.

Вплив державного регулювання та саморегулювання діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів на їх економічну безпеку (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2833
Скачать документ

Вплив державного регулювання та саморегулювання діяльності фінансових
посередників на ринку цінних паперів на їх економічну безпеку

В Україні основним нормативно-правовим актом, що здійснює регламентацію
сутності, форм та методів державного регулювання та саморегулювання
діяльності фінансових установ, тобто фінансових посередників, є Закон
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг» [1], відповідно до якого «державне регулювання ринків фінансових
послуг – здійснення державою комплексу заходів щодо регулювання та
нагляду за ринками фінансових послуг з метою захисту інтересів
споживачів фінансових послуг та запобігання кризовим явищам».

Регулювання діяльності фінансових посередників здійснюється такими
уповноваженими державними органами та саморегулівними організаціями
(рис. 1):

?        Національним Банком України – регулювання ринку банківських
послуг.

?        Державною комісією і цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР)
– регулювання ринків цінних паперів та похідних цінних паперів.

?        Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг
України (Держфінпослуг) – регулювання інших ринків фінансових послуг.

?        Антимонопольний комітет України, Фонд Державного майна України,
Генеральна прокуратура України, Служба безпеки України, Державний
комітет фінансового моніторингу України, Державна податкова
адміністрація України, Міністерство внутрішніх справ України, Фонд
гарантування вкладів фізичних осіб – здійснюють контроль за діяльністю
учасників ринку фінансових послуг у межах своїх повноважень;

?        саморегулівні організації професійних учасників ринку цінних
паперів – Професійна асоціація реєстраторів та депозитаріїв (ПАРД),
Українська асоціація інвестиційного бізнесу (УАІБ) та Асоціація
«Українські фондові торговці» (АУФТ).

Рис. 1. Органи регулювання діяльності фінансових посередників на ринку
цінних паперів

З метою забезпечення ефективного регулювання ринку фінансових послуг між
Національним Банком України. Державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України та Державною комісією і цінних паперів та
фондового ринку укладено Меморандум про взаємодію і обмін інформацією.
НБУ, ДКЦПФР і Держфінпослуг України мають право на доступ до
інформаційних баз даних одне одного, які ведуться з метою регулювання
ринку фінансових послуг

Незважаючи на сформовану систему державного регулювання ринку фінансових
послуг, визначення та розподіл повноважень щодо регулювання, нагляду і
контролю за діяльністю оферентів фінансових послуг державне регулювання
фінансового сектору економіки на сучасному етапі характеризується
недостатньою ефективністю, відстає від сучасних тенденцій і вимог
розвитку ринку, недостатньо враховує міжнародний досвід.

Найбільшим державним регулятором діяльності фінансових посередників на
ринку цінних паперів є Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку, яка є державним органом, підпорядкованим Президенту України і
підзвітним Верховній Раді України. До системи цього органу входять
центральний апарат ДКЦПФР та її територіальні органи. Функції та
повноваження цього органу визначені Законом України «Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні» [2] та Положенням про
Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку [3].

Державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється у таких формах:

?      прийняття актів законодавства з питань діяльності  учасників
ринку цінних паперів;

?      регулювання випуску та обігу цінних паперів, прав та обов’язків
учасників ринку цінних паперів;

?      видача ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку
цінних  паперів  та  забезпечення контролю за такою діяльністю;

?      заборона та зупинення на певний термін (до одного року)
професійної діяльності на ринку цінних паперів у разі відсутності
ліцензії на цю діяльність та притягнення до відповідальності за
здійснення такої діяльності  згідно  з  чинним  законодавством;

?      реєстрація  випусків  (емісій)  цінних  паперів та інформації про
випуск (емісію) цінних паперів;

?      контроль за дотриманням емітентами порядку реєстрації випуску
цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів, умов продажу
(розміщення) цінних паперів, передбачених такою інформацією;

?      створення системи захисту прав інвесторів і контролю за
дотриманням цих прав емітентами цінних паперів та особами, які
здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;

?      контроль за достовірністю інформації, що надається емітентами та
особами,  які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів,
контролюючим органам;

?      встановлення  правил  і  стандартів  здійснення  операцій  на
ринку цінних паперів та контролю за їх дотриманням;

?      контроль за  системами ціноутворення на ринку цінних паперів;

?      контроль за діяльністю осіб,  які обслуговують випуск та обіг
цінних паперів;

?      проведення інших заходів щодо державного регулювання і контролю
за випуском та обігом цінних паперів.

Основними методами державного регулювання діяльності фінансових
посередників на ринку цінних паперів, які застосовує Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку, є:

1) ведення державного реєстру фінансових установ;

2)   підготовка та атестація фахівців з питань фондового ринку;

3)   ліцензування діяльності з надання фінансових послуг;

4) нормативно-правове регулювання діяльності фінансових установ;

5) нагляд та контроль за діяльністю фінансових установ;

6) застосування заходів впливу до порушників законодавства щодо
діяльності на ринку фінансових послуг;

7) нші.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує
формування та ведення Державного реєстру фінансових установ, які надають
фінансові послуги на ринку цінних паперів. До них належать корпоративні
інвестиційні фонди та професійні учасники ринку цінних паперів, які
здійснюють діяльність з надання фінансових послуг. За даними ДКЦПФР
станом на 01.01.2010 р. до Державного реєстру фінансових установ, які
надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, внесено дані про 1806
фінансових посередників (табл. 1).

Таблиця 1. Динаміка професійних учасників ринку цінних паперів

№ п/п Найменування професійних учасників Кількість професійних учасників

Станом на 01.01.2001 Станом на 01.01.2002 Станом на 01.01.2003 Станом на
01.01.2004 Станом на 01.01.2005 Станом на 01.01.2006 Станом на
01.01.2007 Станом на 01.01.2008 Станом на 01.01.2009 Станом на
01.01.2010

1 Торговці цінними паперами 839 859 860 871 780 795 805 779 815 737

2 Зберігачі 84 86 106 122 140 161 180 214 256 297

3 Реєстратори 357 366 365 364 371 361 354 372 380 367

4 Компанії з управління активами – – 5 32 91 159 224 326 411 389

5 Депозитарій 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3

6 Кліринговий депозитарій – – – 1 1 1 1 1 2 3

7 Організатори торгівлі на ринку цінних паперів 9 9 9 10 10 10 10 9 11
10

Усього 1290 1321 1346 1401 1394 1488 1576 1703 1877 1806

Складено самостійно автором за даними річних звітів ДКЦПФР [4]

Професійний учасник повинен бути членом щонайменше однієї саморегулівної
організації учасників ринку цінних паперів, до яких належать Професійна
асоціація реєстраторів та депозитаріїв (ПАРД), Українська асоціація
інвестиційного бізнесу (УАІБ) та Асоціація «Українські фондові торговці»
(АУФТ). Вони встановлюють для своїх членів єдині обов’язкові до
виконання правила, стандарти і вимоги щодо здійснення операцій на ринку
фінансових послуг, кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, а також
здійснює контроль за дотриманням своїми членами стандартів та правил
здійснення відповідного виду професійної діяльності.

ДКЦПФР делеговані саморегулівним організаціям повноваження щодо:

?     одержання звітності від учасників ринку;

?     клопотання перед відповідними державними органами про надання
(анулювання) ліцензії на здійснення професійної діяльності;

?     узгодження правил діяльності на ринку;

?     фінансовий нагляд за діяльністю учасників ринку та ін.

Виходячи з напрямків своєї професійної діяльності, кожен фінансовий
посередник повинен входити хоча б до однієї з них. Так, станом на
01.09.2010 р. кількість членів саморегулівних організацій становить 1908
фінансових установ (рис. 2).

Рис. 2. Кількість членів саморегулівних організацій станом на 01.09.2010
р.

Складено самостійно автором за даними річних звітів ДКЦПФР [4]

Підготовка фахівців з питань фондового ринку та корпоративного
управління здійснюється Комісією згідно з Положенням про порядок
навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженим
наказом від 24.09.1996 №215. Згідно з рішенням Комісії від 01.08.2006
№607, яким затверджені нові редакції типових програм навчання фахівців з
питань фондового ринку, навчальними закладами України проводиться
підготовка фахівців за такими спеціалізаціями:

1)  фондовий ринок:

? ?фахівець на право ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

?  фахівець з питань торгівлі цінними паперами;

?  фахівець з питань депозитарної діяльності;

?  фахівець з питань організації торгівлі;

?  фахівець з питань управління активами;

2)  фінансовий моніторинг:

?   фахівець з питань фінансового моніторингу професійних учасників
ринку цінних паперів;

?  головний бухгалтер професійного учасника ринку цінних паперів.

За даними ДКЦПФР з вересня 1996 року по грудень 2009 за відповідними
спеціалізаціями з питань фондового ринку пройшли навчання 45 196 осіб, в
тому числі у 2009 році – 3 703 особи, при цьому за відповідними
спеціалізаціями атестовано 46 126 осіб, в тому числі у 2009 році – 2 704
особи (табл. 2).

Таблиця 2. Підготовка та атестація фахівців з питань фондового ринку за
відповідними спеціалізаціями з 1996 по 2009 роки

Рік Реєстратори Торговці Депозитарії Організатори торгівлі Управляючі
активами

Підготовлено Атестовано Підготовлено Атестовано Підготовлено Атестовано
Підготовлено Атестовано Підготовлено Атестовано

1996 1359 1458 – 13 6 76 – – – –

1997 2186 3210 1905 2688 260 413 25 31 – –

1998 865 907 1232 1349 400 368 – – – –

1999 628 995 1032 1313 174 272 42 59 – –

2000 403 529 7745 876 163 185 – 1 – –

2001 425 454 752 785 129 149 30 38 – –

2002 1766 2 014 2018 2197 374 439 31 40 75 72

2003 559 586 1048 1073 275 276 14 16 255 250

2004 859 895 1020 1041 287 307 38 37 251 247

2005 1412 1539 1805 1917 465 509 44 51 474 465

2006 684 701 1500 1477 481 488 19 19 754 739

2007 1311 957 2515 1728 740 674 36 36 980 925

2008 1529 1016 3137 1887 618 732 38 42 809 945

2009 852 478 1863 1131 629 670 24 22 335 403

Складено самостійно автором за даними річних звітів ДКЦПФР [4]

Аналіз динаміки загальної кількості підготовлених та атестованих
професійних фахівців фондового ринку показав, що не всі особи, що
пройшли відповідну підготовку, здатні пройти атестацію в ДКЦПФР та стати
професійним учасником фондового ринку (рис. 3).

Рис. 3. Динаміка підготовки та атестація професійних фахівців фондового
ринку України з вересні 2006 р. по вересень 2009 р.

Складено самостійно автором за даними річних звітів ДКЦПФР [4]

Атестацію фахівців в Україні, відповідно до договорів із Комісією,
здійснюють Український інститут розвитку фондового ринку (м. Київ) та
регіональні постійно діючі атестаційні центри з питань фондового ринку
на базі Дніпропетровського університету економіки та права, Львівського
інституту менеджменту та Харківського центру науково-технічної та
економічної інформації.

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку забезпечується
ліцензування діяльності професійних учасників ринку та визначені
ліцензійні умови провадження відповідної діяльності (табл. 3).

Таблиця 3. Нормативно-правові вимоги до ліцензування професійної
діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів

Вид вимоги Характеристика нормативної вимоги

Торговець цінними паперами Реєстратор Депозитарна діяльність
Організатор торгівлі

депозитарію зберігача

Правова Членство у СРО за відповідним видом професійної діяльності

Положення про провадження  відповідного виду діяльності Внутрішній
порядок ведення системи реєстру власників іменних ЦП,

Регламент здійснення діяльності з ведення реєстру власників іменних ЦП
Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарію, Регламент
здійснення депозитарної діяльності депозитарію, Регламент щодо
здійснення функцій номінального утримувача Внутрішнє положення про
депозитарну діяльність зберігача ЦП, Регламент здійснення депозитарної
діяльності зберігача ЦП, Регламент щодо здійснення функцій номінального
утримувача та інші Правила організації та проведення біржових торгів,
Правила лістингу та делістингу ЦП, Правила допуску членів фондової біржі
та інших осіб до біржових торгів,

Правила котирування ЦП та оприлюднення їх біржового курсу, Правила
розкриття інформації про діяльність фондової біржі та її оприлюднення,
та інші

Положення про внутрішній аудит, Інструкції та правила користування
засобами захисту інформації

Бути членом гарантійного фонду депозитарію Не < 20 членів фондової
біржі

Правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Майнова Власність або користування нежитловим приміщенням повністю
відокремленим від інших юридичних осіб

Вивіска з назвою та графіком роботи

загальна площа

не < 20 кв.м загальна площа

не < 30 кв.м загальна площа

не < 400 кв.м загальна площа не < 35 кв.м загальна  площа не < 100 кв.м,
а при електронних торгах – не

Приміщення складається з 3-х окремих кімнат: операційний зал, приміщення
для роботи, архів

Окреме приміщення для торговельної зали

Кадрова 3 сертифіковані фахівці (1 керівник + 2 працівники) за основним
місцем роботи.

Стаж роботи керівника – не менше 3 років на фондовому ринку України.

Головний бухгалтер повинен відповідати професійним вимогам

Керівник не може одночасно працювати у інших професійних учасниках ФР,
а сертифіковані фахівці – не більше ніж у 2-х. Керівник не може
одночасно працювати у інших професійних учасниках ФР, сертифіковані
фахівці реєстратора не можуть одночасно працювати в іншому професійному
учаснику ФР та поєднувати свою діяльність з іншою професійною діяльністю

Економічна Власний капітал не менший за зареєстрований статутний
капітал, а через рік з отримання ліцензії – не менше 7 млн. грн. Власний
капітал не менший за зареєстрований статутний капітал Власний капітал
фондової біржі

не 5%

Наявність окремого поточного рахунку окремо від власних коштів торговця
та інших клієнтів Частка у статутному капіталі зберігача не може бути
>5% Активи не можуть бути сформовані недержавними ЦП

Прибуток спрямовується на розвиток і не розподіляються між засновниками

Техніко-технологічна Наявність обладнання та програмного забезпечення,
які відповідають вимогам до його діяльності та обсягу інформації, в т.ч.
пристрій для безперебійного електроживлення, не < 2 комп’ютерів, а також
засоби зв’язку

Доступ до інформації з використанням паролів

Наявність охоронної та протипожежної сигналізації у приміщенні

Наявність охоронної та протипожежної сигналізації окремо у архіві
Наявність власного спеціально обладнаного сховища Наявність два
незалежних джерела електроживлення Система звукопідсилення та
візуального відображення

Автоматизовані робочі місця (не <10)

Наявність електронної торговельної системи, сумісної з відповідними
системами депозитарних та розрахункових установ

Силова     Цілодобова охорона

Інформаційна Наявність сайту, який постійно оновлюється Виготовлення
контрольної копії реєстру на магнітному носії Архівація даних стану
рахунків та інформації щодо проведених операцій за кожен операційний
день Постійне оновлення даних на сайті в режимі реального часу

Складено особисто автором на підставі Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовому ринку [5-8]

Крім зазначених вимог до діяльності фінансових посередників на ринку
цінних паперів, законодавством [9] встановлено вимоги до мінімального
розміру статутного капіталу для різних видів професійних учасників
фондового ринку (табл. 4);

Таблиця 4. Розміри статутного капіталу для професійних учасників
фондового ринку України

Вид професійної діяльності на ринку цінних паперів Мінімальний розмір
статутного капіталу

1. Торгівля цінними паперами

брокерська діяльність; 1 млн. грн.

дилерська діяльність; 500 тис. грн.

андерайтинг; 7 млн. грн.

діяльність з управління цінними паперами

2. Організація торгівлі ЦП

фондова біржа 15 млн. грн.

фондова біржа, що здійснює кліринг 25 млн. грн.

3. Депозитарна діяльність

депозитарій 15 млн. грн.

кліринговий  депозитарій 25 млн. грн.

зберігач 7 млн. грн.

реєстратор 100 тис. грн.

4. Управління активами

Корпоративний інвестиційний фонд 1250 мін зарплат

Пайовий інвестиційний фонд 1250 мін зарплат

Компанія з управління активами 7 млн. грн.

Пройшовши перевірку на дотриманні ліцензійних умов діяльності,
фінансовий посередник ринку цінних паперів може претендувати на
отримання  відповідної ліцензії. Постановою Кабінету Міністрів України
[10] визначені строки дії ліцензій на провадження окремих видів
діяльності на ринку цінних паперів та плата за їх отримання (табл. 5).

Таблиця 5. Термін дії ліцензії та її строк для професійних учасників
фондового ринку

R

T

T

??????C

V V

W WW

W W

.ae^t`x`pa†aEaIaaaA©©NZkd?

Oe

Oe

Oe

Oe

Oe

Oe

Oe

?2000 гривень

Брокерська, дилерська діяльність та діяльність з ведення реєстру
власників іменних цінних паперів 5 років 1700 гривень

Досліджуючи розвиток фінансового посередництва на ринку цінних паперів,
було встановлено, що за період з 2001 р. по 2009 року отримано 4870
ліцензій, в тому числі у 2009 році – 607 ліцензій (табл. 6).

Таблиця 6. Динаміка ліцензійної діяльності на ринку цінних паперів у
2001-2009 рр.

Назва показника 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Кількість професійних учасників, які отримали ліцензію на здійснення
певного виду професійної діяльності на РЦП 160 329 305 831 430 394 1245
569 607

Кількість виданих копій ліцензій 245 192 72 270 27 55 55 101 89

Кількість переоформлених ліцензій (крім випадку розширення діяльності на
РЦП) 31 144 116 120 132 145 145 396 465

Кількість виданих дублікатів ліцензій 1 6 1 1 0 1 1 2 1

Складено самостійно автором за даними річних звітів ДКЦПФР [4]

З метою  Комісія співпрацює з органами державної влади та постійно
проваджує заходи щодо запобігання порушень Ліцензійних умов з боку
професійних учасників ринку цінних паперів.

З метою забезпечення реалізації функцій нагляду та контролю за
діяльністю професійних учасників ринку цінних паперів ДКЦПФР має право:

?      зупиняти видаткові операції по банківських рахунках відповідної
юридичної особи;

?      зупиняти торгівлю цінними паперами на фондовій біржі до усунення
порушень;

?      здійснювати контроль за достовірністю інформації, що надається
особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів та
відповідність її встановленим стандартам;

?      проводити самостійно чи разом з іншими державними органами
перевірки та ревізії фінансового-господарської діяльності осіб, що
здійснюють професійну діяльність на рийку цінних паперів та
саморегулівних організацій;

?      надсилати матеріали в правоохоронні органи стосовно фактів
правопорушень, за які передбачена адміністративна та кримінальна
відповідальність, якщо до компетенції комісії не входить накладення
адміністративних стягнень за відповідні правопорушення;

?      надсилати матеріали в органи Антимонопольного комітету України у
разі виявлення порушень законодавства про захист економічної
конкуренції;

?      зупиняти кліринг та укладення договорів купівлі-продажу цінних
паперів на певний термін для захисту інтересів держави та інвесторів;

?      накладати адміністративні стягнення, штрафні та інші санкції за
порушення чинного законодавства на юридичних осіб та їх співробітників,
але до анулювання ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку
цінних паперів;

?      вилучати під час проведення перевірок на визначений строк
документи, що підтверджують факти порушення законодавства про цінні
папери;

?      одержувати безкоштовно документи, статистичну та іншу інформацію,
необхідну для здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства
про цінні папери.

За результатами перевірок діяльності фінансових посередників на ринку
цінних паперів, проведених посадовими особами ДКЦПФР, були встановлені
такі основні порушення [4]:

1)  Типові порушення вимог законодавства торговцями цінними паперами:

?      квартальні звіти не надаються або надаються до центрального
апарату Комісії з порушенням термінів; інформація, що надається у
квартальних звітах до центрального апарату Комісії, не співпадає з
даними, що містяться в угодах або журналах;

?      журнали реєстрації договорів ведуться з порушенням вимог; картки
обліку операцій щодо виконання договорів ведуться та роздруковуються з
порушенням вимог, встановлених Правилами здійснення торговцями цінними
паперами комерційної та комісійної діяльності;

?      порушення вимог Закону України “Про цінні папери і фондовий
ринок” – торгівля цінними паперами емітентів, у яких торговець володіє
майном у розмірі більше 5% статутного фонду;

?      відсутність в договорах, які укладаються торговцями цінними
паперами, необхідної інформації, що визначена законодавством про цінні
папери.

2)  Типові порушення вимог законодавства реєстраторами:

?      ненадання реєстраторами мотивованої відмови щодо внесення змін до
системи реєстру власників іменних цінних паперів емітентів;

?      незабезпечення емітентами реєстраторів належною кількістю бланків
сертифікатів та подальше неоформлення та невидача реєстраторами
сертифікатів цінних паперів акціонерам за наслідками здійснення операцій
в системах реєстру;

?      порушення реєстраторами вимог законодавства при внесенні
відповідних записів до журналів системи реєстру власників іменних цінних
паперів;

?      несвоєчасно відпрацьовуються запити;

?      несвоєчасно відкриваються особові рахунки власників іменних
цінних паперів;

?      несвоєчасно надаються або взагалі не надаються до Комісії чи
Антимонопольного комітету України відомості про осіб, що володіють більш
як 10% акцій від загального статутного фонду товариства;

?      внесення до системи реєстру змін про перехід прав власності без
наявності договорів купівлі-продажу, договорів доручення або інших
цивільно-правових угод.

3)  Типові порушення вимог законодавства інститутами спільного
інвестування:

?      не публікується в друкованих виданнях інформація, яка підлягає
обов’язковому оприлюдненню;

?      опублікована інформація про випуск інвестиційних сертифікатів не
співпадає з даними інвестиційної декларації;

?      учасникам інвестиційних компаній не видаються інвестиційні
сертифікати;

?      інвестиційні сертифікати не зберігаються в депозитарії;

?      порушення компаніями з управління активами вимог законодавства
щодо складу,

?      структури та вартості активів інвестиційних фондів;

?      ненадання професійними учасниками ринку цінних паперів інформації
на запити ДКЦПФР.

Найбільш поширеним порушенням вимог законодавства про цінні папери,
виявленим за результатами проведених перевірок, була відсутність
ліцензіатів за місцезнаходженням, вказаним у свідоцтві про державну
реєстрацію юридичної особи (ліцензії на здійснення професійної
діяльності), що є підставою для анулювання ліцензії на провадження
професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує заходи
впливу до професійних учасників ринку у разі порушення ними
законодавства та нормативно-правових актів про цінні папери. Серед
основних заходів впливу до оферентів фінансових послуг на ринку цінних
паперів, що застосовуються ДКЦПФР, слід віднести такі:

1)    надсилання розпоряджень про усунення порушень;

2)    накладення на юридичних осіб та їх співробітників адміністративних
стягнень, штрафних та інших санкцій за порушення чинного законодавства;

3)    зупинення дії ліцензій на здійснення професійної діяльності;

4)    звільнення з посад керівників фондових бірж та інших установ
інфраструктури фондового ринку у випадках недодержання ними чинного
законодавства України;

5)    призначення тимчасово (до двох місяців) керівників фондових бірж;

6)    депозитаріїв та інших установ інфраструктури фондового ринку;

7)    анулювання  ліцензій   на   здійснення   професійної  діяльності
на фондовому ринку.

ДКЦПФР у випадку порушення законодавства про цінні папери надсилає
особам, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, та
саморегулівним організаціям обов’язкові для виконання розпорядження про
усунення порушень та вимагає надання необхідних документів.

У разі порушення юридичними особами законодавчих та нормативно-правових
актів щодо умов та порядку надання фінансових послуг на ринку цінних
паперів та здійснення інших операцій з фондовими інструментами ДКЦПФР
застосовує до них штрафні санкції (табл. 7).

Таблиця 7. Штрафні санкції до фінансових посередників за порушення
законодавства про цінні папери

Вид порушення Штраф до фінансового посередника Штраф до посадових осіб

фінансових посередників

за випуск в обіг та розміщення незареєстрованих цінних паперів
відповідно до чинного законодавства до 10000 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або в розмірі до 150 відсотку прибутку (надходжень),
одержаних в результаті цих дій від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян

за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної
інформації до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

за діяльність на ринку цінних паперів без ліцензії, одержання якої
передбачено чинним законодавством до 5000 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян

за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпоряджень, рішень
про усунення порушень щодо цінних паперів до 500 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян

Рішення про накладення штрафів приймається Головою Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, членом Комісії чи головою
відповідного територіального органу після розгляду матеріалів, які
засвідчують факт правопорушення. Штрафи, накладені Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку, стягуються у судовому порядку.

Зупинення дії ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому
ринку застосовується Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку при встановленні порушень щодо неподання ліцензіатом
адміністративних даних більше двох разів протягом звітного року, повної
або часткової втрати реєстратором реєстру власників іменних цінних
паперів, здійснення професійним учасником ринку неправомірних дій, що
призвели до втрати власником цінних паперів, проведення діяльності з
організації торгівлі цінними паперами на фондовому ринку з порушенням
правил здійснення такої діяльності, здійснення торговцями Цінними
паперами операцій з купівлі-продажу фондових цінностей з порушенням
обов’язку виконання таких операцій на найвигідніших та пріоритетних
умовах для клієнта та у випадку, якщо кількість засновників фондової
біржі стала меншою за 20 і не поновлена протягом шести місяців.

Анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних
паперів здійснюється ДКЦПФР у випадках:

1)     надходження заяви ліцензіата про анулювання ліцензії;

2)     прийняття рішення про скасування державної реєстрації ліцензіата
як суб’єкта господарювання (в тому числі за рішенням суду);

3)     відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій — для
банків;

4)     встановленого факту передачі ліцензії або її копії іншій
юридичній особі для провадження професійної діяльності на ринку;

5)     невиконання ліцензійних умов на провадження певного виду
професійної діяльності або відмови ліцензіата від перевірки, що
здійснюється ДКЦПФР;

6)     повторного порушення професійним учасником фондового ринку
законодавства про цінні папери;

7)     не усунення ліцензіатом порушень законодавства про цінні папери,
на підставі якого було винесено рішення про зупинення дії ліцензії;

8)     не здійснення професійної діяльності на фондовому ринку протягом
року;

9)     надходження подання Антимонопольного комітету України про
порушення ліцензіатом законодавства про захист економічної конкуренції.

Результати проведеного дослідження дали змогу встановити загрози
економічній безпеці фінансових посередників під впливом державного
регулювання та саморегулювання їх діяльності. На нашу думку, такими
основними загрозами, які призводять до порушення ліцензійних умов, а,
отже, до втрати можливості виконувати фінансовим посередником свою
діяльність, є:

–        зміна умов участі фінансового посередника у саморегулівній
організації за професійним спрямуванням (подорожчання членських внесків,
невиконання умов СРО та інші) може призвести до виходу із СРО;

–        несвоєчасне внесення змін до установчих та внутрішніх
документів фінансового посередника у відповідності зі змінами у
законодавстві;

–        неефективний кадровий менеджмент може призвести до зменшення
сертифікованих фахівців у складі фінансового посередника нижче
встановлених нормативів, або викликати зловживання з боку цих осіб;

–        приховування працівниками фінансового посередника інформації
про одночасну роботу у інших професійних учасниках фондового ринку;

–        неможливість виконання економічних нормативів діяльності через
нестабільність економіки країни в цілому та фондового ринку зокрема;

–        комп’ютерні проблеми та відсутність інтернет-зв’язку може
призвести до несвоєчасного подання особливої інформації до ДКЦПФР та
оприлюдненні її на відповідних сайтах;

–        та інші ситуації, пов’язані з поточною діяльністю фінансових
посередників фондового ринку.

Отже, дотримання фінансовими посередниками вимог законодавства є
незаперечною вимогою для здійснення їх професійної діяльності, проте
існують певні загрози, які можуть призвести до порушення ліцензійних
умов та вплинути на економічну безпеку фінансових посередників.

Висновки. В результаті проведеного дослідження було зроблено наступне:

– досліджено види державних регуляторів та саморегулівних організацій на
ринку цінних паперів;

– встановлено роль Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
у регулюванні професійної діяльності фінансових посередників, визначено
форми та методи такого регулювання;

– проаналізовано стан ведення державного реєстру фінансових установ,
підготовки та атестації фахівців з питань фондового ринку, ліцензування
діяльності з надання послуг на ринку цінних паперів,
нормативно-правового регулювання діяльності фінансових посередників,
нагляду та контролю за їх діяльністю, застосування заходів впливу до
порушників законодавства щодо діяльності на ринку фінансових послуг;

??встановлено основні загрози економічній безпеці фінансових
посередників фондового ринку України під впливом державного регулювання
та саморегулювання їх діяльності.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг» [Електронний ресурс] №2664-14, остання редакцiя вiд
20.08.2010р.: [Електронний ресурс] // режим електронного доступу до
закону: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2664-14

2. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні» №448/96-вр, остання редакцiя вiд 20.08.2010 р.: [Електронний
ресурс] // режим електронного доступу до закону:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=448%2F96-%E2%F0.

3. Указ Президента України «Про затвердження Положення про Державну
комісію з цінних паперів та фондового ринку» №446/95, редакцiя вiд
14.02.1997р.: [Електронний ресурс] // режим електронного доступу до
указу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=446%2F95.

4. Річні звіти Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України: [Електронний ресурс] // режим електронного доступу до указу:
http://www.ssmsc.gov.ua/ShowPage.aspx?PageID=12

5. Рішення ДКЦПФР від 26 травня 2006 року N346 «Про затвердження
Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку –
діяльності з торгівлі цінними паперами»: [Електронний ресурс] / режим
електронного доступу до рішення:
http://www.ssmsc.gov.ua/ShowPage.aspx?PageID=22

6. Рішення ДКЦПФР від 26 травня 2006 року N 347 «Про затвердження
Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку –
діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку»: [Електронний
ресурс] / режим електронного доступу до рішення:
http://www.ssmsc.gov.ua/ShowPage.aspx?PageID=22

7. Рішення ДКЦПФР від 26 травня 2006 року N 348 Про затвердження
Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку –
депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників
іменних цінних паперів»: [Електронний ресурс] / режим електронного
доступу до рішення: http://www.ssmsc.gov.ua/ShowPage.aspx?PageID=22

8. Рішення ДКЦПФР від 26 травня 2006 року N 349 «Про затвердження
Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку –
депозитарної діяльності»: [Електронний ресурс] / режим електронного
доступу до рішення: http://www.ssmsc.gov.ua/ShowPage.aspx?PageID=22

9. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480-15, остання
редакцiя вiд 27.07.2010 р.: [Електронний ресурс] // режим електронного
доступу до закону:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15&p=128384330
5065143

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2006р. № 802 “Про
встановлення строку дії ліцензій на провадження окремих видів діяльності
на ринку цінних паперів та погодження розміру плати за їх видачу”:
[Електронний ресурс] // режим електронного доступу до постанови:
http://www.ssmsc.gov.ua/(S(tw5klr45sgpiqdbldod0y455))/ShowPage.aspx?Pag
eID=625

11. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та
корпоративні інвестиційні фонди)» №2299-14, остання редакцiя вiд
27.07.2010 р. [Електронний ресурс] // режим електронного доступу до
закону:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2299-14&p=1283843305
065143

12. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні» №710/97-вр, остання
редакцiя вiд 27.07.2010р. [Електронний ресурс] // режим електронного
доступу до закону:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=710%2F97-%E2%F0&p=12
83843305065143

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020