.

Оцінка та прогнозування інвестиційної діяльності (на прикладі М. Первомайська) (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 2086
Скачать документ

Реферат на тему:

Оцінка та прогнозування інвестиційної діяльності (на прикладі М.
Первомайська)

Темпи економічного розвитку та ефективне функціонування всіх галузей
економіки в значній мірі визначається інтенсивністю інвестиційної
діяльності в місті. Подальший розвиток міста неможливий без активної
інвестиційної політики та ефективного використання інвестиційного
потенціалу міської економіки.

Однак, на сьогодні в місті, як і в Україні взагалі, інвестиційна
активність внутрішніх та зовнішніх інвесторів в значній мірі стримується
за рахунок несприятливого інвестиційною клімату, який є наслідком низки
зовнішніх та внутрішніх факторів, нестабільної політичної ситуації в
країні.

В 2006 році обсяги капітальних інвестицій очікуються в розмірі 30,5 млн.
грн, в тому числі обсяги інвестицій в основний капітал – 19,8 тис. грн.
У технологічній структурі інвестицій в основний капітал зростає питома
вага витрат у капітальне будівництво, яка складає 70,0 % проти 59,1 % в
2005 році.

Основним джерелом інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти
підприємств і організацій: їх частка у загальному обсязі становить 65,0
%. Інвестують власні кошти в розвиток виробництва ВАТ „Завод „Фрегат”,
АТВТ „Первомайськдизельмаш”, ЗАТ „МКК”, АТВТ ,”Гілея”, АТЗТ „Санта
Україна”, ВАТ „Бриг”, ДП „Ливарний завод”. Враховуючи складний
фінансовий стан підприємств та нерівномірне податкове навантаження,
постійно існує ризик зниження ефективності цієї складової інвестицій в
основний капітал.

Інвестиційний потенціал держави в останні роки дещо підвищився. Так,
частка інвестицій в основний капітал за рахунок коштів державного та
місцевих бюджетів становила в 2003 році – 1,0%, 2004 році – 9,3 %, в
2005 році – 7,5 %, в 2006 році очікується – 13,5%. В той же час обсяги
бюджетного фінансування не забезпечують потреби в них.

Протягом останніх років міськвиконкомом проводилась робота щодо
залучення інвестицій в основний капітал з усіх можливих джерел. Так, в
2006 році з бюджету розвитку міською бюджету виділено 1158,9 гас. грн.
проти 317,4 тис. грн. в 2005 році, очікується залучити кошти Ташлицькоі
програми в сумі 1331,9 тис. грн. проти 2743,74тнс,грн., кошти обласного
фонду охорони навколишнього природного середовища а сумі 179,021 тис.
грн. проти 858,11 тис. грн., з обласного бюджету розвитку планувалось
залучити кошти на відділення для проживання одиноких непрацездатних
громадян та інвалідів 90,0 тис. грн.

Банківська система не має значного стимулюючого впливу па
інноваційно-інвестиційні процеси. Частка кредитів банків, залучених для
інвестування розвитку підприємств, становить в 2006 році 4,0 %.

В підвищенні інвестиційної привабливості міста, розвитку позитивних
тенденцій у капітальному будівництві основна роль належить політиці
міської влади в галузі архітектури і містобудування.

На сьогоднішній день в місті перебуває 6 незавершених будівництвом
багатоквартирних житлових будинків на 392 квартири загальною площею
24,9тис.м2.

Призупинено будівництво 4 багатоповерхових житлових будинків на 248
квартир загальною площею 16,3 тис.м2.

В 2006 році введено в експлуатацію 2-х поверховий 14-ти квартирний
житловий будинок загальною площею 785 м2 (реконструкція штабу в/ч) та
очікується ввести в експлуатацію 9-ти поверховий житловий будинок на 72
квартири загальною площею 4233 м2.

Прогнозними показниками розвитку житлового будівництва на 2007 рік
передбачається введений в експлуатацію житла загального площею 12128 м2,
у тому числі 9-ти поверховий 72 квартирний житловий будинок по вул.
Трудової Слави загальною площею 4378 м2 та 95 індивідуальних житлових
будинків загальною площею 7750 м2 [1].

Будуть вирішуватись питання добудови 3-х житлових будинків на 176
квартир загальною площею 11899 м2, у тому числі: 14-ти поверховий
житловий будинок ЖКБ „Маяк” на 56 квартир загальною площею 5650 м2 ,
10-ти поверховий житловий будинок по вул. Воровського на 80 квартир
загальною площею 3919 м2, 10-ти поверховий житловий будинок по вул.
Достоєвського на 40 квартир (3 черга) загальною площею 2330 м2.

Для збільшення обсягів житлового будівництва необхідно: виділення в
повному об’ємі коштів для добудови незакінчених будівництвом
багатоквартирних житлових будинків, надання пільгових кредитів для
будівництва нового житла, надання пільгових кредитів місцевим
будівельним організаціям на розвиток та модернізацію власної промислової
бази.

У 2007 році передбачається подальше збільшення обсягів будівництва
завдяки продовженню практики спорудження важливих об’єктів на пайових
умовах із залученням коштів бюджетів усіх рівнів, підприємств та
організацій і населення.

&

&

d

gdss;L

З метою забезпечення сталого збалансованого розвитку міста діяльність
органів влади протягом 2007 року буде спрямована на [1]:

– ефективне використання капітальних вкладень, передбачених в
державному, обласному та місцевому бюджетах на будівництво об’єктів
соціальної інфраструктури міста;

– зменшення кількості об’єктів незавершеного будівництва завдяки
концентрації коштів з різних джерел на завершення об’єктів з високим
ступенем будівельної готовності;

– продовження плідної співпраці з центральними та обласними органами
виконавчої влади щодо галузевого фінансування будівництва об’єктів.

Передбачається залучити інвестиції в основний капітал за рахунок усіх
джерел фінансування в обсязі 26,8 млн. грн, в тому числі за рахунок
бюджетних коштів 8,4 млн. грн. або в 3,2 рази більше рівня 2006 року, що
дозволить досягнути позитивних зрушень у водозабезпечені, газифікації
приватного сектору та інших об’єктів соціально-культурного призначення.

Зменшення кількості укладених контрактів позначиться на підрядній
діяльності будівельно-монтажних підприємств міста. Обсяг підрядних
робіт, виконаних власними силами, в 2006 році зменшиться на 11,6% і буде
становити 14,5 млн. грн.

В 2007 році всі будівельні підприємства, крім ВАТ „ПМК-226″, планують
збільшити обсяги, підрядних робіт. Гатовною причиною падіння обсягів
підрядних робіт ВАТ „ПМК-226″ є низька платоспроможність замовників та
відсутність контрактів на будівництво. Внаслідок чого в цілому по місту
в 2007 році передбачається зниження обсягів підрядних робіт на 2,2 %.

На сучасному етапі економіка міста потребує значних іноземних
інвестицій. Про незацікавленість з боку іноземних інвесторів до міста
свідчить аналіз залучення іноземних інвестицій.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій становить 142,29 тис. дол,
США. В місті лише 2 підприємства зареєстрували іноземні інвестиції.

Основними проблемними питаннями для вирішення у 2007 році є

– обмеженість бюджетних коштів, які направляються на капітальне
будівництво;

– низький рівень наповнення бюджету розвитку міського бюджету:

– обмеженість коштів у нідприсмств-забудовників;

– складність і довготривалість процедур узгодження проектної 
документації, та процедур узгодження та отримання дозволів на
будівництво об’єктів та здачу в експлуатацію побудованих об’єктів;

– відсутність затверджених Генерального плану та правил забудови міста;

– відсутність межі міста;

– недостатній рівень інформування іноземних інвесторів про інвестиційний
потенціал міста, інвестиційну привабливість підприємств міста.

З метою активізації інвестиційної діяльності в місті у 2007 році робота
міської влади, підприємств, установ та організацій міста буде
здійснюватись у таких напрямках:

– надання підприємствам міста інформації про виставкові заходи, які
проводяться в Україні та за її межами;

– висвітлення інвестиційної привабливості міста на міжнародних форумах,
семінарах, конференціях, виставках, ярмарках та веб-сайті міста;

– проведення пошуку потенційних інвесторів для розвитку підприємств
міста;

– інформування підприємств міста про можливості інвестування;

– постійне оновлення бази даних про вільні виробничі площі та незадіяне
обладнання, розміщення її на офіційному веб-сайті міста;

– створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу з
метою подальшої їх участі в процесі інвестування;

– розроблення Генерального плану та правил забудови міста;

– проведення необхідної роботи для встановлення межі міста;

– мобілізація коштів з усіх можливих джерел фінансування на завершення
першочергових життєво необхідних об’єктів будівництва;

– спрямування коштів бюджету розвитку міста на капітальне будівництво
об’єктів водопостачання та водовідведення, газопостачання;

– залучення до активної інвестиційцої діяльності підприємств всіх форм
власності.

Визначення пріоритетів розвитку міста, прозорі та передбачувані дії
влади створять сприятливе підґрунтя для реального поліпшення усіх
критеріїв інвестиційного клімату. Це безумовно зверне увагу тих
потенційних інвесторів, які ще не мали належної впевненості, до
вкладення капіталів у розвиток міста і його підприємств.

Поширення інформації про потенціал та можливості міста за допомогою
виставок та форумів, офіційного Інтернет-сайту міста обов’язково приведе
до позитивних результатів надходження інвестицій.

Література:

1. Програма економічного і соціального розвитку м. Первомайська на 2007
рік, затверджена від 05.01 2007року Первомайською міською радою.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020