.

Оптимізація взаємодії митних та податкових органів України при здійсненні контролю митної вартості (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 987
Скачать документ

Оптимізація взаємодії митних та податкових органів України при
здійсненні контролю митної вартості

Система митного контролю багатофункціональна. Одна із її функцій –
контроль за виконанням обов’язку по сплаті митних платежів. Завдання
контролю полягає в забезпеченні повноти надходжень у дохідну частину
бюджету. Рішення даного завдання здійснюється, головним чином, за
допомогою функціонування системи контролю митної вартості [3, с.104].

Митна вартість увезених на митну територію товарів, транспортних засобів
є основою для нарахування внутрішніх податків і зборів. Правильність
визначення митної вартості, контроль митної вартості, а також взаємодія
митних і податкових органів при обміні інформацією – як результат
правильне визначення бази для оподатковування та забезпечення державного
бюджету.

При перевірці документів та інформації, митники часто звертаються до
інших державних служб, які контролюють внутрішню діяльність суб’єктів
ЗЕД. Особливо часто такі запити надходять до податкової служби.

Державна митна служба (ДМСУ) й державна податкова служба (ДПСУ) України
взаємодіють на даний момент тільки при проведенні спільних перевірок
суб’єктів ЗЕД, що регламентується Наказом Державної податкової
адміністрації та Державної митної служби України «Про затвердження
Порядку взаємодії митних і податкових органів при організації та
проведенні спільних планових і позапланових перевірок суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності ».  Даний нормативний акт передбачає
такі форми взаємодії:

– обмін інформацією про обсяги експортно-імпортних  операцій,  джерела
придбання товарів,  іншою інформацією щодо діяльності суб’єктів.

Цей обмін на даний момент працює за допомогою механізму, який
представлений довгим ланцюгом, що тягнеться між цими службами та їх
структурними підрозділами (рис.1).

– створення спільних  груп для відпрацювання конкретних фактів,
пов’язаних з незаконним обігом  товарів,  завищенням  (заниженням)
вартості  товарів  при  їх ввезенні (вивезенні) на митну територію
України,  безпідставним застосуванням пільг із сплати податків при
імпорті та експорті товарів;

– проведення спільних  планових   та   позапланових   перевірок
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

– аналіз умов і причин,  що сприяють  порушенню  законодавства, внесення
пропозицій щодо їх усунення до відповідних міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади.

– створення спільних  груп для відпрацювання конкретних фактів,
пов’язаних з незаконним обігом  товарів,  завищенням  (заниженням)
вартості  товарів  при  їх ввезенні (вивезенні) на митну територію
України,  безпідставним застосуванням пільг із сплати податків при
імпорті та експорті товарів;

– проведення спільних  планових   та   позапланових   перевірок
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

– аналіз умов і причин,  що сприяють  порушенню  законодавства, внесення
пропозицій щодо їх усунення до відповідних міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади.

Рис. 1. Механізм обміну інформацією митної та податкової служб

На практиці дані положення виконуються тільки умовно, через відсутність
оперативного обміну інформацією (єдиної бази даних) та ефективної
законодавчої бази якою митні та податкові органи могли б користувались
при спільному контролі митної вартості товарів.

В результаті цього, є доцільним удосконалити механізм обміну інформацією
роботи органів ДМСУ та ДПСУ при здійсненні контролю митної вартості
(рис. 2). Розробка даного механізму дозволить оптимізувати процес
контролю митної вартості товарів на митниці.

Удосконалення даного механізму передбачає створення спільних баз даних,
з метою забезпечення взаємодії митних і податкових органів на основі:

–          інформації, що подається в товаросупроводжувальних
документах, яка надається декларантом для цілей митного оформлення;

–          документів і відомостей, які вимагаються для подачі митному
органу декларантом або отриманих самостійно в ході проведення
перевірочних заходів при здійсненні поточного й наступного контролю
митних декларацій;

–          податкових декларацій і інших документів фінансової
звітності, що подаються в податкові органи або отриманих у ході
проведення перевірок: бухгалтерської документації; документів первинного
й складського обліку; комерційної переписки.

Удосконалення механізму обміну інформацією роботи органів ДМСУ та ДПСУ
передбачає необхідність створити:

1. Оперативний інформаційний обмін – даний механізм повинен
забезпечувати доступ до баз даних з робочого місця в оперативному
режимі, як митного, так і  податкового інспектора.

2. Міжвідомчі бази даних. Кожен з  двох фіскальних органів може за
допомогою створення баз даних отримувати потрібну інформацію.
Передбачається створення трьох баз даних. Вони повинні містити повну
інформацію: про осіб, що здійснюють економічну діяльність на території
України і зовнішньоторговельну діяльність; про операції, проведених
особами; про товари й транспортні засоби; про митну вартість товарів і
транспортних засобів; про податкову базу при нарахуванні податків і
зборів, що відносяться до компетенції ДПС; про ціни на товари на
вітчизняному та світових ринках; про суми нарахованих, сплачених і
стягнених митних платежів, податків і зборів.

Рис. 2. Механізм взаємодії митних та податкових органів в системі
контролю митної вартості

Відповідно перша база відповідатиме за етап попереднього контролю і
міститиме таку інформацію: дані про фізичних та юридичних осіб що
здійснюють ЗЕД;  інформацію по операціям, що здійснюють суб’єкти ЗЕД;
дані про товари та транспортні засоби.

Друга та третя бази будуть нести інформацію для поточного та
пост-митного контролю, зокрема контролю митної вартості:  інформація про
митну вартість товарів та ТЗ; податкова база; ціни внутрішніх та
зовнішніх ринків; інформація по сумам нарахованих та сплачених податків,
зборів та митних платежів.

v

x

x

???d?d????????s

???????s

?????????s?ку, що дадуть змогу митним органам виконувати більше роботи,
витрачаючи на це менше часу. Доступ до якої буде обмеженим. Такою
інформацією користуватимуться компетентні посадові особи митних та
податкових органів.  Реалізація такої схеми позитивно вплине на
проведення пост-митного аудиту, внаслідок чого, митний орган матиме
доступ до бухгалтерської звітності суб’єкта ЗЕД, якого перевіряє.
Внаслідок впровадження механізму взаємодії митних та податкових органів
в системі контролю митної вартості прискориться обмін інформацією між
податковою та митною системами на всіх етапах митного контролю.

Удосконалення взаємодії між двома фіскальними органами вимагає
відповідного забезпечення, а саме:

1. внесення ряду змін і доповнень у нормативно-правові документи, що
регламентують діяльність митних і податкових органів;

2. впровадження в практику роботи митних і податкових органів
електронного декларування й електронних форм звітності;

3. формування аналітичних робочих груп співробітників двох відомств;

4. створення системи підготовки кадрів митних і податкових органів по
лінії взаємодії.

Удосконалення взаємодії, безумовно, позитивно вплине на підвищення
ефективності митного й податкового контролю в цілому, виконання митними
й податковими органами регулюючої функцій.  Також даний механізм
функціонування митних і податкових органів дозволить знизити кількість
порушень митного законодавства й законодавства про податки й збори і
буде сприяти створенню справедливої системи організації
зовнішньоторговельної і економічної діяльності в межах України.
Оптимальне сполучення планування, контролю, регулювання, у свою чергу,
буде сприяти побудові ефективних систем митного й податкового
адміністрування.

Здійснення ефективного державного регулювання та контролю за митною
вартістю товарів, насамперед, залежить від наявності оптимальної
структури органів управління та регулювання, розмежування їх
повноважень, прав та обов’язків, відповідальності кожної ланки структури
управління, забезпечення їх підпорядкованості та взаємодії.

Відповідно до удосконаленого механізму взаємодії митних та податкових
органів в системі митного та податкового контролю  буде доцільним
удосконалити структуру Управління митної вартості  Держмитслужби
(рис.3).

Рис.3. Запропонована структура Департаменту митної вартості

Дана організаційна структура надасть змогу оперативно обмінюватись
інформацією двох фіскальних служб. Відділ інформаційного забезпечення
буде надавати міжвідомчому центру потрібну інформацію по роботі
департаменту, він в свою чергу буде її обробляти разом з інформацією, що
нададуть податкові органи. Результатом такої роботи будуть спільні
критерії ризиків для митних та податкових органів, що покращить їх як
спільну, так і окрему роботу.

З урахуванням визначених напрямків реорганізації Управління митної
вартості для забезпечення ефективного виконання покладених на цей
структурний підрозділ центрального апарату функцій можна запропонувати
створення відділ інформаційного забезпечення з питань митної вартості та
механізму його тісної взаємодії з податковими органами. На новий відділ
буде покладено функції пошуку та збору додаткових джерел інформації,
узагальнення та формування єдиної інформаційної бази наявність якої має
бути офіційно затверджена. Така організація інформаційного забезпечення
надасть новий і регламентований доступ посадовим особам митних органів
до різноманітних цінових джерел і зменшить необґрунтоване затримання
процесу митного оформлення. Податкові органи спільно з митними формують
єдину інформаційну базу даних по суб’єктам ЗЕД, доступ до якої є
рівноправним з обох боків в межах компетенції посадових осіб суміжних
служб.

Упровадження нової організаційно-управлінської структури дасть змогу
удосконалити роботу в напрямі контролю та визначення митної вартості
товарів, налагодити у системі митних органів оперативне забезпечення
інформацією різного характеру, що може впливати на рівень митної
вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України.

Зміна тільки організаційної структури Управління не призведе до значних
результатів без запровадження державної зовнішньої політики, що
спрямована на досягнення взаємодії з іншими державами. Міжнародна
співпраця між митними органами може забезпечити ефективний механізм
захисту національної економічної безпеки кожної країни окремо. Країни,
що пов’язані здійсненням спільної зовнішньої торгівлі, повинні
використовувати можливість обміну даними як фактор збільшення
ефективності впливу ризиків при проведенні контролю за митною вартістю
товарів.

Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному
напрямку. Таким чином, запровадивши таку схему спільної роботи митної та
податкової служби посадові особи які відповідають за контроль митної
вартості та податкової бази будуть мати вільний доступ до потрібної
інформації для використання в роботі, а головне доступ до неї буде
можливий прямо з робочого місця. Впровадження даної розробки призведе до
викриття та ліквідації тіньових схем заниження та завищення митної
вартості та прискорить роботу державних органів, що збільшить
надходження до державного бюджету України. Оскільки контроль митної
вартості є елементом системи митного контролю, у перспективі необхідно
продовжити розробку й удосконалювання зв’язків усередині даної системи.

Література.

1.          Науменко В. Світова практика, що застосовується при
визначенні митної вартості / В. Науменко // Митний Брокер. –  2003. – №
10. – C.65-75.

2.          Панченко В. Нове з питань контролю митної вартості / В.
Панченко // Митниця . –  2009. – № 10. – C.16-17.

3.          Пашко П., Тонєв І. Оцінка результативності діяльності митних
органів щодо контролю митної вартості / П. Пашко, І. Тонєв // Вісник
АМСУ. – 2006. – № 1. – C.104-106.

4.          Пошивалов В. Застосування методу експертних оцінок під час
визначення митної вартості товару / В. Пошивалов, О. Пошивалова, О.
Ткачова // Вісник АМСУ. – 2004. – № 2. – C.44-47.

5.          Тонєв І.М. Теоретичні засади поняття митної вартості товарів
/ І.М. Тонєв //Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових
праць. – 2006. – №11. С. 16-18.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020