Специфіка формування ринку праці в сумській області

Серед областей Східного регіону країни найвищий рівень постійного
населення у 2008 році зафіксовано у Харківській (2780,3 тис. осіб) та
Полтавській  (1517,1 тис. осіб), а найнижчий у Сумській області (1194,6
тис. осіб). Порівняно з 2002 роком рівень постійного населення по цих
областях знизився (табл. 1).

Таблиця 1. Розподіл постійного населення за статтю серед областей
Східного регіону, ( осіб )

  2002

742204 879003 693743 823321 844 843

Сумська 592005 704758 544262 650366 840 837

Харківська 1328884 1566929 1275394 1504889 848 848

У  2008 році населення Сумської області зменшилось на 12,8 тис. осіб і 
на 1 січня 2009р. його кількість становила 1184,0 тис. осіб, з них
міських жителів — 792,4 тис. осіб (66,9%), сільських — 391,6 тис. осіб
(33,1%) (рис. 1).

тис. осіб

Рис.1. Динаміка кількості наявного населення на 1 січня

Станом на 1 травня 2009 року у Сумській області, за оцінкою, проживало
1179,5 тис. осіб.

 

Упродовж січня — квітня 2009 року чисельність населення області
зменшилось на 4498 осіб, або на 11,6 особи в розрахунку на 1000
населення. Зменшення населення області відбулося за рахунок природного
скорочення на 4285 осіб та за рахунок міграційного скорочення на 213
осіб.   Порівняно з січнем-квітнем 2008 року обсяг природного скорочення
у січні квітні 2009 року зменшився на 277 осіб, або з 11,5 до 11,0
особи.

За рахунок обміну мігрантами з іншими регіонами України кількість
населення області у січні-квітні 2009 року зменшилась на 312 осіб (у
січні — квітні 2008 року — на 210 осіб), а за рахунок міждержавного
обміну мігрантами населення області збільшилось на 99 осіб (у січні —
квітні 2008 року — на 51 особу) [8].

Сільське населення є природною основою трудових ресурсів аграрного
сектору, яке характеризується рівнем народжуваності та смертності,
демографічним навантаженням, статево-віковою структурою,
освітньо-професійним рівнем.

В демографічному плані на селі сталася кризова ситуація “постаріння” та
зменшення сільського населення, обумовлені природними та
соціально-економічними факторами. Так, у віковій структурі селян
переважають особи    60 років і старше. За шкалою Россета  постаріння
сільського населення має дуже високий рівень і значно перевищує граничну
норму (табл.2) [1].

Таблиця 2. Кількість населення Сумської області за період з 1998-2008
рр., тис. чол.

Показники

  Роки

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Наявне населення, тис.чол. 1369,8 1354,5 1336,9 1317,8 1299,7 1279,9
1261,7 1243,9 1226,3 1211,4 1196,8

міське 886,1 879,3 869,1 856,7 842,9 832,1 823,3 815,2 808,7 803,4 797,1

сільське 483,7 475,2 467,8 461,1 456,8 447,8 438,4 428,7 417,6 408,0
399,7

у % до всього населення

міське 64,7 64,9 65 65 64,9 65,3 65,2 65,5 65,9 66,3 66,6

сільське 35,3 35,1 35 35 35,1 35 34,7 34,5 34,1 33,7 33,4

Постійне населення, тис.чол. 1364,4 1349 1332 1313 1296,8 1277,7 1259,5
1241,7 1224,2 1209,3 1194,6

у тому числі

міське 622,3 615,7 608,2 599,5 592 583,1 574,8 566,4 558 551 544,3

сільське 742,1 733,3 723,8 713,5 704,8 694,6 684,7 675,3 666,2 658,3
650,3

у % до всього населення

міське 45,6 45,6 45,7 45,7 45,7 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6

сільське 54,4 54,4 54,3 54,3 54,3 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

 

Так чисельність трудових ресурсів (наявного та постійного) Сумської
області (табл.2) зменшилась на 173 тис. чол. і   169,8 тис. чол. у 2008
році порівняно з 1998 роком. Така ж ситуація спостерігається і відносно
міського та сільського населення області, причинами скорочення
чисельності населення виступають різні фактори — постаріння, міграція
закордон та до інших міст, небажання молоді залишатися в селах, велика
смертність населення [7].

 Значний вплив на формування кількісної складової трудових ресурсів
становить демографічна ситуація в області. Численність населення області
з  кожним роком скорочується (табл. 3).

 

Таблиця 3.  Розподіл постійного населення Сумської області за віковими
групами

  Кількість населення, тис чол. у % до всього населення

2004 2005 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Все населення, тис. чол. 1259,5 1241,7 1224,2 1209,3 1194,6 100 100 100

у тому числі у віці, років

0-14 178,5 170,0 162,1 156,7 152,1 13,2 13,0 12,7

15-24 185,2 183,5 180,2 177,0 172,7 14,7 14,6 14,5

25-44 353,4 348,0 343,1 338,5 334,7 28,0 28,0 28,0

45-64 319,6 315,5 315,5 315,6 318,4 25,8 26,1 26,7

65 і понад 222,8 224,7 223,3 221,5 216,7 18,2 18,3 18,1

Молодшому за працездатний 197,1 187,1 178,5 172,0 166,4 14,6 14,2 14,0

Працездатному 735,7 732,7 729,5 723,8 717,2 59,6 59,9 60,0

Старшому за працездатний 326,7 321,9 316,2 313,5 311,0 25,8 25,9 26,0

 

?

?

?

?

?

?

?

¤

¦

e

i

th

*

,

8

:

F

H

T

?

?

?

?

¦

e

F

F

,

,

:

H

V

d

l

t

T

V

b

d

j

l

r

v

?

?

?

?

?

¬

?

1/4

E

I

O

O

U

TH

???????J???????????t

v

?

?

?

¬

1/4

I

O

Ue

gd~

Похожие записи