.

Вступ до фаху – економіст (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 8101
Скачать документ

З В І Т

НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

“Вступ до фаху”

ПЛАН

ВСТУП

ЧИМ ОБУМОВЛЕНО ВАШ ВИБІР СПЕЦІАЛЬНОСТІ?

ЯКІ ЯКОСТІ ПО-ВАШОМУ ПОВИНЕН МАТИ СУЧАСНИЙ ЕКОНОМІСТ ?

ЯКИМ ГАЛУЗЯМ, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ В КОЛЕДЖІ ВИ ВІДДАЄТЕ ПЕРЕВАГУ ДЛЯ СВОГО
ФОРМУВАННЯ ЯК СПЕЦІАЛІСТА ТА ІНТЕЛЕГЕНТА?

ДЕ ВИ МАЄТЕ НАМІР ПРАЦЮВАТИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ КОЛЕДЖУ?

ЩО ВИ ЗНАЄТЕ ПРО СВОЮ МАЙБУТНЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ?

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Я вірю в те, що прийде час, зміниться економічна ситуація, зміцніє
національна валюта, і поїдуть до нас в Україні іноземці, комерсанти з
товарами, за ними – зарубіжні підприємці, які сьогодні ще приглядаються
до економіки молодої незалежної держави. Вони приведуть за собою
інвесторів і привезуть увесь інструментарій світового бізнесу, який
потрібен їм для проникнення на наш внутрішній ринок і усунення
конкурентів. Щоб цього не було, потрібно вчитися, вчитися тій професії,
яку ти обрав, вчитися всьому і завжди, а для цього необхідно не тільки
досвідчені викладачі, а й змістовні підручники. Важливо знати, що кожне
підприємство або фірма має замкнуту систему обліку та звітності,
самостійний баланс, розрахунковий рахунок у банку, печатку з власною
назвою, а також товарний знак у вигляді певного терміну, символу,
малюнка.

У процесі виробничої діяльності людина взаємодіє з певними засобами
виробництва і створює конкретні матеріальні блага – продукцію.
Економіка є сферою життя суспільства, яка охоплює виробництво благ,
обмін ними, розподіл і споживання їх. Я обрав своєю майбутньою професією
– професію економіста, щоб приймати участь у виготовленні матеріальних
благ, щоб вирішувати, хоч невелику, частину економічних завдань
конкретного підприємства.

1. ЧИМ ОБУМОВЛЕНО МІЙ ВИБІР СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Професія економіста вимагає різноманітних знань та навичок: вміти
аналізувати, користуватися математичними знаннями, порівнювати якісь
економічні явища та процеси. Це виглядає дуже цікавим. Особливо цікаво
приймати участь у становленні та розвитку зовсім нового підприємства,
яке тільки сформувалося. Так, є багато проблем попереду: і знаходження
своєї ніші на ринку, і конкурентна боротьба, просування своєї продукції
на ринку, зниження собівартості, перші “сюрпризи” ринку, пошук постійних
клієнтів тощо. Але якщо все робити грамотно і в хорошій команді, можна
поставити справу на широку ногу і досягнути більшого, ніж твої
конкуренти. Саме професія економіста відіграє важливу роль у такому
становленні і кінцевому успіхові. Тому, власне, мені і подобається
професія економіста.

2. ЯКІ ЯКОСТІ ПО-ВАШОМУ ПОВИНЕН МАТИ СУЧАСНИЙ ЕКОНОМІСТ

Якщо говорити про якості, якими повинен володіти економіст, точніше –
сучасний економіст, то в першу чергу це має бути справжній знавець своєї
справи. До набору якостей справжнього професіонала я б відніс такі
якості як наполегливість, кмітливість, спостережливість, велике
працелюбство, любов до справи, якою займаєшся.

Сучасний економіст повинен бути грамотний, мати великі організаторські
здібності, знати всі економічні закони та вміти їх застосовувати на
практиці, бути ввічливому, вміти спілкуватися з людьми, запроваджувати
нові свої пропозиції, вільно володіти усіма даними підприємства, також
мати комп’ютерні знання.

Також важливими рисами для ефективної роботи в колективі є вміння
знаходити спільну мову з різними людьми: з керівництвом, з підлеглими.
Вміти берегти як свій час і сили, так і інших своїх колег.

Логічне мислення вкрай необхідне для сучасних економістів, адже
потрібно бути послідовним у своїх діях, робити правильні висновки із
зібраних даних, вміти проводити економічний аналіз, узагальнювати знання
і приходити до правильного рішення.

Також сучасний економіст має бути відкритим до нових знань. Тільки так
можна постійно йти в ногу з часом, встигати розвиватися разом із
шаленими змінами, які переживає світовий та національний ринки, людський
прогрес.

Також сучасний економіст має ділитися зі своїми колегами новими
знаннями та думками, щоб давати змогу й іншим вдосконалюватися та бачити
свої недоліки зі сторони.

Сучасний економіст має бути самокритичним, але в ніякому разі не має
боятися приймати нові важливі рішення, пропонувати розв’язок тієї чи
іншої економічної проблеми новими, нетрадиційними шляхами.

3. ЯКИМ ГАЛУЗЯМ ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ В КОЛЕДЖІ ВИ ВІДАЄТЕ ПЕРЕВАГУ ДЛЯ ВОГО
ФОРМУВАННЯ, ЯК СПЕЦІАЛІСТА

ТА ІНТЕЛІГЕНТА?

Протягом останнього сторіччя підприємства розвивалися під значним
впливом науки, яка становить основу загальної теорії організації. Курс
організації виробництва був одним із основних у системі підготовки
спеціалістів для виробництва й управління виробничої діяльності. У той
самий час на Заході паралельно розвивалась наука про управління
виробництвом – виробничий менеджмент, що включала питання організації та
планування виробничої діяльності, як окремих функцій управління, але на
рівні менеджера, а не спеціаліста з організації виробничої діяльності.

Нині, коли підприємства позбавилися диктату і управління зверху,
майбутнім фахівцям з економіки й управління викладається дисципліна
“Виробничий та операційний менеджмент”, яка розглядає питання управління
створення операційних систем на підприємстві та управління їх
функціонування, не заглиблюючись у деталі організації створення й
освоєння нової техніки практикування виробничих процесів і виробничих
підрозділів вирішення інших організаційних питань.

Цей курс також викладається для всіх інших фахівців, діяльність яких
буде пов’язана з виробництвом.

Сучасна математична освіта фахівців економіки потребує не лише знань
таких математичних дисциплін як “Вища математика”, “Математичне
програмування”, ”Економетрія”, але й навичок розв`язування відповідних
задач з використаням обчислювальної техніки. Багаторічний досвід
викладання цих дисциплін студентам економічних спеціальностей різних
форм навчання та спілкування з висококваліфікованими фахівцями доказує,
що внаслідок різноманітних об`єктивних чи суб`єктивних причин значна
частина студентів потребує починати навчання з удосконалення початкового
математичного рівня.

Економіку цілком справедливо вважають головною цариною діяльності
людей, що забезпечує суспільство життєво необхідними матеріальними
благами і послугами виробничо-технічного та споживчого призначення.
Залежно від ступеня інтеграції складових елементів економічної системи
виокремлюють економіку народного господарства країни
(макроекономіка),економіка тих чи тих її галузей і територіальних
одиниць (регіонів), економіка первинних суб`єктів господарювання
(мікроекономіка). Основною ланкою економічної системи країни, де
безпосередньо продукуються товари чи надаються послуги населенню та
суспільству в цілому, є економічні фірми (підприємства, організації).

Економічні підприємства як конкретна галузь економічної науки й
навчальна дисципліна базується на пізнанні та свідомому використанні
економічних законів та розвитку суспільного виробництва. Саме

виявлення конкретних форм прояву цих законів і закономірностей у
господарській діяльності підприємства правомірно вважається загальним
предметом згаданої дисципліни.

Отже, предмет “економіка підприємства” включає вивчення: теорії та
практики господарювання на рівні підприємства; конкретних форм і методів
господарювання, принципів формування й використання виробничого
потенціалу; взаємодії всіх видів ресурсів; організації та ефективності
господарсько-комерційної діяльності підприємства.

Це частина важливих предметів для економістів та інших професій.
Загалом знання кожного предмета є особливим, для економіста і
бухгалтера, юриста і фінансиста та інших спеціальностей.

Економічна теорія є системою наукових поглядів на господарське життя
суспільства, які дають всебічне уявлення про закономірності його
розвитку. Вона не лише пояснює, як відтворюється суспільство, а й сприяє
запобіганню повторення деяких негативних економічних явищ, дає
можливість прогнозувати майбутній розвиток

4. ДЕ ВИ МАЄТЕ НАМІР ПРАЦЮВАТИ

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ КОЛЕДЖУ?

Після закінчення коледжу, я хочу працювати за своєю спеціальністю,
але продовжувати навчання у вищому навчальному закладі, щоб бути
спеціалістом у своїй професії.

Свої знання маю намір застосувати на підприємстві по контракту.
Відчувається нестача коштів у бюджетних організаціях. А якщо не будуть
працювати підприємства, не буде надходити бюджет у державу. Буде слабо
розвиватися спорт, культура та інші галузі господарства. Буде нестача
коштів на медицину, на оздоровлення дітей, які постраждали від
катастрофи на ЧАЕС.

Я хотів би працювати у фінансових органах. В даній сфері є
можливість реалізувати свої знання та професійні навики. В цій праці
можна показати себе як економістом, фінансистом, бухгалтером. Крім цього
потрібно бути вмілим організатором і керівником.

В умовах ринку, крім глибокого оволодіння технологічними,
організаційними, правовими та економічними основами функціонування
кожної господарської одиниці, треба мати достатній багаж знань для
забезпечення виживання і розвитку в постійно зростаючій конкуренції.

5. ЩО ВИ ЗНАЄТЕ ПРО СВОЮ МАЙБУТНЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ?

Економіка, будучи органічно пов`язана з матеріальними потребами
людей, функціонуванням суб`єктів господарювання, формуючи базу
світогосподарських зв`язків, справляє визначальний вплив на життя,
соціальне самопочуття, духовний розвиток суспільства.

Економіка – це наука, яка вивчає поведінку людей з погляду відносин
між їхніми цілями й обмеженими засобами, що допускають альтернативне
використання.

Економіст підприємства володіє знаннями з теорії та практики
господарювання на рівні підприємства; конкретним формам та методам
господарювання, принципам формування й використання виробничого
потенціалу; взаємодії всіх видів ресурсів; організації та ефективності
господарсько-комерційної діяльності підприємства.

Предметом дослідження економіста підприємства є закономірності
функціонування і розвитку підприємства в ринкових умовах.

В економіці є декілька галузей, які відповідають за свої функції. Це
такі галузі макроекономіка, мікроекономіка, політекономія та інші. Це
все що я знаю про свою майбутню професію. Я знаю що подальше моє
навчання в цьому коледжі я буду вивчати ці предмети і після закінчення
цього навчального закладу, я вже буду знати більше про мою професію
економіста.

ВИСНОВОК

Україна потребує висококваліфікованих спеціалістів у різних галузях,
особливо – в економіці. Економіст має володіти різноманітними знаннями з
теорії та практики господарювання на рівні підприємства; конкретним
формам та методам господарювання, принципам формування й використання
виробничого потенціалу; взаємодії всіх видів ресурсів; організації та
ефективності господарсько-комерційної діяльності підприємства.

Основними професійним завдання та обов’язками економіста є планування
підприємства, дотримуючись єдиних законів, погоджених Міністерством
праці та соціальної політики, забезпечення неухильного дотримання
порядку оформлення планування та подання до обліку первинних документів.
Економіст повинен розробляти системи і форми підприємства, здійснювати
контроль за плановими даними, складати кошториси праці, вести контроль
над штатними одиницями, розробляти та вести аналіз планових та фактичних
коштів. Економіст веде організацію роботи з підготовки пропозицій для
власника чи керівника підприємства.

Щоб бути економістом-професіоналом, потрібно не тільки мати знання і
любити свою професію, але постійно вдосконалюватися, здобувати знання з
різних суміжних областей людської діяльності, бути патріотом своєї
держави і культурною людиною.

Використана література:

Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. С.Ф.Покропивного – Вид
2-ге. – К.: КНЕУ, 2000.

Економіка підприємства. Збірник практичних задачі і конкретних ситуацій:
Навч. Посібник. / За ред. С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ, 1999.

Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення
дисциплін / О.Г.Швиданенко та інші – К.: КНЕУ, 2000.

Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник / За ред.
С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 457 с.

Кириленко О.П. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика). Навчальний
посібник. – Тернопіль: Астон, 2002.

Організація виробництва. Навчальний посібник / Онищенко В.О. та ін. –
К., 2003.

Основи бізнесу. Підручник. – К., 1998.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020