.

Вступ до фаху – економіст (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 8213
Скачать документ

ВСТУП ДО ФАХУ

п л а н

Вступ

Чим обумовлений мій вибір спеціальності.

Якості, які повинен мати сучасний економіст.

Галузі, яким я віддаю перевагу для свого формування як спеціаліста і
інтелігента.

Де я маю намір працювати після закінчення коледжу.

Що я знаю про свою майбутню спеціальність.

Висновки

Використана література

Вступ

Добре, що є такі предмети як “Вступ до фаху”. Саме на них можна до
кінця зрозуміти що з себе представляє професія економіста, чим вона
цікава, а чим складна. В даному звіті я спробувала викласти свою точку
зору про свою майбутню професію і про свої мрії стосовно професійного
майбутнього.

1 питання: Чим обумовлений мій вибір спеціальності

Відповідь:

В молодості досить важко обрати професію, якою б хотілося займатися все
наступне життя. Тому досить великий вплив на вибір моєї спеціальності
відіграла популярність професії економіста. Економічні спеціальності
були популярними в будь-який час і в будь-якій країні. Особливо в наш
час і в період становлення ринкових відносин в Україні економічні
спеціальності посідають вагоме і визначне місце в житті суспільства.
Тому обрання даної спеціальності – спеціальності економіста – є
обумовлені саме сьогоденними вимогами і актуальністю для нашої країни.
Гадаю, що не зроблю помилки, якщо скажу, що хорошого економіста в наш
час приймуть будь-де і запропонують гідні умови для роботи. Враховуючи
це я вирішила стати економістом. Батьки підтримали мене в цьому бажанні.

2 питання: Якості, які повинен мати сучасний економіст

Відповідь:

Я гадаю, що економістом може стати далеко не кожний, тому що професія
економіста є досить значною і відповідальною. Ним може стати тільки
людина з певними якостями і знаннями.

Я вважаю, що економіст повинен, насамперед, любити свою праву, тобто
справу, якою він займається.

Важливою якістю для сучасного економіста є також і наполегливість у
досягненні поставленої мети чи якогось конкретного завдання. Ніколи не
потрібно відступати від труднощів, кажучи собі, що їх не під силу
здолати, а навпаки подолання труднощів надає впевненості у своїх силах
та професійного досвіду. Необхідно бути професійно підготовленим для
знаходження оптимальних варіантів розвитку підприємства, тому саме тепер
мені, як студенту, потрібно набувати такі необхідні для майбутньої
професії знання. Важливо завжди бути само дисциплінованим, ніколи не
спізнюватися на роботу, тому що від порядку у власному життю залежить і
те, у якому порядку будуть професійні справи.

Необхідно формувати в собі економічне мислення, орієнтуватися на
ефективність і якість виробництва. Звичайно, що без розроблення
економічних планів неможливе існування будь-якого виробництва
підприємства чи організації, саме тому від уміння ефективно розробити і
впровадити економічні плани частково залежить економічний розвиток всієї
держави.

Також ніколи не можна забувати і про свої духовні якості, тому що всі
ми, насамперед, люди і це завжди потрібно класти на перше місце. В
бурхливому темпі життя можна і не помітити як душа стане черствою і
байдужою, тому слід звертати уваги на біди і проблеми інших. а не лише
свої власні. Тоді і власних проблем поменшає і жити стане веселіше. Для
справжнього економіста дуже важливим є завжди вірити в успіх справи,
бути цілеспрямованим. Деколи потрібним є творчий підхід до справи, тому
що завжди задану проблему можна вирішити тільки завдяки стандартному
підходові.

Необхідно вміти імпровізувати та діяти по обставинах, які склалися,
звичайно, не порушуючи існуючі закони та норми людської етики. Дуже
важливою у сучасному світі стала така якість як комунікабельність.
Комунікабельність – це вміння знаходити спільну мову з людьми, уміння
бути ввічливим та підприємливим, знаходити вихід з різних становищ.

Однак я вважаю, що основною якістю, якою повинен володіти справжній
економіст є любов до своєї професії, до справи якою займаєшся, тоді
робота на якій працюєш буде не тільки роботою, а й відпочинком для душі.

3 питання: Галузі, яким я віддаю перевагу для свого формування як
спеціаліста і інтелігента

Відповідь:

На мою думку, починаючи з першого курсу і закінчуючи останнім не має
якихось лишніх або непотрібних дисциплін, тому що кожна з них
передбачена навчальним планом і має на меті допомогти у формуванні
справжніх економістів і інтелігентів. Інша справа курс загальних
дисциплін, який ми проходили минулого року, так ще можна було звертати
менше уваги на деякі предмети. На даний момент всі дисципліни є
важливими, а зараз я розпочну коротеньку характеристику.

– Вища математика –

Без знання математики не може працювати не тільки економіст, а будь-яка
людина, що має справу з підрахунками. Економіст, у процесі своєї
діяльності, просто змушений застосовувати математичні формули і закони,
використовувати їх у процесі економічних підрахунків. Без знання
математики неможливо скласти жодний економічний звіт чи план. Тому знати
вищу математику для економіста є вкрай необхідно. Не може вважитися
економістом той, хто не знає математики.

– Політологія –

Політологія – це наука про політику та її взаємовідносини з людиною і
суспільством. Ми живемо в демократичному суспільстві, де громадянин
відіграє досить активну роль в політиці. І йому не справитися з цією
роллю без відповідних базових знань щодо суті політики, динаміки
процесів і тенденції в сучасному світі. Політологія дає можливість через
опанування основних принципів політичної етики, історичного досвіду
людської цивілізації, тенденцій сучасної політичної практики, уникнути
багатьох недемократичних прийомів влади, у новому обсязі використати
свої можливості, як суб’єктів політики – громадянам.

Об’єктом дослідження політології є політика. Стисло політику можна
охарактеризувати як мистецтво суспільного існування і необхідний чинник
збереження цілісності диференційованого суспільства. В сучасному світі
жити не знаючи політичних подій і явищ це означає відставати від
загального розвитку суспільства.

– Правознавство –

Як відомо незнання законів не звільняє від відповідальності за їх
порушення. Практично всі сфери діяльності людини регулюються
відповідними законами, які потрібно знати всім, а тим паче економістові,
тому що будь-яку економічну діяльність регулюють відповідні закони,
встановлені законодавчими органами. Отже, юридичне право – це
задекларовані державою правила поведінки суб’єктів, щоб відображати
правду, справедливість, добро тощо. Тому економіст, не знаючи законів,
не може правильно здійснювати економічні операції не порушуючи їх. Тому
бути юридично грамотним вкрай потрібно, щоб стати хорошим спеціалістом.

– Інформатика –

Через надзвичайно швидкий розвиток комп’ютерної техніки світ почав
інтенсивно комп’ютеризуватися. Тому не можна вважати себе справжнім
економістом досконало, не оволодівши комп’ютером хоча б на
користувацькому рівні. Через те мені здається, що для мого формування як
спеціаліста інформатика є дуже важливою дисципліною.

Інформатика – це комплексна наука й інженерна дисципліна, що вивчає
аспекти проектування, створення оцінювання, функціонування комп’ютерних
систем оброблення інформації, її застосування і впливу на різні галузі
соціальної практики.

– Історія України –

Історія – це наука не тільки про минуле, а й значною мірою про
теперішнє. Тому що наше теперішнє життя і життя нашої рідної країни
напряму залежить від історичних факторів і процесів, які склалися у
минулому. Історія відображає подвиги нашого народу, процеси свого
розвитку і державотворення. Із знанням історії в кожній країні
асоціюється культурний рівень кожної окремо взятої людини, тобто якщо
людина не знає історії своєї країни, то хоч би якими знаннями вона не
володіла, її вважають за неосвічену та безкультурну. Економіст – це
людина освічена і інтелігентна, фахівець у своїй галузі. Він не може
обмежуватися тільки духовністю і бути культурною людиною і
високоморальною.

Історія України для мене є дуже важливою дисципліною, для мого
формування як спеціаліста і інтелігента, тим більше, що ще зі школи мені
цей предмет дуже подобався.

– Управління зовнішньоекономічною діяльністю –

Ця дисципліна ґрунтується на макроекономічних теоріях і пов’язаних із
ними загальноекономічними концепціями розвитку світового господарства.
Управління зовнішньоекономічною діяльністю країни і регулювання
зовнішньої торгівлі та фінансових потоків на міжнародному рівні
набувають все більшого значення в процесі інтернаціоналізації
господарського життя і зростання економічної взаємозалежності України.

На мою думку, всіма вищенаведеними дисциплінами потрібно оволодіти, якщо
і не на найвищому рівні, тому що це надзвичайно складно, то хоча б на
достатньому для подальшого життя і працевлаштування рівні, а всі галузі
потрібно вивчати для свого формування як спеціаліста та інтелігента.

– Економіка підприємства –

Не можливо бути хоча б посереднім економістом, економістом
фундаментально не володіючи дисципліною як “Економіка підприємства”. Це
основа, без якої не варто взагалі називатися економістом. Економіка є
терміном грецького походження, що дослівно означає мистецтво ведення
господарства. Економіка підприємств як конкретна галузь економічної
науки є навчальна дисципліна, базується на пізнанні та свідомому
використанні економічних законів і закономірностей функціонування та
розвитку суспільного виробництва. Отже, предмет “Економіка підприємства”
включає вивчення: теорії та практики господарювання на рівні
підприємства, конкретних форм і методів господарювання, принципів
використання виробничого потенціалу. Без знання цього предмету
економістом неможлива господарсько комерційна діяльність. Економіка
підприємства є тією азбукою без якої економіст зовсім не зможе працювати
у сфері економіки.

– Фінанси –

Потреба в знанні предмету фінансів зумовлена самим життям. З
фінансовими категоріями зустрічаємося повсюди, адже до них належать
податки, доходи, пенсії та інші, проте не завжди точно розуміємо їхній
зміст. Слово походить від середньовічного латинського терміну finatio,
finacia, який застосувався у ХІІ-ХІV ст. Незважаючи на різноманітність
конкретних форм прояву фінансових відносин, на поверхні економічних
явищ, вони завжди асоціюються із рухом грошових мас. Проте, фінанси – це
не гроші, а відносин. Знання механізму фінансових операцій,
взаємовідносин та механізм контролю над фінансовими потоками для
економіста для економіста навіть і необхідно.

– Статистика –

Для вивчення тенденції попиту і пропозицій, наслідків підприємницької
діяльності, прийняття оптимальних рішень на всіх рівнях потрібно
володіти такою наукою, як статистика. Слово “статистика” походить від
латинського “статус”, що означає стан, становище. У чому ж полягає
специфіка предмета статистика?

Статистика – це наука, яка вивчає розміри й кількісні співвідношення
масових суспільно-економічних явищ і процесів у нерозривному зв’язку з
їхнім змістом: вона кількісно досліджує закономірності розвитку
суспільних явищ за конкретних умов місця й часу. Для того, щоб
відкривати закони суспільного розвитку, треба зібрати й узагальнити
численні факти суспільного життя та науково виявити й досліджувати їхню
сутність.

Отже, всі ці дисципліни є вкрай важливими для становлення майбутніх
економістів, які володіють не тільки вузькими знаннями, а обізнані у
всіх сферах людського буття

4 питання: Де я маю намір працювати після закінчення коледжу

Відповідь:

Питання про працевлаштування після закінчення навчання для мене є одним
з найважливіших і найважчих, як і, мабуть, для більшості студентів, що
навчаються тепер.

Через це мені дуже важко сказати де я буду працювати після закінчення
навчання. Дуже велика кількість фахівців даного профілю зумовлює велику
конкуренцію на ринку праці, тому досить важко знайти хорошу роботу
економістам відразу після закінчення навчання.

У мене ж особисто є бажання після закінчення коледжу стати приватним
підприємцем. У мене є мрія створити власне приватне підприємство по
випуску дитячих іграшок. Розпочинала би я свій бізнес з невеличкого цеху
з кількома найманими робітниками, Для цього можна було б взяти кредит в
банку і погашувати його поступово в міру розвитку підприємства.

Під час підприємницької діяльності я б могла у повній мірі
використовувати свої економічні знання, знайомитися з практичною
стороною економічних принципів та законів, вдосконалювалася б як
спеціаліст-економіст.

Але час покаже чи зможу я досягнути своєї мрії. Зараз потрібно добре
навчатися, щоб в майбутньому знання стали частиною того багажу, який
допоможе організувати власну справу.

5 питання: Що я знаю про свою майбутню спеціальність

Відповідь:

Економіка – це найважливіша сфера суспільного життя, в якій на основі
використання різноманітних ресурсів здійснюється виробництво, облік,
розподіл на споживання продуктів людської діяльності, формується і
постійно розвивається система продуктивних сил і економічних відносин,
якими управляють різні типи економічних законів. Матеріальною основою
економіки є система продуктивних сил, що відображає активне ставлення
людини до природи у процесі праці й створення матеріальних і
нематеріальних благ.

Із вступом вітчизняної економіки в ринкову стадію свого розвитку
змінились форми ведення господарської діяльності. Господарюючому
суб’єкту надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних
інтересів, виборі способів організації виробництва, збуту продукції. При
цьому підприємство виходить із власних ресурсних можливостей з
врахуванням широкого спектру факторів, які впливають на ефективність
використання виробничого потенціалу.

Економіка підприємства – це наука, яка вивчає загальні закономірності
розвитку підприємств та методи їх господарювання в умовах соціально
орієнтованої ринкової економіки.

Економіка підприємства досліджує форми вияву та дії загальних тенденцій
і законів економіки у системі відносин, що складаються у сфері
функціонування основної економічно та юридично незалежної ланки
національної економіки – підприємства, в його діяльності, спрямованій на
виробництво і реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг
тощо, відповідно до власних виробничих планів та договірних зобов’язань
і на умовах повного господарського розрахунку самофінансування та
самоуправління.

Основу системи цих відносин становлять відносини власності. Вони
характеризують форму привласнення життєвих благ та способи поєднання
безпосередніх виробників із засобами виробництва і формують основні риси
всієї сукупності організаційних, техніко-економічних та інших відносин у
діяльності підприємства. Виявляючись у формі економічних інтересів, ці
відносини є основними спонукальними мотивами суспільно необхідної
виробничої діяльності людей, мають об’єктивних характер. Спільність
інтересів і цілей такої діяльності зумовлює можливість і необхідність
узагальнення дій трудового колективу підприємства як єдиного цілого.

Пізнання й усвідомлення використання об’єктивних економічних законів
робить можливим цілеспрямоване вдосконалення системи виробничих відносин
у таких трьох напрямках:

а) за рахунок розвитку власного виробництва внаслідок його оптимальної
диверсифікації впровадження новітньої техніки, технології, наукових ідей
тощо;

б) внаслідок удосконалення конкретних форм господарювання, через які й
реалізується система виробничих відносин;

в) із впровадженням ефективного і досконалішого господарського
законодавства. Необхідність удосконалення системи виробничих відносин і
діяльності підприємства зумовлює розвиток економічної науки, у тому
числі економіки підприємства. Вона відокремилася від науки. Економіка
промисловості сформувалася як самостійна наукова дисципліна через
значні ускладнення сучасного виробництва і необхідність вивчення є
проблеми економічної діяльності саме підприємства як головного суб’єкта
виробничої діяльності. Предметом дисципліни “Економіка підприємства” є
дослідження специфічних закономірностей розвитку підприємств форм і
методі управління ними, раціонального поєднання всіх елементів
виробничого процесу для найефективнішого їх використання. Економіка
підприємств охоплює весь комплекс проблем господарської діяльності
підприємств – від маркетингових досліджень, планування роботи й
організації управління всіма сферами діяльності підприємства до
визначення форм і методів вимірювання й оцінки результатів
функціонування як підприємства загалом, так і кожною з його структурних
підрозділів.

Особлива увага в “Економіці підприємства” повинна приділятися розробці
методологічних підходів до визначення економічної ефективності
інвестицій, зокрема впровадження нової техніки, технології, використання
всіх ресурсів підприємства, пошуком і обґрунтуванню найдоцільніших
напрямків розвитку підприємств, розробці їх маркетингових програм,
пошукам нових ринків збуту і ринкових ніш; питанням соціального розвитку
їх колективів тощо. Конкретні завдання виробничого і соціального
розвитку підприємства можуть визначатися відповідними
техніко-економічними показниками державних замовлень та внутрішніх
планів. Наукова розробка систем цих показників та методологічного
забезпечення їх впровадження й використання в економічній роботі на
підприємствах – предмет відповідних галузевих економічних наук.

Висновки

Отже, професія економіста є складною, але перспективною і вкрай
потрібною. Потрібно чимало докласти сил, щоб отримати необхідні знання
та навички, але гадаю, що коли є бажання, тоді все по плечу. І тільки
час скаже наскільки мій вибір був правильним.

Використана література:

Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного. –
Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.

Економічна енциклопедія. У трьох томах / Ред. кол.: …С.В.Мочерний
(відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.

О.П.Кириленко. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика): Навч. пос. –
Тернопіль: Астон, 2002. – 212 с.

Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів. – К.: Лібра, 1998. –
384с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020