Конкурентоспроможність фірми.

Ключові фактори успіху.

Фактори, що характеризують конкуренцію.

Параметри та показники конкуренції.

Аналіз конкурента.

Ключові фактори успіху – це характерний для певної галузі перелік
чинників, що приносять їй переваги перед іншими галузями, а також однієї
фірми галузі над іншою. Ці фактори не є постійними , вони змінюються
залежно від особливостей галузі, сегментів ринку, що обслуговуються, а
також часу та життєвого циклу галузі та фірми.

Ключові фактори успіху базуються на: науково-технічному рівні
виробництва та продукту, рівні маркетингу, рівні менеджменту,
організаційно-технічному рівні виробничих процесів,
фінансово-економічному рівні та рівні персоналу.

Для кожної галузі є свої специфічні вимоги до комбінації наведених
ключових факторів успіху. Проте, при внутрігалузевій оцінці перевага
будь-якого із цих факторів може стати інструментом перемоги у
конкурентній боротьбі.

Ключові фактори успіху формують конкурентоспроможність об(єкту
дослідження (товару, виробництва, фірми, галузі, держави).

Найчастіше конкурентоспроможність розглядається у двох аспектах:

конкурентоспроможність товару тобто ступінь його відповідності на певний
момент вимогам цільових груп споживачів або обраного ринку за
найважливішими характеристиками: технічними, економічними, екологічними
і т.д.

конкурентоспроможність фірми – це рівень її компетенції відносно інших
фірм-конкурентів у нагромадженні та використанні виробничого потенціалу.

Цих два аспекти тісно зв(язані між собою, оскільки конкурентоспроможні
товари – це результат функціонування конкурентоспроможної фірми, здатної
їх виготовити і забезпечити необхідний рівень споживання у замовників.

Конкуренція в галузі може бути більше або менше інтенсивна. Це залежить
як від наявності кількості фірм у галузі, так і від насиченості ринку,
особливості функціонування галузі, місця галузі у економіці.

Для характеристики конкурентів можна використати такі фактори:

Частка ринку, що обслуговується;

Імідж, досвід, наявність добре відомих торгових марок;

Фінансовий стан;

Наявність передової технології та виробничих потужностей;

Наявність висококваліфікованих кадрів;

Вид і рівень реклами та інші.

Однак, просте порівняння факторів не дає змоги врахувати всі аспекти
конкуренції в галузі. Як правило, порівняння факторів дає змогу лише
констатувати кращий чи гірший рівень діяльності фірми. Проте,
найважливішим є розуміння, чому конкуруюча фірма досягла кращих
результатів та вжити відповідні заходи на своїй фірмі.

Слід розрізняти параметри та показники конкурентоспроможності.

Параметри конкурентоспроможності – це найчастіше кількісні
характеристики властивостей товару, які враховують галузеві особливості
оцінки його конкурентоспроможності.

Розрізняють наступні групи параметрів конкурентоспроможності: технічні,
економічні, нормативні (різних типів).

Технічні параметри характеризують технічні та фізичні властивості
товару, а також функції які виконує товар у процесі його використання.

Економічні параметри визначають рівень витрат та ціни споживання,
обслуговування і т. д.

Нормативні параметри визначають відповідність товару встановленим
нормам, стандартам і вимогам, що обумовлені законодавством та іншими
нормативними документами.

Показники конкурентоспроможності – це сукупність системних критеріїв
кількісної оцінки рівня конкурентоспроможності, які базуються на
параметрах конкурентоспроможності (ціна, собівартість, прибутковість,
потужність і т. д.).

.

Похожие записи