.

Державне кредитування підприємств (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 1995
Скачать документ

Державне кредитування підприємств

Державний кредит — це економічні відносини, які виникають між
підприємством і державою внаслідок купівлі першим державних цінних
паперів (підприємство стає кредитором держави), а також унаслідок
одержання бюджетних і позабюджетних кредитів (підприємство стає
позичальником).

Державне кредитування здійснюється наданням бюджетних позик
безпосередньо міністерствам, відомствам, іншим центральним органам
державної виконавчої влади для фінансування через банківські установи:

• пускових об’єктів;

• раніше розпочатих новобудов виробничого призначення;

• технічного переозброєння і реконструкції діючих підприємств незалежно
від форм власності.

Фінансування інвестиційних потреб підприємств буває цільовим, прямим,
поворотним, терміновим, забезпеченим заставою чи гарантією
(поручительством).

Бюджетні позики надаються на таких умовах:

• обсяги бюджетних кредитів на відповідний рік доводяться до
міністерств, відомств, інших центральних органів державної влади, які
фінансуються Міністерством економіки, після затвердження Державної
програми економічного й соціального розвитку України;

• перелік будов і об’єктів виробничого призначення, які фінансуються за
рахунок коштів державного бюджету, визначає Міністерство економіки за
погодженням з Міністерством фінансів і гю.іас його на затвердження
Кабінету Міністрів України у складі Дер/кан-ної програми економічного й
соціального розвитку України на рік. що планується;

• терміни погашення бюджетних кредитів не перевищмоп, трьох років, а в
окремих випадках — п’яти років;

• погашення бюджетних кредитів починається через рік ніс-1 я закінчення
будівництва, реконструкції або технічного переозброєння об’єкта
кредитування (якоїсь його черги, пускового комплексу) і здійснюється
щоквартально;

• погашення бюджетних кредитів, які використовуються на придбання
обладнання, що не входить у систему будівель, починається наступного за
плановим року і здійснюється щоквартально протягом не більше двох років;

• за користування бюджетними позиками встановлюється відсоткова ставка,
яка визначається Мінфіном України щорічно під час формування державного
бюджету.

Організація роботи з обслуговування бюджетних кредитів, їх обліку і
проведення розрахунків з позичальниками покладається на вповноважені
комерційні банки України.

Механізм надання бюджетних позик підприємствам зображено на рис. 1

Рис. 1 Порядок фінансування інвестиційних потреб підприємств за рахунок
бюджетних позик через уповноважені банки України

1. Перерахування на окремий рахунок коютів, у межах яких надасться
бюджетна потика відповідно до Державної програми економічного і
соціального розвитку України. 2. Укладання кредитної угоди з визначенням
умов надання позик і їх гарантованого повернення у відповідний термін.
3. Порядок подання інформації про об’гкги, які фінансуються. 4.
Укладання крсжппіх доіоорів у місячішП термін з моменту одержання
замовником бюджетних позик 5, 5а. Копії кредитних дого-ворів і додатків
до них, які подаються у двотижневий термін j моменту їх підписання
банком.

Уповноважені банки використовують бюджетні кредити відповідно до
цільового призначення.

Оплата виконаних робіт з будівництва, реконструкції, технічного
переозброєння підприємств і об’єктів виконується вповноваженими санками
в межах бюджетної позики за умови надходження від позичальника
розрахунково-грошових документів.

За користування бюджетним кредитом підприємства сплачують відсоток
бюджету й банку в установлені терміни. Зокрема, кошти підприємств, які
надходять у банк за користування бюджетною позикою, перераховуються в
державний бюджет в обсязі 60%, а коли до позичальника застосовано
штрафні санкції — 70% від загальної суми сплачених підприємством
відсотків. Решта суми поступає в уповноважений {“іанк для покриття
витрат на обслуговування бюджетної позики.

Оплата відсотків здійснюється за рахунок власних коштів підприємства.

Контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних кредитів
покладається безпосередньо на банки, що фінансують по-іичальника. До
недисциплінованих позичальників, що порушують кредитну угоду,
застосовують штрафні санкції.

Штрафні санкції до підприємств-позичальників не застосовуються в разі
несвоєчасного одержання позичальником бюджетної позики у передбачених
обсягах, а також тимчасової консервації об’єкта за браком коштів для
продовження його будівництва.

Державне кредитування підприємств може здійснюватися для іибезпечення
післяпривати’заційної фінансової підтримки.

Приватизовані підприємства кредитуються Фондом державного майна України.
Кредитування проводиться за рахунок коштів Державного позабюджетного
фонду приватизації та коштів, передбачених Державною програмою
приватизації. Фінансування здійснюється на умовах забезпечення
повернення, платності і цільового характеру використання коштів.

Кредити за рахунок коштів Державного позабюджетного фонду приватизації
надаються за таких умов:

• у статутному фонді приватизованого підприємства державна частка не
перевищує 25%;

• загальний обсяг кредиту не перевищує 33% загального обсягу надходження
коштів від продажу майна відповідного підприємства (незалежно від його
вартості);

• приватизовані підприємства не належать до об’єктів комунальної
власності;

• продаж підприємства не був здійснений за приватизаційні папери. Розмір
плати за кредит встановлюється на рівні облікової ставки

Національного банку України.

Для одержання цільових кредитів підприємства подають у Фонд державного
майна України такі документи:

• заяву на одержання кредиту із вказівкою його обсягу, мети
використання, умов повернення;

• копії засновницьких документів підприємства-засновника;

• довідку комерційного банку про залишок коштів на рахунку підприємства
і брак заборгованості за одержаними раніше позиками;

• довідку органів Державної податкової адміністрації про своєчасну
сплату податків;

• баланс (копію) на останню звітну дату, засвідчений податковою
інспекцією;

• висновки останньої аудиторської перевірки фінансового стану
підприємства;

• техніко-економічне обгрунтування використання кредиту у вигляді
бізнес-плану;

• перелік майна, яке служитиме заставою і є власністю
підприємства-позичальника;

• інші документи на вимогу Фонду.

Після експертизи документів Фонд повідомляє підприємство та відповідні
вповноважені комерційні банки про свою згоду та умови кредитування.
Уповноважені банки на підставі вивчення кредитоспроможності
позичальників здійснюють кредитування за дорученням Фонду. Підприємство
після одержання повідомлення Фонду про включення його у списки
підприємств-позичальників звертається до вповноваженого комерційного
банку для здійснення кредитування в межах коштів, виділених Фондом.

Комерційні банки після перевірки кредитоспроможності
підприємства-позичальника мають право відмовитись від укладання договору
кредитування, якщо підприємство не має достатніх гарантій повернення
кредиту. Згода вповноваженого комерційного банку є підставою для Фонду
укласти договір із банком і переказати йому кошти Державного
позабюджетного фонду приватизації для кредитування підприємства.
Одержавши ці кошти, уповноважений комерційний банк і підприємство
укладають кредитний договір. Для забезпечення гарантій повернення
кредиту і відсотків за користування ним укладається також договір
застави. Об’єктом застави можуть бути ліквідні активи
підприємства-позичальника.

Контроль за цільовим використанням і своєчасним погашенням кредиту і
відсотків за користування ним здійснює комерційний банк.

У разі несплати підприємством суми кредиту, відсотків за користування
ним чи відповідних комісійних переказ належних сум на рахунок Фонду
здійснюється в межах вартості заставного майна, яке реалізується з
доручення банку.

Міністерство фінансів України (головне управління Державного
казначейства

Міністерства, установи та інші центральні органи державної влади
(замовники)

Уповноважені банки

Підприємства (замовники)

1

2

5

3

4

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020