.

Грошовий ринок та грошові системи (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3169
Скачать документ

Реферат

на тему:

ГРОШОВИЙ РИНОК

ТА ГРОШОВІ СИСТЕМИ

І. Грошовий ринок

1.1. ГР та його інституційна модель.

ГР балансує грошові потоки і грошовий обіг вцілому. Але роль
грошового ринку не обмежується межами грошового обороту.
Найважливішою якісною характеристикою грошового ринку є процент.

Грошовий ринок

ринок грошей (обіг до 1 року)

– валютний ринок

– ринок короткострокових банківських кредитів

– ринок короткострокових фінансових актвів

ринок капіталу (обіг більше ніж рік)

– ринок ц.п.

– ринок середньо та довгострокових банківських кредитів.

Грошовий ринок потребує регулювання, або впливу саморегулюючих
структур

Суб‘єкти грошового ринку (продавці, покупці, посередники).

Грошові потоки в межах грошового ринку їстотно розрізняються, це
пояснюється суттєвою різницею прямого та опосередкованного
фінансуваня в рамках ринку.

Пряме фінансування Найголовніші канали руху грошей: 1. Канал
капітального акціонерого фінансування. 2. Канали позичання шляхом
емісії облігацій та інших фінансових активів. Суб‘єкти: дом.
господарства; фірми, держава; іноземні фіз та юр. особи.

Пряме фінансування це переміщення коштів по ринкових каналах
безпосередьо від власника до позичальника.

Капітальне фінансування- це отримання коштів в облмін на право
участі в власності фірми (акції).

Позичання – це отримання фірмою коштів в обмін на боргове
забов‘язання сплатити борг в установленний строк з виплатою
процента.

Опосередковане фінансування Взаємодіфя відбувається за допомогою
фінансових посередників (класичний приклад – банк (механізм дії).
Опосередковане фінансування відбувається за законом попиту та
пропозиції. Балансування попиту та пропозиції та формування % на
гроші виступає найважливішою функцією гошового ринку.

1.2.Попит на гроші та грошова пропозиція

Їснують суттєві відмінності формування попиту та пропозицції на
грошовому ринку.

ПОПИТ- це намагання суб‘єктів мати в свлєму розпорядженні певну
встановленну ними масу грошей.

Якщо розмір поточної каси коливається в короткостроковому періоді
при заданому обсязі ВНП то це означає що проводиться політика
регулювання депозитної ставки.

ПРОПОЗИЦІЯ грошей на рівні окремого суб‘єкта залежить від зміни
доходності розміщення коштів в активи, отже от зміни %. Чим вища
% тим вища пропозиція.

Пропозиція на макрорівні-постійний фактор= загальна маса грошей в
обігу. Незалежить від %. Ставка рівноваги- крива попиту перетинає
криву пропозиції.

Інвестиційні ресурси= заощадження – держ позички на внутрішньому
ринку.

1.3. Ринок ЦП як складова частина грошового ринку.

Ринок ЦП- це складва частина фінансового ринку де відбувається
трансформація заоадженнь в інвестиції за допомогою специфічного
товару ЦП.

ЦП це боргове забов‘язання або свідотство про участь в капіталі.
(види ЦП) ринок ЦП має механізми саморегуляції, регулювання РЦП
в умовах ринку повинне бути мінімальним, урад на РЦП,
Український РЦП.

1.4. Фактори, що визначають рівновагу грошового ринку .

Грошовий ринок повинен абезпечити повну трансформацію заощаджень
в інвестиції, їснує 2 позиції щодо реального виконання цієї
задачі: монетаристи-ТАК; кейнсіанці- НІ.

Монетаристи- ринкова с-ма має маханізм регулювання що стримує
економічну крзу, впливає на фрми та на сімейні господарства:
стимулюється бажання інвестувати та заощаджувати в рівних
розмірах = %.

Зростання % призводить до зростання заощадженнь та падіння
інестицій…… Якщо заощадження перевищать інвестиції……… Але
монетаристи говорять що це буде тривати неловго = точка
рівноваги=рівновага всієї економіки.

Кейнсіанці Рішення про заощадження та інвестування приймаються
різними економічними суб‘єктами, що діють з різними мотивами.
Наявність заощадженнь у населення фірму взагалі не цікавить.

ІІ. ГРОШОВІ СИСТЕМИ

2.1. Грошова система та ії структурні елементи

грошова система- це форма організації грошових розрахунків в
Україні

В склад грошової системи вкл.

1.Найменування грошової одиниці в національній економіці

2.Маштаб цін

3.Форми гошей що втановлені законодавчо і знаходяться в обігу

4.Форми організації безготівкових розрахунків

5.Порядок здійснення готівкового грошового обороту.

6.Державні структури, що регулюють грошовий обіг.

Маштаб цін- структурний елемент грошової системи, який
характеризує кількість товарів, які можуть бути придбані за 1
грошову одиницю. Характеризуючи маштаб цін виділяють валютний
курс. Валютний курс- це співвідношення між курсами валют двох
країн. Деравний валютний курс встановлюється в алежності від
конвертованності валюти.

“Правила проведення безготівкових розрахунків в Україні”-
безготівковий обіг

“Порядок проведення касових операцій в економіці”- готівковий обіг

Основними суб‘єктами регулювання є: НБУ; Мін. Фін.; відповідні
держ установи.

2.2. Основні типи грошових систем та їх еволюція

1. Ринкові та неринкові

2. Регульовані (паперово-грошові та кредитні) та саморегуюючі
(гроши з золота та сірібла)

3. Монометалічні та біметалічні (1.паралельні в-ти; 2.подвійна
(держава встановлювала співвідношення); 3.”кульгаюча валюта”(один з
металів кеарбувався в закритому порядку).

Закон Коперника Грешена (був сформрваний в умовах недоліук
подвійної валюти, коли ринкова вартість грошей ен враховувалась
і це призводило до тезаврації (здешевлення) закон витіснення
хороших грошей поганими

мономеалізм ділеться на три групи:

золотомонетний стандарт

золотозливковий стандарт

золотодевізний стандарт

паперові та кредитні гроші

2.3.Державне регулювання рошової системи

Основним механізмом регулювання грошового обігу є банківські
операції, Американський економіст Самуельсон вважав, що кожен
центральний банк має єдину функцію- контроль за грошовою масою
та кредитом. Інструменти впливу на грошово-кредитну систему
можуть бути прямі (емісія) та опосередковані (через кредитні
інститути).

Дворівнева банківська система(Центробанк та комерційні, ділові,
інвестиційні банки).

Участь держави у капіталі ЦБ і наслідки…

У вітчизняній літературі ігнорувалося поняття державного борга
(наслідки, ситуація в ринковій економіці). ЦБ є банком уряду,
тому ЦБ приймає участь в розміщені і обслуговуванні державних
боргових зобов‘язань.

Політика державного боргу… Для краї що бажають вступит до ЄС
державний борг не повинен перевищувати 60 % від ВНП.

Державне регулювання грошового ринку в країнах з розвинутою
економікою… фіскально бюджетними разом з грошово кредитними
інструментами.

В Україні політика держ. боргу виражена……. Ефект фінансової
піраміди

На грошовому ринку україни політика держ боргу проводиться в
комплексі з %-ою і резрвною політикою

2.4. Інфляція

Інфляція (от лат. вздутие) це переповнення каналів горошового
обороту знеціненними грошовими знаками…. Лаж на золото-
підвищення ціни на золоті монети в паперових. Дізажіо- зменшення
реальної вартості порівнянно з номінальним золотим вмістом
сучасна інфляція – це знецінення грошей відносно товарів.

Деномінація (обмін старих знаків на нові в певній пропорції з
зміною цін, і т. і.)

нуліфікація

девальвація

ревальвація

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019