.

Наказ про внесення змін та доповнень до бюджетної класифікації

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
202 3690
Скачать документ

Н А К А З

_27.12.99 р.__________________
__№___314__________

Про внесення змін та доповнень

до бюджетної класифікації

З метою запровадження Інструкції щодо складання та виконання розпису
Державного бюджету України та подальшого вдосконалення бюджетної
класифікації Наказ Міністерства фінансів України від 03.12.97 № 265
“Про запровадження нової бюджетної класифікації України”

Н А К А З У Ю:

Установити, що з 1 січня 2000 року при складанні розписів бюджетів,
кошторисів, планів асигнувань та при поданні звітності про виконання
бюджетів застосовуються:

додаток № 4 до наказу Міністерства фінансів України від 03.12.97 року
№ 265 “Економічна класифікація видатків бюджету” у редакції згідно з
додатком 1;

розшифровка кредитування з вирахуванням погашення згідно з додатком 2;

додаток № 8 до наказу Міністерства фінансів України від 03.12.97 року №
265 “Економічна класифікація видатків бюджету (за скороченою формою)” у
редакції згідно з додатком 3;

роз’яснення щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету
(додаток 4).

Доповнити (додаток 2 до наказу Міністерства фінансів України від

03.12.97 року № 265)

до функціональної структури видатків бюджетів України:

код 250309 “Позички бюджетам інших рівнів”;

код 250319 “Надано позичок бюджетам інших рівнів”;

код 250329 “Повернуто позичок”.

Внести зміни ( додаток 5 до наказу Міністерства фінансів від 03.12.97
№265):

до класифікації фінансування за типом кредитора

ввести додатково – код 204041 “одержано
позик”,

– код
204042 “погашено позик”,

– код
307201 “одержано позик”,

– код
307202 “погашено позик”;

до класифікації фінансування за типом боргового зобов’язання

ввести додатково

– код
405100 “одержано позик”,

– код
405200 “погашено позик”,

– код
505100 “одержано позик”,

– код
505200 “погашено позик”.

У додатку 6 до наказу Міністерства фінансів України від 03.12.97 р. №
265 ” Класифікація боргу” цифрові коди доповнити шостою цифрою “0”
(нуль).

4. Галузевим управлінням Міністерства фінансів України довести наказ до
головних розпорядників коштів.

Заступник Міністра фінансів України
П.Г.Петрашко

Додаток 1

до наказу Міністерства фінансів

від 27.12.99 №314

Економічна класифікація видатків бюджету

Поточні видатки 1000

Видатки на товари і послуги 1100

Оплата праці працівників бюджетних установ

Заробітна плата

Грошове утримання військовослужбовців 1110

1111

1112

Нарахування на заробітну плату

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування

Збір на обов’язкове соціальне страхування 1120

1121

1122

Придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних
установ

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

Продукти харчування

М’який інвентар та обмундирування

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних

засобів

Оренда

Поточний ремонт обладнання, інвентаря та будівель

Послуги зв”язку

Оплата інших послуг та інші видатки 1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

Видатки на відрядження 1140

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи
спеціального призначення

1150

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

Оплата теплопостачання

Оплата водопостачання і водовідведення

Оплата електроенергії

Оплата природного газу

Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв 1160

1161

1162

1163

1164

1165

Дослідження і розробки, державні програми 1170

Виплата процентів (доходу) за зобов”язаннями

1200

Субсидії і поточні трансферти 1300

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
1310

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1320

Поточні трансферти населенню

Виплата пенсій і допомоги

Стипендії

Оплата безплатно наданих квартир і комунальних послуг

Інші поточні трансферти населенню 1340

1341

1342

1343

1344

Поточні трансферти за кордон 1350

ІV. Капітальні видатки 2000

Придбання основного капіталу 2100

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового
користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових
проектів (програм)

Придбання невиробничого обладнання і предметів довгострокового
користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових
проектів (програм) 2110

2111

2112

Капітальне будівництво (прибдання)

Будівництво житла

Будівництво виробничих об’єктів

Будівництво об’єктів соціально-культурного та побутового
призначення

Будівництво адміністративних об’єктів

Інше будівництво 2120

2121

2122

2123

2124

2125

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація

Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду

Капітальний ремонт та реконструкція виробничих об’єктів,

обладнання

Капітальний ремонт та реконструкція об’єктів
соціально-культурного та побутового призначення

Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об’єктів

Реставрація пам’яток архітектури

Інший капітальний ремонт 2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

Створення державних запасів і резервів 2200

Придбання землі і нематеріальних активів 2300

Капітальні трансферти

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

Капітальні трансферти населенню

Капітальні трансферти за кордон

2400

2410

2420

2430

2440

V. Нерозподілені видатки 3000

VІ.Кредитування з вирахуванням погашення 4000

VІІ. Платежі до бюджету * 7000

Податки та обов’язкові платежі (крім податку на прибуток та податку на
додану вартість 7100

Податок на прибуток 7200

Податок на додану вартість 7300

* – застосовуються в частині здійснення видатків бюджетних установ
за рахунок власних надходжень, (одержаних від надання платних послуг).

Додаток 2

до наказу Міністерства фінансів

від 27.12.99 № 314

Розшифровка

кредитування з вирахуванням погашення

Показники

КЕК

1
2

Кредитування з вирахуванням погашення 4000

Надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення 4100

Кредити органам державного управління інших рівнів, включаючи державні
позабюджетні фонди 4111

Кредити нефінансовим підприємствам 4112

Кредити фінансовим установам 4113

Інші внутрішні кредити 4114

Повернення внутрішніх кредитів 4120

Кредити, повернені органами державного управління інших рівнів,
включаючи державні позабюджетні фонди 4121

Кредити, повернені нефінансовми підприємствами (установами) 4122

Кредити, повернені фінансовими установами 4123

Повернення інших внутрішніх кредитів, наданих резидентами 4124

Надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення 4200

Надання зовнішніх кредитів 4210

Повернення зовнішніх кредитів 4220

Додаток 3

до наказу Міністерства фінансів

від 27.12.99 № 314

Скорочена форма економічної класифікації видатків

Показники

КЕК

Оплата праці працівників бюджетних установ 1110

Нарахування на заробітну плату 1120

Поточні трансферти населенню 1340

Інші видатки 5000

ВСЬОГО

Розділ ІV. Класифікація боргу

1. Класифікація боргу за типом кредитора

І. Загальна сума боргу (ІІ+ІІІ)

Код

ІІ. Внутрішній борг 200000

1. Заборгованість перед юридичними особами 210000

Сума заборгованості за внутрішніми позиками 211000

2. Заборгованість перед банківськими установами 220000

Заборгованість перед Національним банком України 221000

За позиками, одержаними для фінансування дефіциту 221100

За позиками, одержаними для фінансування дефіциту бюджету поточного року
221110

За позиками, одержаними для фінансування дефіциту бюджету
минулих років 221120

За іншими позиками та зобов’язаннями 221200

За компенсаційними виплатами населенню в установах Ощадного банку
України та колишнього Укрдержстраху

221210

За залишками вкладів населення, централізованими колишнім Ощадним банком
СРСР, та компенсаціями за ними

221220

Заборгованість сільськогосподарських підприємств за довгостроковими та
короткостроковими позиками, віднесена на державний борг

221230

За сумами, спрямованими на індексацію оборотних коштів державних
підприємств і організацій 221240

Компенсація втрат від знецінення грошової частини коштів статутних
фондів банків за станом на 1 січня 1992 року 221250

Заборгованість перед іншими банками 222000

3. Заборгованість перед іншими органами управління 230000

4. Внутрішня заборгованість, не віднесена до інших

категорій

240000

5. Коригування, пов’язане з різницями у вартісних оцінках 250000

ІІІ. Зовнішній борг 300000

1. Заборгованість за позиками, одержаними від

міжнародних організацій економічного розвитку

310000

2. Заборгованість за позиками, наданими іноземними

державами, в тому числі за позиками, наданими під

гарантії Кабінету Міністрів України

320000

3. Заборгованість за позиками, наданими іноземними

комерційними банками

330000

4. Заборгованість за позиками, наданими постачальниками 340000

5. Зовнішня заборгованість, не віднесена до інших категорій 350000

6. Коригування, пов’язане з різницями у вартісних оцінках 360000

2. Класифікація боргу за типом

боргового зобов’язання

І. Загальна сума боргу (ІІ+ІІІ)

Код

ІІ. Внутрішній борг 400000

1. Заборгованість за довгостроковими облігаціями 410000

2. Заборгованість за середньостроковими облігаціями 420000

3. Заборгованість за короткостроковими облігаціями і векселями 430000

4. Заборгованість за кредитами, одержаними на фінансування

дефіциту бюджету

440000

5. Заборгованість за відсотками, нарахованими по кредитах,

одержаних на фінансування дефіциту бюджету

450000

6. Заборгованість за іншими зобов’язаннями 460000

ІІІ. Зовнішній борг 500000

1. Заборгованість за довгостроковими облігаціями 510000

2. Заборгованість за середньостроковими облігаціями 520000

3. Заборгованість за короткостроковими облігаціями і векселями
530000

4. Заборгованість за позиками, не віднесеними до інших категорій 540000

5. Заборгованість за іншими зобов’язаннями 550000

Додаток № 4

до наказу Міністерства фінансів України

від___27.12..99________ № 314________

Р О З ’ Я С Н Е Н Н Я

щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету

Особливістю нової бюджетної класифікації є чітке розмежування видатків
за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними
ознаками (заробітна плата, нарахування, всі види господарської
діяльності, виплати населенню, що іменуються як трансферти населенню, та
інші категорії). Такий розподіл дає можливість виділити захищені статті
бюджету та забезпечує єдиний підхід до всіх отримувачів з точки зору
виконання бюджету.

Під видатками розуміють державні платежі, які не підлягають поверненню.
Видатки поділяються на поточні та капітальні. Вони бувають відплатними,
тобто здійсненими в обмін на товар чи послугу, або невідплатними
(односторонніми). Категорія видатків не включає платежів в рахунок
погашення державного боргу, які класифікуються як фінансування.

Поточні видатки

Видатки на товари і послуги (код 1100).

Оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110).

Ця категорія включає оплату праці всіх працівників бюджетних установ
(організацій) та/або залучених за трудовими угодами за встановленими
посадовими окладами, ставками або розцінками. Величина оплати праці
відображається без нарахувань на фонд оплати праці, які обліковуються за
кодами 1121-1123.

Ця категорія включає в себе :

– код 1111 – основну заробітну плату за встановленими окладами, ставками
або розцінками всіх штатних працівників; оплату праці по трудових
угодах; надбавку за вислугу років; доплату за ранг, надбавки та
доплати обов’язкового характеру (оплати нічних змін, позаурочних годин,
за наукову ступінь, за використання в роботі знання іноземних мов тощо);
надбавки, що носять стимулюючий характер; премії (всі види преміальних
виплат); матеріальну допомогу, в тому числі на випадок нещасного
випадку, хвороби, оздоровлення та у інших випадках за рішенням
адміністрації відповідно до чинного законодавства.

– код 1112 – грошове утримання військовослужбовців, в т.ч. основні та
додаткові види грошового утримання військовослужбовців.

Нарахування на заробітну плату (код 1120)

Ця категорія включає в себе нарахування бюджетних установ
(організацій), на фонд оплати праці бюджетних установ:

– код 1121 – збір на обов SYMBOL 162 \f “Symbol” \s 14 ў язкове
державне пенсійне страхування, розмір і порядок сплати якого визначено
Законом України “Про збір на обов SYMBOL 162 \f “Symbol” \s 14 ў язкове
державне пенсійне страхування” від 26.06.97 № 400.

– код 1122 – збір на обов SYMBOL 162 \f “Symbol” \s 14 ў язкове
соціальне страхування, включаючи збір на обов SYMBOL 162 \f “Symbol” \s
14 ў язкове медичне страхування та на обов SYMBOL 162 \f “Symbol” \s 14
ў язкове соціальне страхування на випадок безробіття, який здійснюється
у порядку та розмірах, визначених Законом України “Про збір на обов
SYMBOL 162 \f “Symbol” \s 14 ў язкове соціальне страхування” від
26.06.97 № 402.

Придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних установ
(код 1130)

До цієї категорії відноситься придбання всіх предметів і матеріалів,
які передбачаються на поточні видатки, оплата послуг тощо.

Ця категорія включає закупівлю матеріалів, канцелярського обладнання,
предметів для поточних господарських потреб та потреб, безпосередньо пов
SYMBOL 162 \f “Symbol” \s 14 ў язаних з профілем діяльності установи чи
організаціїї, обладнання з терміном служби до 1 року, продуктів
харчування, медикаментів та перев’язувальних матеріалів, довідкових,
офіційних та періодичних видань.

Сюди також включаються витрати на товари, що надаються працівникам
безкоштовно або за зниженими цінами, включаючи державні закупівлі
продовольства та обмундирування для Збройних Сил. Сюди ж відносяться
видатки на придбання товарів та послуг, що надаються безкоштовно або за
зниженими цінами як у звичайному порядку, так і при особливих
обставинах, наприклад, після стихійного лиха. Видатки, пов”язані з
оплатою тари, доставкою зазначених матеріалів тощо, враховуються за
кодом придбання цього матеріалу, у разі коли це обумовлено угодою про
поставку.

До цієї категорії відносяться:

– код 1131 – предмети, матеріали, обладнання та інвентар
включаючи канцелярське приладдя, креслярське, письмове приладдя і
матеріали; виготовлення і придбання бухгалтерських, статистичних
бланків, відомостей, а також класних журналів, бланків дипломів,
свідоцтв, медалей, нагрудних значків, грамот, іншої документації для
навчальних закладів.

Придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань,
підручників.

До цієї ж категорії відносяться видатки на придбання матеріалів та
інвентаря для господарських цілей: щіток, мастики, миючих засобів,
електричних лампочок, тощо, видатки на прання і санітарно-гігієнічне
обслуговування контингентів, що обслуговуються медичними,
соціально-реабілітаційними закладами, військовослужбовців строкової
служби.

Сюди ж відносяться аптечки і їх поповнення, якщо в цій установі немає
медичного кабінету чи пункту.

Сюди ж включаються предмети з терміном служби менше року, або однорідні
малоцінні предмети (наприклад: калькулятори, посуд, іграшки для дитячих
установ, фізкультурний інвентар), а також матеріали і предмети для
науково-дослідних та учбових робіт: реактиви, хімікалії, спеціальний
посуд, тканини, насіння для дослідних робіт та випробовувань.

Сюди ж відносяться видатки на виготовлення карт, схем, макетів, що
носять тимчасовий характер, наприклад, для організацій виставок; інші
матеріали і предмети, в т.ч. тварини для станцій переливання крові та
науково-дослідних установ та корми для них.

. – код 1132 – медикаменти та перев’язувальні матеріали –
медикаменти, медиковідновлювальні засоби, бактеріологічні препарати,
ендопротези, діагностичні тести та перев SYMBOL 162 \f “Symbol” \s 14 ў
язувальні матеріали для лікувально-профілактичних і
лікувально-ветеринарних закладів, а також для будинків-інтернатів,
санаторіїв, профілакторіів тощо. Сюди ж відносяться вітаміни, вакцини,
сироватки, дезинфікаційні засоби, плівка для рентгенівських знімків,
матеріали для проведення аналізів, оплата донорів, кров для
переливання, дрібний медичний інвентар (термометри, ланцети, пінцети,
голки, тощо). Сюди ж відносяться також витрати на придбання безкоштовних
ліків.

– код 1133 – продукти харчування, а саме: видатки на
продукти харчування (включаючи оплату продукції, одержану від підсобних
господарств) у лікувально-профілактичних закладах, будинках-інтернатах,
загальноосвітніх навчальних закладах, дитячих будинках, дитячих
дошкільних установах, профтехучилищах, вищих закладах освіти та інших
установах та організаціях згідно з чинним законодавством, а також
видатки на безкоштовне дитяче харчування дітей першого року життя.

Сюди також відносяться видатки на спецхарчування осіб, що працюють в
шкідливих умовах, продовольчі пайки та компенсація за продовольчі пайки.

– код 1134 – м’який інвентар та обмундирування. Це постільна білизна
та білизна, спецівки, одяг, всі види обмундирування, спортивна форма,
захисний одяг, захисне та спеціальне взуття, штори та занавіски. Сюди
також відноситься компенсація за речове забезпечення відповідно до
затверджених нормативів.

– код 1135 – утримання транспортних засобів та оплата транспортних
послуг (в тому числі видатки на утримання транспорту, придбання
пально-мастильних метеріалів, капітальний і поточний ремонт автомобілів
та транспортних засобів, планово-технічне обслуговування, придбання
запчастин), а також видатки на страхування автомобіля, дорожний збір,
проїзд по платних дорогах (тунелях), оформлення прав водія, технічний
огляд транспортного засобу тощо.

Видатки по найму транспорту для будівельних робіт і капітального ремонту
будівель відносяться до капітального будівництва та капітального
ремонту.

– код 1136 – оренда (плата за оренду приміщень, оренду
обладнання тощо).

– код 1137 – поточний ремонт обладнання, інвентаря та
будівель, споруд, приміщень, та інвентаря, що орендуються або
знаходяться на балансі, а також видатки, пов SYMBOL 162 \f “Symbol” \s
14 ў язані з технічним обслуговуванням комп SYMBOL 162 \f “Symbol” \s 14
ў ютерної, розмножувальної та медичної техніки. До цієї категорії
відносяться видатки, пов SYMBOL 162 \f “Symbol” \s 14 ў язані з
придбанням будівельних матеріалів для поточного ремонту приміщень або
оплати послуг сторонніх організацій по веденню цих робіт.

– код 1138 – послуги зв”язку, а саме абонентна плата за
телефон та міжміські та міжнародні розмови, факсимільний зв SYMBOL 162
\f “Symbol” \s 14 ў язок, електронну пошту, оплата поштових
відправлень, включаючи телеграми, листи, бандеролі тощо. Сюди ж
відносяться видатки на обслуговування та утримання внутрішньої
телефонної станції.

– код 1139 – оплата інших послуг та інші видатки, включають
оплату професійних послуг: з бухгалтерського аудиту, юридичних,
інформаційно-лічильних, консультативних послуг, страхування власних та
орендованих приміщень відповідно до діючих законодавчих та нормативних
актів, медичного страхування; видатки на позавідомчу та протипожежну
охорону; утримання в чистоті будівель, дворів, дезинфекцію, технічне
обслуговування обладнання, заходи по охороні праці та техніки безпеки,
на палітурні та поліграфічні роботи (рекламні буклети, візитівки,
запрошення, посвідчення, інформаційні бюлетні, видання книг, довідників
тощо).

Представницькі видатки визначаються наказом Міністерства фінансів
України від 12.11.93 р. № 88 визначено, що до представницьких видатків
відносяться видатки, пов SYMBOL 162 \f “Symbol” \s 14 ў язані з
проведенням офіційного прийому представників інших установ, їх
транспортним забезпеченням, культурною програмою, буфетним
обслуговуванням під час переговорів, оплатою послуг перекладача, який не
знаходиться в штаті установи. Ці видатки здійснюються відповідно до
угод, укладених з організацією-надавачем послуг. Аналогічно оплачуються
послуги експертів під час слідства.

За цим же кодом передбачаються витрати на проїзд та проживання свідків
та потерпілих під час судового розгляду.

Сюди ж відноситься придбання послуг лікувальних, оздоровчих, побутових
установ, закладів харчування тощо.

До цього коду відноситься також збір на обов”язкове пенсійне
страхування, що стягується у відповідності до постанови Кабінету
Міністрів України від 03.11.98 р. “Про затвердження Порядку сплати збору
на обов”язкове державне пенсійне страхування з окремих видів
господарських операцій” у випадку купівлі валюти для відряджень або
утримання бюджетних установ і т.п.

Крім того, сюди відносяться обов”язкові платежі в бюджет, які відповідно
до законодавства, здійснюють бюджетні організації за рахунок коштів
загального фонду бюджету та оплата внесків громадським організаціям,
якщо це обумовлене законодавством України.

Видатки на відрядження (код 1140)

До цієї категорії відносяться видатки на оплату проїзду, добових,
квартирних під час службових відряджень; оплату підйомних, проїзду,
добових при переміщенні працівників; сесійних виїздів народних суддів;
відряджень на курси і в навчальні заклади, на сесії, семінари, наради і
конференції, тобто всі видатки на відрядження, що сплачуються за рахунок
бюджетних коштів у випадках, передбачених законодавством України.

За цим кодом обліковуються видатки на придбання службових проїздних
квитків та оплату проїзду за маршрутними листами.

Сюди ж відносяться надбавки до заробітної плати, що виплачуються в
передбачених рішеннями Уряду випадках окремим категоріям працівників
замість компенсації видатків на відрядження (добових, квартирних).

До цього ж коду відносяться видатки на відрядження працівників
бюджетних установ (організацій) на сесії, наради, з’їзди наукового
характеру, а також різного роду поїздки з науковою метою, відрядження
викладачів, тощо, тобто ті виплати на відрядження, що раніше
класифікувались по статті 18.

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи
спеціального призначення (код 1150)

Ця категорія включає придбання товарів військового призначення,
військової техніки, інвентаря, як короткотривалого, так і довготривалого
використання; військове будівництво (крім житла для військовослужбовців,
будівництва об”єктів соціально-культурного та побутового призначення;
придбання довгострокового обладнання для дитячих установ,
соціально-культурних закладів тощо, що не відносяться до заходів
спеціального призначення). Сюди ж відносяться видатки на мобілізаційну
підготовку народного господарства та інші видатки спеціального
призначення:

інженерне обладнання – придбання в межах штатів і належних норм,
утримання і ремонт інженерного обладнання;

озброєння – придбання згідно з установленими нормами озброєння,
боєприпасів, військово-хімічного майна, оптичних та навчальних
стрілецьких приладів, утримання і зберігання всіх видів озброєння тощо;

автобронетанкова техніка – придбання в межах штатів і установлених норм
автомобілів різного призначення, автобусів, мотоциклів, моторолерів,
тракторів, тягачів, танків, бронетранспортерів, бойових машин піхоти,
інших видів бойових, спеціальних машин тощо, придбання і виготовлення
спецкузовів, утримання авторемонтних баз тощо;

авіаційна техніка – придбання літаків, гелікоптерів, їх силових
установок, обладнання, видатки на утримання, експлуатацію і ремонт
авіаційної техніки, монтаж, утримання і поточний ремонт паркового та
іншого обладнання, видатки на маскування авіаційної техніки;

кораблі і морська техніка – придбання (будування, виготовлення)
кораблів, катерів, суден, плавпричалів, плавказарм, корабельних артщитів
та інших плавзасобів, озброєння, морської техніки, військово-технічного
майна, мостіння, асфальтування, бетонування смуг, доріг,
розвантажувальних майданчиків на території причалів, обладнання заїздів
до причалів від основних доріг тощо;

засоби зв’язку та спеціальна техніка – придбання засобів та майна
зв’язку, спеціальної електронно-обчислювальної техніки та іншого
обладнання і апаратури, які використовуються для потреб зв’язку,
будівництво, реконструкція і капітальний ремонт ліній зв’язку і
технічних споруд об’єктів зв’язку, плата стороннім організаціям за
ремонт і перевірку вимірювальних приладів і засобів зв’язку, установка
телевізійних антен тощо;

службові тварини – придбання коней, собак та інших службових тварин,
передбачених штатами, придбання і утримання інвентарю для заготівлі і
зберігання кормів, утримання і ремонт обозу та обозного майна тощо;

придбання устаткування – видатки на придбання меблів і устаткування за
встановленими нормами для казармених і службових військових будинків,
придбання лічильно-обчислювальних машин, копіювально-розмножувальних і
комп’ютерних апаратів, друкарських машин тощо;

видатки на бойову підготовку – видатки на тактичну, стрілецьку і
спеціальну підготовку військовослужбовців, обладнання, утримання і
ремонт навчальних об’єктів, ремонт і утримання грунтових доріг і
низьководних мостів на території навчальних центрів полігонів,
обладнання і утримання навчальних класів, проведення військових
тактичних і тактично-спеціальних навчань тощо;

видатки на фізичну підготовку і спорт – видатки на проведення спортивних
змагань і навчально-тренувальних зборів за планами, що затверджуються у
встановленому порядку, оформлення місць змагань тощо;

капітальне будівництво, капітальний ремонт будов і споруд військових
частин, установ, підприємств і організацій.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160)

Сюди відносяться платежі з оплати бюджетними установами (організаціями)
комунальних послуг та енергоносіїв, включаючи оплату енергоносіїв для
виробничих потреб.

– код 1161 – оплата теплопостачання;

– код 1162 – оплата водопостачання і водовідведення;

– код 1163 – оплата електроенергії ;

– код 1164 – оплата природного газу;

– код 1165 – оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв.

Дослідження і розробки , державні програми (1170)

До цієї категорії відносяться витрати на геологорозвідувальні та
топографогеодезичні роботи, а також витрати, пов’язані з виконанням
робіт по типовому і експериментальному проектуванню та послуг
науково-дослідних організацій, інших установ, як державних, так і
госпрозрахункових, по реалізації державних багатоцільових та інших
програм. Видатки, передбачені на реалізацію програм, передбачають оплату
різноманітних послуг, в ціну яких входять витрати установи-надавача
послуг, в т.ч. заробітна плата, але не вимагається розмежування цих
витрат. Сюди ж включається оплата послуг підприємств, організацій по
виконанню багатоцільових програм (проектів).

До цієї категорії відносяться витрати по виконанню Національних
(державних) багатоцільових програм, що носять комплексний характер,
оплата яких здійснюється на підставі укладених угод з виконавцями
проектів програм (наприклад: Національна космічна програма, організація
Антарктичної експедиції, Національна програма оздоровлення р.Дніпро
тощо).

До цього ж коду відноситься збір на обов”язкове пенсійне страхування,
що стягується у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України
від 03.11.98 р “Про затвердження Порядку сплати збору на обов”язкове
державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій” у
випадку закупівлі валютних коштів з метою обслуговування державного
боргу та виконання функцій держави з міжнародної діяльності.

Сюди ж відносяться витрати, пов”язані з прийомом офіційних іноземних
делегацій в Україні.

До цього коду відноситься оплата послуг з типового проектування. Це
витрати, пов SYMBOL 162 \f “Symbol” \s 14 ў язані з виконанням робіт з
типового і експериментального проектування, по складанню
загальнодержавних норм, технічних умов і технічних інструкцій по
дослідженнях, проектуванню і будівництву, а також розробці схем
генеральних планів промислових вузлів, схем захисту територій від
небезпечних геологічних процесів, проектів забудов міст і сіл та інших
проектних робіт, що проводяться за рахунок бюджетних коштів.

Сюди ж включається оплата науково-дослідних послуг. Це оплата послуг
бюджетним, госпрозрахунковим, будь-яким іншим установам та організаціям
за надані науково-дослідні послуги.

До цього ж коду відноситься оплата виконання інших державних програм. До
цієї категорії відносяться видатки на виконання робіт відповідно до
укладених угод з підприємствами (організаціями). Наприклад, такі
програми: молодіжні програми і заходи державних органів в справах сім
SYMBOL 162 \f “Symbol” \s 14 ў ї і жінок; проведення
навчально-тренувальних зборів і змагань; підготовка і участь
національних збірних команд України в Олімпійських та Параолімпійських
іграх, програми та заходи в галузі культури та мистецтва.

До цього коду включається оплата робіт по докорінному поліпшенню земель;
проведення земельної реформи; хімічна паспортизація земель; заходи по
боротьбі з шкідниками і хворобами сільськогосподарських рослин;
протиепізоотичні заходи.

Сюди ж входять дослідження і прикладні розробки в галузі сільського
господарства; охорона і раціональне використання водних ресурсів,
земель, мінеральних ресурсів.

До цього коду відносяться проведення виборів та референдумів; оплата
згідно з чинним законодавством підготовки, перепідготовки, підвищення
кваліфікації кадрів за договорами.

Виплата процентів (доходу) за зобов”язаннями (1200)

Під процентами розуміють платежі за користування грошовими позиками. Ці
платежі відрізняються від виплати (погашення) основної суми боргу, яка
класифікується як фінансування, а також від комісійних зборів, що
виплачуються за сприяння в розміщенні боргових зобов’язань.

Не дивлячись на те, що сума процентів може накопичуватись постійно, її
величина повинна показуватись на момент платежу. У випадку дисконтних
цінних паперів, коли сума проценту вираховується раніше, процент
обчислюється як різниця між ціною емісії і ціною погашення цінного
паперу, а реєстрація провадиться на момент фактичного погашення боргу
банківським установам; в т.ч. виплата процентів за позичками
Національного банку України; виплата процентів комерційним банкам; за
іншими внутрішніми позичками; виплати процентів за зовнішнім державним
боргом.

Субсидії і поточні трансферти (1300).

До цієї категорії відносяться всі невідплатні державні платежі, які не
підлягають поверненню і передбачаються на поточні цілі. Таким чином,
виключаються капітальні трансферти, що надаються з метою фінансування
видатків на придбання капітальних активів, або збільшення фінансового
капіталу отримувача. Видатки, що відносяться до цієї категорії, не
передбачають сплати рахунків і кошти можуть бути перераховані
безпосередньо на рахунок отримувача.

Під субсидіями розуміють всі невідплатні поточні виплати
підприємствам, які не передбачають компенсації у вигляді спеціально
обумовлених виплат або товарів і послуг в обмін на проведені платежі, а
також видатки, пов’язані з відшкодуванням збитків державних підприємств.

Трансфертні платежі – є невідплатними і безповоротними і
не являють собою придбання товарів чи послуг, надання кредиту або
виплату непогашеного боргу.

– код 1310 – субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям) включають субсидії державним підприємствам,
субсидії фінансовим установам, субсидії підприємствам і організаціям
сільського господарства, субсидії на покриття збитків підприємств,
державна підтримка підприємств, приріст обігових коштів, інші субсидії.

– код 1320 – поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів, кошти, що передаються іншим бюджетам (включаючи дотації
бюджетам інших рівнів); інші поточні трансферти органам державного
управління.

код 1340 – поточні трансферти населенню

Трансферти населенню – це поточні платежі фізичним особам, які
передбачені для збільшення їх доходу. Подібні платежі можуть бути
окремою добавкою до бюджету певної сім’ї чи особи або компенсування
певних видів витрат, наприклад, на харчування, комунальні послуги,
оплата проїзду. До цієї категорії також включаються допомоги
інвалідам, багатодітним сім’ям, стипендії, пенсії, путівки на
оздоровлення тощо :

– код 1341 – виплата пенсій і допомоги;

– код 1342 – стипендії;

– код1343 – оплата безплатно наданих квартир і комунальних послуг,
включаючи додаткові виплати населенню на покриття витрат по оплаті
житлово – комунальних послуг;

– код 1344 – інші поточні трансферти населенню, включаючи одноразову
грошову допомогу громадянам, що постраждали від стихійного лиха, а також
за шкоду заподіяну здоров”ю, моральні збитки, премії та стипендії, які
призначаються Президентом, Кабінетом Міністрів України, інші виплати
громадянам відповідно до законодавства України та рішень місцевих
органів самоврядування, тощо

– код 1350 – поточні трансферти за кордон.

Трансферти за кордон включають в себе невідплатні, безповоротні платежі
іншим країнам, міжнародним організаціям, наднаціональним органам,
некомерційним зарубіжним закладам.

Капітальні видатки (2000)

Під капітальними видатками розуміють платежі з метою придбання
предметів, обладнання тощо з терміном служби більше року, стратегічних і
надзвичайних запасів товарів, землі, нематеріальних активів, або
невідплатні платежі, що передаються отримувачам з метою придбання ними
подібних активів, компенсації втрат, пов’язаних з руйнуванням чи
ушкодженням основних фондів.

Придбання основного капіталу (2100) передбачає витрати на нові або
існуючі товари тривалого користування, які купують або створюються
власними силами. Ця категорія охоплює лише витрати на товари, термін
служби яких перевищує один рік. Сюди відносяться такі види товарів
тривалого користування як нерухомі основні фонди, в тому числі житлові
споруди, меблі, обладнання, прилади, а також рухомі основні фонди, такі
як транспортні засоби, устаткування. Ця категорія охоплює також
платежі, направлені на модернізацію, продовження термінів служби
основного капіталу, підвищення його продуктивності, покращення віддачі
основних фондів.

– код 2110- придбання обладнання і предметів довгострокового
користування,

в т.ч.

– код 2111 – придбання виробничого обладнання і предметів
довгострокового користування для підприємств (установ) і для реалізації
багатоцільових проектів (програм). До цієї категорії відноситься
придбання бюджетними установами і організаціями виробничого обладнання,
транспортних засобів, спецавтомобілів, приладів, машин, верстатів,
бурового устаткування, геодезичних інструментів, науково-дослідних
приладів, спеціальних креслярських столів та іншого виробничого
обладнання довгострокового користування. Сюди також включається
придбання виробничого обладнання і предметів довгосторокового
користування в межах виділених обсягів капітальних вкладень по
багатоцільових програмах (проектах). За цим кодом обліковуються також
видатки на придбання племінної худоби, інших тварин, зокрема, службових
собак;

– код 2112 – придбання невиробничого обладнання і предметів
довгострокового користування для підприємств (установ) і для реалізації
багатоцільових проектів (програм). До цієї категорії відносяться
видатки бюджетних установ на придбання столів, стільців, інших
канцелярських меблів, меблів для дитячих та навчальних закладів, меблів
для медичних та лікувально-профілактичних закладів, бібліотечних та
музейних фондів, а також спеціальних меблів для закладів культури, комп
SYMBOL 162 \f “Symbol” \s 14 ў ютерної та розмножувальної техніки,
спортивного обладнання, протипожежного приладдя, обладнання для їдалень,
буфетів, тощо, включаючи автомобілі, що використовуються на невиробничі
цілі. Сюди також включається придбання предметів довгострокового
користування в межах виділених обсягів капітальних вкладень по
багатоцільових програмах (проектах);

– код 2120 – капітальне будівництво (придбання)

в т.ч.:

– код 2121 – будівництво (придбання) житла, в т.ч. для
військовослужбовців, а також державний житловий фонд;

– код 2122 – будівництво виробничих об’єктів (крім об SYMBOL 162 \f
“Symbol” \s 14 ў єктів військового призначення);

– код 2123 – будівництво об’єктів соціально-культурного та побутового
призначення, включаючи школи, лікувально-профілактичні заклади, музеї,
театри, тощо;

– код 2124 – будівництво адміністративних об’єктів;

– код 2125 – інше будівництво, що не включене в позиції 2121 – 2124.

Слід зазначити, що, враховуючи сучасні умови, капітальні видатки на
придбання будівель (виробничого і невиробничого призначення) бюджетними
організаціями та установами обліковується за тими ж кодами, що й
капітальне будівництво таких об SYMBOL 162 \f “Symbol” \s 14 ў єктів.

За кодами 2121-2125 враховуються будівельні матеріали, які купують за
рахунок коштів, що передбачаються на капітальне будівництво і
використовуються в процесі будівельних робіт.

– код 2130- капітальний ремонт, реконструкція і реставрація,

в т.ч.:

код 2131 – капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду;

код 2132 – капітальний ремонт та реконструкція виробничих об’єктів,
обладнання;

код 2133 – капітальний ремонт та реконструкція об’єктів
соціально-культурного та побутового призначення;

код 2134 – капітальний ремонт та реконструкція адміністративних
об’єктів;

код 2135 – реставрація пам SYMBOL 162 \f “Symbol” \s 14 ў яток
архітектури;

код 2136 – інший капітальний ремонт.

За кодами 2121-2136 враховуються будівельні матеріали, які купують за
рахунок коштів, що передбачаються на капітальний ремонт та реконструкцію
і використовуються в процесі ремонтних робіт.

Коди 2121-2136 включають в себе також обладнання до установки, а саме:
готові до встановлення будівельні конструкції і деталі. До них
відносяться металеві, залізобетонні і дерев”яні конструкції, збірні
елементи, обладнання для опалювальної, вентиляційної,
санітарно-технічної системи, а також обладнання та меблі, що потребують
монтажу і передбачаються до встановлення (тобто те, що існує тільки
вмонтованим, вбудованим, а також комплекти запасних частин такого
обладнання).

Необхідно мати на увазі, що по кодах 2110 – 2130 відносяться лише
витрати бюджетних установ та організацій. Видатки з бюджету на придбання
основного капіталу для госпрозрахункових або інших підприємств
(організацій) відносяться до категорії “Капітальні трансферти”.

Створення державних запасів і резервів (2200)

Сюди включаються витрати на закупки товарів для створення стратегічних
та надзвичайних запасів, запасів зерна та інших товарів, що мають
особливо важливе значення для країни, зокрема, державні фонди
дорогоцінних металів та каміння, а також державний матеріальний резерв.
Не включаються звичайні запаси або оборотні матеріальні кошти, а також
резервні фонди.

Придбання землі і нематеріальних активів (2300)

Ця категорія охоплює видатки по придбанню землі, лісів, внутрішніх вод,
родовищ корисних копалин, але не будівельних об’єктів і споруд,
розміщених на них. Коли вартість землі неможливо відділити від вартості
споруди, сплачена сума повинна відображатись повністю на придбання того
компоненту, який є переважаючим. Також сюди включаються оплата права на
використання надр. Сюди ж відноситься придбання нематеріальних активів.
Поняття “нематеріальні активи” включає в себе:

права користування природними ресурсами (право користування надрами,
геологічною та іншою інформацією);

права користування майном (земельною ділянкою, будівлею), права на знаки
для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);

права на об”єкти промислової власності (право на винаходи, промислові
зразки, сорт рослини, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної
конкуренції тощо);

авторські та суміжні права (літературні та музичні твори, програми для
ЕОМ, бази даних тощо);

інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання
економічних та інших привілеїв тощо);

гудвіл.

До цієї ж категорії відноситься сплата роялті, тобто періодичні
відрахування, які за ліцензійною угодою сплачує ліцензіат за право
користування предметом ліцензійної угоди – винаходом, патентом, виданням
книги, прокатом кінофільму, постановкою п»єси, виконанням авторської
музики.

Капітальні трансферти (2400)

Капітальні трансферти – це невідплатні односторонні платежі органів
управління, які не ведуть до виникнення або погашення фінансових вимог.
Вони передбачені на придбання капітальних активів, компенсації втрат,
пов’язаних з пошкодженням основного капіталу, або збільшення капіталу
отримувачів. В цю категорію включаються також трансфертні платежі
підприємствам для покриття збитків, акумульованих ними протягом ряду
років, або таких, які виникли в результаті надзвичайних обставин.
Капітальними трансфертами вважаються і невідплатні, безповоротні
платежі, які носять одноразовий і нерегулярний характер як для донора,
так і для їх отримувача (бенефіціара).

Платежі органів державного управління, що являють собою інвестиції в
акціонерний капітал підприємств, або підлягають поверненню в
майбутньому, відносяться не до даної категорії, а до кредитування.

код 2410 – капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

код 2420 – капітальні трансферти органам державного управління інших
рівнів.

код 2430 – капітальні трансферти населенню.

код 2440 – капітальні трансферти за кордон включають невідплатні,
безповоротні платежі органів державного управління, призначені для
здійснення капітальних витрат, що передаються іншим країнам, міжнародним
організаціям, наднаціональним органам, некомерційним установам та іншим
економічним одиницям, що не є резидентами даної економіки.

Нерозподілені видатки (3000).

До цієї категорії відносяться видатки з резервних фондів Кабінету
Міністрів України та фондів непередбачених видатків Ради Міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних та місцевих адміністрацій,
виконкомів місцевих рад.

Кредитування з вирахуванням погашення (4000).

До цієї категорії відносяться платежі бюджетів усіх рівнів, в
результаті яких у них з’являються фінансові вимоги до інших економічних
одиниць, які передбачають обов”язкове повернення коштів.

Метою таких платежів є проведення економічної політики, а не управління
ліквідністю або отримання прибутків.

Виходячи з цього, сюди відноситься надання кредитів та їх повернення за
наступною деталізацією :

Код 4100 – надання внутрішніх кредитів з вирахуванням
погашення передбачає кредитування (мінус погашення) органів державного
управління інших рівнів, державних підприємств, фінансових установ.
Окремо виділено надання кредитів та повернення кредитів.

Надання внутрішніх кредитів (код 4110) подається в наступній
розшифровці :

код 4111 кредити органам державного управління інших рівнів, включаючи
державні позабюджетні фонди;

код 4112 кредити нефінансовим підприємствам;

код 4114 інші внутрішні кредити.

Повернення внутрішніх кредитів (код 4120) включає в себе кредити,
повернені :

код 4121 органами державного управління інших рівнів. включаючи державні
позабюджетні фонди;

– код 4122 нефінансовими підприємствами (установами);

код 4123 фінансовими установами;

код 4124 інших внутрішніх кредитів, наданих резидентами.

Код 4200 надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення включає в
себе кредитування і платежі в рахунок його погашення, які надаються
зарубіжним країнам, міжнародним організаціям, підприємствам, приватним
особам та іншим економічним одиницям за наступною деталізацією :

– код 4210 надання зовнішніх кредитів;

– код 4220 повернення зовнішніх кредитів.

Платежі до бюджету (7000).

Ця категорія застосовується в частині здійснення видатків
бюджетних установ за рахунок коштів спеціального фонду бюджету :

код 7100 – Податки та обов”язкові платежі (крім податку на

прибуток та податку на додану вартість);

код 7200 – податок на прибуток;

код 7300 – податок на додану вартість.

Примітка : при складанні планів асигнувань та лімітних довідок
застосовується скорочена економічна класифікація видатків. В ній код
5000 є суто технічним і включає в себе всі видатки, які не виділені
окремо в плані асигнувань. Застосовується лише при виділенні з бюджету
асигнувань. При отриманні асигнувань за цим кодом, розпорядник коштів
розподіляє їх за кодами повної економічної класифікації і використовує
відповідно до затвердженого кошторису.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020