.

Капіталізація інвестицій (лекція)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1775
Скачать документ

Тема : Капіталізація інвестицій

Вид заняття: лекція

Мета заняття: навчити студентів якими особливостями характеризуються
матеріально-технічна база будівництва, які форми комплектації будівель
здійснюється в вітчизняній і світовій практиці, а також які є стадії
прийомки виконаних робіт та готельних об’єктів.

Виховна мета: виховати самостійно мислячу особистість.

Міжпредметні зв’язки: “Інвестиційне право”, “Економіка підприємств”.

Література: 1. Черевик Е.Д. Инвестиционный процес в розвивающихся
странах. – М.: УДН, 1988. – ст.80-92;

2. Школа І.М., Козменко В.М. Міжнародні економічні відносини. Навч.
посібник. – Чернівці, 1996р. – ст.110-116.

3. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. – К.: Лібра, 1998р. –
ст.242-256.

План

1. Матеріально-технічне забезпечення інвестиційного проекту.

2. Комплектування будівель обладнанням.

3. Стадії прийомки виконаних робіт і готельних об’єктів.

1. Матеріально-технічна база будівництва характеризується
особливостями її функціонування в інвестиційному процесі: по-перше,
ресурсів потрібно постачати рівно стільки, скільки споживається
будівництвом в певний період (перев-во призводить до банкрутства),
по-друге, за умов перехідного до ринку періоду зберігаються п-ції п-ми
матеріально-технічної бази в порівнянні з темпами виконання обсягів
будівельно-монтажних робіт. На жаль, в Україні сьогодні значна кількість
підприємств бази скоротила виробництво і буд. фірми вимушені купувати
імпортні матеріали та вироби, причому за кордоном, де вони значно
дешевші, ніж у вітчизняній торговельній мережі. Інвестиційний процес, що
функціонує нормально, потребує для створення виробничих запасів
випереджувального виробництва матеріальних ресурсів приблизно на 25% в
порівнянні з будівельним виробництвом.

Таким чином можна зробити висновок, що головною проблемою
матеріально-технічної бази будівництва в Україні є її адаптація до
ринкових умов шляхом пріоритетного розвитку базових виробництв.
Матеріально-технічне постачання будов – це складний процес, який
включає: визначення перспективних потреб в матеріальних виробах, виробах
та технічних засобах, встановлення строків їх поступового залучення в
виробничо-будівельний процес, розміщення замовлень у виробників і
постачальників та узгодження з ними строків поставок.

Головною ланкою забезпечення будов ресурсами стають посередницькі
товарно-сировинні компанії, фірми по заготівлі та збуту будівельних
матеріалів та виробів. Вони забезпечують, в першу чергу, об’єкти, що
будуються за державним контрактом та фінансуються з державного бюджету.
Постачання інвестиційних будов здійснюється самостійно замовниками та
підрядниками через прямі зв’язки з виробниками та оптову торгівлю.
Оптова торгівля потребує встановлення відповідних елементів її
інфраструктури: товарних бірж, товарних домів, ярмарків та оптових
магазинів.

Оптово-посередницькі компанії (брокери) здійснюють послуги з надання
комерційної інформації виробникам та виконання договорів куплі-продажу.
Брокери можуть також обслуговувати інші оптово-постачальницькі операції.
Діяльність оптово-постачальних компаній значно покращиться після
виведення їх з підпорядкування державним та місцевим органам влади, що
на даний час і почало здійснюватись.

Обладнання, що постачається на будову, класифікується за наступними
ознаками: виробничому призначенню; особливостями конструювання та
умовами виготовлення; умовами надходження; збереження та монтажу;
строками експлуатації та умовами виведення із виробництва (ліквідації).

За виробничим призначенням обладнання може бути призначене для: –
основних виробничих процесів; – допоміжних; – обслуговуючих.

За особливостями конструювання обл. є:

– вбудоване (у складі основного);

– доп.

– модернізоване (виготовлене за удосконаленим зразком);

– нетипове (виготовлене за окремим замовленням із спеціальним
оснащенням).

За умовами виготовлення обл. може мати:

– масовий характер;

– вироблятись серійно або індивідуально.

За строками та умовами експлуатації:

– працювати у безперервному режимі;

– потреб. технолог. перерв.

2. Світовий та вітчизняний досвід має декілька форм комплектації будов.

За умов в Україні до цього процесу мають стосунок сторони – учасники
підряд. договорів: замовник, підрядник та заводи-виробники обладнання,
що здійснюють монтаж, пусконалагоджувальні роботи.

Обладнання та комплектуючі матеріали в договорах поставки
специфікуються відповідно до проектно-кошторисної документації, вони
повинні відповідати державним стандартам та мати сертифікати якості.

Комплектація здійснюється за наступною схемою: замовник після отримання
обладнання за договором поставки забезпечує його зберігання на власних
складах, формує поставочний комплект та передає його підряднику по актах
у строки, передбачені договором підряду. Розрахунки між ними
здійснюються за комплект за договірними цінами, з урахуванням витрат
замовника на заготівлю, зберігання, комплектацію та витрат на транспорт.
Раніше загот.-складські витрати жорстоко нормувались (7% від вартості
обладнання). Зараз ця норма має рекомендаційний характер. Розмір цих
витрат зумовлюється в договорах. При цьому існують нормативні строки
зберігання обладнання на складі, які не повинен порушувати замовник.

Проблеми матеріально-технічного забезпечення інвестиційної сфери тісно
пов’язані з газ-ми проблемами матеріально-технічного забезпечення
економіки загалом. Припинення дії централізованої розподільчої системи
регулювання матеріальних потоків виключило раніше діючі ліміти,
держзамовлення. Водночас встановлення нових господарчих взаємовідносин,
а саме їх контрактно-договірних форм, пов’язане з великими труднощами, в
першу чергу через ліберизацію цін. Підприємствам важко обгрунтовано
визначити рівень цін на продукцію, яку вони збираються продати, а
замовникам та будівельним організаціям її купити. Беручи до уваги, що
вказані труднощі мають тимчасовий характер, необхідно конструктивно та
наполегливо розв’язувати питання, пов’язані з налагодженням
господарських зв’язків, що склалися раніше, відновленням обсягів
виробництва найважливіших видів продукції на підставі прямих договорів
між постачальниками та споживачами, використовувати посередницьку
діяльність спеціалізованих органів дер. акціонерної компанії
“Укрресурси”.

Пусконалагоджувальні роботи здійснюються в Україні у зв’язку з
неможливістю їх виконання комплесно одніює фірмою, що виконує
будівельно-матеріальні роботи разом з доведенням потужності обладнання
до проектних показників. Такі роботи потрібно виконувати як до, так і
після введення об’єкта в експлуатацію.

Комплексне випробування обладнання має досить складну програму. Воно
повинно здійснитись приблизно за такою схемою:

– випробування в робочому режимі але на холостому ходу;

– випробування під сер. навантаженням і з випуском окремих зразків
продукції. Ці роботи повинні виконуватися спільно з експлуатаційним
персоналом і супроводжуватись його інструктажем на робочому місці.

3. В Україні діє порядок, встановлений Кабінетом міністрів, відповідно
до чинного законодавства, який передбачає декілька стадій прийомки
виконаних робіт та готельних об’єктів. Можна відокремити принаймні три
такі стадії.

Перша стадія – це прийомка від замовника підрядником:

– затвердженні проектно-кошторисної документації та ін. узгоджених та
ліцензованих доходів;

– будівельного майданчика;

– технологічного та іншого обладнання з відповідними комплектуючими
матеріалами, деталями;

– в разі необхідності додактової комплектації або укрупненої збори
обладнання складається відповідний акт про зберігання
недокомплектованого обладнання;

– мат. та виробів, постачання яких входить до обов’язків замовника;

– приміщень, будівель та буд. машин, що передаються підряднику
тимчасово на період будівництва відповідно до підрядного договору.

Друга стадія – це прийомка від підрядника робочою комісією замовника:

– окремих видів робіт, конструктивних елементів;

– попередня прийомка конструктивних елементів для підтвердження
технологічної готовності для виконання робіт;

– прийомка закінчених окремих установок, технологічних ліній для
проведення комплексного випробування та пусконалагоджувальних робіт;

– прийомка закінчених будівництвом окремих будівель та споруд, що
можуть використовуватись до кінцевої здачі об’єкта в експлуатацію.

Призначення робочих комісій – це завчасна підготовка об’єктів, що
призначалися до введення в експлуатацію. Це стадія, яка необхідна, в
першу чергу, для дер. будов, але має неабияке значення для будівничих
об’єктів іншої форми власності.

Головне завдання робочих комісій – це перевірка відповідності виконаних
робіт вимогам ДБН (державної будівельної норми), виявлення дефектів,
недоробок та відхилень від затвердженої проектно-кошторисної
документації.

Усунення недоліків здійснюється підрядником в межах гарантійних строків
для: змонтованого обладнання та електро-монтажних робіт – 6 місяців;
заг.-буд. робіт – 1 рік, для житлових будівництв – впродовж 2 років.

Проте виявлені робочою комісією недоліки в процесі будівництва повинні
бути усунені до введення об’єкта в експлуатацію.

Третя стадія – це прийомка Державною комісією закінченого будівництва
або житлово-громадського об’єкта.

До складу Державних приймальних комісій включаються представники:
інвестора (замовника), органів Державного санітарного, екологічного,
протипожежного та ін. нагляду та банку, що фінансує проект.

Очолюють Державні комісії, як правило, представники виконавчої влади.
Призначаються комісії завчасно: не пізніше ніж за 30 діб до введення в
експлуатацію житлових та громадських будівель; за 3 місяці – виробничих
об’єктів.

Державній приймальній комісії інвестором пред’являється наступні
документи:

– перелік всіх учасників інвестиційного процесу та обсягів виконаних
ними робіт або наданих послуг;

– відомості про результати інженерних та економічних досліджень;

– документація про відведення буд. майданчика;

– проектно-кошторисна документація;

– документація робочої приймальної комісії.

Контрольні питання

1. Якими особливостями характеризується матеріально-технічна база
будівництва?

2. Що таке матеріально-технічне постачання будов?

3. Назвіть головні ланки забезпечення будов ресурсами.

4. Як класифікується обладнання?

5. Які форми комплектації будов Ви знаєте?

6. Які стадії прийомки виконаних робіт Ви знаєте?

7. Які документи представляються інвестором Державної приймальної
комісії?

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020