.

Державні фінансові інститути на грошовому ринку (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2410
Скачать документ

Реферат на тему:

Державні фінансові інститути на грошовому ринку

Важливу роль у формуванні грошового ринку відіграє вся банківська
система, що складається із двох рівнів: 1-й рівень – Центральний банк;
2-й рівень – комерційні банки. Центральний банк – емісійний, є агентом
уряду при обслуговуванні держбюджету, слугує підтримкою зовнішньої і
внутрішньої стабільності національної грошової одиниці.

Грошовий ринок передбачає наявність такого товару, як гроші. Цей товар
має свою вартість – це витрати на залучення грошей у тимчасове
користування або доходи від передачі їх у борг. Вартість грошей буває
номінальна та реальна, що визначається купівельною спроможністю грошової
одиниці. Особливу роль у системі ціноутворення має облікова ставка НБУ і
дії Центрального банку на грошовому ринку взагалі. 

Для забезпечення органiзацiї готiвкового грошового обiгу Нацiональний
банк здiйснює: 

виготовлення та зберiгання банкнот i монет; 

створення резервних фондiв банкнот i монет; 

встановлення номiналiв, систем захисту, платiжних ознак та дизайну
грошових знакiв; 

встановлення порядку замiни пошкоджених банкнот i монет;

встановлення правил випуску в обiг, зберiгання, перевезення, вилучення
та iнкасацiї готiвки;

визначення порядку ведення касових операцiй для банкiв, iнших
фiнансово-кредитних установ, пiдприємств та органiзацiй;

визначення вимог стосовно технiчного стану та органiзацiї охорони
примiщень банкiвських установ.

Здійснюючи емісію грошей, Центральний банк виконує корисну і необхідну
для розвитку країни роль. Грошові інструменти обслуговують економічний
оборот, і їх можна порівняти із транспортними засобами. Останні дають
можливість доставляти товари, продукцію промисловості та сільського
господарства до місця їх переробки і споживання; аналогічно грошові
інструменти забезпечують обіг різних товарів, їх перехід від одного
власника до іншого, полегшуючи їх переробку і споживання. Однак надмірна
і безконтрольна емісія грошей може призвести до небезпечних і навіть
руйнуючих наслідків. Якщо кількість грошей в обігу перевищує певний
ліміт, вони вже не стимулюють виробництво, а породжують збиткову
купівельну спроможність, наслідком якої є підвищення цін.

Комплекс заходiв у сферi грошового обiгу та кредиту, направлених на
регулювання економiчного зростання, стримування iнфляцiї та забезпечення
стабiльностi грошової одиницi України, забезпечення зайнятостi населення
та вирiвнювання платiжного балансу, називається грошово-кредитною
полiтикою.

Основними економiчними засобами та методами грошово-кредитної полiтики є
регулювання обсягу грошової маси через: 

визначення й регулювання норм обов’язкових резервiв для комерцiйних
банкiв та фiнансово-кредитних установ; 

процентну полiтику;

3) рефiнансування комерцiйних банкiв; 

управлiння золотовалютними резервами; 

операцiї із цiнними паперами на вiдкритому ринку; 

регулювання iмпорту та експорту капiталу.

Національний банк встановлює порядок визначення облікової ставки та
інших процентних ставок за своїми операціями.

Ставка рефінансування Національного банку України – виражена у відсотках
плата за кредити, що надаються комерційним банкам, яка встановлюється
Національним банком України з метою впливу на грошовий оборот та
кредитування. Національним банком України встановлюються облікова та
ломбардна процентні ставки.

,

uuuuouuuiaaaOeOeOeOeOeOeOeEEE

&

&

(

\

^

j

l

r

 

c

3/4

A

O

Oe

Ue

(

:

H@rAtA?A?A8BeB”CooeoooUeUeUeUeUeUeUeUeUeUe*IAeAeAeAe

&

&

N найнижчою серед ставок рефінансування i є орiєнтиром цiни на грошi.

Нацiональний банк встановлює банкам та iншим фiнансово-кредитним
установам нормативи обов’язкового резервування коштiв. При цьому:

1) розмiр обов’язкових резервiв встановлюється єдиним для банкiв та
фiнансово-кредитних установ у процентному вiдношеннi до загальної суми
залучених банком коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi;

2) для рiзних видiв зобов’язань можуть встановлюватися рiзнi норми
обов’язкових резервів; 

3) рiшення про підвищення норм резерву набирає чинності не ранiше, нiж
через 10 днiв пiсля його опублікування.

Вiдкритий ринок – ринок, на якому здiйснюються операцiї з
купiвлi-продажу цiнних паперiв мiж особами, що не є первинними
кредиторами та позичальниками, i коли кошти внаслiдок продажу цiнних
паперiв на такому ринку надходять на користь держателя цiнних паперiв, а
не їх емiтента. Використовується центральними банками для
купiвлi-продажу, як правило, короткострокових державних цiнних паперiв з
метою регулювання грошової маси. Унаслiдок купiвлi збiльшується
вкладення коштiв в економiку, внаслiдок продажу – зменшується.
Операцiями вiдкритого ринку Нацiонального банку є купiвля-продаж
казначейських зобов’язань, власних зобов’язань Нацiонального банку
(депозитних сертифiкатiв), а також визначених правлiнням Нацiонального
банку комерцiйних векселiв, iнших цiнних паперiв та боргових
зобов’язань.

Кабiнет Мiнiстрiв України зобов’язаний зберiгати кошти Державного
бюджету України та позабюджетних фондiв у Нацiональному банку на
рахунках Державного казначейства України.

Умови та порядок обслуговування коштiв Державного бюджету України
визначаються договором мiж Нацiональним банком та Державним
казначейством України.

Література:

Конституція України.

Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 18.06.91.

Зміни та доповнення до Закону України «Про цінні папери та фондову
біржу» від 10.09.97.

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»
від 30.10.96.

Указ Президента України «Про безпосереднє залучення УФБ до
приватизаційних процесів» від 1995 року.

Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 1991 року.

Закон України «Про власність» від 07.02.91 № 697-ХІІ.

Закон України «Про заставу» від 2.10.92 № 2654-ХІІ.

Закон України «Про страхування». – К.: Парламент, 1998. – 37 с.

Земельні відносини в Україні: Законодав. акти і нормат. док. / Упоряд.
Л. Новаковський та ін.; Держ. ком. України по земел. ресурсах. – К.:
Урожай, 1998.

Закон України «Про збори на обов’язкове пенсійне страхування» від
26.06.97 р. № 400 – ВР.

Закон України «Про збори на обов’язкове соціальне страхування.» від
26.06.97 р. № 402 – ВР.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про випуск облігацій внутрішньої
державної позики 1998 року» від 6.04.98 р. № 463.

Постанова КМУ «Про затвердження Правил виготовлення і використання
вексельних бланків» від 10.09.92 № 528-92 п.

Азаров М. Янчуков В. Регіональна система масових електронних платежів //
Вісник НБУ. – 1998. – № 10. – С. 49.

Адамик Б.П. Мінімальні резервні вимоги як інструмент грошово-кредитного
регулювання // Фінанси України. – 1998. – № 1. – С. 37 – 42.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020