.

Економічний аналіз (контрольна)

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
0 14128
Скачать документ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Навчальна дисципліна:

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Вступ.

Економічний аналіз це глибоке дослідження економічних явищ на
підприємстві, то єсть виявлення причин відхилення від від плану і
недоліків в роботі, відкриття резервів, їх вивчення, співпраці
комплексному втілення економічної роботи і управління виробництвом,
активний вплив на хід виробництва, підвищення його ефективності і
покращення якості роботи.

Задача №1

На основі даних таблиці проаналізувати:

1.на якому із досліджуваних підприємств найвища ефективність
використання основних фондів у звітному році?

2.чи підвищилась ефективність використання основних фондів на
досліджуваному підприємстві в порівнянні з планом і минулим роком?

Для розв’язання даної задачі будуємо і заповнюємо таблицю 1,провівши
аналіз якої, можна відповісти на запитання.

Таблиця №1

показники дані аналізованого підприємства ПП дані передового
підприємства ПП дані аналогічного підприємства галузі ПП абсолютне
відхилення від факту % відносне відхилення факту від плану % відносне
відхилення факту від минулого року

до минулого року до плану до передового ПП до аналогічного ПП

минулий рік звітний

план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Фондовіддача промислових виробничих фондів

Тис.грн. 2,0 2,0 1,9 2,35 1,85 -0,1 -0,1 -0,45 0,05 -5,0 -5,0

Коефіцієнти змінності 1,2 1,25 1,2 1,49 1,13 HYPERLINK “C:\Мои
документы\економичн анализ\-0,1” \t “_parent” -0,1 -0,1 -0,45 0,05
-5,0 -5,0

Щоб визначити абсолютне відхилення від факту:

1) до минулого року потрібно від даних аналізованого підприємства
звітного року факт відняти дані аналізованого підприємства минулого
року.

2) до плану потрібно від даних аналізованого підприємства звітний рік
факту відняти план аналізованого підприємства звітного року.

3) до передового підприємства потрібно від даних аналізованого
підприємства звітного року факту відняти дані передового підприємства.

4) до аналогічного підприємства потрібно від даних аналізованого
підприємства звітний рік факт відняти дані аналогічного підприємства.

Щоб визначити відносне відхилення факту від плану потрібно:

(дані аналізованого підприємства звітний рік, факт розділити на план)
помножитина100 і відняти100

Щоб визначити відносне відхилення факту від минулого року потрібно:

(дані аналізованого підприємства звітний рік факт розділити на дані
аналізованого підприємства минулий рік) помножити на 100 і відняти 100

На основі даних розрахунків можна зробити такі висновки:

за допомогою порівняння слідує, що найвища ефективність використання
основних фондів у звітному році спостерігалась на передовому
підприємстві (фондовіддача становила 2,35 тис.грн., а коефіцієнт
змінності становив 1,49).

В даному випадку фондовіддача аналізованого підприємства була меша на
0,45 тис.грн., планового фондовіддачею цього ж підприємства – на
0,45тис. грн.

Також це стосується коефіцієнта змінності, який найвищий є також на
передовому підприємстві (1,49) і перевищує аналогічний показник
аналізованого підприємства на 0,45, а аналогічне підприємство на 0,36.

Підвищення величини коефіцієнта змінності забезпечує ріст фондовіддачі
та обсягу виробництва продукції без додаткових капітальних вкладень на
збільшення парку основних фондів. Низький коефіцієнт змінності (1,13 на
аналогічному підприємстві) свідчить про погіршення використання основних
фондів.

2. ефективність використання основних фондів на аналізованому
підприємстві в порівнянні з плановим і минулим роком знизилась на 0,1%
( 1,9-2,0? -0,1) тобто рівень виконання плану
складає 99,9%.

Резервом є підвищення рівня фондовіддачі:

А)порівняно з планом 0,1тис.грн..

Б)порівняно з минулим роком 0,1тис.грн.

В)порівняно з передовим підприємством 0,45тис.грн.

Г)порівняно з аналогічним підприємством 0,1тис.грн..

Задача №2

На основі наведених даних потрібно методом ланцюгових підстановок
визначити вплив середнього денного виробітку на зміну обсягу товарної
продукції в порівнянні з планом і минулим роком таких факторів:

1.зміни чисельності працюючих;

2.зміни кількості відпрацьованих одним працюючим днів;

3.зміни тривалості робочого дня;

4.зміни середньоденного виробітку.

Скласти узагальнюючу таблицю і проаналізувати розрахункові показники.

Таблиця №2

показники Минулий рік звітний рік абсолютне відхилення від факту +/-
рівень виконання плану %

    план факт до плану до минулого року в звітному році до минулого
року

1 2 3 4 5 6 7 8

Товарна продукція тис. грн.(ТП) 7872,11 839,0 7809,90 6970,92 -62,21
930,88 99,21

Кількість відпрацьованих одним робітником днів за рік 236 236 236 0 0,00
100 100

Середньогодинний виробіток одного працівника 4,2 4,5 4,3 -0,2 0,10 95,56
102,4

Чисельність працюючих чоловік 1045 1000 1040 40 -5,00 104 99,52

Тривалість робочогодня, годин (t дня) 7,6 7,9 7,4 -0,5 -0,20 93,67 97,37

к.5=К4-к3

к.6=к4-к2

к.7=к4: к3•100

к.8=к4:к2•100

Дані таблиці №2 показують, що план по товарній продукціївзвітному році
не виконаний на 6970,90грн.,або на 830%.

Порівняно з минулим роком недовиконання становить 62,21грн. Або 0,79%.

Фактичним зменшенням творчої у звітному році порівняно з плановим
недотриманням вимог запланованої організації праці що до
середньогодинного виробітку одного робітника (95,56), чисельності
працюючих (104%) та тривалості робочого дня (93,67%). На 100% виконаний
лише показник кількості відпрацьваних одним робітником днів.

Що до фактичного зменшення продукції у звітному році порівняно з
показниками минулого року то воно, перед усім, пов’язане з зменшенням
кількості середньогодинного виробітку одного працівника порівняно з
минулим роком на 6,84% менше, а порівняно зпланом невистачає 4,44%.

Недотримана також тривалість робочого дня порівняно з минулим роком на
3,7% менше, а порівняно із планом невиконано 6,32%, не враховуючи на те
що кількість працюючих була збільшена порівняно зминулим роком на 4,48%
, а порівняно з планом на 4% більше.

номер підстанови Фактори, які впливають на показники обсяг товарної
продукції тис.грн. величина впливу фактора на ТП тис.грн.

2 3 4 5 6 7

нульова 100 236 7,9 4,5 838,98 х

перша 1040 236 7,9 4,5 8725,4 -7886,4

друга 1040 236 7,9 4,5 8725,4 0,0

третя 1040 236 7,4 4,5 8173,2 552,2

четверта 1040 236 7,4 4,3 7809,9 363,3

загальний вплив факторів становить -6970,9 тис.грн.

В ре6зультаті використання способу ланцюгових підстановок можна оцінити
у вартісному вираженні вплив на величину товарної продукції: чотирьох
факторів (табл.). Загальний вплив цих факторів на товарну продукцію
становить –6970,9тис.грн., що свідчить про невиконання плану за обсягом
виробництва, що є негативним явищем. Така ситуація, в пешу чергу,
сформувалася за рахунок зменшення чисельності працюючих (на 335600грн)

Загальна сума резервів становить 6970,9 тис.грн.

Таблиця

Розрахунок впливу середнього денного виробітку на зміну, обсягу товарної
продукції в звітному році (в порівнянні з минулим роком)

номер підстановки фактори, які впливають на показники обсяг товарної
продукції тис.грн. Величина впливу фактора ТП тис.грн.

Ч сер. Д сер. Тдня Ппгод.

1.нульова 1045 236 7,6 4,2 7872,11 Х

2.перша 1040 236 7,6 4,2 7834,44 -37,67

3.друга 1040 236 7,6 4,2 7834,44 0,00

4.третя 1040 236 7,4 4,2 7628,28 -206,17

5.четверта 1040 236 7,4 4,3 7809,90 181,63

Загальний вплив факторів -62,21

Загальний вплив даних чотирьох факторів на товарну продукцію в звітному
році порівняно з минулим роком (таблиця) становить-62,21тис.грн.,
щосвідчить про значні зменшення обсягу виробництва, що є негативним
явищем.

Це сталося за рахунок зменшення в звітному році ( порівняно з минулим)
чисельності працюючих (на 37,67тис.грн.). тазменшення tдня
(206,17тис.грн)

Загальна сума резерву становить –62,21тис.грн..

МЕТОД АБСОЛЮТНИХ РІЗНИЦЬ

Вплив чисельності працюючих:

порівняно з планом 40Х4,3Х7,4=1272,8 за зміну

порівняно з минулим роком –5Х4,3Х7,4=-159,1за зміну

Вплив зміни тривалості робочого дня:

до плану -0,5Х4,3=-2,5 за зміну

до минулого року –0,20Х4,3=-0,86

Зміни середньо денноговиробітку:

до плану -0,2Х7,4=-1,48

до минулого року 0,1Х7,4=0,74

Задача №3

На основі даних умови розрахувати вплив на відхилення обсягу валової
продукції:

середньоспискової чисельності працюючих

виробітку на одного працюючого, за допомогою методів ланцюгових
підстановок, або абсолютних та відносних різниць.

Розрахуємо всі необхідні вихідні дані (табл:3)

Таблиця №3

Вихідні дані для розрахунку факторів впливу на відхилення обсягу валової
продукції.

показники План факт відхилення факту від плану рівень виконання плану %

абсолютна +/- відносна*

1.валова продукція(тис.грн.) 2220 2280 60 2,7027 102,70

2.чисельність працюючих(чол.) 123 124 1 0,813 100,81

3.виробіток на 1працюючих (грн) 18,0488 18,39 0,33832 1,8745 101,87

Дані таблиці показують, що план по валовій продукції перевиконаний на 60
тис.грн. або на 2,7%. Це пов’язано з збільшенням працюючих на 1чоловіка,
або 0,81% . Також збільшився виробіток на одного працюючого 0,34грн. що
становить 1,9%.

МЕТОД ЛАНЦЮГОВИХ ПІДСТАНОВОК.

Розрахунок впливу виробітку на 1 працюючого на відхилення обсягу валової
продукції

номер підстановки фактори які впливають на показники обсяг валової
продукції тис.грн. величина впливу фактора валову про-ю тис.грн.

Ч сер Д сер

нульова 123 18048,8 2220 х

перша 124 18048,8 2238,05 18,05

друга 124 18387,1 2280,00 41,95

Загальний вплив факторів 60,00

Обсяг валової продукції збільшився на 18,5тисяч гривень в зв’зку з
збільшенням працюючих на одного чоловіка, також в зв’язку з збільшенням
виробітку на одного працюючого збільшився на41,95тисяч грн. Загальний
вплив факторів становить 60 тисгрн. це свідчить про правельну
організацію праці розподіл робочого часу, і отримання більшого прибутку.

МЕТОД АБСОЛЮТНИХ РІЗНИЦЬ (ПРИ НАЯВНОСТІ ДВОХ ФАКТОРІВ)

вплив середньо спискової чисельності працюючих:

18048,8= 18048,8грн.

Вплив виробітку одногопрацюючого:

0,33=40,92

40,92=738,19

МЕТОДИ ВІДНОСНИХ РІЗНИЦЬ:

абсолютна величина загальног впливу чисельності працюючих:

(100,81-100):100=17,98

абсолютна величина загального впливу виробітку одного працюючого:

2220х(102,7-100,81):100=41,95

отже враховуючи всі дані, можна зробити висновки: вплив зміни
чисельності працюючих складає 0,81% або 41,95тисяч грн. А продуктивності
праці 1,87% або 17,98тис.грн.. загальнй вплив обох факторів складає 2,7%
або 41,95 тис.грн.

Всі дані задачі свідчать про підвищення обсягів валової продукції що
позитивно впливає на розвиток підприємства чисельність працюючихвпливає
позитивно на обсяг валової продукції і становить 18,5тис.грн. виробіток
на одногопрацюючоготакож збільшився на 41,95тис.грн. в загалі обсяг
валової продукції збільшився на 60ти.грн.

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020