.

Проблеми залучення інвестицій в економіку України в умовах світової кризи (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 961
Скачать документ

Проблеми залучення інвестицій в економіку України в умовах світової
кризи

Стабільний розвиток інвестиційної діяльності країни сприяє залученню
капіталу іноземних та вітчизняних інвесторів. З метою створення
привабливого інвестиційного клімату та розвитку інфраструктури
інвестиційної діяльності для забезпечення сталого економічного зростання
та підвищення життєвого рівня населення згідно з Постановою від 28
грудня 2001 р. № 1801 затверджена Програма розвитку інвестиційної
діяльності на 2002-2010 роки. Виконання Програми забезпечить створення
сприятливого інвестиційного клімату в Україні [2].

Згідно з цією програмою планується підвищення інвестиційного потенціалу
та зменшення ризику, що поліпшить привабливість країни для іноземних
інвесторів. Інвестиційний потенціал країни характеризується зростанням
ВВП, сальдо зовнішньоекономічної діяльності, ПІІ, доходу населення,
зменшенням індексу інфляції тощо.

Динаміку ВВП за останні 5 років наведено на рис. 1. Аналізуючи рис. 1,
можна констатувати, що за період, який розглядається, ВВП збільшився у
2,37 рази. Найбільший абсолютний приріст спостерігається у 2005 році
(96339 млн.грн), найменший – у 2007 році (39117,78 млн.грн) [1].

Рис. 1. Динаміка ВВП України за період з 2003 по 2007 роки

Профіцит Зведеного бюджету за 2007 рік становить 5,9 млрд.грн, що у 1,44
рази перевищує ідентичний показник у 2003 році [1].

Ще одним важливим показником, що характеризує інвестиційний клімат
країни, є прямі іноземні інвестиції в Україну (табл.1).

Таблиця 1. Обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну за період з 2003
по 2007 рр. [1]

Роки Прямі іноземні інвестиції в Україну, млн.дол.США

2003 1322,6

2004 2252,6

2005 7843,0

2006 4717,3

2007 7881,7

Дані табл. 1 свідчать, що за період з 2003 по 2007 рр. в Україну було
залучено 24017,2 млн.дол.США.

Але у 2006 році спостерігається зменшення обсягів прямих іноземних
інвестицій в Україну (на 40 %) внаслідок політичних та економічних
перетворень.

Більшість українських інвесторів віддають перевагу іноземним об’єктам
інвестування, про що свідчить збільшення прямих іноземних інвестицій за
кордон за останні 5 років на 6295,1 млн.дол.США (табл. 2).

Таблиця 2. Обсяги прямих іноземних інвестицій з України за період з 2003
по 2007 рр. [1]

Роки Прямі іноземні інвестиції в Україну, млн.дол.США

2003 21,7

2004 32,6

2005 20,9

2006 23,8

2007 6196,1

Пріоритетними об’єктами інвестування для України за останні роки (за
період з 2003 по 2007 рр.) є Іспанія (41,47 млн. дол. США), Польща
(20,94 млн.дол.США), Об’єднане Королівство (14,28 млн.дол.США), Австрія
(8,53 млн.дол.США). Пріоритетність цих країн у залученні капіталу
українських інвесторів пояснюється розвиненістю економіки (зростання
ВВП, обсягу виробництва та експорту, інноваційного та інформаційних
індексів, зменшення інфляції), політичною стабільністю та надійністю
інвестування.

На рис. 2 зображено зіставлення середнього рівня ВВП країн, привабливих
для інвесторів України.

Рис. 2. Зіставлення середнього рівня ВВП країн за останні п’ять років

x

¨<

?????????1/4[??

[??

[??

‘Спираючись на отримані результати можна зробити висновок, що найбільший
рівень ВВП в Австрії (28910 млн.дол.США) і відповідно найменший в
Україні (4800 млн.дол.США), що негативно впливає на розвиток
інвестиційної діяльності України.

Індекс інфляції за період з 2003 року по 2007 рік в Україні
збільшився на 8,4 %, що свідчить про нестабільність цін та доходів
населення України і значно перевищує відповідний показник в Польщі,
Англії, Австрії та Іспанії (табл. 3).

Разом з цим Об’єднане Королівство, Іспанія, Австрія та Польща належать
до країн найбільших експортерів товарів, їх експорт відповідно складає:
6,63; 2,31; 1,35; 0,65 % від світового.

Таблиця 3. Середній рівень інфляції за період з 2003 по 2007 рр. [1]

Країна Індекс інфляції, %

Польща 0,7

Австрія 1,4

Іспанія 2,1

Об’єднане Королівство 3,5

Україна 11,8

Розвинутими, порівняно з Україною, є інноваційна діяльність та
інформаційно-комунікаційні технології, про що свідчать дані рис. 3.

Рис. 3. Темпи росту інноваційного та інформаційного розвитку

Значно збільшує ризик інвестування в Україну і її політична ситуація,
ключовою проблемою якої є неефективна модель розвитку, неадекватність
управління, нерозвиненість демократичних інститутів, невідповідність
професіоналізму влади характеру завдань, що не дозволяє забезпечити
надійний соціально-економічний розвиток країни і створити привабливий
інвестиційний клімат.

Інвестиційну діяльність в Україні регулюють безліч нормативно-правових
актів: Закони України «Про інвестиційну діяльність», «Про інститути
спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»,
«Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про цінні папери і фондову біржу»
тощо. Однак, характерними рисами законодавства України є нестабільність
та невизначеність, що значно ускладнює її інтеграцію в глобальну систему
в цілому та світовий ринок капіталів зокрема.

Несприятливим для залучення інвестицій залишається і соціальний клімат
України. За останні роки значно загострилась криміногенна ситуація:
зросла кількість злочинів у сфері службової діяльності, збільшилось
число грабежів. За період з 2003 р. по 2007 р. міграційне скорочення
населення склало 94,4 тис. осіб, кількість померлих складає 817, 4
тис. чол.

Висновки. Аналізуючи отримані дані та порівнюючи їх з розвинутими
країнами, можна зробити висновок, що не зважаючи на збільшення ВВП,
доходу населення, обсягів прямих іноземних інвестицій та зовнішньої
торгівлі, залученню іноземного капіталу в Україну заважає економічна та
політична нестабільність, недосконалість законодавчої бази тощо, що
спонукає українських інвесторів вкладати капітал в інші країни і
відповідно зменшує обсяги інвестування в країну.

Список використаних джерел:

htpp://www.ukrstat.gov.ua

Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020