Стратегічні аспекти формування соціальної відповідальності підприємства

 

Для початку визначимо усі поняття, аби чітко розуміти про що далі піде
мова.

Згідно тлумачення Ожегова С. И. [1, c. 630], стратегія – це наука про
ведення війни, мистецтво ведення війни; у переносному значенні – це
мистецтво керівництва суспільною, політичною боротьбою. У інших [2, c.
324] стратегія управління фірмою – це визначення основних довгострокових
цілей підприємства, курсу дій та розподіл ресурсів для досягнення даних
цілей.

Більшість авторів, які досліджували питання стратегічного планування,
дотримуються класичної теорії щодо процесу стратегічного планування [3,
c. 10-13], згідно з якою розробка стратегії підприємства починається з
визначення бачення, місії компанії та розробки її довгострокових цілей.
Даний підхід найбільш розповсюджений і його прихильниками є більшість
керівників великих компаній де розробляється стратегічний план розвитку.
Саме такого підходу рекомендують [4, c. 23-25] дотримуватися і при
розробці стратегії соціальної відповідальності підприємства.

Дещо раніше було запропоновано авторський підхід до процесу
стратегічного планування [5, c. 24-56], він відрізняється від
загальноприйнятого і починається не з формулювання бачення та місії, а з
визначення головної проблеми (див. рис. 1). На наш погляд саме такий
підхід більш доцільно застосовувати для розробки стратегії розвитку
підприємства та зокрема для стратегії формування соціальної
відповідальності компанії.

 

Рис. 1. Етапи розробки та реалізації стратегії соціальної
відповідальності Підприємства

 

Виділяють три основних етапи розробки та реалізації стратегії: 1)
підготовчий етап; 2) етап розробки стратегії; 3) етап імплементації
стратегії. Найбільшої уваги заслуговує саме перший етап, тому що саме
тут криється різниця між запропонованим та загальноприйнятим підходом до
стратегічного планування. Його детальний розгляд дозволяє окреслити
наступні дії:

1.       Перший крок – це визначення пріоритетної проблеми, чи
сукупності декількох проблем. Треба зазначити, що проблема не
обов’язково має бути соціального характеру, адже за допомогою соціальної
активності можна вирішити багато проблем поза цією сферою.

2.       Другий крок — визначення фокусу стратегії. Фокус стратегії може
мати три характеристики: найбільш гострі проблеми, яких торкнеться
реалізація стратегії (якщо було визначено не одну а сукупність проблем);
географія стратегії, тобто на якій території буде здійснюватися її
реалізація; стейкхолдери – зацікавлені особи, думку яких необхідно
врахувати при розробці стратегії.

3.       Третій крок — збір даних та аналіз внутрішнього та зовнішнього
середовища підприємства. Треба відзначити, що після проведення аналізу
незайвим буде зробити лист з позитивних та негативних фактів, які були
виявлені в результаті аналізу (це знадобиться для подальших кроків).
Дуже важливо на даному етапі не застосовувати суб’єктивний погляд, а
просто констатувати об’єктивні факти.

4.       Четвертий крок – SWOT аналіз. Дуже відомий інструмент у
стратегічному плануванні, тому відзначимо тільки те, що у кожному з
чотирьох розділів даного аналізу має бути не більше 10 пунктів.

th

`„7gdD

Похожие записи