.

Занесення матеріальних прав в поземельні книги (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1651
Скачать документ

Занесення матеріальних прав в поземельні книги.

Реєстрація служить (призначена) безумовно праву займатися промислом чи
позбуватися цього права.

Реєстрації підлягають наприклад: право власності, залогове право,
сервітут (підвласність), анулювання залогу, анулювання сервітуту
(підвласності).

Занесення матеріальних прав в поземельні книги обумовлює пред’явлення
документів про ремесло, промисел. Це по-перше.

По-друге. Вимагається реєстраційна умова. Це чітка заява, проголошення
того, чи є право обмежується обтяжене зобов’язаннями, відмінене,
передовірене про те, що він погоджується з реєстрацією. Це проголошення
може вже в титульному документі чи в якомусь особливому додатку чи
реєстрованому ходотайстві наводитися.

Вимагаються також або громадські або приватні документи, в яких точно
наводиться відповідна нерухомість. На особистих документах підписи
обидвох сторін повинні бути нотаріально або в судовому порядку
завіреними.

Заносяться в реєстрову книгу громадськості документи наприклад документи
про юридичний статус, такі складені нотаріусом чи громадськими властями,
екзекутивні порівняння і підлягаючі виконанню нотаріальні акти,
рахункові поручення та інші підлягаючі екзекуції документи громадських
властей ( наприклад: судові рішення і вироки).

Попередня реєстрація.

Попередня реєстрація служить безумовно праву займатися підприємницькою
діяльністю або праву відмовлятися від неї.

Попередня реєстрація можлива насамперед тоді, коли особисті документи
не відповідають вимогам про реєстрацію в поземельній книзі ( наприклад
відсутнє нотаріальне завірення чи проголошення про згоду з
реєстраційними умовами ) або коли офіційний документ ще не підлягає
виконанню.

Примітка (зноска)

Примітка представлена в двох видах. Вона служить (призначена) або лише
для встановлення очевидності правової ситуації, зокрема особистих
відносин. Такі примітки мають за наслідок, щоб ніхто не вибачався за
незнання відповідних умов (наприклад примітка про неповноліття власника,
призначення повіреного захисника, об’ява про конкурс.

с.7 Інші примітки вирішують особливі регулюючі правові дії. Сюди
належать насамперед “Примітка про субординацію” і “Примітка про спори,
які находяться на розгляді в суді”.

Примітка про субординацію” і “Примітка про спори, які находяться на
розгляді в суді” має за наслідок, щоб вимога про обвинувачення
приймалася до уваги а вирок діяв для всіх, хто після запису примітки
набув оспорених прав.

Приклади для приміток про спори, які находяться на розгляді в суді.

Оправдана особа яка була пошкоджена у своїх правах через запізнілу
реєстрацію, може на протязі певного часового проміжку подати про
анулювання обвинувачення і ходотайствувати про внесення примітки в
реєстрації.

Крім цього можна добиватися внесення примітки про спори, коли той хто
реєструвався із-за запізнілої реєстрації оскаржить право на повернення
збитків.

Скарга на придбання (набування права власності).

Також дозволяється внесення поправки, коли власник чи довірена особа, на
згоду чи вимогу якої здійснюється реєстрація, оскаржує анулювання по
причині спору давності, установленого законом (скарга на строк
давності).

Нарешті можливими є примітки до скарги про гіпотеку і обжалування.

Рішення суду допускає примітки про розділ і про наслідство.

Принципи поземельного закону кадастру.

Основне положення про громадських представників (формальний принцип
публічності).

Кожний має право на ознайомлення з поземельним кадастром і отримати
інформацію про правові відносини пов’язані з нерухомим майном.

В електронних поземельних кадастрах ознайомлення з головною книгою і
допоміжними позначеннями забезпечується з допомогою офіціально завірених
копій.

Короткі повідомлення надаються також усно на вимогу: замість цього
ознайомлення з копіями можна отримати за допомогою технічних засобів
(екранних приладів).

У особистих каталогах обмежується публічність. Довідки видаються лише
зареєстрованим особам і особам, які представляють правові інтереси.
Копії і перегляд їх забезпечується кожним кадастровим судом і
кадастровими книгами, які ведуться також іншими судами. Нотаріуси
повинні у своїй канцелярії створити технічні передумови для робочого
місця і кожному забезпечити можливість ознайомлення з поземельним
кадастром. По мірі технічних і персональних можливостей кожному
надається можливість ознайомитися з поземельною книгою (за винятком
персонального каталогу). Численні адвокати і банки мають в розпорядженні
обладнання для отримання інформації.

Основне положення реєстрації (принципи реєстрації).

Загальне.

Основний принцип реєстрації сприяє тому, щоби набування, передоручення,
обмеження і відміна прав здійснювалася лише через реєстрацію в земельній
книзі.

Занесення в реєстраційний список нерухомого майна при придбанні
нерухомості забезпечує принцип передачі, передбаченої правами. Проте
лише фізичної передачі недостатньо, набагато потрібнішою занесення
матеріальних прав в поземельну книгу (реєстрація в кадастрі).

Отримувач (покупець, якому психологічно передається майно, звичайно,
матиме скаргу із-за майна, яку рішатиме з третьою особою. Не захистить
його це і в тому випадку, коли ще перебуваючий на реєстрації відчужувач
передасть земельний участок третій особі ще раз а та буде внесена в
поземну книгу.

Порушення основного положення реєстрації.

Принцип реєстрації у австрійському праві здійснюється не безперервно.
Так набуває право на власність набувач права власності після закінчення
строку давності на придбання власності. Реєстрація власника набутої
власності в поземельному кадастрі має лише “декларативну дію”.

Наступні випадки порушення реєстраційного принципу:

Спадкоємець набуває права власності:

при передачі спадку спадкоємцям за рішенням суду;

при експропріації (відчуженні власності);

при аукціоні;

при особливих визначеннях закону про житлову власність.

Умови для реєстраційних записів

Передумови для придбання власності шляхом реєстраційного запису є
достатня правова підстава (обґрунтування) юридичний грунт, основа) довод
в пользу (рос.) передавача права (попередника) і його згода згідно
закону (розуміння, точка зору). Довод в пользу (рос.) попередника
доводиться через звірку з поземною книгою.

ІІІ. Кадастровий орган (соблюдатель закона) провіряє лише зовнішні
передумови, чи пред’явлені необхідні документи чи вони не викликають
недовіру і якщо потрібно, чи є завіреними, дальше чи реєстрований запис
перебуває у відповідності з колишнім (наприклад, чи відчужувач внесений
в поземну книгу).

Виходячи із змісту документів, не повинно бути ніяких сумнівів в
існуванні (наявності) повноважень чи повноправності для вмішання.
Учасникам надана можливість оскаржити рішення реєстрового запису чи
відмову прийняти ходотайство за допомогою правових засобів касаційного
протесту (обжалувания), яким опротестовують прийняття соблюдателем
закону неправильного рішення в питанні вищезгаданих передумов.

Соблюдатель закону, тим не менше, не має можливості провірити
матеріальну правильність документу про достатню правовірність, тому що
не є достатніми для цього засоби кадастрових актів. З самого документу
не можливо вияснити, чи одна із сторін була недієздатною, чи купівля
земельного участку здійснилась проти волі.

Наполягання на основі службових чи особистих знань проти судового
визнання на користь відчужувача, не проводиться.

ст.8 Анулювання неправомірних реєстрових записів.

Якщо на основі недостатньої правомірності були здійснені реєстраційні
записи, обтяжена пострадала людина мусить подати ануляцій ну скаргу. Це
є скарга попередньої людини, яка потерпіла від нового власника, який
зареєстрований з юридичним порушенням, попередник бажає щоб недійсний
реєстраційний запис був відмінений.

ст.9 Визначений попередник (попередній власник)

Відповідні реєстраційні записи допускаються лише стосовно нього, який в
даний момент ходотайствує як власник нерухомого майна чи власник
попереднього права, в якому послідують зміни, і який одночасно по меншій
мірі з відповідним записом внесений в реєстровий список чи записується в
реєстр.

А заповів своє майно Б, той згідно судового рішення став власником.
Довірена особа Б проте може вимагати власність і реєстрації гіпотеки,
якщо Б є вже занесений в реєстраційний список нерухомого майна чи
заноситься в цей час до цього реєстраційного списку. Звичайно це основне
положення багаторазово порушується.

Наприклад: якщо нерухоме майно, багаторазово перепродується, тоді
останній покупець може вимагати, щоб передача здійснилася безпосередньо
на його особу: зареєстрований А передає нерухомість Б, цей продає С, той
продає D. D може добиватися реєстраційного запису, щоб цього не мусили
робити Б і С.

IV/ ст. 9 Основне положення про довіру. (матеріальний принцип
публічності)

Принцип довір’я проявляється не між дійсно оправданим і його наступником
, але лише між оправданим і добросовісною третьою особою. Це
відбувається, якщо поземельна книга містить інформацію віддалену від
колишніх показань, а власник громадського права довіряє реальному
положенню книги.

Завжди захищеним є довіра до поземельної книги. Поза кадастрові
обставини можуть лише знищити громадську довіру. Позитивна сторона
основу принципу публічності охороняє довіру, добросовісного до того , що
реєстраційні записи в поземельній книзі(колишні) є правильні. Захист не
залежить від фактичного перегляду в поземельній книзі. Що записано в
реєстрі є дійсне. Це запобігає тому, щоб третя особа не отримала вигоди
із-за зфальшованих колишніх записів.

ІІІ. Негативна сторона основного принципу публічності захищає довіру
добросовісної особи в досконалість положень книги. Що не внесене в
реєстр, є недійсне.

Третій особі не зашкодить, що поземельна книга є не правильна.
Добросовісним є купець нерухомості лише тоді, коли він діє без вини, не
є халатним, не радивим.

Добра совість лише тоді присутня, якщо не було ніяких підстав, які б при
підвищеній увазі пробудили сумнів в правильності положення поземельної
книги.

Вимоги до добросовісності купуючого власність, не повинні
перевищуватися, оскільки кадастр може обезцінитись. Лише тоді, коли
наявний сумнів, мусить покупець власності провірити правильність
реєстрового запису. Добра віра повинна бути лише в момент ходотайства і
реєстрації в поземельній книзі. Доброї віри в юридичному процесі
здійснення юридичної операції не є достатньо.

IV. ст.10

Принципово захищеним є довір’я в реєстраційний запис до головної книги
(гросбух). Третя особа може довіряти цьому, не дивлячись в збірку
документів (статут). Обов’язково подивитися в збірку документів, якщо
виник сумнів , що гросбух і збірка документів не співпадають, або коли
перегляд документів вважається неправомірним.

Якщо третя особа фактично зробила перегляд збірки документів (статуту),
вона може довіряти реєстраційним записам, що містяться там, якщо вони не
суперечять головній книзі.

Якщо ж така суперечність проявилася, то громадська довіра знищиться, а
третя особа мусить іншим способом роботи ясність в правових положеннях.

Якщо третя особа упустить в таких випадках благорозумність, тоді його
вважають (вважатимуть) нечесним (недобросовісним), якщо побачать
відхилення в Статуті від головної книги (гросбух).

В електронній поземельній книзі купуючий нерухомість не задовольниться
переглядом головної книги, він мусить багаторазово переглядати
анульовані реєстрові записи, або змогти визначитись, чи вони
відповідають головній книзі.

Принципи пріоритету.

В законі про рухоме майно є положення:

Хто по часу раніший, той по праву сильніший. В австрійському законі про
поземельний кадастр це означає, що при конкуруючих ходотайствах про
уступки в майновому праві попередня заява розглядається швидше пізніше
поданої заяви.

Мірилом (еталоном) служить пред’явлення в суд реєстрові записи, які
подані одночасно підлягають порядку субординації. Питання субординації є
в усіх громадських законах, особливо при призначенні гіпотеки, дуже
суттєвим.

Приклади:

А двічі продав свою нерухомість, один раз В, а другий раз С. Обидва
контракти купівлі одинаково платні. Власником стане той купець,
ходотайство якого першим потрапило в кадастровий суд.

А заложив (заставив) свій земельний участок двом різним претендентам
(кредитору В:100000 шилінгів (АТS), кредитору С – 300000 шилінгів (АТS).
Першим суму отримує той кредитор, ходотайство якого першим поступило.

Положення відіграє важливу роль, оскільки у випадку аукціону, кредитор
повинен задовільнити свої вимоги по рангу, а не за обставинами. Якщо
нерухомість, наприклад, на аукціоні оцінюється сумою 300000 шилінгів, то
С не буде повністю задоволений, якщо Б буде вище нього рангом. Якщо С
буде вище рангом, то Б нічого не отримає з розпродажу викупу.

Примітка про порядок субординації.

Для кожної безпеки громадської субординації служить примітка про порядок
субординації яка може насамперед у покупців нерухомого майна вимагати,
якщо вони мають намір відчужити свою нерухомість або прийняти
зобов’язуючі умови. (покупцеві).

Покупець нерухомості отримує довідку про субординацію, яка дійсна лише 1
рік. На протязі цього часового відтинку вноситься в примітки про ранги
лише той, хто пред’явить довідку.

Якщо купець отримає довідку про порядок субординації, він може бути
тоді впевнений, що другий покупець нерухомості його не випередить з
реєстрацією відповідно це правило стосується і кредиторів гіпотеки.

Якщо реєстрація відбувається згідно відміченого порядку субординації,
тоді покупець нерухомої власності може вимагати анулювання усіх
проміжних реєстрацій, які впливають на його права.

Перевага уступок.

Австрійський закон про земельний кадастр передбачає можливість переваги
уступок. Після цього може ранг громадських прав змінитися завдяки
договору між учасниками. Тут вимагається згода відступаючого і
наступаючого уповноваженого; якщо правом відступаючого є гіпотека, то є
необхідним і згода власника нерухомого майна.

Уповноважений представник, що відступає лише тоді буде згідний з обміном
рангу якщо він отримає за це відшкодування. Ранг і обсяг інших прав не
можуть погіршитися уступками пріоритету.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020