.

Бюджетна система Франції (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 9482
Скачать документ

Реферат

на тему:

“Бюджетна система Франції”

1. МІСЦЕ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ФРАНЦІЇ В ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ. СТАДІЇ
СКЛАДАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

2. ОРГАНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ ФРАНЦІЇ

3. ДИРЕКЦІЯ – ЯК ЦЕНТРАЛЬНА ЛАНКА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ ФРАНЦІЇ

4. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Місце державного бюджету Франції в фінансовій системі.

Стадії складання державного бюджету

Фінансова система Франції має багато лонк, але відрізняється високим
ступенем централізації. Центральний бюджет (загальний бюджет, приєднані
бюджети різних державних організацій, спеціальні рахунки казначейства)
акумулює приблизно 80% усіх доходів і витрат фінансової системи Франції.

На частку державного бюджету припадає 47% місцевих бюджетів, 9 фондів
соціального страхування, 40% державних підприємств і приблизно 4% усіх
засобів Фінансової системи. Через бюджетну систему Франції
перерозподіляється приблизно 20% ВНП і 50% Національного Доходу.

Бюджетний процес у Франції має 4 стадії і продовжується більш 3-х років.

Перша стадія – Складання проекту бюджету, здійснюється під контролем
Міністерства економіки і Фінансів (МЕФ). Протягом 9 місяців кожне
міністерство і відомство, керуючись інструкціями і контрольними цифрами
складає свій кошторис.

Франція використовує програмно-цільовий метод розробки бюджету,
отримавший назву “раціоналізація вибору бюджетних рішень”. Проект
бюджету після схвалення урядом направляється в парламент.

Друга стадія – розгляд і твердження бюджету, триває приблизно 3 місяці.
Проект бюджету розглядається у фінансовій комісії кожної палати.
Спочатку обговорюється в нижній палаті (національні збори), після
передається у верхню палату (сенат).

Якщо проект бюджету після двох спільних обговорень обома Палатами не
одержав схвалення, то президент може своїм указом оголосити бюджет
законом.

Третя стадія – виконання бюджету, називається фінансовим роком, і в
Франції збігається з календарним. Дохідна частина виповнюється через
розгалужену мережу фінансових агентів. Виконанню видаткової частини
бюджету передує процедура розподілу засобів.

Касове виконання здійснюється через систему казначейських кас. Вони
мають поточні рахунки в Банку Франції, роблять розрахунково-касові
бюджетні операції.

Четверта стадія – починається після закінчення бюджетного року –
складання МЕФ звіту про виконання бюджету.

У ході бюджетного процесу здійснюється фінансовий контроль. Спеціальним
органом державного контролю є рахункова палата. На який покладені
функції попереднього, поточного і наступного контролю.

Центральний бюджет поділяється на 2 розділи: 90% – операції остаточного
характеру (безповоротне фінансування), що підрозділяються на поточні,
цивільні, капітальні і військові витрати. 10% – операції тимчасового
характеру (кредити).

Більшість дослідників сходиться в думці про негативний вплив на
французьку економіку експансіоністської бюджетної політики.

Значний приплив державних засобів у націоналізовані промислові компанії
не забезпечив очікуваного збільшення інвестицій. Унаслідок цього,
державний сектор не зміг зіграти очікувану від його роль каталізатора
економічного відродження.

2. Організація бюджетної системи Франції

В Франції немає єдності бюджетної системи. Кожен бюджет формально
відособлений. У дійсності існує відома централізація: бюджети
нижчестоящих адміністративних одиниць затверджуються виконавчої владою
вищестоящої ланки.

Фінансове підпорядкування місцевих органів забезпечується системою
державних субсидій і позик, а також надбавками до центральних податкам.
Засобу місцевих органів влади зберігаються на рахунках органів
казначейства. Це дає можливість центральному уряду контролювати
фінансову діяльність місць. Випуск місцевих позик також вимагає
схвалення держави.

Державний бюджет Франції є основною ланкою фінансової системи: на його
частку приходиться половина усіх фінансових ресурсів держави , у цілому
державний бюджет не затверджується законодавчою владою, а щорічно
складається як допоміжний документ, що механічно поєднує загальний
бюджет, численні спеціальні рахунки казначейства і приєднані бюджети.

Доходи бюджету:

-прямі податки 36%

-непрямі податки 59,2%

-неподаткові надходження 4,8%

головними доходами бюджету є податки. Податкова система включає прямі і
непрямі податки і внески на соціальне страхування .непрямі податки
відіграють ведучу роль. У країні діють три види непрямих податків
(акцизи, мита, фіскальні монопольні податки). Але вирішальне значення
належить універсальному акцизу –податку з обороту, який функціонує як
ПДВ.

Спеціальні фонди являють собою сукупність грошових ресурсів місцевих
органів, що знаходяться в розпорядженні чи держави, влади і мають
цільове призначення.

До них відносяться численні спеціальні рахунки казначейства , приєднані
бюджети , різноманітні фонди фінансово-кредитних установ і соціальний
бюджет.

Організаційно вони відділені від бюджетів і мають визначену
самостійність. Спеціальні фонди можна розділити на 2 основні групи:

1 – утворять фонди доходів і витрат які включаються в бюджет ( фонд

економічного і соціального розвитку Франції)

2 – складають позабюджетні фонди, що мають юридичну

самостійність. Найбільші з них зв’язані із соціальною сферою.

Сукупність таких фондів називають соціальним бюджетом Франції. Джерела
засобів соціальних спеціальних фондів складаються з:

внесків підприємців – 60%

внесків застрахованих – 18%

надходження держави – 20%

інші доходи -2%

3. Дирекція – як центральна ланка бюджетної системи Франції

Центральною ланкою бюджетної системи Франції є Дирекція з питань бюджету
(Direction du budget), що є складовою частиною мінекономіки, фінансів і
промисловості Франції (Ministere de l’есоnоміе, des Finances et de
l’іndustrіе de la France), що знаходиться в безпосереднім
підпорядкуванні міністра-делегата з питань бюджету і бюджетної реформи.

До складу дирекції входять 7 управлінь (sous-direction), кожне з який
займається бюджетними питаннями визначених міністерств і організацій.
Штатна чисельність Дирекції складає 232 чіл., з яких 160 є службовцями
вищої категорії «А». Дирекція є гарантом дотримання конституційних
термінів розробки проекту закону про фінанси, у зв’язку з чим
установлений твердий контроль за дотриманням термінів проходження всіх
проміжних документів.

Усі бюджетні міністерства й організації країни зобов’язані на початку
кожного нового бюджетного року проаналізувати виконання бюджету пред.м.
і підготувати пропозиції по бюджетних витратах на планований рік, т.зв.
«підготовчий бюджет» (budget preparatoire), що надходить на експертизу в
Дирекцію. Фахівці Дирекції, що володіють максимально можливою
попередньою інформацією про бюджетну політику французького уряду,
аналізують представлені їм розрахунки на предмет їхньої реалістичності
відповідно до задач, обумовленими урядом для кожної бюджетної
організації. За підсумками розгляду «підготовчих бюджетів», визначеної
коректування ряду показників (в основному завищених), складаються
«бюджетні перспективи» (perspectives budgetaires) для кожної бюджетної
організації країни.

Традиційна частина роботи над складанням «бюджетних перспектив»
одержала, недавно, нове наповнення, у зв’язку з чим міністерства,
включаючи підвідомчі їм департаменти, зобов’язані проаналізувати
видаткову частину свого бюджету за останні три роки, а також причини, що
впливають на ріст витрат, і розробити комплекс пропозицій, спрямованих
на введення мір структурної економії.

Підготовлені «бюджетні перспективи» направляються Дирекцією на адресу
відповідних бюджетних організацій для орієнтування і складання, у разі
потреби, обґрунтованих зауважень-розбіжностей. При наявності
зауважень-розбіжностей, вони розглядаються в ході проведення т.зв.
бюджетних конференцій (conferences budgetaires), на яких керівництво
бюджетних організацій відстоює інтереси своїх відомств. Неурегульованими
розбіжності, що залишилися, складають основу т.зв. арбітражних досьє
(dossier d’аrbіtrаgе), що надходять міністру-делегату з питань бюджету і
бюджетної реформи. Останній запрошує до себе безпосередньо міністрів і
керівників інших бюджетних організацій з метою дозволу сформованої
спірної ситуації. У багатьох випадках розбіжності вдається зняти. Якщо
керівник тієї чи іншої бюджетної організації продовжує наполягати на
своїх зауваженнях-розбіжностях, то відповідне арбітражне досьє
представляється прем’єр-міністру країни, що і виносить остаточне рішення
по даному питанню.

Підготовлені за підсумками розгляду розбіжностей остаточні ліміти
фінансування для кожної бюджетної організації офіційно направляються на
їх адресу за підписом прем’єр-міністра у виді т.зв. листів-стель
(lettres-plafonds). Вони є основою для формованого Дирекцією проекту
Закону про фінанси. Остаточна його доробка проходить, звичайно, у серп.,
а на початку верес. проект передається на схвалення уряду. У середині
верес., після схвалення урядом, проект Закону надходить для узгодження в
держраду. Підготовка необхідних пакетів документів і відповідних
консультаційних процедур при цьому також перебуває у віданні Дирекції.

Дирекція по бюджетних питаннях разом з Дирекцією по податковому
законодавству бере участь у розгляді й обговоренні Конституційною радою
винесеного на голосування закону про фінанси.

Недавно в бюджетну процедуру були введені деякі новації. Найбільш
важливим нововведенням стала введена в 1999р. процедура стратегічного
програмування госфинансов на середньостроковий період. Це програмування
дозволяє на базі єдиної форми, переданої на початку поточного бюджетного
року владі департаментів і регіонів у рамках «пакту про стабільність»
між Центром і регіонами, підготувати багаторічну програму еволюції
госфинансов, а також первісний варіант проекту закону про фінанси.
Досягається спряженість багаторічного і річного періодів, що дає краще
представлення про реальну динаміку бюджету.

В обов’язку Дирекції по бюджетних питаннях входить контроль за
виконанням бюджету. Дирекція використовує для цього інформацію, що
надходить від Дирекції суспільних фінансів міністерства економіки,
фінансів і промисловості, і здійснює разом з нею щомісячний аналіз даної
інформації, а також публікацію щомісячних статистичних даних, що
стосується виконання держбюджету.

Протягом декількох років Дирекція розвиває ділові контакти зі своїми
європейськими колегами, не тільки з Євросоюзу, але і тими, котрі
цікавляться ситуацією з розробкою і виконанням бюджету у Франції.

У рамках координації бюджетної політики країн-членів ЄС, Дирекція по
бюджетних питаннях постійно аналізує, разом з Дирекцією прогнозів і
Дирекцією Казначейства, еволюцію виконання бюджетів інших країн, що
входять у ЄС, а також бере участь у ділових зустрічах зі своїми
європейськими колегами. У ході цих зустрічей відбувається обмін
актуальною інформацією з бюджетній політиці, що проводиться керівництвом
цих країн, інформацією, що стосується виконання прийнятих бюджетів, а
також намічаються конкретні пропозиції по координації бюджетної політики
країн-членів Евросоза.

Дирекція по бюджетних питаннях прагне до того, щоб на кожнім етапі
бюджетної процедури малася можливість змоделювати бюджетний прогноз на
кілька років уперед. Такі прогнози дозволяють убезпечити бюджет
майбутнього років у випадку появи проблемних питань як на рівні держави,
так і на рівні органів місцевого самоврядування. Ця задача є дуже
актуальної в умовах реалізації норм і положень Європейського валютного
союзу, а також приймаючи в увагу необхідність дотримання «пакту про
стабільність».

З метою здійснення нагляду за виконанням бюджету, Дирекція має у своєму
розпорядженні мережу фінансових контролерів у всіх регіонах Франції, що
постійно відслідковують і інформують керівництво Дирекції про стан
виконання бюджету відповідними організаціями на місцях. Контролери
сприяють керівництву Дирекції в його переговорах з керівництвом тих
міністерств, де виконання бюджетів протягом року викликає ускладнення.

Дирекція систематично звітує про кожен етап своєї роботи над бюджетом
перед міністром-делегатом з питань бюджету і бюджетної реформи, що
доповідає про положення в бюджетній сфері безпосередньо міністру
економіки, фінансів і промисловості.

Управління Дирекції дотримується принципу, відповідно до якого
удосконалювання державного управління і, як наслідок, бюджетної
політики, є не тільки необхідною умовою для якісної підготовки бюджету
країни, але і гарантією оптимізації бюджетних витрат і нормального
функціонування державного сектора.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

Міжнародні фінанси: – Учеб. Посібник, М., 1997.

Матук Жан Фінансові системи Франції й інших країн:-М., 1994р.

Новикова Т.С. Місцеві фінанси у Франції: Новосибірськ, 1996р.

Роль грошово-кредитної, бюджетної політики в економічному розвитку
промислово розвитих країн: – Учеб. Посібник ,С-Пб., 1995р.

Франція/Пресняков В.Ю., Шумакин Н.Е.і ін.-М.: Міжнародні відносини,
1990.-174 с.

Фінансово-економічний словник: М., 2000

Фінанси капіталістичних держав/ Ред. Болдирева.-М: 2000, 355с.

Фінанси капіталістичних держав/ Ред. Болдирева.-М: 2002, 355з

PAGE

PAGE 11

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020