.

Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
425 2425
Скачать документ

Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних
фінансово-кредитних інститутів

Нині комерційні банки України дуже рідко надають підприємствам
довготермінові кредити. Можливість отримати такий кредит є реальнішою
через кредитні лінії Світового банку і Європейського банку реконструкції
та розвитку (ЄБРР), що надаються уповноваженими банками.

Головні критерії іпа обсяги фінансування підприємств по лінії ЄБРР:

• фінансуються тільки проекти підприємств з приватною формою власності,
які функціонують у галузях сільськогосподарського виробництва, харчової
промисловості та послуг;

• допроектні активи підприємств не повинні перевищувати 2,5 млн доларів
США за винятком вартості споруд та будівель;

• кількість працівників не повинна перевищувати 500 осіб;

• частка приватної власності має бути не меншою за 51 %;

• підприємство має відповідати вимогам техніки безпеки, екологічним,
санітарно-гігієнічним, а також іншим нормам охорони довкілля, що
встановлені законодавством України;

• власний внесок позичальника в проект не може бути меншим за 30%
вартості проекту;

• коефіцієнт обслуговування боргу (відношення прибутку позичальника
після сплати податків, амортизаційних відрахувань та витрат на сплату
відсотків за всіма позиками до всієї заборгованості підприємства з
урахуванням кредиту ЄБРР) має бути не меншим за 1,3.

За рахунок коштів ЄБРР здійснюються короткострокове та довгострокове
фінансування проектів, які задовольняють вимоги ЄБРР.

Короткострокове кредитування надається для реалізації експортних
контрактів та придбання імпортної продукції з метою дальшого
використання в процесі виробництва.

Довгострокове кредитування надається для фінансування основних засобів
(придбання нового вітчизняного та імпортного обладнання).

Типові умови кредитування такі:

— мінімальна сума кредиту — 50 тис. дол. США;

— максимальна сума кредиту — встановлюється для кожного уповноваженого
банку індивідуально;

— термін короткострокового кредиту — від 6 до 12 місяців;

— максимальний термін довгострокового кредиту — 5 років;

— максимальна відстрочка погашення основної суми боргу — 2 роки
(тривалість пільгового періоду);

— орієнтовна ставка відсотків за користування кредитом — 15% річних.

У кредитному договорі встановлюються терміни сплати відсотків за
кредитом ЄБРР. Протягом всього строку кредитування підприємство надсилає
в банк щомісячні та щоквартальні повідомлення про хід виконання робіт
згідно з бізнес-планом.

За рахунок коштів ЄБРР кредитуванню підлягають тільки фінансове скупні
та забезпечені заставою проекти. При цьому вартість застави не повинна
бути меншою 140% суми загальної заборгованості за кредитом за умови
підтримування позичальником коефіцієнта обслуговування боргу.

Кредитні кошти не спрямовуються: на рефінансування вже існуючих
зобов’язань приватних підприємств або на фінансування придбання цінних
паперів діючих підприємств і нерухомості; на реалізацію проектів,
пов’язаних з ігорним бізнесом, виробництвом або постачанням зброї та ін.

Підприємство здійснює платежі згідно з умовами кредитної угоди,
укладеної з банком.

Для отримання кредиту за рахунок коштів ЄБРР, підприємство-позичальник
направляє в уповноважений банк такі пакети документів (рис. 1):

Рис. 1 Документи, які подає підприємство для отримання кредиту ЄБРР

— загальні;

— установчі;

— фінансові;

— підтвердження щодо забезпечення кредиту;

— спеціальні.

Крім зазначених документів підприємство-позичальник подає в банк
бізнес-план, на основі якого оцінюється ефективність запропонованого
проекту.

За позитивної оцінки фінансового стану підприємства та проекту
укладається кредитна угода між уповноваженим банком та позичальником.

Приклад 1.

Підприємство «Альфа» на придбання обладнання просить у вповноваженому
банку кредит на суму 2 200 000 дол. США під 16% річних на 5 років з
пільговим періодом кредитування 1 рік (відстрочка погашення основної
суми боргу). На основі прогнозу прибутку та прогнозу руху грошових
потоків підприємства (табл. 1) розраховується коефіцієнт обслуговування
боргу:

Кб=(П-Пп+Ав+Вк)/3з,

де Kб — коефіцієнт обслуговування боргу;

П — прибуток;

Пп — податок на прибуток;

Ав — амортизаційні відрахування;

Вк — відсотки за кредит за всіма позиками підприємства;

Зз — загальна заборгованість підприємства з урахуванням кредиту ЄБРР.

Таблиця 1

ІІРОГНОЗ ПРИБУТКУ. ПРОГНОЗ РУХУ КОШТІВ ПО РОКАХ

№ п/п Показник 1 рік

(6 міс.) 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік

1 Валова виручка віл реалізації 2700000 5313000 5313000 5313000 5313000

2 ПДВ 449820 885146 885 146 885 146 885 146

3 Чиста виручка від реалізації

(ряд. 1 – ряд.2) 2250180 4427854 4427854 4427854 4427854

4 Усього операційних витрат 1 342 900 2635500 2 635 500 2635500 2635500

5 Виплата відсотків за кредит 352000 352000 264000 176000 88000

6 Прибуток до сплати податків

(ряд. 3 – ряд. 4 – ряд.5) 555280 1440354 1528354 1616354 1704354

7 Податок на прибуток (30%) 166584 432106 458506 484906 511306

8 Чистин прибуток

(ряд. 6 – ряд. 7) 388696 1 008 248 1 069 848 1 131 448 1 193048

9 Погашения кредиту 0 550000 550000 550000 550000

10 Амортизація 115000 230000 230000 230000 230000

11 Чистий потік грошових засобів

(ряд.8 + ряд. 10) 503696 1238248 1299848 1361448 1 423 048

12 Коефіцієнт обслуговування боргу (ряд.11+ ряд.5)/(ряд.5+ ряд.9) 2,43
1,76 1,92 2.12 2,37

Розрахунок коефіцієнта обслуговування боргу у перший рік

(555280- 166 584 + 115000 + 352 000)/352 000 = 2.43.

У перший рік не погашається сума основного боргу, а в наступні періоди
(2-5 років) основний борг погашасться підприємством частинами (по
550000дол. США).

Підприємства України мають можливість отримувати кредити за рахунок
коштів Світового банку. Агентства США з міжнародного розвитку. Фонду
Євразія, а також коштів урядів зарубіжних країн. Переважно кредити
надаються малим та середнім підприємствам через уповноважені банки
України. Загальний огляд кредитної під-гримки малих та середніх
підприємств України за рахунок коштів міжнародних організацій, а також
коштів урядів окремих країн подано в таблиці 2

Таблиця 2

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕДИТНОЇ ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА
РАХУНОК КОШТІВ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТИТУТІВ ТА МІЖНАРОДНИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ

№ п/п Кредитор Загальна вартість проекту Призначення коштів / мета
проектів

1 Проекти, що фінансуються Світовим банком

1.1

Позика Світового банку (на стадії підготовки)

500 млн дол. США

Сприяти розвитку приватного сектора, поліпшуючи роботу приватизованих
підприємств, прискорюючи появу малих та середніх підприємств та
зміцнюючи конкурентоспроможність українських підприємств на внутрішньому
та зовнішньому ринках

1.2

Пілотний проект фінансування села (на стадії підготовки)

25-30 млн

дол. США

Проект має на меті забезпечити приватних фермерів, приватні
сільськогосподарські підприємства та приватних підприємців у сільській
місцевості, які не виробляють сільськогосподарської продукції, тощо

1.3

Позика на розвиток

підприємств І

310 млн дол.

США Прискорення виконання програми масової приватизації. Фінансування
критичного імпорту та меншу частку позики (10 млн. дол. США) спрямовано
на технічну допомогу приватизованим підприємствам, що здійснюють
реструктуризацію, у тім числі на отримання консультативних послуг,
навчання та закупівлю обладнання

1.4

Позика на розвиток підприємств II (на стадії підготовки) 300 млн дол.
США Завершення програми приватизації

1.5

Проект розвитку експорту (на стадії впровадження)

70 млн дол. США Надання допомоги у розвитку експортного потенціалу
українського приватного сектора, що перебуває на стадії становлення,
через підтримку виробництва та експортного збуту продукції, робіт та
послуг у всіх галузях економіки

2 Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 100млн ЕКЮ Кредитна
лінія НБУ для малих та середніх підприємств

3 Агентство США з міжнародного розвитку

3.1

Фонд підтримки підприємництва в нових незалежних державах

— а) Фонд кредитування малого бізнесу надає в Україні позики
безпосередньо малим приватним підприємствам та окремим підприємцям (від
10 до 100 тис. доларів).

б) Фонд, як правило, здійснює фінансування малих і середніх підприємств
у формі внесків до статутного фонду від 500 000 дол. США до 5 000 000
дол. США.

3.2

Програма кредиту

вання малого бізнесу Фонду Євразія

Позики надаються підприємствам з кількістю працівників до 100 осіб, чия
діяльність зосереджується на виробництві товарів і / чи послуг (торгові
компанії не кредитуються), а також підприємствам, які на 100% належать
українським громадянам. Максимальний розмір позики — 100 тис. дол. США з
фіксованою щорічною процентною ставкою 18% і строком погашення, який
призначений для задоволення потреб і ресурсів підприємства, але не
більше 2-х років

3.3

Програма розвитку

бізнес-інкубаторів в

Україні

В 1997 року розпочали свою діяльність 2 бізнес-інкубатори у Львові та
Києві. Ці інкубатори надаватимуть малим, новим та існуючим підприємствам
як технічну, так і матеріальну допомогу

4 Консультаційна програма «Трансформ»

У тім числі передбачає фінансування

малих і середніх підприємств

5

Німецько-український Фонд,

програма сприяння

розвитку малих і се

редніх підприємств

у рамках програми «Трансформ» уряду Німеччини

Кредити можуть отримати такі суб’єкти господарської діяльності:

• мікропідприемства, а також підприємства з кількістю зайнятих менше 20
осіб, з переважанням частки приватної власності. За рахунок коштів
кредиту може фінансуватись діяльність у сфері виробництва, послуг, а
також торгівлі. Максимальна сума кредиту для цього типу підприємств
становить 15 тис. ДМ під максимальну ставку 23% річних;

• малі підприємства з кількістю зайнятих менше 250 осіб, з переважанням
частки приватної власності. За рахунок коштів кредиту може фінансуватися
діяльність у сфері виробництва і послуг. Максимальна відсоткова ставка —
18% річних; • середні підприємства (також з переважанням частки
приватної власності) з кількістю зайнятих менше 500 осіб, які входять до
складу спільних підприємств з німецьким партнером (мінімальна частка
німецького партнера — 30%, максимальна — 70%). За рахунок цього кредиту
можуть фінансуватися лише виробничі підприємства. Максимальна сума
кредиту для цього типу підприємства становить 500 тис. DM, максимальна
процентна ставка— 13% річних.

Пакети документів підприємства-позичальника

Загальні

Установчі

Фінансові за 2-3 останні роки

Підтвердження щодо забезпечення повернення кредиту

Спеціальні

Заява

Картка зі зразками підписів посадових осіб

Свідоцтво про реєстрацію

Статут заявника

Установчий договір заявника

Баланс підприємства (ф.1)

Звіт про фінансові результати та їх використання (ф.2.)

Звіт про стан майна підприємства (ф.5)

Витяги з поточного та валютного рахунків

Довідки про кредити, отримані підприємством в інших банках

Договір застави

Гарантія-поручительство третьої сторони

Договір страхування

Графік повернення кредиту та відсотків

Дозволи та ліцензії

Контракти на експорт-імпорт продукціїї

Договори оренди

Інші

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020