.

Обчислення розміру пенсій (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4082
Скачать документ

Реферат на тему:

“Обчислення розміру пенсій”

ПЛАН

1. ПЕНСІЯ ЗА ВІКОМ

2. ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДО 1 СІЧНЯ 2004 РОКУ

3. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ (ДОХОДУ) ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ РОЗМІРУ ПЕНСІЇ
ПІДПРИЄМЦЯМ – ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ, ЯКІ ОБРАЛИ СПРОЩЕНУ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ

4. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ (ДОХОДУ) ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ РОЗМІРУ ПЕНСІЇ 1.
ПЕНСІЯ ЗА ВІКОМ

Умови призначення пенсії за віком

Право на призначення пенсії за віком матимуть застраховані особи, які
досягли пенсійного віку (чоловіки – 60 років, жінки – 55 років) та мають
не менше 5 років страхового стажу.

Тимчасово, до прийняття відповідного закону для окремих категорій осіб,
які користуються правом дострокового виходу на пенсію відповідно до
Закону України “Про пенсійне забезпечення” зберігається таке право і
відповідно до нового Закону.

Відстрочення виходу на пенсію – можливість збільшити її розмір

Особі, яка набула право на пенсію за віком, але після досягнення
пенсійного віку (чоловіки – 60 років, жінки – 55 років), виявила бажання
працювати і одержувати пенсію з більш пізнього строку, пенсія за віком
призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за
призначенням пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком, за кожний
повний рік страхового стажу після досягнення пенсійного віку:

Кількість років відкладеного виходу на пенсію за віком 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10

Підвищення розміру пенсії на % 3,00 6,71 11,83 18,54 27,07 36,46 46,85
58,43 71,19 85,32

При цьому підвищення розміру пенсії за неповний рік страхового стажу не
здійснюється.

Розмір пенсії за віком

Законом передбачено два варіанти обчислення розміру пенсії за віком, з
яких особа може обирати найбільш вигідний для себе.

Перший варіант – за новою формулою, яка виглядає таким чином:

П = Зп х Кс

П – розмір пенсії, у гривнях;

Зп – осучаснений заробіток (дохід) застрахованої особи;

Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.

Другий варіант – за так званою “двоскладовою формулою”.

У цьому випадку визначається розмір пенсії, який складається із двох
частин:

– частина пенсії, яка припадає на період стажу до набрання чинності
новим Законом;

– частина пенсії, яка припадає на період страхового стажу після набрання
чинності новим Законом.

Перша частина пенсії (за стаж до 1 січня 2004 року) визначатиметься за
нормами і правилами, які передбачені Законом України “Про пенсійне
забезпечення”. При цьому частина розміру пенсії за віком, обчислена за
раніше діючим законодавством, не може перевищувати максимальних розмірів
пенсій, визначених законом для відповідних категорій пенсіонерів, та не
може бути нижчою, ніж розмір трудової пенсії за віком з урахуванням
цільової грошової допомоги на прожиття, що діяли на день набрання
чинності Законом “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування».

Друга частина пенсії (страховий стаж після 1 січня 2004 року)
обчислюватиметься за новою формулою, яка передбачена Законом України
“Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” без обмеження її
максимальним розміром.

Частина пенсії, обчислена за період стажу до 1 січня 2004 року, буде
проіндексована відповідно до законодавства про індексацію грошових
доходів населення, а також підвищена на коефіцієнт, який враховує
зростання реальної середньої заробітної плати в Україні, та підсумована
з другою частиною пенсії, обчисленою за період страхового стажу після
набрання чинності Законом.

Мінімальний розмір пенсії за віком

Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності страхового стажу для
чоловіків – 25 років, для жінок – 20 років, встановлюється в розмірі 20
відсотків середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях
економіки України, за попередній рік, яка визначається спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

За наявності меншої тривалості страхового стажу ніж 25 років у
чоловіків та 20 років у жінок, пенсія за віком встановлюється в розмірі,
пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з мінімального розміру
пенсії за віком.

2. ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДО 1 СІЧНЯ 2004 РОКУ

З 1 січня в Україні вводиться нова пенсійна система. Відповідно до
Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” нинішнім
пенсіонерам будуть зроблені перерахунки пенсій.

На підставі яких документів здійснюється перерахунок пенсій?

Перерахунок трудових пенсій, призначених відповідно Закону України “Про
пенсійне забезпечення” (крім пенсій по інвалідності внаслідок трудового
каліцтва або професійних захворювань та пенсій у зв’язку з втратою
годувальника з цих же причин) здійснюється територіальними органами
Пенсійного фонду України на підставі даних про страховий (раніше
трудовий) стаж та заробітну плату (дохід), які знаходяться в пенсійних
справах на час перерахунку, а також додаткових документів, одержаних
органами Пенсійного фонду.

Чи потрібно звертатися до органів Пенсійного Фонду України для
здійснення перерахунку?

Ні, перерахунок для всіх сьогоднішніх пенсіонерів буде проведений
автоматично за матеріалами пенсійних справ. Пенсіонери, які вважають за
необхідне подати додаткові документи для перерахунку пенсії про
заробітки та стаж, набутий до 1 січня 2004 року, зможуть зробити це і
після 1 січня протягом 2004 року. При цьому пенсія, призначена на
підставі цих документів незалежно від дати їх подання, буде виплачена за
період з 1 січня 2004 року.

Яка заробітна плата враховується для перерахунку пенсій?

Перерахунок пенсії здійснюється із врахуванням заробітної плати
(доходу), з якої була обчислена пенсія до 2004 року, за документами,
наявними в пенсійній справі, а також додаткових документів про заробітну
плату, одержаних органами Пенсійного фонду.

За бажанням пенсіонер може вибирати інший варіант, коли для перерахунку
пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних
місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від
перерв, та за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000
року.

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається відповідно до
частини 2 статті 40 Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування” із застосуванням середньої заробітної плати працівників,
зайнятих у галузях економіки України за 2002 рік – 306,45 грн.

Як враховується страховий стаж у разі, якщо людина після призначення
пенсії продовжувала працювати ?

У разі, якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала
працювати, проводиться перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу
після призначення пенсії на підставі документів про стаж, що знаходяться
в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами
Пенсійного фонду.

Як часто проводиться перерахунок пенсій?

Кожний наступний перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два
роки після попереднього перерахунку з урахуванням страхового стажу після
призначення пенсії.

Як буде відбуватися індексація та підвищення пенсій за новим Законом?

Пенсії індексуються відповідно до законодавства про індексацію грошових
доходів населення відповідно до рівня інфляції. Крім того, щорічно,
починаючи з 1 березня 2005 року, пенсії підвищуватимуться не менше ніж
на 20% від зростання реальної середньої заробітної плати по країні
порівняно з попереднім роком .

Розмір та порядок такого підвищення пенсій визначатиметься у межах
бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України.

Чи будуть підвищені трудові пенсії, розміри яких не зростуть внаслідок
перерахунку?

0

„7`„7

ам, які після перерахунку не одержать право на підвищення пенсії, та
особам, розмір пенсії яких збільшиться менше ніж на 4,2 % розмір
трудової пенсії буде підвищено на 4,2 % відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 20 листопада 2003 року

№ 1783 “Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян”.

3. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ (ДОХОДУ) ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ РОЗМІРУ ПЕНСІЇ
ПІДПРИЄМЦЯМ – ФІЗИЧНИМ ОСОБАМПІДПРИЄМЦЯМ, ЯКІ ОБРАЛИ СПРОЩЕНУ СИСТЕМУ
ОПОДАТКУВАННЯ

Законом передбачено, що за період стажу до 1 січня 2004 року для
обчислення розміру пенсії застрахованим особам, які здійснюють
підприємницьку діяльність і обрали особливий спосіб оподаткування своїх
доходів (фіксований податок, єдиний податок, фіксований
сільськогосподарський податок, придбання спеціального торгового
патенту), та членів їх сімей, що беруть участь у здійсненні
підприємницької діяльності, при визначенні заробітної плати (доходу), з
якої фактично сплачено страхові внески за місяць, за який розраховується
коефіцієнт заробітної плати (доходу), отриманий ними дохід за
відповідний місяць визначатиметься за формулою:

П • Ч

З = ????

Т

З — сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично
сплачено страхові внески за місяць, за який розраховується коефіцієнт
заробітної плати (доходу);

П — сума фактично сплаченого відповідного податку (плати за патент) у
розрахунку на відповідний місяць, у гривнях;

Ч – відсоток відрахувань до Пенсійного фонду від суми фактично
сплаченого відповідного податку (плати за патент), чинний в межах
відповідного періоду;

Т – розмір страхового внеску до солідарної системи у відповідному
місяці.

Під час визначення доходу фізичної особи ( суб’єкта підприємницької
діяльності для визначення коефіцієнта заробітної плати (доходу)
враховується розмір податку (плати за патент), що сплачує така фізична
особа, без збільшення розміру податку (плати за патент), за членів його
сім’ї, які беруть участь у здійсненні цією фізичною особою
підприємницької діяльності, та за осіб, які перебувають з нею у трудових
відносинах.

З 1 січня 2004 року застраховані особи, які здійснюють підприємницьку
діяльність і обрали особливий спосіб оподаткування своїх доходів
(фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський
податок, придбання спеціального торгового патенту), та члени їхніх
сімей, що беруть участь у здійсненні підприємницької діяльності,
сплачуватимуть пенсійні внески безпосередньо до Пенсійного фонду у
фіксованому розмірі, і при визначенні заробітної плати (доходу), з якої
фактично сплачено страхові внески за місяць, за який розраховується
коефіцієнт заробітної плати (доходу), отриманий ними дохід
визначатиметься за формулою:

Ф

З = ??? · 100%

Т

З – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично
сплачено страхові внески за місяць, за який розраховується коефіцієнт
заробітної плати (доходу);

Ф – сума фактично сплаченого страхового внеску у фіксованому розмірі за
відповідний місяць;

Т – розмір страхового внеску до солідарної системи у відповідному
місяці.

3. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ (ДОХОДУ) ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ РОЗМІРУ ПЕНСІЇ

Періоди, за які враховується заробітна плата для обчислення розміру
пенсії

Для обчислення розміру пенсії враховується заробітна плата (дохід) за
будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000
року, незалежно від перерв (враховується на підставі документів про
нараховану заробітну плату (дохід), виданих у порядку, встановленому
законодавством)

ТА

за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року (за
даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку), (стаття 40
Закону).

У разі якщо страховий стаж складає менший період, ніж зазначено –
враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж.

За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який
враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключається
період до 60 календарних місяців підряд за умови, що зазначений період
становить не більше, ніж 10 відсотків тривалості страхового стажу.

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за формулою :

Зп = Зс · ( Ск : К )

Зп ( заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії,
у гривнях;

Зс ( середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки
України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням
пенсії;

Ск ( сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць (Кз1 +
Кз2 + Кз3 + … + Кзn );

К – кількість місяців страхового стажу у періоді, за які розраховано
коефіцієнти заробітку.

Коефіцієнт заробітку визначається за формулою:

Кз = Зв : Зс

Зв – заробітна плата (дохід) застрахованої особи, з якого сплачено
страхові внески за місяць, за який розраховується коефіцієнт;

Зс – середня заробітна плата в Україні за місяць, за який розраховується
коефіцієнт заробітку.

Виплати (доходи), що враховуються в заробітну плату (дохід)
застрахованої особи для обчислення пенсії

– суми виплат (доходу), отримуваних застрахованою особою після
01.01.2004 р., з яких були фактично обчислені та сплачені страхові
внески до Пенсійного фонду в межах встановленої законодавством
максимальної величини заробітної плати (доходу), з якої сплачуються
страхові внески;

– суми виплат (доходу), отримуваних застрахованою особою до 01.01.2004
р. у межах сум, на які відповідно до законодавства, що діяло раніше,
нараховувалися внески на державне соціальне страхування або збір на
обов’язкове державне пенсійне страхування;

– суми заробітної плати (доходу), визначені, виходячи із здійсненої
застрахованою особою за її бажанням доплати до суми мінімального
страхового внеску.

З 01.01.2004 року для обчислення пенсії враховується заробітна плата у
розмірі, що не перевищує 7 середніх заробітних плат, але не менше, ніж
діюча на день набрання чинності новим Законом максимальна величина
заробітку, з якої сплачувалися страхові внески до соціальних фондів
(2660 грн.). За періоди до запровадження максимального обмеження розміру
заробітної плати, з якої сплачувались внески до соціальних фондів, для
обчислення пенсії буде враховуватись заробіток у сумі, що не перевищує
5,6 розміру середньої заробітної плати в Україні на день отримання
заробітку.

Довідково :

У разі відсутності на момент призначення пенсії даних про середню
заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за
попередній рік для визначення заробітної плати (доходу) враховується
наявна середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки
України, за місяці попереднього року з наступним перерахунком заробітної
плати (доходу) для обчислення пенсії після отримання даних про середню
заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за
календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії.

Список використаної літератури

Конституція України – Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості
Верховної Ради України (ВВР). – 1996. — №30. – С.141.

Закон України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
від 1.01.2004.

Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні: Курс лекцій. – К.,
2004.

Міщенко В.І., Гордієнко В.В. Недержавні пенсійні фонди в системі
реформування пенсійної системи України // Фінанси України. – 2001. –
№12. – С.32.

Сивак С. Організаційно правові основи недержавного пенсійного
забезпечення // Право України. – 2003. – №1. – С.119-121.

Сташків Б. Пенсія як об’єкт правовідносин в соціальному забезпеченні //
Право України. – 2004. – №11. – С.89-93.

Сташків Б. Загальна характеристика юридичних фактів у пенсійному
забезпеченні // Право України. – 2002. – №1. – С.115-119.

Сивак С. Конституційні гарантії права на пенсійне забезпечення і
пенсійна реформа // Право України. – 2001. – №12. – С.70-74.

ОБЧИСЛЕННЯ ЗАРОБІТКУ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ-ФІЗИЧНИХ ОСІБ,

ЯКІ ОБРАЛИ СПРОЩЕНУ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019