардних строків (термінів більших, ніж спот). Для угод з датою валютування «завтра» або навіть «сьогодні», які ближчі, ніж дата спот, застосовуються зворотні правила розрахунку курсу аутрайт. Якщо форвардні пункти зростають зліва направо, то для знаходження курсу аутрайт для дати валютування раніше, ніж спот, форвадні пункти міняються місцями і вираховуються з курсу спот.  Якщо форвардні пункти зменшуються зліва направо (сторона bid більше сторони offer), то для знаходження курсу аутрайт до споту форвардні пункти міняються місцями та додаються до курсу спот.  Для розрахунку форвардних крос-курсів застосовуються ті ж правила, що і для знаходження крос-курсів спот, тобто необхідно перемножити або розділити доларові форвардні курси валют. Література Конституція України. Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 18.06.91. Зміни та доповнення до Закону України «Про цінні папери та фондову біржу» від 10.09.97. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.96. Указ Президента України «Про безпосереднє залучення УФБ до приватизаційних процесів» від 1995 року. Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 1991 року. Закон України «Про власність» від 07.02.91 № 697-ХІІ. Закон України «Про заставу» від 2.10.92 № 2654-ХІІ. Закон України «Про страхування». – К.: Парламент, 1998. – 37 с. Земельні відносини в Україні: Законодав. акти і нормат. док. / Упоряд. Л. Новаковський та ін.; Держ. ком. України по земел. ресурсах. – К.: Урожай, 1998. Закон України «Про збори на обов’язкове пенсійне страхування» від 26.06.97 р. № 400 - ВР. Закон України «Про збори на обов’язкове соціальне страхування.» від 26.06.97 р. № 402 - ВР. Постанова Кабінету Міністрів України «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики 1998 року» від 6.04.98 р. № 463. Постанова КМУ «Про затвердження Правил виготовлення і використання вексельних бланків» від 10.09.92 № 528-92 п. Азаров М. Янчуков В. Регіональна система масових електронних платежів // Вісник НБУ. – 1998. – № 10. – С. 49. Адамик Б.П. Мінімальні резервні вимоги як інструмент грошово-кредитного регулювання // Фінанси України. – 1998. – № 1. – С. 37 – 42.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020