.

Соціальна цінність як один з ключових індикаторів економічного оцінювання потоку створення цінності (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 672
Скачать документ

Соціальна цінність як один з ключових індикаторів економічного
оцінювання потоку створення цінності

Економічне оцінювання ПСЦ є важливим аспектом управління ПСЦ в межах
операційної системи і передбачає встановлення критеріїв, які виступають
інтегральними характеристиками роботи операційної системи, дозволяють
оцінити її через призму забезпечення нею цінності для споживача та
виробника. В якості таких критеріїв, які виступають інструментами
кількісної інтерпретації цілей та напрямків управління ПСЦ, пропонуємо
використовувати індикатори цінності, що створюється в межах операційної
системи.

Оскільки ПСЦ компанії інтегрує такі його складові, як
техніко-технологічний, ресурсний, фінансовий та інформаційний потоки, то
для забезпечення адекватної оцінки ПСЦ, ми визнали за доцільне
використовувати наступні індикатори:

).

2) Індикатор Економічної Цінності (Economic Value Indicator) – критерій
здатності операційної системи формувати вартість підприємства як
маржинального втілення цінності, що створюється в межах його операційної
системи. Цей індикатор дозволяє оцінити конкурентні позиції компанії на
ринку, визначити вплив створюваної нею економічної цінності на
перспективи подальшої діяльності підприємства.

3) Індикатор Соціальної Цінності (Social Value Indicator) – показник, що
характеризує рівень соціальної відповідальності ділової практики
компанії та результативність її взаємодії зі споживачами, суспільством і
працівниками з точки зору здатності операційної системи створювати
соціально значимі цінності.

Ці ключові критерії економічного оцінювання ПСЦ у взаємозв’язку формують
результуючий показник – Ефективність Потоку створення Цінності (Value
Flow Efficiency), – узагальнюючий індикатор функціонування ПСЦ, який
об’єднує результати оцінки за ключовими критеріями та відображає
ефективність функціонування операційної системи з позицій ціннісного
підходу в розрізі її ієрархічних рівнів, що, в свою чергу, дає
можливість здійснювати динамічний аналіз роботи компанії та співставну
оцінку процесів створення цінності у порівнянні з іншими
компаніями-представниками галузі.

Ці індикатори дозволяють найбільш повно охопити в процесі економічного
оцінювання основні складові ПСЦ, проаналізувати їх стан та сформувати
комплекс управлінських рішень щодо їх регулювання. Взаємозв’язок між
індикаторами, що виступають ключовими критеріями економічної оцінки ПСЦ,
може бути представлено наступним чином (рис. 1).

Рис. 1. Взаємозв’язок між ключовими критеріями економічної оцінки ПСЦ

Комплексним показником рівня соціальної відповідальності та
корпоративної культури компанії є Індикатор Соціальної Цінності (SVІ –
Social Value Indicator). Він розраховується за такими напрямками
соціальної взаємодії компанії (рис. 2):

–   «Працівники» – передбачає визначення, рівня мотивації та оплати
праці, ефективності використання робочого часу, рівня кваліфікації
працівників, ступеня задоволення персоналом умовами праці тощо;

–   «Споживачі» – передбачає оцінювання сприйняття споживачами і
відповідності їхнім очікуванням якості та безпеки продукції, ступеня
втрат від браку, відповідності властивостей продукції стандартам якості;

–   «Екологія / Суспільство» – передбачає розрахунок показників, що
характеризують участь компанії в соціальних програмах, інвестуванні
заходів щодо захисту навколишнього середовища, сприяння розвитку
регіонів їх присутності тощо.

Рис. 2. Соціальна цінність та її прояв в різних напрямках соціальної
взаємодії підприємства

В межах кожного з даних напрямків розраховуються індивідуальні
показники, що відносяться до тих або інших аспектів соціальної
відповідальності, які в сукупності дають значення зведеного показника
соціальної цінності відповідного напрямку. В свою чергу, об’єднання
зведених показників за трьома основними напрямками дозволяє отримати
результуючий показник соціальної цінності – Індикатор Соціальної
Цінності (SVІ).

Методика розрахунку Індикатора Соціальної Цінності (SVI) включає
наступні кроки:

І.   Розрахунок індивідуальних показників у розрізі основних напрямків
соціальної відповідальності підприємства. При цьому, індивідуальні
показники – це показники, що характеризують конкретні аспекти прояву
соціальної взаємодії компанії з працівниками, споживачами та
суспільством.

???????????????I

?????d?d??????????I

#риємства. Зведені показники соціальної цінності представляють собою
суму відповідних їм індивідуальних показників, розрахованих в межах
певного напрямку соціальної взаємодії.

ІІІ. Розрахунок результуючого показника соціальної цінності – показника,
що узагальнює значення зведених показників за напрямками «Працівники»,
«Споживачі», «Екологія/Суспільство» і дозволяє зробити висновок про
ступінь досягнення соціальної відповідальності компанії.

Схематично взаємозв’язок між основними етапами розрахунку SVI зображено
на рис. 3.

Рис. 3. Послідовність розрахунку та взаємозв’язок між основними
показниками моделі SVI

Розкриємо внутрішнє наповнення кожного із зазначених кроків методики
визначення SVI з розподілом показників за напрямками соціальної
взаємодії підприємства, що дозволить відтворити логіку формування та
взаємозв’язок між основними показниками.

На першому кроці розраховуються індивідуальні показники соціальної
цінності (SV – Social Value) за такими напрямками:

(1) «Працівники» (P – Personnel):

):

):

):

):

):

Після того, як розраховано всі індивідуальні показники соціальної
цінності, можна визначити зведений показник.

):

Наступним напрямком соціальної відповідальності підприємства з
відповідними йому індивідуальними показниками є:

(2) «Споживачі» (C – Customers):

):

):

):

):

):

) визначається за формулою:

Далі визначаються індивідуальні показники соціальної цінності
підприємства за таким напрямком:

(3) «Екологія / Cуспільство» (Ecology / Society):

):

):

):

):

):

):

):

Даний індикатор відображає інтегральну оцінку ефективності соціальної
взаємодії компанії за всіма напрямками соціальної відповідальності, які
підлягали економічному оцінюванню.

Висновки. Для економічного оцінювання ПСЦ використовуються такі ключові
критерії, як Індикатор Операційної Цінності, Індикатор Економічної
Цінності та Індикатор Соціальної Цінності, що в сукупності дають змогу
визначити показник Ефективності ПСЦ. Показник, що дозволяє оцінити
рівень соціальної відповідальності підприємства, є Індикатор Соціальної
Цінності, який можна визначити як суму зведених показників соціальної
цінності за напрямками соціальної взаємодії компанії з працівниками,
споживачами і суспільством в цілому, враховуючи при цьому екологічну
складову такої взаємодії. Звичайно, такий підхід до оцінювання
соціальної складової потоку створення цінності не є вичерпним і потребує
подальшої розробки для виявлення його комплексності та можливості
управління ним для забезпечення відповідних цінностей для споживача і
виробника. Саме ці та інші аспекти управління потоком створення цінності
складатимуть поле наших подальших досліджень

Список використаних джерел

1.     Вумек Д., Джонс Д. Бережливое производство: как избавиться от
потерь и добиться процветания вашей компании: Пер. с англ. / Дж.П.
Вумек, Д.Т. Джонс. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 472 с.

2.     Гаврилюк В.В., Трикоз Н.А.  Динамика ценностных ориентаций в
период социальной трансформации (поколенный подход) // Социологические
исследований. – 2002. – №1 (213). – С. 96-105.

3.     Джордж М.Л.  Бережливое производство + шесть сигма: комбинируя
качество шести сигма со скоростью бережливого производства: Пер. с англ.
/ М.Л. Джордж. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 360 с.

4.     Ротер М. Учитесь видеть бизнес-процессы. Практика построения карт
потоков создания ценности / Майк Роттер, Джон Шук; Пер. с англ. – М.:
Альпина Бизнес Букс: СBSD, Центр развития деловых навыков, 2005. – 144с.

5.     Fornell, Claes.   A National Customer Satisfaction Barometer: The
Swedish Experience. // Journal of Marketing, Vol. 56 (September). –
1992. – p.1-21.

6.     Rust, Roland T. and Anthony J. Zahorik.  Customer satisfaction,
Customer Retention, and Market Share. // Journal of Retailing, Vol.69
(Summer). – 1993. – p. 45-56.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020