.

Моє бачення моєї майбутньої професії фінансиста (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 11806
Скачать документ

РЕФЕРАТ

з дисципліни

Вступ до фаху “Фінанси”

на тему:

“Моє бачення моєї майбутньої професії фінансиста”ПЛАН

Вступ

1. Чому я обираю професію фінансиста

2. Основні риси професії фінансиста, роль фінансів у житті суспільства

3. Функції фінансів

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Хто знає все про гроші? Звичайно, фінансисти, адже саме вони мають
справу з грошима кожний день – і на роботі, і вдома.

“Хороший фінансист – не спрінтер, а марафонець” – кажуть досвідчені
фінансисти, маючи на увазі те, що розрахунки та підходи далекоглядного
фінансиста мають стосуватися не тільки короткочасного планування, але й
особливостей розвитку подій в далекому майбутньому.

Мені подобається думка про те, що я зможу навчитися розпоряджатися
фінансами не тільки в межах конкретного підприємства чи фірми, але й
зможу знати, що робити з власними фінансами, які сподіваюся заробляти,
будучи на посаді фінансиста.

Планування, розподіл фінансів, формування капіталу і тому подібне – ось
далеко не весь перелік того, що робить фінансист практично будь-якого
рівня.

Підходи фінансистів до грошей суттєво відрізняються від поглядів і
підходів людей інших спеціальностей. Так, наприклад,

финансисты четко осознают необходимость планирования, о чем уже было
сказано выше. Во-вторых, они относятся к деньгам намного спокойнее.
«Отношение финансистов к деньгам и управлению личными финансами совсем
другое, – говорит Софья Ткачева. – У меня есть масса знакомых финансовых
директоров, которые делают для своей семьи то же, что и для своей
компании. Но я не знаю ни одного человека, который работает в какой-либо
другой нефинансовой сфере, который таким же образом планирует личные
финансы. Для финансистов деньги – скорее, средство достижения чего-то,
но не самоцель».

«У финансистов другой стиль мышления, – считает Сергей Каратаев. – Когда
нас учили, нам прививали, что все нужно считать – план, факт, анализ.
Многие из тех, с кем я учился в Финансовой академии, ведут бюджеты. И
этого не делают многие из моих знакомых, которые не имеют финансового
образования. Они не понимают, зачем это нужно делать, тратят все, что
зарабатывают. У финансистов более скрупулезный подход к деньгам, потому
что они с деньгами имеют дело постоянно, и подходы по управлению
корпоративными финансами транслируются на финансы личные».

«Деньги на каждого человека действуют по-разному, – считает Антон
Ходарев. – То есть, у тех, кто воспринимает их как обычный инструмент,
особенных проблем не возникает. Но те, для кого превалирует желание
заработать много денег, со временем начинают портиться, у них начинают
проявляться негативные черты характера. Финансисты привыкли к большим
объемам денег, поэтому к деньгам они относятся гораздо спокойнее. Любой
финансист знает, что деньги – это просто казначейский билет Банка России
или другой страны. Я знаю некоторых бизнесменов, которые периодически
устраивают сожжение крупных денежных сумм, чтобы прочувствовать, что
деньги – это не благо, не любовь близких, не какие-либо ценности, а
просто бумага, не более того».

Світ професій різноманітний і цікавий. Важливо не розгубитися в ньому і
зробити правильний вибір. Помилково обрана професія – це втрачений час,
гроші і розчарування у ній. Адже роботі ми присвячуємо значну частину
свого життя, прагнемо досягти успіху, визнання.

А якщо помилилися – й душа не лежить до обраної спеціальності? Впадати у
відчай не слід. У державній службі зайнятості фахівці з профорієнтації
підкажуть, яка робота вам підходить, відповідно до здібностей та
уподобань, у якій сфері ви почуватиметесь комфортно. А головне – які
професії користуються на ринку праці найбільшим попитом.

Фінансист — це:підприємець, що для провадження своєї підприємницької
діяльності став засновником або (спів)власником підприємства, на якому
здійснюється діяльність у галузі фінансів (банк, страхувальна фірма
тощо) і тим підприємець-фінансист відрізняється від промисловця та/або
підприємця, що займається торгівельною діяльністю (таких раніше називали
купцями).

Робота фінансиста вимагає особливої відповідальності, дисципліни і
організованості. Але і з цифрами можна працювати творчо. Навіть у тому,
як їх оформити, як працювати зі спеціальними комп’ютерними програмами.

1. Чому я обираю професію фінансиста

Фінансист – професія особливо популярна в наші дні. Недаремно багато
моїх ровесників прагнуть оволодіти економічними знаннями, бо в
майбутньому фінансового працівника ніщо і ніхто не зможе замінити.
Аналіз, прогноз, перспектива, розрахунок можливих ризиків необхідні
кожному підприємству, кожній приватній фірмі і в цілому країні.

Виходячи з цього професія фінансиста для мене виглядає досить цікавою.
Дана професія вимагає особливої відповідальності, дисципліни і
організованості. Але і з цифрами можна працювати творчо. Навіть у тому,
як їх оформити, як працювати зі спеціальними комп’ютерними програмами.

Фінанси є життєво важливою системою в економіці та суспільстві в цілому.
Налагоджені фінансові відносини виступають запорукою нормальної
життєдіяльності Фінанси відіграють важливу роль, тому що фінанси
пронизують усе наше життя, з фінансовими категоріями ми зустрічаємось
повсюди, адже до них належать податки, доходи, прибуток, бюджет, пенсії,
дотації, штрафи, фінансові санкції. Тому мій вибір професії – це
фінансист.

На фоні фінансової безграмотності населення діяльність фахівців втрачає
міцну опору, без якої дуже важко досягти належної організації у
функціонуванні фінансів. Без достатньої ж кількості висококваліфікованих
професіоналів неможливо забезпечити відповідну результативність
фінансової діяльності, надійність і стабільність фінансової системи.

2. Основні риси професії фінансиста, роль фінансів

у житті суспільства

Фінанси є історично сформованою, складною та багатогранною економічною
категорією. Термін “фінанси” походить від латинського “грошовий
платіж”. Вперше він був застосований на практиці в Італії у XIII ст.
Зокрема, у Флоренції, Венеції, Генуї, де були добре розвинені торгівля,
грошові розрахунки та банківська справа. Цим словом позначалися платежі
та внески, які здійснювалися на користь держави. Фактично під фінансами
розуміли державне публічне господарство або господарство будь-якого
утворення нижчого рівня: земство, міська община тощо.

У цей період у деяких країнах, наприклад, Німеччині, термін “фінанси”
мав негативне значення. Цей термін використовували у контексті із
здирництвом, хабарництвом, вимаганням тощо. Вперше у сучасному
трактування категорія “фінанси” почала застосовуватися у Франції, а ввів
у науковий обіг це поняття французький професор Ж. Боден у праці “Шість
книг про республіку” (1577 р.). У ті часи фінансами вважали сукупність
грошових коштів необхідних для задоволення держави та різних суспільних
груп. Пізніше дана економічна категорія набула міжнародного
розповсюдження і почала відтворювати відносини між населенням та
державою з приводу створення й використання державних фондів грошових
коштів.

У ХVІІІ столітті трактування поняття фінансів як державного господарства
мало подальший розвиток. Державні утворення різного рівня стали називати
союзами публічного змісту, а фінанси формами та методами добування
коштів і їх витрачення цими союзами при виконанні покладених на них
функцій.

Найвищого розвитку фінанси досягли у ХХ столітті, коли функції держави
набагато розширилися і удосконалилися, а товарно-грошові відносини
посіли головне місце в економічних системах.

Фінанси – це економічна категорія, що має вартісний характер і пов’язана
з товарно-грошовими відносинами. Тому однією з основних причин
виникнення фінансів можна вважати саме товарне виробництво.

Товарне виробництво передбачає наявність ринку, обмін товарів шляхом
купівлі-продажу із застосуванням грошей. Просування товару від виробника
до споживача зумовлене рухом грошової форми вартості, грошовими
відносинами. В умовах госпрозрахункової діяльності підприємств вони
забезпечують формування грошових доходів та нагромаджень розподіл та
використання їх на потреби виробництва, потреби працівників, на
загальнодержавні потреби.

Фінанси являють собою досить складне багатопланове суспільне явище, яке
характеризується різними сутнісними ознаками та формами прояву. Вони
формують життєздатність суспільства, його потенціал, забезпечуючи при
цьому реалізацію поставлених кожною людиною, кожним підприємством та
державою в цілому завдань та цілей. Лише на основі всебічних та
ґрунтовних знань фінансової теорії можливе в подальшому успішне вивчення
окремих сфер та ланок фінансової системи та форм і методів фінансової
діяльності.

Добре, щоб майбутній фінансист за часи навчання сформував цілісну
систему знань про сутність та форми прояву фінансів, оптимізацію
фінансових відносин у суспільстві, механізми функціонування та впливу
фінансів, склад та структуру фінансової системи, сукупність фінансових
органів та інститутів, засади формування та функціонування окремих сфер
та ланок фінансової системи та вмів користуватися знаннями і
орієнтуватися на фінансовому та страховому ринках країни.

На сучасному етапі фінанси перетворилися на універсальний і надзвичайний
активний елемент економічного життя, розвинулися методи і форми
мобілізації коштів та їх розподіл у державі з метою задоволення потреб
населення, вдосконалення виробничих та соціальних процесів. Фінансам
належить провідна роль в економічній системі. Це зумовлене тим, що їх
функціонування визначає кількісні та якісні параметри будь-якого
економічного явища чи процесу, а також кінцеві результати діяльності.

Фінанси призначені – забезпечити необхідні умови ля здійснення процесу
створення, розподілу й використання валового внутрішнього продукту. У
практичному плані фінанси – це складова економічної системи будь-якої
держави, використання такої системи дає можливість успішно реалізувати
кінцеву мету економічного та соціального розвитку. Свого найвищого
розвитку й досконалості фінанси досягають в умовах ринкової економіки,
фундаментальною основою якої є різні форми власності. Фінанси слід
розглядати як економічну категорію, що відображає створення, розподіл і
використання фондів фінансових ресурсів для задоволення потреб
господарської діяльності надання різноманітних послуг населенню з боку
держави, забезпечення виконання державної її функції у кінцевому
результат мета функціонування фінансів – це досягнення високого рівня
добробуту як самої держави, так і окремого громадянина.

3. Функції фінансів

Фінанси виконують дві основні функції:

??розподільчу;

??контролюючу.

Ці функції реалізуються фінансами одночасно. Кожна фінансова операція
визначає розподіл суспільного продукту та національного доходу, а також
контроль за цим розподілом.

Розподільча функція проявляється у процесі розподілу валового
внутрішнього продукту у вигляді утворення фондів грошових коштів та
використання їх за цільовим призначенням. Об’єктами розподілу
виступають:

1) валовий внутрішній продукт, тобто вартість кінцевих продуктів (благ),
вироблених на території певної країни резидентами даної країни за певний
період часу (переважно за рік);

2) національне багатство, тобто сукупність створених та нагромаджених
благ, якими володіє суспільство, а також природні ресурси, залучені в
економічний оборот. Національне багатство залучається у розподільчі
процеси лише у виняткових випадках (війни, катастрофи, стихійні лиха
тощо);

3) національний дохід, тобто знов створена вартість (валовий внутрішній
продукт за мінусом вартості засобів виробництва та предметів праці,
спожитих в процесі виробництва), коли відбувається утворення так званих
основних або первинних доходів. Їх сума дорівнює національному доходу.

Основні доходи формуються при розподілі національного доходу серед
учасників матеріального виробництва. Вони поділяються на дві групи:

1) заробітна плата працівників, доходи фермерів, селян, зайнятих у сфері
матеріального виробництва;

2) доходи підприємств сфери матеріального виробництва.

Але первинні доходи ще не утворюють суспільних грошових фондів,
достатніх для розвитку пріоритетних галузей народного господарства,
забезпечення обороноздатності країни, задоволення матеріальних та
культурних потреб населення. Необхідним є подальший розподіл або
перерозподіл національного доходу.

Перерозподіл національного доходу пов’язаний з міжгалузевим та
територіальним перерозподілом коштів в інтересах найбільш ефективного та
раціонального використання доходів та накопичень підприємств та
організацій; наявністю поряд з виробничою невиробничої сфери, де
національний дохід не створюється (освіта, охорона здоров’я, соціальне
страхування та соціальне забезпечення, управління); перерозподілом
доходів між різноманітними соціальними прошарками населення. В
перерозподілу утворюється вторинний або похідний дохід. До його складу
входять доходи, що отримуються в галузях невиробничої сфери, податки
(прибутковий податок з громадян тощо).

Вторинні доходи необхідні для формування кінцевих пропорцій використання
національного доходу.

Таким чином, саме через розподільчу функцію реалізується специфічне
суспільне призначення фінансів – забезпечення кожного суб’єкта
господарювання необхідними йому фінансовими ресурсами.

Контрольна функція фінансів обумовлена об’єктивно притаманною їм
здатністю кількісно відображати рух фінансових потоків і забезпечувати
контроль за дотриманням пропорцій в розподілі валового внутрішнього
продукту, правильністю формування, розподілу та використання фінансових
ресурсів держави і суб’єктів господарювання.

Основу контрольної функції складає рух фінансових ресурсів, який
здійснюється як у фондовій так і в нефондовій формах. Оскільки фінанси
охоплюють усе суспільне виробництво, всі його сфери і підрозділи, рівні
господарювання, вони виступають універсальним засобом контролю за
виробництвом, розподілом і обігом валового внутрішнього продукту.
Завдяки контрольній функції фінансів суспільство отримує відомості про
те, як складаються пропорції в розподілі коштів, наскільки своєчасно
фінансові ресурси надходять у розпорядження різних суб’єктів
господарювання, наскільки економічно ефективно вони використовуються
тощо.

Контрольна функція знаходить свій прояв в контролі за розподілом ВВП за
відповідними фондами та використанням їх за цільовим призначенням.

Об’єктом фінансового контролю є грошові розподільчі процеси при
формуванні та використанні фінансових ресурсів на всіх рівнях і ланках
народного господарства. Безпосереднім предметом перевірки виступають
такі фінансові вартісні показники як прибуток, доходи, рентабельність,
собівартість, витрати обігу, податки, відрахування на різні цілі і в
різні фонди. Сферою фінансового контролює практично всі операції, які
здійснюються з використанням грошей, а в деяких випадках і без них
(бартерні угоди тощо).

Суб’єктами фінансового контролю є особливі органи і організації, що
наділені відповідними повноваженнями: законодавчі органи влади;
виконавчі органи управління; податкові та кредитні установи; страхові
організації; державні комітети; міністерства і відомства; відділи
місцевих рад народних депутатів; фінансові служби підприємств,
організацій та установ, ревізійні комісії в кооперативних та громадських
об’єднаннях; аудиторські фірми.

Інструментом реалізації контрольної функції виступає фінансова
інформація, що міститься в бухгалтерській, статистичній та оперативній
звітності.

В умовах переходу на ринкові відносини фінансовий контроль спрямовується
на забезпечення динамічного розвитку суспільного та приватного
виробництва, прискорення НТП, всебічне поліпшення якості виробництва у
всіх ланках народного господарства. Він охоплює виробничу і невиробничу
сфери. Спрямований на підвищення економічного стимулювання, раціональне
та дбайливе витрачання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів та
природних багатств, скорочення невиробничих витрат та збитків,
запобігання безгосподарності та марнотратства.

Одне з найважливіших завдань фінансового контролю – перевірка точного
дотримання законодавства з фінансових питань, своєчасності та повноти
виконання фінансових зобов’язань перед бюджетною системою, податковою
службою, банками, а також взаємних зобов’язань підприємств та
організацій з розрахунків та платежів.

Контрольна функція фінансів має прояв через багатогранну діяльність
фінансових органів. Працівники фінансової системи та податкової служби
здійснюють контроль в процесі фінансового планування, при виконанні
дохідної та витратної частин бюджетної системи.

У сучасних умовах особливого значення набуває проблема пошуку 
альтернативних методів фінансового управління і впливу на суб’єкти
господарювання, які відповідали б ринковій економіці.

Висновок

Професія фінансиста, це професія серед цифр, підрахунків, фінансових
прогнозів. Особливо хотілося б стати фінансистом на певному
підприємстві, краще – великому та успішному. Фінанси підприємств є
основою фінансової системи країни. Фінансовий стан підприємств суттєво
впливає на фінансове становище країни в цілому.

Вихід України з тривалої економічної кризи безпосередньо пов’язаний з
поліпшенням фінансового стану суб’єктів господарювання всіх форм
власності в усіх сферах діяльності.

За цих умов необхідна сучасна, адекватна ринковій економіці, організація
фінансової діяльності кожного підприємства. Це потребує підготовки
спеціалістів-фінансистів, що мають глибокі теоретичні і практичні
знання, можуть узагальнити наявний досвід країн з розвинутою ринковою
економікою, розробити план дій щодо виходу із фінансової скрути.

Фінанси підприємств безпосередньо пов’язані з рухом грошових коштів.
Саме тому досить часто поняття «фінанси підприємств» ототожнюється з
грошовими коштами, наявними фінансовими ресурсами. Однак самі кошти чи
фінансові ресурси не розкривають поняття «фінанси», якщо не з’ясувати
суті економічної природи останніх. Такими суттєвими загальними
властивостями, які лежать в основі фінансів, є закономірності
відтворювального процесу та грошові відносини, що виникають між
учасниками суспільного виробництва на всіх стадіях процесу відтворення,
на всіх рівнях господарювання, у всіх сферах суспільної діяльності.

Список використаної літератури

Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС. – 2000.– 416с.

Кириленко О.П. Фінанси. (Теорія та вітчизняна практика). – К., 2000.

Опарін В.М. Фінанси. – К., 1999.

Фещкенко Л.В., Проноза П.В. Фінанси. – Харків, 2003.

PAGE

PAGE 3

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020