.

Абсолютні та відносні величини (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 9308
Скачать документ

Реферат на тему:

Абсолютні та відносні величини

Абсолютні величини

Абсолютні величини — це форма кількісного відображення статистичних
показників, які безпосередньо характеризують абсолютні розміри
соціально-економічних явищ, їх ознаки в одиницях площі, маси, часу,
вартості тощо.

Абсолютні статистичні величини завжди є іменованими числами і
виражаються в певних одиницях:

• натуральні (тонна, кілометр) — відображають фізичні властивості явищ;

• умовно-натуральні (умовне паливо) — використовують тоді, коли потрібно
звести кілька різновидів одного явища;

• трудові (людино-години, людино-дні) — застосовують для визначення
обсягу трудових ресурсів чи затрат праці на виробництво продукції, для
оцінки трудомісткості продукції;

• комплексні — іноді використовують комбіновані натуральні вимірники:
споживання електроенергії за годину (кіловат-година), перевезення
вантажу на певну відстань (кілотонна)тощо;

• вартісні — використовують для узагальнення значення облікових даних на
рівні галузей чи економіки загалом (гривня, долар тощо).

Відносні величини

Відносна величина (у статистиці) є мірою співвідношення статистичних
показників і відображає відносні розміри соціально-економічних явищ.
Отримують її шляхом ділення однієї величини на іншу.

Відповідно до аналітичних функцій відносні величини в аналіз і
класифікуються як відношення однойменних або різнойменних показників.

Розглянемо відносні показники, які використовують у
фінансово-господарській сфері діяльності.

1. Відносна величина динаміки (ВВД). Цей показник використовують для
аналізу інтенсивності розвитку і визначають як відношення фактично
досягнутого рівня до базисного:

де yакт, yо — рівень відповідно фактично досягнутий і базисний.

Цей показник показує, у скільки разів поточний рівень перевищує
попередній (базисний) або яку частку від останнього становить. Якщо цей
показник виражений кратним відношенням, його називають коефіцієнтом
зростання, а помноживши його на 100 %, одержують темп зростання.

2. Відносна величина планового завдання (KП.3):

де yл — плановий рівень показника; yо — фактичний рівень базисного
(попереднього періоду) показника.

Цей показник показує, у скільки разів планове значення того чи іншого
показника перевищує фактичне його значення в базисному періоді.

3. Відносна величина виконання плану (KВшП) (виконання договірних
зобов’язань):

Цей показник показує, у скільки разів фактичне значення показника більше
або менше за його планове значення.

4. Відносна величина структури (ВВС). Цей показник застосовують для
аналізу структури сукупності і визначають як відношення частки до цілого
в межах однієї сукупності:

де Fi — частка; ( Fi — сума часток у межах сукупності.

5. Відносні величини координації. Характеризують співвідношення розмірів
окремих частин однієї сукупності, одну з яких беруть за базу порівняння,
і показують, скільки частин однієї частини сукупності припадає на 1,
100, 1000, … одиниць іншої частини. Наприклад, скільки жінок припадає
на 100 чоловіків або скільки гривень доходу банку від кредитної
діяльності припадає на 1 гривню доходу від операцій з цінними паперами.

6. Відносні величини порівняння зі стандартом (ВВПС) — порівняння
фактичних значень показника з певним еталоном — нормативом, стандартом,
оптимальним рівнем.

7. Відносні величини просторових порівнянь (ВВПП) — просторові,
територіальні порівняння, що характеризують співвідношення однойменних
показників, які належать до різних об’єктів або територій.

8. Відносні величини інтенсивності (ВВІ). Ці показники характеризують
ступінь розвитку (поширення) явища або процесу в певному середовищі;
розраховують їх як співвідношення розмірів двох якісно різних явищ,
наприклад співвідношення кількості вкладників коштів до банку і
середньорічної чисельності населення.

Відносні величини можуть бути іменованими.

Взаємозв’язок абсолютних і відносних величин

Важливою умовою статистичного аналізу є комплексне використання
абсолютних і відносних величин.

Статистичний аналіз, що розкриває зміст і значення показників,
поглиблюючи уявлення про предмет дослідження і властиві йому
закономірності, виконують у двох напрямках.

1. Замість ізольованих характеристик окремих сторін предмета розглядають
зв’язки і відношення, виявляють чинники, які впливають на рівень і
варіацію показників, оцінюють ефекти їх впливу.

2. Вивчають динаміку показників, напрямок і швидкість змін, характер і
рушійні сили розвитку.

Комплексне використання абсолютних і відносних величин поглиблює
статистичний аналіз і уможливлює багатоцільове використання його
результатів.

Список використаної літератури

Банківська статистика: Опорний конспект лекцій / А. В. Головач, В. Б.
Захожай, Н. А. Головач. — К.: МАУП, 1999.

Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. — К. 1995.

Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: В 2 т. — К.: НИКА-Центр,
1999.

Грабовецький Б. Є. Методичні вказівки до вивчення курсу “Загальна теорія
статистики”. — Вінниця, 1999.

Захожай В. В., Шепітко Г. Ф. Статистика ринку товарів та послуг. — К.:
Вид-во УФІМВ, 1998.

Збірник задач зі статистики / За ред. А. В. Головача, А. М. Єриної, О.
В. Козирева, С. С. Герасименка. — К.: Вища шк., 1994.

Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посіб. — К.:
Вид-во КНЕУ, 2001.

Ерина А. М., Пальян 3. О. Теория статистики: Практикум. — К.: Т-во
“Знання”, 2001.

Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н. М. Економіка торговельного
підприємства. — К.: Хрещатик, 1999.

Митрофанов Г. В. Методика аналізу фінансового стану підприємства. — К.:
Вид-во КТЕІ, 1993.

Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. — К.: Вік, Глобус, 1992.

Рябушкин В. Т. Основы статистики финансов. — М.: Финстатин-форм, 1997.

Статистика / С. С. Герасименко та ін. — К.: Вид-во КНЕУ, 1998.

Статистика: Підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, М. Єріна та
ін. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Вид-во КНЕУ, 2000.

Статистика банківської діяльності: Навч. посіб. / А. В. Головач, B. Б.
Захожай, К. С. Базилевич. — К.: МАУП, 1999.

Статистика кредиту: Конспект лекцій з курсу “Фінансова статиcтика” /
Укл. О. Г. Демешко. — К.: Вид-во КДТЕУ, 1998.

Статистика финансов: Учебник / Под ред. проф. В. Н. Салина. —М.: Финансы
и статистика, 2000

Теслюк И. Е. Статистика финансов. — Минск: Вышэйш. шк., 1994.

Ткаченко Н. М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины:
Учебник для студ. высш. учеб. завед. экон. спец. — 7-е изд., доп. и
перераб. — К.: А. С. К., 2001.

Ушакова Н. М., Лігоненко Л. О. Кредитна політика торговельного
підприємства: Навч. посіб. — К.: Вид-во КТЕІ, 1994.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020