.

Стан економіки України в другій половині 80-х років (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3355
Скачать документ

СТАН ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 80-Х РОКІВ

Провал прискорення промисловості

Прагненням прискорити розвиток народного господарства була просякнута
економічна політика, що проводилася в Україні під безпосереднім впливом
квітневого (1985р.) Пленуму ЦК КПРС. Але чіткого плану, спрямованого на
реалізацію цієї політики, вироблено так і не було.

Так, у червні 1985р. була проведена Всесоюзна нарада з питань
науково-технічного прогресу, вслід за якою пленум ЦК КП України прийняв
постанову про заходи щодо прискорення науково-технічного прогресу в
республіці. У серпні 1985р. «Правда» опублікувала спільну постанову ЦК
КПРС і Ради Міністрів СРСР про широке впровадження нових методів
господарювання і посилення їх впливу на прискорення науково-технічного
прогресу. Нарешті, у листопаді 1985р., в Києві відбувся Всесоюзний
семінар по вивченню досвіду роботи, яка проводиться в Україні щодо
ресурсозбереження і поліпшення матеріаломісткості виробництва на основі
прискорення науково-технічного прогресу. Відповідно до багаторічної
традиції, керівництво УРСР намагалося негайно продемонструвати свою
підтримку чергової ініціативи центру, причому діяло традиційними, або як
тоді говорили,«випробуваними часом» методами.

У кінці травня 1986р. газета «Правда» донесла до читачів виклад
постанови ЦК КПРС про заходи щодо посилення боротьби з нетрудовими
доходами. Цією постановою було започатковано широку й галасливу
кампанію, у яку включилися правоохоронні органи, партійні організації,
інші громадські об’єднання Проте в поле їх зору рідко потрапляли крадії
чи хабарники, високорангові рвачі і комбінатори. Найчастіше
переслідували тих, хто вирощував на присадибній ділянці і продавав свіжу
городину, збував власноручно зроблені предмети господарського вжитку,
одяг і взуття, надавав різні послуги, щось ремонтував чи налагоджував.

Єдиним помітним заходом у цьому напрямку був Закон Верховної Ради СРСР
«Про індивідуальну трудову діяльність», прийнятий у листопаді 1986р. У
1987р. почався бурхливий розвиток кооперативів у сфері послуг,
громадського харчування, торгівлі.

Не дав очікуваних результатів і прийнятий у 1987р. Закон про державне
підприємство, на який в Україні покладалися великі надії. Союзні
міністерства, у віданні яких перебувала переважна більшість промислових
підприємств України, не квапилися надавати їм самостійності,
передбаченої Законом.

У 1986р. промисловість України давала лише і5,9% продукції вищої
категорії. На 1987р. планувалося досягти 18,3%, а реальний результат
дорівнював лише 15,8%. В цих умовах починаючи з 1987р. було впроваджено
державне приймання готової продукції, яким в Україні було охоплено понад
300 об’єднань і промислових підприємств. Держприймання виявило серйозні
недоліки у забезпеченні необхідного рівня якості виробів. Тільки після
доробки і повторного пред’явлення було прийнято у 1987р. продукції на З
млрд крб., а забраковано – на 9,5 млн крб. Врешті-решт, від
держприймання – цієї спроби навести порядок у промисловості за допомогою
силових методів, які могли дати лише тимчасовий ефект і лише заганяли
економічні хвороби глибоко всередину – змушені були відмовитися.

Таким чином, у 1986-1987 рр. “ніяких істотних заходів щодо реформування
економіки та забезпечення її дійсного прискорення не було зроблено.

Становище з промисловими і продовольчими товарами у республіці
погіршувалося

Необхідність поглиблення економічних перетворень ставала все
очевиднішою.

Спроби радикальної економічної реформи

У 1987-1989 рр. в економічній політиці держкерівництва стали з’являтися
нові моменти. Одним з найголовніших завдань перебудови її ініціатори
оголосили встановлення контролю народу над господарським життям,
«передачу економічної влади трудящим» шляхом радикальної економічної
реформи. Вважалося, що без цього прискорення неможливе. Це справді так.
В одержавленому народному господарстві тоталітарна система,
бюрократично-централізаторські союзні міністерства і відомства черпали
свою могутність і чинили неподільний вплив на всі сфери суспільного
життя. Саме тут, в економіці, опір перебудові був особливо сильним, а її
здобутки — особливо незначними.

Становище в сільському господарстві

У подібному руслі розвивалися процеси в аграрному секторі економіки.
Після XXVII з’їзду КПРС була прийнята спільна постанова ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР «Про дальше вдосконалення економічного механізму
господарювання в агропромисловому комплексі країни». Ніяких позитивних
змін у сільське господарство ця постанова не внесла і звелася до
створення додаткових управлінських структур — Держагропрому — своєрідної
бюрократичної надбудови над колгоспами, радгоспами, обслуговуючими і
переробними підприємствами сільськогосподарської продукції. До кінця
1988 р. у 46 районах України замість райагропромів були створені
об’єднання, усі справи в яких вирішували ради, утворені партнерами, а
управлінський апарат перетворювався з керівного на виконавчий.

Утворення Держагропрому з його розгалуженою системою на місцях не
послабило гостроти продовольчої проблеми у країні, хоча центральні
відомства з притаманним їм казенним оптимізмом звітували про помітне
нарощування об’єму продукції агропромислового комплексу України:
протягом 1986—1988 рр. на 3,6%.

Важливе значення у розробці нової аграрної політики мав відіграти пленум
ЦК КПРС, який зібрався у березні 1989 р. Пленум визнав за можливе
розвиток на селі альтернативних форм господарювання: селянських
(фермерських) господарств, поширення різних форм оренди, утворення
кооперативних колективів. Верховною Радою СРСР були прийняті відповідні
закони.

Це особливо яскраво продемонстрували 1989 і 1990 рр., коли сприятливі
погодні умови дозволили виростити рекордні для країни врожаї, а
населення відчувало великі продовольчі труднощі.

Життєвий рівень в Україні

У результаті перших господарських перетворень підприємства одержали
деяку свободу в одній з найважливіших сфер — формуванні фонду заробітної
плати. У 1989 р. середня зарплата робітників і службовців України зросла
на 9,4% і досягла 218 крб. У цілому по СРСР ріст становив 9,5%, а рівень
зарплати – 240 крб. За даними на 1988 р. оплата праці робітників і
службовців України була на восьмому місті серед 13-ти союзних республік.

Оплата праці колгоспників у республіці виросла за 1989 р. на 6% і
становила 177 крб., у той час як по СРСР – на 7,7% (196 крб.). За рівнем
оплати праці колгоспників Україна стояла на десятому місці в СРСР.

У кінці 1988р. розрив між грошовою і товарною масою в Україні збільшився
до 6 млрд крб. і мав тенденцію до невпинного зростання.

Центр відреагував на ці процеси надзвичайно своєрідно: 1 жовтня 1989 р.
ЦК КПРС ухвалив рішення підвищити платню звільненим працівникам
партійного апарату на 50— 100%.

Боротьба навколо економічної реформи 1990 р.

У 1990 р. боротьба навколо економічної реформи вкрай загострилася.
Головним її питанням стала можливість співіснування ринку і соціалізму,
господарської свободи і державного контролю. У травні 1990р. було
опубліковано урядову програму, що передбачала перехід до ринку при
жорсткому контролі держави. Програма була підготовлена під керівництвом
академіка Л.Абалкіна, відомого радянського економіста Але ця програма
була відкинута Верховною Радою СРСР. Після оголошення про підготовку
підвищення цін виникла хвиля підвищеного, ажіотажного попиту, яка
перетворила на дефіцитні майже всі товари.

Економічне становище в країні в цей час швидко погіршувалося. Це
виявлялося у наростанні темпів інфляції, поглибленні дефіциту державного
бюджету. В 1989-1990 рр. надзвичайного поширення набувають натуральні,
або, як їх стали називати, бартерні обміни. Планові поставки повсюдно
зривалися. По-перше, підприємства бажали одержати за свою продукцію
реальні цінності, а не радянські карбованці, які інакше як «дерев’яними»
вже й не називали. По-друге, спочатку області, а потім уже регіони, і
республіки стали вимагати від підприємств виконувати перш за все
замовлення свого району, а потім, після того якщо щось залишиться,
віддавати на сторону.

У вересні 1990 р. М.Горбачов видав президентський указ, який
зобов’язував зберегти заплановані на четвертий квартал 1990р. і на весь
1991 р. господарські зв’язки. Але цей указ не виконувався. 14 грудня
1990 р. Президент був змушений підписати новий указ, у якому говорилося
про необхідність виконання… попереднього. Економічна ситуація все
більше й більше виходила з-під контролю центральних відомств, партійних
верхів.

Усе це в комплексі призвело до логічного результату: в 1990 р. вперше за
багато років в СРСР скоротилися обсяги суспільного виробництва. Вперше
за повоєнні роки національний доход України зменшився на 1,5%. Це не
примножувало честі республіці. Але в цілому по СРСР зменшення становило
4,0%, а в Російській Федерації – аж 5,5%.

Таким чином економічний застій попередніх десятиліть у другій половині
80-х років так і не змінився очікуваним прискоренням. Безсистемна,
сумбурна перебудова вела до незворотного розвалу народного господарства.

СПРОБИ ПОЛІТИЧНОЇ РЕФОРМИ І ЗРОСТАННЯ АКТИВНОСТІ СУСПІЛЬСТВА

Реформи в політичній системі СРСР

Охопивши у кінці 80-х років усі сфери суспільного життя, перебудова
досягла найпомітніших результатів у політичній системі. Існуючі державні
Інститути були не в змозі гарантувати від застою в господарському І
суспільному житті й прирікли на невдачу реформи попередніх десятиліть.
Ставало зрозумілим, що простою лібералізацією політичних структур на цей
раз не обійтися: потрібна докорінна перебудова системи в цілому. XIX
партконференція КПРС, яка відбулася 18 червня – 1 липня 1988 р.,
виступила з пропозицією кардинально реформувати політичну систему.
«Сьогодні треба мати мужність визнати: якщо політична система залишиться
непорушною, без змін, то ми не справимося з завданням перебудови»,—
заявив на конференції М.Горбачов.)

XIX партконференція прийняла ряд багатообіцяючих резолюцій: «Про
демократизацію радянського суспільства і реформу політичної системи»,
«Про боротьбу з бюрократизмом», «Про гласність», «Про правову реформу» і
«Про деякі невідкладні заходи щодо практичного здійснення реформи
політичної системи країни». Реалізація закладених у цих резолюціях ідей
передбачала одночасне глибоке перетворення найголовніших елементів
політичної системи СРСР: партії і держави. В липні 1988 р. відбувся
пленум ЦК КПРС, який обговорив питання «Про практичну роботу щодо
реалізації рішень XIX Всесоюзної конференції.

Осінь 1988 р. принесла нові важливі зміни. На листопадовому (1988 р.)
пленумі ЦК КПРС було розглянуто питання «Про заходи щодо здійснення
політичної реформи в галузі державного будівництва». На сесії Верховної
Ради СРСР, яка зібралася після пленуму, було вирішено грунтовно змінити
структуру, порядок формування, зміст роботи вищих органів влади. Були
прийняті відповідні закони, внесені зміни і доповнення до Конституції
СРСР. Вищим законодавчим органом оголошувався з’їзд народних депутатів.
Метою цих змін, на думку їх ініціаторів, було «відновлення повновладдя
Рад».

У кінці березня 1989 р., після чотиримісячної передвиборної кампанії,
відбулися вибори народних депутатів СРСР. Проводилися вони відповідно до
нового «Закону СРСР тю вибори народних депутатів».

У травні—червні відбувся І з’їзд народних депутатів СРСР. На ньому було
обрано двопалатну Верховну Раду СРСР. Було введено посаду Голови
Верховної Ради СРСР, на яку було обрано М.Горбачова, котрий разом з тим
залишався Генеральним секретарем ЦК КПРС?

І з’їзд народних депутатів доручив Верховній Раді СРСР підготувати
найближчим часом законодавчі акти, у яких би знайшов конкретний і
послідовний вираз принцип повновладдя рад.

Разом з тим, підготовка до виборів і робота з’їзду справила значний
вплив на активізацію суспільного життя в Україні.

Загострення національного питання в Україні

Ослабленням старої політичної системи народи Радянського Союзу
скористалися для боротьби за свої національні права, за докорінний злам
існуючої системи національно-державних відносин, досягнення реального
суверенітету. Домогтися цього було неможливо без ліквідації унітарного
характеру СРСР, подолання диктату союзного центру, знищення тоталітарної
політичної системи.

Влітку 1989 р. відбулися міжнаціональні сутички в Узбекистані, на
кордоні Таджикистану І Киргизії, в Абхазії. Розгорався конфлікт в районі
Карабаху. У республіках Прибалтики посилювалося прагнення до відновлення
незалежності, ліквідованої внаслідок пакту «Молотова-Ріббентропа»,
укладеного в 1939 р.

3а цих умов у вересні 1989 р. відбувся пленум ЦК КПРС, який розглянув і
прийняв платформу ЦК «Національна політика в сучасних умовах». Головним
завданням національної політики КПРС проголошувалося зміцнення СРСР як
оновленої федеративної держави.

ру лише посилював відцентрові тенденції. Адже було очевидно, що центр
добровільно не передасть у відання республік могутній
військово-промисловий комплекс, зовнішню політику і зовнішньоекономічну
діяльність, фінансову і грошову систему, визначення стратегії
економічного розвитку, інші ключові питання, їх передбачалося залишити
під контролем центральних відомств. Це означало, що республікам
готувався формальний, нічим не підкріплений суверенітет. Реакція
національно-демократичних сил на такий підхід до вирішення національного
питання була негативною. ОІ березня 1990 р. відбулася подія
надзвичайного значення, що відкрила новий етап у боротьбі народів СРСР
за свою незалежність. Верховна Рада Литовської РСР прийняла акт «Про
відновлення незалежності Литовської держави^) У подібному напрямку
розвивалися події у Латвії, Естонії, інших радянських республіках. Центр
реагував на ці процеси^міцненням виконавчої влади.|_На позачерговому
третьому з’їзді народних депутатів, який відбувся у березні 1990 р.,
було прийнято Закон про запровадження посади Президента СРСР. Першим
Президентом СРСР з’їзд обрав Генерального секретаря ЦК КПРС М.
Горба-чова, який залишив за собою і найвищий пост у партіОТоді ж з’їздом
була прийнята постанова, яка визнавала недійсними рішення Верховної Ради
Литовської РСР. Ця постанова була попередженням іншим республікам.

Розгортання національно-визвольного руху в Україні

988 – початок 1989 рр. ознаменувалися ПОЯВОЮ НОВОГО ПОЛІТИЧНОГО фактора.
Перебудова, яка до цього була справою партійно-державних верхів,
викликала рух «знизу», активні дії широких народних мас!>

Важливу роль у розгортанні політичної активності в суспільстві відіграли
процеси глас-

ності. Союзні, а за ними й республіканські засоби масової інформації
почали публікувати і транслювати матеріали, які раніше були недоступними
широкому загалу. Це, зокрема, стосувалося «білих плям» української
історії, матеріалів про масові репресії ЗО—50-х років, голод,
антинародну політику держави.

Надбанням історії знову стали імена В.Винниченка, С.Петлюри,
М.Грушевського, Л.Курбаса, М.Хвильового, С.Єфремова та багатьох інших.

У республіці стали поширюватися «самвидавські» газети і журнали. Частина
з них друкувалася за межами України і відбивала загальносоюзні проблеми,
інші готувалися в республіціFв’ячес-лав Чорновіл ще в 1987 р. відновив
видання «Українського вісника». Прагнучи легалізувати журнал, В.Чорновіл
звернувся за дозволом в ЦК КПРС, вважаючи, що консервативне
парткерів-ництво України нізащо не погодиться на появу опозиційного
видання, а «ліберальний» центр не матиме нічого проти. Але офіційна
Москва відповіла мовчанням^) Що ж стосується властей України, то вони
продовжили «розносити» непокірних дисидентів і після вступу в смугу
перебудовної гласності.

Відбувалася швидка політиза-ція суспільної свідомості. Почали виникати
незалежні від владних структур і КПРС громадські об’єднання, які
відбивали настрої й інтереси різних соціальних верств, так звані
неформальні групи^і об’єднання.

Ще] у серпні 1987 р. в Києві

І<*розпочав роботу Український культурологічний клуб (УКК). У ньому активно співпрацювали представники демократично настроєної Інтелігенції, дисиденти, колишні політв'язні. Роботу УКК освітлювала самвидавська преса, про нього детально інфор^ мували радіостанції «Свобода»,) «Голос Америки» та ін. Офіційш газети гостро критикували роботу клубу, але це лише посилювало його широту і популярність. На відкриті репресії проти УКК власті не наважилися. ГЩе на початку 1988 р. Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод -одна з перших дисидентських груп в Україні - відновила свою роботу як Українська гельсінська спілка (УГС]|Декларація принципів УГС проголошувала необхідність створення суверенної України і захист шемадянських прав особистості. (Лідером УГС став Л.Лук'яненко, звільнений з' ув'язнення в грудні 1988 р. В 1988 р. філії УГС існували в ряді регіонів України. Українська гельсінська спілка стала найав-, торитетнішою опозиційною групою. _За цих умов швидко вивітрювався страх народу перед владою. Люди все сміливіше заявляли про свої природні права.Уже через кілька днів після закінчення XIX партконференції КП (початок червня 1988 р.) у Львові пройшла серія багатотисячних мітингів, у яких взяли участь представники творчих спілок, національно-культурних об'єднань, міськкому комсомолу, УГС та ін. Провідною темою виступів на мітингах були питання демократизації суспільства та національного відродження.Тема національного відродження дістала найвиразнішого звучання саме в Західній Україні тому, Ідо рівень національної самосвідомості українського населення там виявився вищим, ніж у Центральній чи Східній Україні. Так склалося історично. По-лерше, національний гніт щодоукраїнців там хоч нерідко і був надзвичайно жорстоким, з середини XIX ст. набув певної європейської буржуазної цивілізованості: українцям «дозволялося» бути українцями. По-друге, ав-стріїзація та полонізація українського населення значно утруднювалися — порівняно з русифікацією - відмінностями мови, релігії, історичних коренів гнобителів і поневолених і водночас викликали досить гостру національно-визвольну боротьбу. І по-третє, події 40 — початку 50-х були ще на пам'яті західних українців, багато з яких брали в них участь.^Не випадково, що саме в Західній Україні партійно-державне керівництво вперше спробувало силовими методами зупинити наростання народної активності. 4 серпня 1988 р. загін міліції особливого призначення розігнав несанкціонований мітинг ууважливою подією в житті республіки стала поява восени 1988 р. незалежних від партійних структур політклубів, де їх учасники, в основному молодь, намагалися самостійно, без «спрямовуючого» втручання парткомів, розібратися в актуальних проблемах суспільного життя, проаналізувати різні, у тому числі й буржуазні «антикомуністичні» концепції та погляди в галузі політики, філософії, історії, економіки^ Одночасно з політклубами з'явилися і громадсько-політичні об'єднання, що ставили за мету ведення агітаційної й пропагандистської роботи серед широких мас населення («Нова спілка сприяння перебудові» в Києві, «Народний фронт України сприяння перебудові» на Вінниччині та Хмельниччині та ін.). Це був відгук на створення народних фронтів у Прибалтиці, діяльність яких сприяла активізації політичного життя в інших республіках СРСР. Серед творчої інтелігенції України виникла ідея створення масового суспільно-політичногоЛьвові. Десятки людей були навіть побиті^Серед жертв розправи виявився і член ініціативного комітету мітингу комуніст Ярослав Путько. Було очевидно, що розправа була викликана страхом влади перед неконтрольова-ною активністю народу і праген-ням стримати її.Але бажаного результату ця розправа не принесла. Зі Львова мітингова хвиля покотилася на Схід.ГІЗ листопада 1988 р. у столиці України відбувся 20-тисячний мітинг, присвячений екологічним проблемам^ Було порушене питання про відповідальність посадових осіб за приховування справжніх наслідків Чорнобильської катастрофи. Екологічні мітинги пройшли в багатьох містах України. Як і в усіх попередніх випадках, органи влади не наважилися заборонити ці мітинги.руху на підтримку перебудови У лютому 1989 р. у газеті «Літературна Україна» було опубліковано проект програми Народного руху України за перебудову. Почалося обговорення цього документа.Рух об'єднував людей найрізноманітніших поглядів - від комуністів до членів УГС. Кількість первинних осередків Руху, які виникали в усіх областях України, швидко зростала.Одночасно йшло формування інших непідконтрольних КП України організацій.ГУ лютому 1989 р. у Києві відбулася установча конференція Товариства української мови ім. Т.Г.Шевченка, у травні 1989 р. - республіканська установча конференція Українського історико-про-світнього товариства «Меморіал»^? Ці товариства швидко створили розгалужену мережу місцевих організацій, які активно включалися у громадсько-політичне життя.Тодішнє парткерівництво, очолюване В.Щербицьким, насторожено і вороже зустріло вибухнеконтрольованої політичної активності в республіці. Особливо яскраво це проявилося у ставленні ЦК КП України до Руху. Незважаючи на те, що ця організація була менш радикальною, ніж народні фронти, які виникли в Прибалтиці, і навіть погоджувалася визнати керівну роль компартії України, у республіканській і місцевій пресі, на телебаченні, радіо проти неї було розгорнуто кампанію тенденційної критики.|_Особливо посилилася вона після обнародування 16 лютого 1989 р. проекту програми Руху. Керівництво КП України взяло курс на політичну боротьбу й ізоляцію Руху^В кампанію критики ініціативи письменницьких організацій та інших творчих спілок партійні комітети прагнули включити робітничі колективи, колгоспників, інтелігенцію. Антирухівську істерію в республіці нагнітав ЦК Компартії України, обласні й районні партійні комітети, керівники партор-ганізацій на підприємствах і в установах. Консервативні кола партійного апарату - ядро тоталітарної системи — прагнули зберегти повний політичний контрольІЛевдачі державного курсу в сфері економіки непослідовність у політиці призвели до наростання соціальної напруженості. Новим явищем суспільного життя стали страйки шахтарів, що ро-над республікою і вести реформ) політичної системи, виходячи насамперед із сврїх інтересів.Таким чином, у боротьбі за суверенні права України партійно-державні верхи підтримували центр. Вони наважувалися лише на такі кроки, що не суперечили волі Москви. У жовтні 1989 р. Верховна Рада УРСР, що перебувала під повним контролем Компартії України, практично одностайно прийняла Закон Української РСР про мову, яким українській мові було надано статус державної. Водночас гарантувалися всі умови рівноправного розвитку і використання в республіці мов інших національностей. Російська мова визнавалася мовою міжнаціонального спілкування народів СРСР, Про необхідність такого закону в демократичних колах говорилося давно. Але лише після вересневого (1989 р.) Пленуму ЦК КПРС, який визнав за можливе визнання державною мову національності, що дала назву „союзній чи автономній республіці, проект Закону про мови в УРСР був запропонований Верховній Раді Української РСР.зпочалися влітку 1989 р. Вони засвідчили про початок відродження робітничого руху. Головними їх причинами були невирі-шеність багатьох економічних і соціальних питаньУУ зв'язку,зі здійсненою в народному господарстві республіки в 50-ті роки переорієнтацією промисловості з вугілля на газ, змінилася і структура капіталовкладень. Протягом двох десятків років 250 з 400 шахт Донбасжпрацювали без ре-конструкціїлЧастка ручної праці шахтарів складала 53%, високою була смертність від нещасних випадків. Постійно зростав робочий день шахтарів. Замість офіційних 6 годин він іноді становив 10-11 .у*І Страйк розпочався 15 липня І989 р. на шахті «Ясинуватсь-ка-Глибока». Через кілька днів~% -страйк охопив 193 шахтиуУ деяких місцях поряд з економічними (підвищення зарплати і поліпшення умов праці) висувалися й політичні вимогиF_22 липня було підписано угоду між шахтарями та Урядом СРСР, де він обіцяв виконати вимоги страйкуючих. Шахтарі вимагали гарантій. Було створено делегацію з членів страйккому та воїнів-ветеранів афганської війни і направлено її до Москви. При зустрічі представників страйккомів з Донецька, Торезу, Сніжної, Львівсько-Волинського басейну з М.Рижковим такі гарантії було отримано за його і М.Горбачовапідписом. У Москві делегація шахтарів зустрілася з Б.Єльциним, авторитет якого тоді був дуже високим. Незважаючи на підтримку М.Горбачова, який заявив, що виступ шахтарів є продовженням реформ, серйозного обговорення на Верховній Раді це питання не здобулш Страйк виявив повну відірваність партійних органів, які виступили проти страйку, від мас. Масові виступи шахтарів розхитували основи тоталітарної системи.^Вперше за роки радянської влади робітники відкрито продемонстрували, що їх шляхи розходяться з шляхами Комуністичної партії."^

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019