.

Наднаціональні та суспільні інститути у забезпеченні глобальної та європейської безпеки (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3010
Скачать документ

Реферат на тему

Наднаціональні та суспільні інститути у забезпеченні глобальної та
європейської безпеки

План

1. Наднаціональні інститути у забезпеченні глобальної безпеки

2. Спеціалізовані постійно діючі органи

3. Міжнародні валютно-кредитні інститути

Література

1. Наднаціональні інститути у забезпеченні глобальної безпеки

Нині ще не існує завершеної єдиної системи міжнародної чи європейської
безпеки. Глобальна безпека – це, очевидно, справа для порядку денного
ХХІ століття.

У той же час характерною рисою сучасного міжнародного простору є його
організаційно-структурований характер. Міждержавні стосунки, зіткнення
національних інтересів, вирішення існуючих протиріч завжди, рано чи
пізно, включають у дію систему міжнародних організацій та
міжнародно-правових режимів глобального, регіонального чи
субрегіонального рівня (див. рисунок).

Організація Об’єднаних Націй (ООН) є типовою глобальною системою. Вона
знаходиться у центрі розгалуженої системи великих та малих міжнародних
організацій і протягом майже 50 років після Другої світової війни була
найбільш впливовою міжнародною організацією глобального рівня, яка
виконувала роль арбітра у міжнародних суперечках, сприяла послабленню
напруги та зміцненню міждержавної стабільності і була важливим
інститутом попередження воєнних дій та збройних конфліктів. Стаття 1
Статуту ООН говорить про те, що головною метою діяльності Організації є
підтримка міжнародного миру та безпеки, і з цією ціллю вона буде
здійснювати ефективні колективні дії задля попередження та усунення
загрози миру та придушення актів агресії або інших порушень миру і
проводити мирними засобами, відповідно до принципів справедливості та
міжнародного права, залагодження або вирішення міжнародних суперечок або
ситуацій, які можуть призвести до порушення миру.

ООН має шість головних органів: Генеральну Асамблею, Раду Безпеки,
Економічну і Соціальну Раду, Раду з Опіки, Міжнародний Суд і
Секретаріат.

Рада Безпеки, згідно зі Статутом, несе головну відповідальність за
підтримання міжнародного миру і безпеки. У 1965 році кількість її членів
було збільшено з 11 до 15 (перша поправка до Статуту): п’ять постійних
членів – Великобританія, Китай, Росія, США, Франція – і десять членів,
які обираються Генеральною Асамблеєю на два роки за географічною
ознакою. П’ять з десяти членів переобираються щороку. На відміну від
інших органів ООН, тільки Рада Безпеки має право приймати рішення,
обов’язкові для виконання всіма членами ООН.

Економічна і Соціальна Рада (ЕКОСОР) – головний орган з координації
економічної діяльності ООН та спеціалізованих установ, пов’язаних з ООН.
Важливість цього органу засвідчує той факт, що на нього припадає майже
70% всіх бюджетних ресурсів, а також персоналу ООН. У 1965 році
кількість членів Економічної і соціальної ради було збільшено з 18 до
27 і в 1973 році – до 54 членів (друга і четверта поправки до Статуту).
По регіонах представництво розподіляється так: 14 місць – квота Африки,
10 – Латинської Америки, 11 – Азії, 13 – Західної Європи й інших країн і
6 – країн Східної Європи.

Як один із шести головних органів ООН Економічна і Соціальна Рада має
такі функції і повноваження:

обговорює міжнародні економічні і соціальні проблеми глобального і
міжгалузевого характеру і розробляє рекомендації щодо політики з цих
проблем для країн-членів і для системи ООН;

проводить дослідження, складає доповіді, розробляє рекомендації з
міжнародних проблем в економічній і соціальній сферах Генеральній
Асамблеї, членам Організації та зацікавленим спеціалізованим установам;

заохочує держави до дотримання прав людини і основних свобод для всіх;

скликає міжнародні конференції і розробляє для подання Генеральній
Асамблеї проекти конвенцій з питань, що входять до її
компетенції;консультує відповідні неурядові організації з питань, які
входять до її компетенції та ін.

2. Спеціалізовані постійно діючі органи

ФАТФ (FATF) – Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням
„брудних грошей” – впливовий міжурядовий орган, зі штаб-квартирою в
Парижі, створений у липні 1989 року на паризькій зустрічі глав держав
„Великої сімки”, який об’єднує на сьогодні 31 країну і 2 міжнародні
організації. Донедавна у ФАТФ входило 29 країн, але на берлінській сесії
в червні 2003 року як повноправні члени до неї були прийняті Росія і
ПАР, які раніше приймали участь у роботі Групи як спостерігачі.

Необхідність створення була зумовлена двома основними причинами:

розвитком наркоманії;

зростаючою фінансовою могутністю наркосиндикатів та інших організованих
злочинних груп.

Таким чином, на першому етапі пріоритетом цього органу була боротьба з
відмиванням доходів, отриманих від торгівлі наркотиками. Сьогодні
діяльність ФАТФ має три головних напрями:

поширення дії прийнятних рекомендацій на всі континенти та регіони
земної кулі;

перевірка рівня виконання в державах-членах та інших державах заходів
для боротьби з відмиванням брудних грошей , заснованих на 40
рекомендаціях ФАТФ (діють з 1990 року);

відстеження загальносвітових методів і схем відмивання злочинно нажитих
капіталів і розробка контрзаходів.

Отож, важливою сферою діяльності ФАТФ є моніторинг типології нових
методів відмивання грошей, що застосовуються у злочинному світі, а також
верифікація превентивних і запобіжних заходів і методів протидії цьому
явищу.

Україна була внесена в „чорний” список ФАТФ ще в 2001 році. Однак
українською стороною практично до кінця 2002 року не було прийнято
ніяких змін у законодавстві. І хоча з деяким запізненням Верховна Рада
України прийняла необхідний закон, експертів Групи він не задовольнив,
тому що в ньому не були враховані Вимоги, висунуті ними раніше. Тому 20
грудня 2002 року Група рекомендувала країнам-учасницям ввести
контрзаходи стосовно України, що відразу позначилося на уповільненні
швидкості і підвищенні вартості банківських операцій за участю
українських кредитно-фінансових установ. Відразу після введення
контрзаходів були прийняті необхідні зміни в Законі України „Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом”, а також у Карний і Кримінально-процесуальний кодекси
України. Тому на наступному пленарному засіданні, яке проходило в лютому
2003 року в Парижі, санкції були зняті. А з чорного списку ФАТФ Україна
була виключена лише в березні 2004 року. Це стало можливим лише після
того як експерти ФАТФ попрацювали в Україні і переконалися, що прийняте
законодавство успішно застосовується і лазівок для відмивання грошей не
існує.

Базельський комітет банківського нагляду створений у грудні 1988 року.
Організовує роботу, щодо активізації долучення банківського сектору
держав до боротьби із відмиванням „брудних грошей” (зокрема, в частині
не приховування доходів, які надходять від злочинної діяльності,
особливо від незаконної торгівлі наркотиками).

Всесвітня торгова організація (ВТО) – заснована 8 грудня 1994 року, і є
спадкоємицею Генеральної угоди по тарифам і торгівлі (підписана 23
країнами в 1947 році). ВТО створена з метою регулювання
торгово-політичних відносин учасників на основі багатосторонніх угод, в
тому числі: Генеральної угоди по тарифах і торгівлі 1994 року; угоди по
технічних бар’єрах в торгівлі, по зв’язаних з торгівлею інвестиційних
заходах (ТРИМС); по субсидіях і компенсаційних заходах; Антидемпінгового
кодексу; Генеральної угоди по торгівлі послугами (ГАТС); Угоди по
торгових аспектах прав інтелектуальної власності (ТРИПС) та ін.

TH

TH

oooooooonoaUNNNNUIaE1/21/2

&^&(*?*Oe*†+i,?-a.?/l1?: =eA

Література Барановський О.І. Фінансова безпека: монографія. Інститут економічного прогнозування. – К.: Фенікс, 1999. – 338с. Экономическая безопасность: Производство – финансы – банки. / Под ред. В.К. Сенчагова. – М.: Финстатинформ, 1998. – 616с. Мунтіян В.І. Економічна безпека України: монографія. – К.: КВІЦ, 1999. – 461с. Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко О.М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізми забезпечення: монографія. – К.: Лібра, 2003. – 280с. Глобалізація і безпека розвитку: монографія / За ред. О.Г. Білоруса. – К.: КНЕУ, 2001. – 733с. Міжнародне оподаткування: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 550с. Ведута Е.Н. Государственные экономические стратегии. – М., 1998. – 440с. Качка Т. Боротьба з відмиванням грошей: Комплексний порівняльно-правовий аналіз відповідності законодавства України acquis Європейського Союзу в сфері боротьби та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. – К.: Реферат, 2004. – 288с. Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: Монографія. – К.: НІСД, 2003. – 368с. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика: В 2-х т. Т.1. – М.: Экономика, 2001. – Т.1 – 598с.; Т.2 – 674с. Наднаціональні органи безпеки Функціональна спрямованість вузькоспрямовані спеціалізо- вані загальної компетенції - Паризький клуб; - Лондонський клуб; - МБРР; - МАР; - МФК; - БАГІ; - МЦРІС - FATF; - Банк Міжнародних розрахунків; - Базельський комітет; - ВТО; - МВФ; - СБ ООН: - Рада Безпеки; - Економічна і Соціальна Рада Членство держав (урядів) міждержавні організації Недержавні об’єднання та суспільні інститути Римський клуб Географічне охоплення глобальні регіональні - ОБСЄ; - Рада Європи; - Регіональні банки розвитку Період функціонування тимчасові - МФФС постійнодіючі Рис. 1. Наднаціональні органи безпеки

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020