.

Механізм укладення угод з валютою (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1107
Скачать документ

РЕФЕРАТ

На тему:

Механізм укладення угод з валютою.

Угоди з валютою можуть укладатися як на біржовому, так і позабіржовому
(міжбанківському) валютних ринках. У світовій практиці переважна частина
операцій з валютою здійснюється на позабіржовому міжбанківському
валютному ринку.

Як уже зазначалось, нині в Україні функціонують два валютні ринки –
біржовий і міжбанківський. Наявність такої системи українських ринків
зумовлена незвичайною і унікальною економічною ситуацією, що склалася
сьогодні в країні, слабо розвинутою ринковою інфраструктурою, високим
ризиком невиконання зобов’язань з операцій на позабіржовому ринку,
необхідністю встановлення курсу валют і здійснення операцій з валютою,
що має обмежений обіг, а також рішенням уряду про обов’язковий продаж
через валютні біржі 50% експортної виручки, що отримується
підприємствами-експортерами. Розвиток ринкової інфраструктури,
використання сучасних засобів зв’язку сприяють збільшенню частки
операцій з валютою на позабіржовому міжбанківському валютному ринку.

Учасниками операцій з валютою на цьому ринку виступають дилери і
брокери, які виконують замовлення клієнтів. Угоди ними укладаються через
переговори по телефону, телексу, телефаксу або з використанням системи
дилінга, яка обслуговується агентством “Reuters”.

Біржові торги на валютній біржі проводяться відповідно до статуту біржі,
а також законодавства України, що регулює проведення валютних операцій.
Валютна біржа є закритою. Участь у торгах мають право брати її
засновники, а також організації, які є членами біржі.

Учасникам торгів дозволено здійснювати операції двох видів:

* від свого імені і за дорученням клієнтів;

* від свого імені і за власні кошти.

Учасники торгів можуть довірити здійснення операцій на валютній біржі
своїм представникам, яких іменують дилерами. Однак дилер на валютній
біржі не може здійснювати операції для себе, він є лише представником
учасника торгів.

На біржових торгах його учасники можуть бути представлені очно або
заочно.

Порядок укладання валютних угод на біржі відбувається таким чином (схема
15).

/. Клієнт приймає рішення про купівлю або продаж іноземної валюти і
вибирає учасника торгів, через якого будуть здійснюватися операції.
Таким чином, клієнт виступає у ролі продавця або покупця валюти. Слід
мати на увазі, що її продавцем або покупцем може бути як підприємство,
організація, так і будь-який банк, що має ліцензію Національного банку
України на здійснення операцій з іноземною валютою. У зв’язку зі
спекулятивним характером валютних операцій банку разом з ліцензією
одночасно встановлюється ліміт на здійснення операцій з валютою.

//. Угода між клієнтом і учасником торгів. Якщо учасник торгів при
укладенні угоди з валютою виступає від свого імені за дорученням клієнта
і за його кошти, то угода з клієнтом оформляється на його розсуд
письмово, тобто документально (письмове поручительство, факс, телекс),
або усно.

///. Блокування коштів клієнта для виконання операцій. Оскільки учасник
торгів на валютній біржі несе фінансову відповідальність за невиконання
клієнтом своїх зобов’язань, він має право вимагати від нього блокування
перед початком торгів всієї або частини суми угоди, заявленої клієнтом
до торгів в іноземній валюті або в гривні.

IV. Формування заявки клієнта. Для купівлі (або продажу) іноземної
валюти клієнт представляє учаснику торгів заявку.

У цій заявці клієнт повинен вказати валюту операції або її код, розмір
операції і запропонований валютний курс (якщо заявка “лімітована”), за
яким згодний її купити (або продати). Якщо заявка “нелімітована”, то
вказується, що валюта може бути куплена (або продана) за поточним
біржовим курсом.

У заявці на купівлю іноземної валюти клієнт декларує мету її
використання. Як правило, метою є розрахунки за наступними валютними
операціями:

* купівля товарів і послуг, прав на інтелектуальну власність, розрахунки
за які здійснюються на умовах без відстрочки платежу і не передбачають
представлення або залучення позикових коштів в іноземній валюті;

* переказ за кордон дивідендів від інвестицій в економіку України;

* здійснення поточних платежів з виплати процентів і основного боргу із
залучених позикових коштів і т. д.

V. Відкриття в уповноваженому банку спеціального рахунку клієнта.
Спеціальні рахунки слугують для обліку іноземної валюти, купленої для
клієнтів на валютній біржі і відкриваються в уповноважених банках, що
отримали доручення клієнта на купівлю іноземної валюти.

Уповноважений банк здійснює контроль за цільовим використанням коштів,
що знаходяться на вказаному рахунку, враховує надходження і списання
фінансових ресурсів при пред’явленні клієнтам відповідних документів.

У разі, якщо іноземна валюта куплена на валютній біржі з пред’явленням
відповідних документів, її необхідно використати клієнтом протягом двох
місяців від дати її зарахування на спеціальний рахунок. А якщо валюта
куплена без наявності відповідних документів, вона повинна бути
реалізована протягом 15 робочих днів від дати її зарахування на вказаний
рахунок. Після закінчення терміну зберігання невикористану валюту
клієнта уповноважений банк зобов’язаний продати на валютній біржі на
чергових торгах.

VI. Заявка учасника торгів на купівлю-продаж іноземної валюти. Для
участі в купівлі-продажу іноземної валюти перед початком торгів її
учасники представляють курсовому маклеру, який веде біржовий торг,
попередню заявку і відомості про наявність коштів на їх
кореспондентських рахунках в банках, що їх обслуговують. Кожна валютна
біржа може рекомендувати учасникам торгів відкрити кореспондентські
рахунки в конкретних банках.

Існує два види попередніх заявок:

* на особисту участь в торгах;

* на заочну участь в торгах.

У заявці учасника торгів вказується сума купівлі або продажу іноземної
валюти, а також її курс, за яким він бажає купити або продати валюту.
Сума купівлі або продажу іноземної валюти вказується в доларах США. У
1998 р. мінімальна сума купівлі або продажу іноземної валюти складала 10
тис. дол. США. Протягом усього біржового дня його учасники через своїх
представників можуть подавати додаткові заявки, змінювати суму купівлі
або продажу, а також курс раніше поданих заявок.

Попередні заявки повинні бути представлені учасниками торгів не пізніше
як за годину до початку аукціону.

VII. Біржовий торг на валютній біржі проводиться у формі аукціону, який
проводить курсовий маклер. У його обов’язки входить також визначення
поточного курсу іноземної валюти до гривні.

При проведенні аукціону важливо встановити початковий курс валюти, з
якого починається аукціон. Як початковий курс можуть використовуватися:

* курс, зафіксований на попередніх торгах даної валютної біржі;

* останній курс МВБ;

* офіційний курс Національного банку України.

Який із вказаних курсів приймати за початковий курс, встановлює Біржова
рада конкретної біржі.

Перед початком торгів курсовий маклер оголошує суму заявок на продаж і
купівлю валюти. Заявки на продаж складають пропозицію, на купівлю –
попит.

Обов’язок маклера полягає у встановленні балансу між попитом і
пропозицією, тобто він повинен домогтися фіксингу.

Фіксинг – це стан торгів, при якому обсяг заявок на продаж іноземної
валюти дорівнює обсягу заявок на її купівлю. Момент досягнення фіксингу
є моментом завершення торгів (аукціону). Фіксинг характеризується певним
курсом іноземної валюти до національної, який стає єдиним курсом
укладення угод і здійснення розрахунків по них на торгах. Фіксинг не
досягається автоматично. Існують певні правила, що сприяють його
встановленню.

1. Якщо пропозиція перевищує попит, то маклер знижує курс валюти; при
перевищенні попиту над пропозицією маклер, навпаки, підвищує курс
іноземної валюти щодо національної.

2. Не допускається зміна напряму руху курсу іноземної валюти до
національної після першої зміни початкового (стартового) курсу.

3. Одиниця зміни курсу іноземної валюти до національної у процесі торгів
визначається курсовим маклером. Залежно від різниці між попитом і
пропозицією вона може встановлюватися від 0,1 до 10 одиниць.

4. Додаткові заявки щодо зміни суми купівлі або продажу подаються
учасниками торгів через своїх дилерів.

5. Корегування додаткової заявки, яка змінює співвідношення попиту і
пропозиції на зворотне, укладається у виконанні її частини в тому
обсязі, якого не вистачає для її задоволення.

При корегуванні заявок використовуються такі їх види:

* що додає валюту на продаж;

* що знімає валюту з продажу;

* що збільшує обсяг купівлі валюти;

* що зменшує обсяг купівлі валюти.

При одночасному надходженні однієї із заявок від різних дилерів
пріоритет має та заявка, яка більша за величиною.

Виходячи з правил досягнення фіксингу можливі два альтернативних
варіанти встановлення біржового курсу.

Варіант перший.

Згідно заявок, що надійшли на біржу до початку торгів, курсовий маклер
(офіційна особа біржі) встановлює верхню і нижню межу (“курсову таксу”),
в рамках якої буде зафіксований остаточний курс торгів, наприклад, за 1
дол. США – 5.105 – 5.155 грн.; 5.155 грн. -курс продавця (за цим курсом
представлена найбільша кількість заявок на продаж), 5.155 грн – курс
покупця (за цим курсом поступила найбільша кількість заявок на купівлю).

Розглянемо дії курсового маклера та учасників торгів.

Дії курсового маклера. Кожні 3 хв. курсовий маклер змінює курс гривні у
напрямку підвищення (якщо попит перевищує пропозицію) або зниження (якщо
пропозиція перевищує попит). Курсовий маклер (його помічник) фіксує у
процесі торгів всі зміни, внесені їх учасниками відносно кількості
заявленої валюти і умов її продажу.

Дії учасників торгів. Після оголошення “курсової такси” учасники торгів
подають нові заявки або відкликають раніше подані через дилерів, які
знаходяться у біржовому залі, з якими вони підтримують зв’язок по
телефону. Подання нових заявок або відкликання старих здійснюється
періодично (з інтервалом 3 хв.) із зміною валютного курсу.

Подання нових і відкликання старих заявок залежить від співвідношення
попиту і пропозиції.

При перевищенні попиту над пропозицією:

* продавці валюти можуть лише збільшити кількість валюти, що
пропонується, а також змінити умови раніше поданих заявок у напрямку
підвищення курсу гривні з метою балансування попиту і пропозиції;

* покупці валюти можуть лише зменшити кількість валюти, що купується, а
також змінити умови раніше поданих заявок у напрямку зниження курсу
валюти щодо гривні.

При перевищенні пропозиції над попитом:

* продавці валюти, як правило, зменшують кількість валюти, що
продається, а також змінюють умови раніше поданих заявок у напрямку
підвищення курсу гривні;

* покупці валюти, як правило, збільшують кількість валюти, що купується,
а також змінюють умови раніше поданих заявок у напрямку зниження курсу
валюти щодо гривні.

При здійсненні фіксингу курсовий маклер прагне до того, щоб задовольнити
максимально можливу кількість заявок за єдиним курсом.

Варіант другий

Аукціон починається із стартового курсу. Врегулювання попиту і
пропозиції відбувається у межах різниці між попитом і пропозицією. У
момент, коли попит і пропозиція урівноважуються або розрив між ними
змінюється на протилежний, відбувається фіксинг, і торги закінчуються.

VIII. Реєстрація операцій з купівлі-продажу. Усі операції учасників
торгів з купівлі-продажу іноземної валюти щотижня реєструються на
валютній біржі із зазначенням:

* обсягів купівлі і продажу іноземної валюти (із зазначенням операцій,
що проводяться за свій рахунок і за дорученням клієнтів);

* обсягів продажу іноземної валюти із спеціальних рахунків;

* валютного курсу з укладених угод;

* клієнтів, що здійснюють купівлю і продаж іноземної валюти;

* цілей купівлі клієнтами іноземної валюти.

Однак потрібно зазначити, що у відповідності із законодавством України
така інформація про учасників торгів є комерційною таємницею і
розголошенню не підлягає.

IX. Розрахунок по операції. Після закінчення біржових торгів укладені
угоди оформляються біржовими свідоцтвами, що мають силу договору. Вони
виписуються у двох примірниках, підписуються курсовим маклером і
учасниками торгів. Розрахунки учасників торгів з угод, що укладені на
валютній біржі, здійснюються на основі біржових свідоцтв, відповідно до
встановленого порядку розрахунків, що визначають:

1) банк, який відкриває рахунки для учасників торгів і бере участь у
розрахунках;

2) терміни здійснення розрахунків з укладених угод;

3) відповідальність учасників торгів і валютної біржі за порушення
порядку і терміну проведення розрахунків.

Список використаної літератури.

1. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа.- М.:
Финансы и статистика, 1981.- 210 с.

2. Баскакова М. А. Толковый юридический словарь бизнесмена
(русско-английский, английско-русский).-6-е изд., перераб. и доп.- М.:
Финансы и статистика, 1994.- 640 с.

3. Биржевая деятельность. Учебник/Под ред. проф. А. Г. Грязновой, проф.
Р. В. Корнеевой, проф. В. А. Галанова.- М.: Финансы и статистика, 1995.-
240 с.

4. Биржи в СССР: первый год работы.- М., 1991.- 240 с.

5. Бланк И. А. Торгово-посредническое предпринимательство. Экономические
основы биржевой торговли.- К., 1992.- 230 с.

6. Бородулин В. Рынки ценных бумаг США.- М.: Московская центральная
фондовая биржа, 1992.- 320 с.

7. Брокер и дилер – биржевые дельцы. Руководство по биржевой
деятельности.- Частное право, 1991.- 92 с.

8. Буренин А. Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки.- М.: Тривола,
1995.- 240с.

9. Быков А.В. и др. Биржевая торговля. Что это такое? – Красноярск:
1991.- 463с.

10. Васильев Г. А., Каменева Н. Г. Организация и техника биржевой
торговли / ВЗФЭИ. – М.: Экономическое образование, 1995.- 324 с.

11. Васильев Г. А., Каменева Н. Г. Товарные биржи. – М.: Высшая школа,
1991.-112с.

12. Герчикова И. Н. Маркетинг и международное коммерческое дело.- М.:
Внешторгиздат, 1990.- 263 с.

13. ГолубовичА. Д., Миримская О. М. Биржевая торговля и инвестирование в
США.- М.: МЕНАТЕП-ИНФОРМ, 1991.-184 с.

14. Гольцберг М. А. Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Операции с
ценными бумагами. – К.: Текст, 1992.- 94 с.

15. Гудков Ф. В. Инвестиции и ценные бумаги. Руководство по работе с
долговыми обязательствами.- М.: ИНФРА-М, 1996.- 160 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020