.

Основні етапи реалізації податкової політики України в сфері зовнішньоекономічної діяльності (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 915
Скачать документ

Основні етапи реалізації податкової політики України в сфері
зовнішньоекономічної діяльності

Дослідження змін в механізмі оподаткування зовнішньоекономічної
діяльності податком на додану вартість, акцизним збором, митом дозволило
відмітити наступні періоди в реалізації податкової політики в сфері
зовнішньоекономічної діяльності.

Так, перший період – (1991-1993 роки) реалізації податкової політики в
сфері зовнішньоекономічній діяльності характеризується домінуванням в
податковій політиці елементів політики, що сформувалась ще за часів
Радянського Союзу. Це обмеження імпорту товарів широкого вжитку та
харчування, через встановлення високих ставок мита (від 10% до 50%) та
звільнення від оподаткування імпорту устаткування, обладнання та
сировини. Але вже з 1993 року починається процес розбудови та
встановлення власної податкової політики. Зокрема широко впроваджується
при оподаткуванні імпортних операцій акцизним збором. Значно
розширюється перелік підакцизних товарів та зростає ставка акцизного
збору. Підтвердженням чого є встановлення середньозваженої ставки
акцизного збору на рівні 39,9%. У кінці 1993 року впроваджується
оподаткування експорту при зовнішньоекономічному бартері та експорт при
умові якого грошові кошти надходять в українських карбованцях за ставкою
28 %. Крім того від оподаткування податком на додану вартість
звільняється експорт при умові надходження грошових коштів в іноземній
валюті.

Другий період – (1994-1997 роки) реалізації податкової політики можна
охарактеризувати як фіскальний. Адже саме у цьому періоді різко
збільшується податкове навантаження на зовнішньоекономічну діяльність.
Так, збільшуються ставки імпортного мита, для поставки сировини. Для
виробничих потреб запроваджуються мінімальні ставки імпортного мита.
Крім того розширюється перелік підакцизних товарів, а саме підакцизними
товарами починають рахуватись: кава, цукор, кольорові телевізори,
відеотехніка, вироби з кришталю, ювелірні вироби, хутро, натуральна
шкіра, офісні меблі, мікрохвильові печі, солові вироби з покриттям
дорогоцінних металів. У три рази збільшуються ставки акцизного збору на
імпортований спирт, горілку, вина, коньяки, пиво. А саме середньозважена
ставка акцизного збору у 1994 році збільшилась з 39,9 % до 78,4, до 92 %
у 1995 році. Мало того об’єктом оподаткування акцизним збором стає митна
вартість імпортованого товару, яка може значно відрізнятись від
договірної вартості товару. А з податку на додану вартість – є митна
вартість імпортованого товару з урахуванням фактично сплачених сум мита,
та митних зборів, а якщо імпортований товар є підакцизним тоді і з
урахуванням ще акцизного збору. Крім того з податку на додану вартість
вводиться нова форма розрахунку як вексельна, також запроваджується
мінімальна митна вартість товару, а ставка податку стає 20%. Що
стосується оподаткування експорту податком на додану вартість, то
починаючи з лютого 1994 року експорт як за іноземну, так і за
національну валюту не оподатковується цим податком. Також і не
оподатковується при експорті бартер.

Третій період  – (1998 – 2006 роки) податкової політики в сфері
зовнішньоекономічної діяльності був самим складним. Адже за ці роки
податкова політика була спрямована на трансформування системи
оподаткування зовнішньоекономічної діяльності щодо умов ГАТТ/СОТ для
вступу у СОТ. Так, за 1998-1999 роки знижуються ставки на сировину, на
значну кількість текстильної промисловості відповідно до зобов’язань
України перед ЄС, з акцизного збору вводиться поняття мінімальної митної
вартості товару, що в свою чергу збільшує базу оподаткування,
збільшуються ставки акцизного збору на нафтопродукти, а саме бензин
моторний в 1,5 рази. З податку на додану вартість навпаки, відміняється
мінімальна митна вартість товару, а також забороняються пільги на товари
критичного імпорту.

З 2000 року максимальний рівень ставок імпортного мита знижуються до 25
%. Крім того починають вперше застосовуватись спеціальні, антидемпінгові
та компенсаційні мита. Щодо акцизного збору, то з переліку підакцизних
товарів виключаються меблі, телевізори, відеотехніка, аудіокасети,
введення ставок з акцизного збору на тютюнові вироби та алкогольну
продукцію в національній валюті України. Також скасовується поняття
мінімальної митної вартості зменшується база оподаткування шляхом
виключення сум митних зборів. З податку на додану вартість зменшується
база оподаткування шляхом виключення сум митних зборів. У 2001 році
знижуються ставки експортного мита на насіння соняшника з 23 % до 17%. З
жовтня 2002 року заборона давальницьких схем щодо експорту насіння
соняшника. З березня 2005 року оподатковується імпорт обладнання,
устаткування підприємств з іноземними інвестиціями. Також скасовуються
пільги з податку на додану вартість, акцизного збору та мита для вільних
економічних зон та територій пріоритетного розвитку.

Четвертий період – (2007 і по сьогоднішній день) характеризуються вже
адаптованим податковим законодавством до вимог ГАТТ/СОТ та вступом
України до СОТ (див. табл. № 1).

Таблиця № 1. Адаптація податкової політики в сфері зовнішньоекономічної
діяльності

за 2007-2009 рр.

ння кількісних обмежень), а саме, скасувати індикативні експортні ціни
на зазначену продукцію. Закон України «Про внесення змін до Закону
України про ставки вивізного експортного мита на насіння деяких видів
олійних культур»

4.4 Щодо введення в дію зменшених ставок експортного мита на металобрухт
з моменту вступу до СОТ, а не через рік після вступу Законопроект
розроблено, відповідно до зобов’язань, взятих в рамках переговорного
процесу з США. Закон України «Про вивізне (експортне) мито на відходи та
брухт чорних металів»

55 Щодо введення в дію зменшених ставок експортного мита на  брухт
легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з
їх використанням з моменту вступу України до СОТ Законопроект
розроблено в частині приведення у відповідність з статтею XI ГАТТ
(Загальне скасування кількісних обмежень), а саме, скасувати індикативні
експортні ціни на зазначену продукцію. Закон України «Про ставки
вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт
кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням»

* складено автором за даними [1, 2, 3, 4, 5]

Однак, варто відмітити, що реалізація податкової політики в сфері
зовнішньоекономічної діяльності може призвести і до негативних
наслідків. Прикладом цього є введення 13-відсоткової надбавки до ставок
ввізного мита терміном на шість місяців з 6 березня 2009 року з метою
поліпшення стану платіжного балансу в Україні [6], а з 25 березня 2009
року тільки на імпорт холодильників  та легкових автомобілів. Хоча вже 7
вересня того ж року за зобов’язанням Генеральної ради СОТ [7] стягування
додаткових надбавок до мит припинилось. Такий тактичний захід міг
обійтись для нашої країни фінансовими санкціями, бо проведення такої
податкової політики суперечило правилам СОТ.  Варто зазначити, що з 1
січня 2011 року ставки ввізного та вивізного мита на деякі товарні групи
згідно протоколу вступу України до СОТ повинні зменшитись до таких
розмірів (див. табл. № 2).

Таблиця № 2. Ставки ввізного та вивізного мита з 01.01.2011 року [8]

Код товару згідно з УКТЗЕД Пільгова ставка ввізного мита на 2011 р.
Найменування товарної групи Ставка вивізного мита Зменшення

2205 – 2208 0% Жива худоба 35% 5 %

8703 23 11 10 7% Шкіряна Сировина 27% 1%

8703 23 11 30

Насіння олійних культур 11% 1%

8703 24 10 00

Відходи та брухт чорних металів 14,8євро за тону 9,8%

8903 92 10 00 8,5 % Брухт легованих чорних металів, брухт кольорових
металів та напівфабрикати з їх використанням 21% 3%

Так, зменшення ставок ввізного та вивізного мита дозволить збільшити
обсяги імпорту та експорту в країну. Але тим самим спричинить зменшення
надходжень до Державного бюджету країни.

Крім того з 1 травня 2009 року були підвищені ставки акцизного збору на
тютюнові вироби в твердих сумах у 1,6 рази та адвалерні ставки на 25 %
[9]. В 1,2 рази з 1 липня 2010 року , а з 1 січня 2011 року у 1,1 рази.
Такі зміни у податковій політиці з одного боку приведуть до позитивного
ефекту, а саме наближення рівня ставок підакцизних товарів до рівня
країн ЄС та більш ефективній мобілізації надходжень до бюджету з
акцизного збору. З іншого боку може привести до збільшення контрабанди
на митну територію України та тіньового імпортного обороту підакцизних
товарів, а також негативно вплине на економічну поведінку суб’єктів
господарювання зовнішньоекономічної діяльності. Також з 1 січня 2011
року імпортери можуть передавати марку акцизного збору (податку) тільки
виробникам алкогольної продукції. Такий захід з боку держави може
привести до зменшення обсягів імпортування до нашої країни алкогольної
продукції. Яке в свою чергу призведе до скорочення надходжень до
Державного бюджету країни з акцизного збору.

Висновки. Отже, результатом еволюції податкової політики України в сфері
зовнішньоекономічної діяльності за десятиліття незалежності є створення
законодавчих умов, які орієнтовані на загальноприйняті міжнародні норми,
стандарти і практику, формування механізму реалізації податкової
політики в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Крім того у нашій
країні на сьогодні є певний досвід реалізації податкової політики в
сфері зовнішньоекономічній діяльності. Який не дозволить у подальшому на
державному рівні при податковому регулюванні зовнішньоекономічної
діяльності допускати певні помилки.

Література

1.  Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про податок на
додану вартість» від 31.05.2007 № 1112-V [електронний ресурс]. – режим
доступу
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=168%2F97-%E2%F0

2.  Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про митний тариф
України»  від 31.05.2007 №1109-V [електронний ресурс]. – режим доступу
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1109-16

3.  Закон України «Про внесення змін до Закону України про ставки
вивізного експортного мита на насіння деяких видів олійних культур» від
31.05.2007  № 1113-V [електронний ресурс]. –  режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/ main.cgi? nreg=1033-14

4.  Закон України «Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт
чорних металів» від 31.05.2007 № 1105-V [електронний ресурс].  – режим
доступу http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=216-15

5.  Закон України «Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт
легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з
їх використанням» від 31.05.2007 № 1105-V [електронний ресурс]. – режим
доступу http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/ laws/ main.cgi?nreg=441-16

6.  Закон України «Про внесення змін до деяких законів з метою
поліпшення стану платіжного балансу України у зв’язку зі світовою
фінансовою кризою» від 04.02.2009 року № 923-VI// Відомості Верховної
Ради України. – 2009. – № 27. – ст.349

7.  П’ятницький В.В. СОТ вимагає скасувати надбавку на імпорт в 13%:
[електронний ресурс]. – режим доступу http:
//tax-in-ua.ad3.info/2009/08/11/sot_vimaga_skasuvati_nadbavku

8.  Ставки експортного та імпортного мита у 2011 році [електронний
ресурс]. – режим доступу
http://www.dinai.com/open_review.php?id=202050674

9.  Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань акцизного збору» від 31.03.2009 р. № 201-VI //Відомості
Верховної Ради України. – 2009. – № 32. – Ст.488

10.        Постанова КМУ «Про положення про виготовлення, зберігання,
продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і
тютюнових виробів» від 27.12.2010 р. № 1251 // Все про бухгалтерський
облік. – 2011. – № 6. – с.51-56

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020