.

Розвиток інноваційної діяльності підприємств в Україні (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3751
Скачать документ

Реферат на тему:

Розвиток інноваційної діяльності підприємств в Україні

Україна продовжує розвиватися як країна з високою часткою сировинних
галузей промисловості, де переважає сфера низьконаукоємкого
матеріального виробництва. Відомо, що рівень розвитку країни залежить
від рівня розвитку інноваційної діяльності, тому впровадження інновацій
є головним чинником успіху підприємства, який впливає і на рівень
розвитку країни загалом [3].

В Україні, практично не створені умови для ефективного здійснення
інноваційної діяльності. Перешкоди фінансового, політичного, правового
характеру постають на шляху масової реалізації інновацій. А саме процеси
створення нових інноваційних структур, які здатні реалізовувати цілком
комерційні проекти, мають стихійний характер.

Закон України “Про інноваційну діяльність” визначає інновації як
новостворені і вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукцію
або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого,
адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно
поліпшують структуру та якість виробництва і соціальної сфери; а
інноваційну діяльність – як діяльність, що спрямована на вирішення і
комерціалізацію результатів наукових розробок та досліджень і зумовлює
випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів та послуг [1].

Протягом 2004-2006 рр. збереглася тенденція збільшення промислового
виробництво, позитивними результатами цих років в умовах фактичної
відсутності зовнішнього кредитування української економіки стали
активізація інвестиційної діяльності, збільшення експортного потенціалу,
збільшення валютних резервів, відродження діяльності промислових
підприємств традиційних галузей, їхній розвиток і модернізація за умов
зваженої інноваційної політики. [4].

На мою думку, інноваційна діяльність підприємств стримується такими
факторами, як відсутність фінансування, недостатність інформації про
ринки збуту, високі кредитні ставки, недосконалість законодавчої бази у
сфері інновацій, податкової системи та пільгового режиму для здійснення
інноваційної діяльності, міграція фахівців високого рівня, науковців

Дослідження О.І. Амоши щодо інноваційного шляху розвитку України,
показують, що за останні роки рівень інноваційної активності промислових
підприємств суттєво знижується. У 2006 р. інноваційною діяльністю у
промисловості займалося 981 підприємств, тоді як у 2004 р. – 1120, а у
2003 р. – 1506. У 2005 р. кожне друге підприємство витрачало кошти на
продуктові інновації, 44,6% – на процесні інновації [2].

У деяких регіонах України відбувалося підвищення інноваційної
активності. Стале зростання питомої ваги підприємств, що займалися
інноваційною діяльністю у 2005-2006 рр., спостерігалося у Києві – в 1,3
раза, АР Крим та Харківській області – у 1,2 раза [5].

z

?????????%?Отже, в 2006 р. інноваційною діяльністю у промисловості
займалося 981 підприємств або майже кожне десяте обстежене  промислове
підприємство. Саме тому серед регіонів більшою за середню частка
інноваційно активних підприємств була у Дніпропетровській, Чернівецькій,
Житомирській, Кіровоградській, Одеській, Івано-Франківській,
Херсонській, Харківській областях та м. Києві.

Інноваційна діяльність промислових підприємств сприяла розширенню
асортименту продукції, створенню нових ринків збуту в Україні,
збереженню і розширенню традиційних ринків збуту, забезпечення
відповідності сучасним правилам і стандартам, зростанню виробничих
потужностей, поліпшенню умов праці.

На мою думку, основними проблемами інноваційного розвитку в Україні та
її регіонах на сучасному етапі є:

• відсутність реальних механізмів об’єднання наявних ресурсів, їх
концентрації на найбільш значних та перспективних напрямах розвитку;

• те, що немає залежності між збільшенням обсягу продажу приватними
компаніями і зростання фінансування здійснюваних ними досліджень і
розробок;

• інноваційна політика немає чіткої спрямованості у вирішенні конкретних
економічних проблем регіонів, в їх реструктуризації з врахуванням
ринкових чинників.

Ось чому, можна виділити основні шляхи активізації інноваційної
діяльності в Україні на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки:

– по-перше, розробку і запровадження механізму надання пільг промисловим
підприємствам, які впроваджують і реалізують інноваційну продукцію;

– по-друге, поширення практики надання інноваційним підприємств
середньострокових кредитів зі знижкою кредитної ставки.

Реалізація запропонованих напрямків активізації інноваційної діяльності
в Україні дасть змогу значно підвищити рівень інноваційної активності
промислових підприємств, стабілізувати прискорений процес оновлення
виробництва, ефективно використовувати внутрішні і залученні зовнішні
інвестиції на інноваційну діяльність.

Список джерел:

Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 року №40-IV
// zakon 1.rada.gov.ua.

Амоша О.І. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення //
Економіст. – 2005. – №6 – С.28.

Говоруха Ж.А. Питання розвитку інноваційної діяльності підприємств
України // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 8 (74). – С.107.

Солоха Д.В. Інноваційний розвиток як запорука забезпечення економічного
зростання // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 6 (72). – С.26.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні. – К.: Держкомстат, 2006.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020