.

Комплексна оцінка соціально-економічних показників міжнародної статистики (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1971
Скачать документ

Комплексна оцінка соціально-економічних

показників міжнародної статистики

Методика комплексної оцінки

Результати соціально-економічного розвитку країни за визначений період
або ж на певну дату характеризуються абсолютними, відносинами та
середніми величинами. Ефективне забезпечення політичної та економічної
безпеки країни вимагає своєчасної і об’єктивної їх оцінки.

Складність такої оцінки полягає у пошуку узагальнюючого показника
соціально-економічного розвитку за допомогою якого можна було б
раціональним способом об’єднати різнорідні показники в один –
комплексний.

Для вирішення цього завдання можна застосовувати метод відхилень і на
його основі обчислити комплексний коефіцієнт вагомості відхилень рівних
абсолютних, відносних та середніх показників соціально-економічного
розвитку країни за формулою:

де

X1 – значення показника соціально-економічного розвитку країни:

Хmin і Хmax – відповідно мінімальне та максимальне значення показника
соціально-економічного розвитку країни.

Обчислення комплексного коефіцієнта вагомості відхилень ґрунтується на
такій системі доведень:

Якщо Хі = 0, то К = 1, або

Якщо Х1=Хmax то при позитивному значення зростання показника К=0, або

а при негативному значенні зростання показника К=1, або

3. Якщо Х1 = Хmin, то при позитивному значення зростання показника К=1,
або

а при негативному значенні зростання показника К=0, або

Із зменшенням розміру відхилень показника соціально-економічного
розвитку в окремих країнах від максимального його рівня (при позитивному
значенні зростання показника), мінімального рівня (при негативному
значенні зростання показника). В сукупності країн комплексний коефіцієнт
вагомості відхилень зменшується. Чим нижчий цей коефіцієнт, тим вищий
рівень соціально-економічного розвитку країни, що свідчить також про
високе місце цієї країни в їх сукупності.

Комплексна статистична оцінка рівнів абсолютний, відносних і середніх
величин статики і динаміки передбачає оцінку результатів
соціально-економічного розвитку, як країни у міждержавному порівнянні,
так і її регіонів, або галузей та об’єктів (підприємств, організацій,
тощо). У цьому випадку необхідно уточнити перелік показників, що
характеризують специфіку господарсько-фінансової діяльності у цих
регіонах, галузях чи об’єктах (підприємствах, організаціях тощо)
економіки.

Крім тогою, дуже важливим аспектом при оцінці показників
соціально-економічного розвитку є відмежування основних та другорядних
показників, так як у пропонованій методиці, всі показники вважаються
основними. Тому було б доцільно, в кожному конкретному випадку,
застосовувати експертну оцінку важливості показників.

Визначивши основні показники, у “Методику оцінки” можна було б вносити
корективи при обчисленні коефіцієнтів вагомості відхилень цих
показників. Одним з шляхів такого коректування можна прийняти вимогу
піднесення коефіцієнтів вагомості відхилень основних показників до
квадрату. Тоді формула розрахунку комплексного коефіцієнта вагомості
відхилень буде такою:

.

Застосування цієї формули до основних показників зменшить розмір
комплексного коефіцієнта вагомості відхилень.

По тих показниках роботи, які вважаються менш важливими можна було б
використовувати цю формулу без піднесення до квадрату, тобто у її
теперішньому вигляді.

Комплексна оцінка результатів соціально-економічного розвитку країни у
міждержавному порівнянні

Одним з важливих завдань економічної статистики є оцінка стану
соціально-економічного розвитку країни у міждержавному порівнянні.

Дані “Статистичного щорічника України за 1998 рік” дозволяють відібрати
для проведення аналізу результатів соціально-економічного розвитку країн
СНД (країн з перехідною економікою) в основному показники динаміки
(індекси рівнів соціально-економічних показників до попереднього року)
та абсолютні рівні номінальної заробітної плати ( в доларах США) і рівня
безробіття (в %). Дані по цих показниках помістимо у табл. 12.1.

За даними табл.. 12.1 виконаємо обчислення розміру відхилень. Тут, по
першому показнику, зростання абсолютних значень якого має позитивне
значення, відхилення абсолютних рівнів від їх максимального значення
такі: для Азербайджану 1,10-1,10=0; для Білорусі – 1,10-1,08=0,02; для
Вірменії – 1,10-1,072=0,028 і т.д.

Таблиця 12.1.

Показники соціально-економічного розвитку деяких країн СНД за 1998 рік

Країна Зростання рівнів показників має:

Позитивне значення Негативне значення

Індекс фізичного обсягу ВВП Індекс фізичного обсягу роздрібного
товарообороту Індекс реальної заробітної плати Індекс обсягів продукції
промисловості Індекс обсягу продукції сільського госопдарства Номінальна
заробітна плата, доларів США Індекс споживчих цін Індекс цін виробників
промислової продукції Рівень безробіття, у % на кінець року

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Азербайджан 1,10 1,091 1,19 1,022 1,04 43,6 1,0 0,90 1,4

Білорусь 1,08 1,206 1,2 1,11 0,996 94,9 1,7 1,70 2,3

Вірменія 1,072 1,061 1,036 0,975 1,13 30,6 1,1 1,10 8,9

Казахстан 0,975 1,179 1,073 0,979 0,81 126,7 1,1 1,01 3,7

Молдова 0,914 0,871 1,045 0,890 0,89 46,9 1,1 1,1 1,9

Російська Федерація 0,954 0,955 0,611 0,948 0,88 112,8 1,8 1,23 2,7

Таджикистан 1,053 1,082 1,265 1,081 1,095 11,3 1,4 1,3 2,9

Україна 0,983 0,945 0,892 0,99 0,90 62,6 1,2 1,35 3,7

Таблиця 12.2.

Розрахунок відхилень

Країна Показники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Азербайджан 0 0,115 0,074 0,088 0,09 83,1 0 0 0

Білорусь 0,02 0 0,064 0 0,134 31,8 0,7 0,8 0,9

Вірменія 0,028 0,145 0,228 0,135 0 96,1 0,1 0,2 7,5

Казахстан 0,125 0,027 0,191 0,131 0,32 0 0,1 0,11 2,3

Молдова 0,186 0,335 0,219 0,22 0,24 79,8 0,1 0,2 0,5

Російська Федерація 0,146 0,251 0,653 0,162 0,25 13,9 0,8 0,33 1,3

Таджикистан 0,047 0,124 0 0,029 0,065 115,4 0,4 0,4 1,5

Україна 0,117 0,261 0,372 0,12 0,23 64,1 0,2 0,45 2,3

Таблиця 12.3.

Розрахунок комплексного коефіцієнта вагомості відхилень і місця країн у
їх сукупності

Країна Показники Комплексний коефіцієнт вагомості відхилень Місце країни

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Азербайджан 0 0,3433 0,1133 0,40 0,2813 0,720 0 0 0 1,8579 1

Білорусь 0,1075 0 0,098 0 0,4188 ,276 0,875 1 0,12 2,8953 2

Вірменія 0,1505 0,4328 0,3492 0,6136 0 0,833 0,125 0,25 1 3,7541 5

Казахстан 0,6720 0,0806 0,2925 0,5955 1 0 0,125 0,1375 0,3067 3,2098 4

Молдова 1 1 0,3354 1 0,75 0,692 0,125 0,25 0,0667 5,2191 7

Російська Федерація 0,785 0,7493 1 0,7364 0,7813 0,120 1 0,4125 0,1733
5,7578 8

Таджикистан 0,253 0,3701 0 0,1318 0,2031 1,0 0,5 0,5 0,2 3,158 3

Україна 0,629 0,7791 0,5697 0,5455 0,7188 0,555 0,25 0,5625 0,3067
4,9163 6

По сьомому показнику, зростання абсолютних величин якого має негативне
значення, розмір відхилень від мінімального рівня складає: для
Азербайджану – 1,0-1,0=0; для Білорусі – 1,7-1,0=0,7; для Вірменії –
1,1=0,1 і т.д.

Аналогічним чином визначають розмір відхилень всіх інших показників
соціально-економічного розвитку. Одержані результати заносять в таблицю
(табл.. 12.2.)

На основі даних табл.. 12.2. обчислимо вагомість відхилень показників
соціально-економічного розвитку. Так, по першому показнику, зростання
рівнів якого вважається позитивним, коефіцієнти вагомості відхилень
складуть: для Азербайджану – 060,186=0; для Білорусі –
0,02:0,186+0,1075; для Вірменії – 0,028:0,186=0,1505 і т.д.

Коефіцієнти вагомості відхилень по окремих показниках формують
комплексний коефіцієнт вагомості відхилень, за розміром якого
встановлюють місце окремої країни у їх сукупності (табл. 12.3).

З даних табл.. 12.3 видно, о перше місце за включеними до розрахунку
комплексного коефіцієнта показниками соціально-економічного розвитку,
займає Азербайджан, друге – Білорусь, третє Таджикистан, четверте –
Казахстан, п’яте – Вірменія, шосте – Україна, сьоме – Молдова і восьме –
Російська Федерація.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Суть методики комплексної оцінки соціально-економічних показників
міжнародної статистики.

Завдання комплексної оцінки показників соціально-економічного розвитку у
міждержавному порівнянні.

напишіть формулу комплексного коефіцієнта для оцінки показників
соціально-економічного розвитку.

Назвіть сферу застосування методики комплексної оцінки показників
соціально-економічного розвитку.

Назвіть показники для оцінки соціально-економічного розвитку країни у
міждержавному порівнянні.

Розмежуйте показники соціально-економічного розвитку країн, зростання
яких має позитивне або негативне значення.

Суть комплексного коефіцієнта вагомості відхилень показників
соціально-економічного розвитку.

Послідовність розрахунків при проведенні комплексної оцінки показників
соціально-економічного розвитку країни.

У чому полягає складність комплексної оцінки різних показників
соціально-економічного розвитку.

Значення комплексної оцінки показників соціально-економічного розвитку у
міждержавному порівнянні.

Значення комплексної оцінки показників соціально-економічного розвитку
країни на регіональному рівні.

Чим нижчий цей коефіцієнт, тим вище місце об’єкта (країни, регіону,
галузі економіки, підприємства тощо) за результатами комплексної оцінки
показників соціально-економічного розвитку.

Для оцінки результатів соціально-економічного розвитку країни у
міждержавному порівнянні бажано використовувати показник виробництва
валового внутрішнього продукту у розрахунку на душу населення. Проте
дані по цьому показнику у “Статистичному щорічнику України за 1998 рік”
відсутні.

Статистичний щорічник України за 1998 рік. С. 514-517, 520, 523,
525-526.

Крім Грузії, Киргиз стану, Туркменістану та Узбекистану. По цих країнах
у “Статистичному щорічнику” відсутня інформація за деякими показниками
соціально-економічного розвитку.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020