.

Теорія народонаселення Томаса Роберта Мальтуса. Теорія оптимальної чисельності населення. Закон спадної родючості і диференційна рента (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 7010
Скачать документ

Реферат на тему:

Теорія народонаселення Томаса Роберта Мальтуса. Теорія оптимальної
чисельності населення. Закон спадної родючості і диференційна рента

П Л А Н

1. ТОМАС РОБЕРТ МАЛЬТУС

2. Вступ. Предмет вивчення. Метод вивчення

3. «Досвід про закон народонаселення»

4. Емпіричний зміст теорії

5. Теорія оптимальної чисельності населення і прожиткового мінімуму
заробітної платні

6. Походження ренти по Мальтусу і Рікардо

7. Мальтузіанство сьогодні. Висновок

8. Список використаних джерел

МАЛЬТУС, ТОМАС РОБЕРТ (Malthus, Thomas Robert) (1766-1834), англійський
економіст. Народився в Рукері поблизу Доркинга в Суррєє 15 або 17 лютого
1766. Дістав початкову освіту вдома, під спостереженням батька, друга
Девіда Юма і шанувальника Ж.Ж.Руссо, закінчив Джизас-колледж
Кембріджського університету (1788). Був вибраний членом ради
Джизас-колледжа в 1793 і присвячений в духовний сан в 1797, прийнявши
прихід в Олбері (графство Суррей). У 1798 анонімно опублікував працю
Досвід про закон народонаселення (повна назва – Досвід про закон
народонаселення і його вплив на майбутнє поліпшення суспільства, із
зауваженнями на роздуми пана Годвіна, мсьє Кондорсе і інших
письменників. (An Essay on the Principle of Population as it affects the
Future Improvement of Society, with remarks on the Speculations of Mr.
Godwin, M.Condorcet, and other Writers), який зразу ж зробив його автора
знаменитим. Праця ця виросла з дискусій з батьком щодо ідей маркіза де
Кондорсе і У.Годвіна. У 1803 вийшло друге, доповнене видання цієї праці
(останнє шосте, також доповнене, видання вийшло в 1826). Після одруження
в 1804 Мальтус посів посаду професора історії і політичної економії
коледжу Ост-Індськой компанії в Хейлібере (графство Хартфордшир), де
працював до кінця життя, відхилюючи запрошення стати вікарієм Еффінгема
в Суррєє. До 1811 відноситься початок його дружби з Давидом Рікардо. До
цього ж періоду відноситься публікація цілого ряду трактатів Мальтуса по
економіці, зокрема Дослідження природи і зростання ренти, а також
регулюючих її принципів (An Inquiry into the Nature and Progress of
Rent, and the Principles by which it is Regulated, 1815); Підстави для
думки щодо заборони імпорту іноземного хліба (Grounds of an Opinion on
the Policy of Restricting the Importation of Foreign Corn, 1815).

У 1819 Мальтуса бути вибрано членом Королівського суспільства, в
1833 – членом Французької Академії. У 1831 він заснував Клуб політичної
економії, а в 1834 сприяв створенню Лондонського (згодом Королівського)
статистичного суспільства. У 1820 була опублікована його друга значна
праця – Принципи політичної економії з погляду їх практичного
застосування (Principles of Political Economy Considered with а View to
Their Practical Application).

Помер Мальтус поблизу Бата (графство Сомерсет) 23 грудня 1834.

Предмет вивчення.

Т.Мальтус, як і інші класики, основну задачу політичної економії
бачив в примноженні, завдяки перш за все розвитку сфери виробництва,
матеріального багатства суспільства. Разом з тим в нього була певна
особливість його переконань. В зв’язку з цим з’явилася вперше прийнята
спроба пов’язати проблеми економічного зростання народонаселення, бо до
нього в економічній науці вважалося як би «безперечним», що в умовах
ліберальної економіки чим більше чисельність населення і темпи його
зростання, тим нібито краще це позначиться на розвитку національного
господарства, і навпаки.

Метод вивчення.

Своєрідність методологічних принципів Т.Мальтуса очевидна з того, що
він, беззастережно приймаючи концепцію економічного лібералізму, зміг в
той же час з наукових позицій обґрунтувати своє передбачення
взаємозв’язку темпів зростання економіки і народонаселення. Адже його
теорія народонаселення стала, як про це визнавали вони самі,
невід’ємною частиною методологічної бази і Ч.Дарвіна, і Д.Рікардо, і
багатьох інших учених з світовим ім’ям. Причому з погляду новизни
методології цінність мальтусовської теорії народонаселення полягає у
тому, що вона дозволяє вивчити важливі аналітичні висновки для
вироблення відповідної національної економічної політики по подоланню
причин бідності, обумовлених простим співвідношенням темпу приросту
життєвих благ, визначуваних так званим прожитковим мінімумом.

Теорія народонаселення.

Ця теорія, висловлена Т.Мальтусом в книзі «Досвід про закон
народонаселення», з короткого памфлету в першому виданні у всіх інших
представляла ємне дослідження. Як вважає А.Маршалл, в її перших виданнях
хід міркувань Т.Мальтуса був направлений на доказ того, що «всі народи,
про історію яких є достовірні дані, були такі плодовиті, що збільшення
їх

чисельності виявилося б стрімким і безперервним, якби воно не
затримувалося або браком коштів існування, або…хворобами, війнами,
вбивствами новонароджених або, нарешті, добровільною стриманістю». Але
вже в другому і подальших виданнях, уточнює він, «Мальтус будує своє
дослідження на такій великій кількості і на такому ретельному підборі
фактів, що він може претендувати на місце у ряді засновників
історико-економічної науки.

Насправді, центральна ідея мальтусовської теорії про вплив
чисельності і темпів приросту населення на добробут суспільства вірна і
актуальна.

Homo sapiens – людина розумна як вид живих істот – існує на планеті
близько 100 тис. років, але лише приблизно 8 тис. років тому на Землі
стало налічуватися близько 10 млн. чоловік. Чисельність землян
збільшувалася дуже поволі, поки вони жили полюванням і збирачем, вели
кочовий спосіб життя. Але з переходом до осілого землеробства, до нових
форм виробництва, особливо промисловості, число людей стало швидко
збільшуватися і до середини XVIII сторіччя склало близько 800 млн. Потім
наступив період все більшого прискорення приросту населення на Землі.
Приблизно у 1820 р. чисельність землян досягала 1 млрд. У 1927 р. ця
величина подвоїлася. Третій мільярд був зафіксований в 1959 р.,
четвертий – вже через 15 років, в 1974 р., а всього через 13 років 11
липня 1987 р. було оголошено ООН «днем народження 5-мільярдної людини».
У нинішньому, 1999 року, був зафіксований 6-мільярдний житель планети.

Хоча темпи зростання населення в світі потроху знижуються, абсолютні
величини приросту швидко ростуть. Наприклад, якщо в 1988 р. приріст
складав 86 млн. чіл. у рік, то на початку 90х рр. він вже перевищив 90
млн. чоловік в рік. Це означає, що кожну добу в світі стає на чверть
мільйона людей більше.

«Досвід про закон народонаселення».

У книзі першої Т.Мальтус визначає закон народонаселення як прояв у
всіх живих істотах постійного прагнення «розмножуватися швидше, ніж це
допускається кількістю їжі, що знаходиться в їх розпорядженні». І саме
дослідженню наслідків цього «великого і тісно пов’язаного з людською
природою закону, що діяв незмінно з часу походження суспільств», Мальтус
присвячує свою працю «Досвід про закон народонаселення».

Порівнюючи «прагнення розмножуватися» у людини і тварин і рослин,
автор проте стверджує, що спонукуваний інстинктом розмноження, людина,
утримується голосом розуму, що вселяє йому побоювання, що він не в змозі
задовольнити потреби своїх дітей. Якщо він поступиться цьому
справедливому побоюванню, то нерідко це буде «в збиток чесноти». Якщо ж
навпаки, візьме верх інстинкт – населення зросте скоріше, ніж засоби
існування, а, отже, з потреби, воно повинне знов зменшитися. Таким
чином, «недолік прожитку, – як відзначає Мальтус, – є постійною
перешкодою до розмноження людської породи».

По суті, сама теорія складається з трьох положень: 1) біологічна
здібність людини до продовження роду перевершує його фізичну здатність
збільшити свої продовольчі ресурси; 2) ті або інші обмеження зростання
населення – примусові або попереджувальні – діють завжди; 3) кінцева
межа відтворювальної здатності населення визначається обмеженням по
продовольчих ресурсах. Перше з цих положень – ключова первинна аксіома;
друге і третє – фактично виводяться з першого. Недолік засобів існування
є кінцевий обмежувач не в тому значенні, що він діє після всіх інших,
але у тому, що решта обмежувачів розглядається як прояв браку
продовольства. Це відноситься і до попереджувальних чинників, оскільки
Мальтус не зумів пояснити добровільне обмеження чисельності населення
ніякими іншими мотивами, окрім страху перед голодом.

Ідеї Мальтуса одержали негайний відгук саме тому, що були
надзвичайно прості і не вимагали ні створення нової аналітичної
концепції, ні фактографічних відкриттів. Здавалося, все, що він зробив,
– це звів воєдино дещо добре відомих життєвих фактів і зробив з них
необхідні висновки. Насправді, хіба населення не росте завжди лише
настільки, наскільки воно може себе прогодувати? І хіба безконтрольне
розмноження людини не привело б незабаром до неможливої ситуації при
будь-якому темпі зростання засобів існування? Знамените зіставлення двох
видів прогресій, запропоноване Мальтусом, – геометричної для приросту
населення і арифметичної для приросту продовольства – діяло з
гіпнотичною переконливістю гасла або реклами. Легко було побачити:
“навіть поверхневе знайомство з цифрами покаже”, як говорив Мальтус, що
якщо приріст виражається складним відсотком, то найменше кінцеве число
при найнижчому темпі врешті-решт стане більше найбільшого числа,
зростання якого виражається простим відсотком (порівняйте:
2+4+8+16+32…і 1000 + 1003 + 1006 + 1009 + …). Додаткове населення
відтворюватиметься далі (звідси і складний відсоток), а приросту
додаткових продовольчих ресурсів не буде. Отже, при будь-якій початковій
ситуації незабаром “всі квитки будуть продані”. Читач в такі моменти не
схильний згадувати про те, що в реальному житті просто не буває
безконтрольного зростання населення біологічно граничним темпом, а тому
все такого роду викладення, хай найстрашніші, залишають основну гіпотезу
недоведеної.

Емпіричний зміст теорії Мальтуса

Мальтус приводив в захист своєї теорії і логіку, і факти, але і те і
інше не дуже ретельне. Він не сумнівався: те, що ми назвали первинною
аксіомою, дійсно вірне. З даних сумнівної американської статистики, що
не робила різниці між числом народилися і числом іммігрантів, він зробив
висновок, що при неконтрольованому розмноженні чисельність населення
подвоюватиметься кожні 25 років; це означає приріст майже на 3% щорічно
(насправді біологічна межа приросту – 5% в рік). При 3%-у прирості,
тобто по Мальтусу, нинішнє населення Землі, що становить 4,5 млрд.
чоловік, досягне 9 млрд. до 2008г. Це показує, наскільки невелика
різниця в середньогеометричних темпах зростання може позначитися в такий
короткий термін, як 24 роки. Маючи на увазі, що в цивілізованих
суспільствах, як відомо, вже дуже давно темп приросту населення
знижується, можна вважати дуже сміливим припущення Мальтуса про те, що
темп в 3% буде загальним. Важливе, проте інше: він визнавав, що в
американських колоніях не було зниження життєвого рівня населення. З
цього виходить, що виробництво засобів існування там теж повинне було
рости середнім геометричним темпом в рік. Проте цього він не визнавав,
наполягаючи, що не “відомі випадки”, щоб виробництво засобів існування
росло скільки-небудь стійким середнім геометричним темпом. Але якщо
виробництво засобів існування росте тільки в арифметичній прогресії, як
могло населення рости в геометричній і не вмирати з голоду?

Ототожнюючи “засоби існування” з харчовими продуктами, він хотів
показати згідно логіці того часу, що швидко збільшувати виробництво
продовольства просто не представляється можливим, оскільки ресурси землі
обмежені, а агрономічні удосконалення в сільському господарстві йдуть
дуже поволі. Для підтвердження своєї правоти у нього була магічна
формула: закон спадної родючості ґрунту. Але Мальтус не тільки
стверджував, що приріст земельного фонду обходиться все дорожче, він ще
вважав, що накопичення капіталу і зміни технологіях ніколи не зможуть
компенсувати обмеженість природних ресурсів. Проте для технічного
прогресу не існує закону спадної ефективності. У першому виданні свого
“Досвіду” Мальтус не згадував тенденцію спадної родючості грунту, а в
шести наступних виданнях і навіть в своїй останній публікації на цю тему
– “Загальному погляді на проблему народонаселення” – він показав, явно
вважає за краще звертатися до інтуїції читачів всупереч строгому
формулюванню свого закону. У всій літературній спадщині Мальтуса
присутня невизначеність щодо того, який варіант закону спадної родючості
відноситься до порівняльних темпів зростання населення і засобів
існування. У загальному погляді” нам спочатку говорять, що можливості
виробництва їжі “явно обмежені недоліком землі… і зниженням того
приросту продукту, який бути одержаний завдяки постійному додатку
додаткових капіталів до не оброблюваної землі”. Це статичний закон даний
в неповному формулюванні, що має на увазі не стільки граничний, скільки
середній показник ефективності. Сторінок через десять нас запевняють, що
“хоча завдяки економії праці і поліпшеній системі тваринництва в обіг
можуть бути введені гірші землі, ніж ті, які використовувалися раніше,
проте одержана таким чином додаткова кількість життєвих благ ніколи не
буде настільки велика, щоб протягом певного тривалого часу перекривати
дію примусових і попереджувальних обмежень зростання народонаселення”.
Тут нам пропонується сумнівна динамічна теорія спадної ефективності
технічного прогресу, яка характерна для всіх міркувань класиків про
вікові тенденції в сільському господарстві.

По суті, Мальтус протиставив гіпотетичну здібність населення до
зростання в певному темпі фактичної неможливості збільшувати продовольчі
ресурси тим же темпом. На перший погляд може здатися, що це положення не
можливо перевірити. Але саме це положення є головною ланкою в міркуванні
Мальтуса про те, що зростання населення не обмежується нічим іншим,
окрім страху голоду. Отже, тиск населення на наявні продовольчі ресурси
існує завжди. В першому виданні свого “Досвіду” Мальтус саме це і
затверджував. Але в другому виданні він додав обмеження: “[етичне]
стриманість від браку, що не приводить до безладних задоволень. Під цим
він має на увазі просто пізні браки і строгу стриманість в дошлюбний
період, він засуджував протизаплідні заходи за будь-яких обставин як
“аморальні”. Ця нова умова перетворювала теорію Мальтуса в щось гранично
узагальнене і таке ж порожнє: поліпшення умов життя доводить, що етичне
приборкання перешкоджає зростанню народонаселення; погіршення ж умов
життя доводить, що відсутність розсудливості веде до убогості і вади.

Будь-якого опонента, що приводив свідоцтва на користь того, що
засоби існування ростуть швидше, ніж населення, втихомирював логічний
висновок: значить, робочий клас практикує “етичне приборкання”.
Залишалося лише одне заперечення: показати, що середній шлюбний вік
насправді не підвищився і рівень позашлюбних народжень не знизився.
Оскільки демографічна статистика того часу не могла підтвердити ні того,
ні іншого, оборона Мальтуса ставала непробивною. Знаходилися небагато,
хто оспорював його теорію, ставлячи під сумнів тезу, ніби контроль над
народжуваністю -• це “убогість і вада”. Тут довід Мальтуса був вельми
простий: людина за своєю природою істота ледача, дозвільна, не схильна
трудитися, якщо йому буде дано легко піти від відповідальності за плоди
його “природних пристрастей”. Мальтусу достатньо було послатися на
громадську думку свого часу, щоб з легкістю відкинути всі так звані
неомальтузіанські обмеження “як внаслідок їх аморальності, так і тому,
що вони усувають необхідні спонукання до старанної праці”.

Таким чином, теорія народонаселення Мальтуса опинилася в небезпечній
близькості до тавтології у вигляді теорії. Якщо ми погоджуємося з
Мальтусом у тому, що контроль над народжуваністю – річ морально негожа,
на його стороні історія зростання народонаселення протягом останніх двох
сторіч: чисельність населення не гальмувалася нічим, окрім “убогості і
вади”. Якщо ж ми, навпаки, знаходимо контроль над народжуваністю
морально виправданим, Мальтус знову-таки має рацію: “етичне приборкання”
в широкому значенні слова – це одне з обмежень зростання населення понад
ресурси продовольства. Теорію Мальтуса неможливо спростувати, оскільки
вона непридатна ні до яких вірогідних або дійсних демографічних
тенденцій: вона претендує на те, щоб описувати реальний мир, але її опис
справедливий за визначенням її власної термінології.

Статистичні викладення Мальтуса непереконливі не стільки тому, що
йому не вистачало доброякісної статистики, скільки через нездатність
його теорії витримати зіткнення з емпіричними даними. Кейнс якось
похвалив цифровий і фактичний матеріал Мальтуса як “доказ, виведений
індуктивним шляхом”, і навіть Маршалл віддав належне тому, що він назвав
“першим випадком ґрунтовного застосування індуктивного методу в
суспільних науках”. Але Мальтус був ближчим до справи, коли в передмові
до другого видання свого “Досвіду” помітив, що, “якщо які-небудь
помилки, крім моєї волі, вкрались в цю роботу, вони не можуть мати
значного впливу на суть моїх міркувань”.

Теорія оптимальної чисельності населення і прожиткового мінімуму
заробітної платні

Одна з труднощів інтерпретації теорії Мальтуса полягає в точному
визначенні поняття перенаселеності. Якщо ми допустимо, що Мальтус під
перенаселеністю мав на увазі ситуацію, коли населення дуже велике, щоб
прогодуватися вітчизняним продовольством, то можливостей зовнішньої
торгівлі цілком достатньо, щоб прогнати Мальтусову примару голоду. Але
іноді Мальтус, а також Нассау Сеніор і Джон Стюарт Мілль давали
істотніше визначення: населення дуже велике для досягнення максимальної
ефективності виробництва, і скорочення його чисельності підвищило б
середній дохід на 1 душу населення. У 1920-х роках це положення
сформувалося у вигляді так званої теорії оптимальної чисельності
населення: якщо населення того або іншого регіону дуже нечисленне для
ведення ефективного виробництва – а “розподіл праці обмежується
масштабом ринку” – або, навпаки, дуже численне, то очевидно, що може
існувати якась проміжна крапка, в якій чисельність населення оптимальна.
Інакше кажучи, оптимальна та чисельність населення, при якій дохід на
душу максимальний. З цієї концепції оптимальної чисельності виходить, що
тенденція зниження рівня заробітної платні до прожиткового мінімуму
свідчить про перенаселеність. Це трактування теорії спирається на
абсолютно механічне розуміння зв’язку між рівнем заробітної платні і
чисельністю населення. У міру адаптації робітники звикають до вищого
життєвого стандарту; прожитковий мінімум підіймається, а зростання
населення сповільнюється до тих пір, поки технічний прогрес не дає цьому
процесу новий поштовх. Якщо прожитковий мінімум – це не біологічно
необхідна сума благ, а, як любив підкреслювати Рікардо, функція “звички
і звичаю”, те твердження, що “заробітна платня знаходиться на рівні
прожиткового мінімуму”, не дає можливості судити про бажану чисельність
населення.

Можна побачити, як несправедливі розхожі представлення
істориків-суспільствознавців, ніби то економісти-класики були
“песимістами”, переконаними у наявності тенденції збереження заробітної
платні на рівні прожиткового мінімуму. В них могли бути інші підстави
для песимізму, але всі вони без виключення вважали, що життєвий рівень
робітників може бути підвищений. Механізм взаємозалежності заробітної
платні і чисельності населення використовувався для демонстрації повної
еластичності довготривалої кривої пропозиції праці, з якої виходить, що
заробітна платня визначається пропозицією незалежно від попиту. Проте
звичайно признавалося, що в реальному житті для адаптації до підвищення
заробітної платні можливо потрібно не менше цілого покоління. Цілком
очевидно, що теорія прожиткового мінімуму заробітної платні – це ніяка
не теорія: прожитковий мінімум береться як щось дане, обумовлене тим, як
трудове населення відноситься до продовження роду, а також, мабуть,
загальним рівнем медичних пізнань. Це всього лише один з прикладів
класичної схильності спрощувати аналіз, зменшуючи число змінних, що
підлягають визначенню. Теорія прожиткового мінімуму явно не годиться для
визначення заробітної платні в якій-небудь конкретній ситуації через
свою безнадійну неоднозначність: ми не можемо знати, про який відрізок
часу йде мова. Наприклад, якщо заробітна платня рівна прожитковому
мінімуму, це значить, що робітники відтворюють свою чисельність в межах
відшкодування природного вибуття: у кожній сім’ї по двоє дітей (ми
відволікаємося від дитячої смертності). Але оскільки приріст
народонаселення звичайно складає позитивну величину і чисельність
робочої сили весь час збільшується, остільки “ринковий” рівень
заробітної платні завжди і у будь-який момент повинен бути вищим, ніж
“природний” прожитковий мінімум.” Яка ж справжня природа того
регулюючого механізму, який знижує заробітну платню, – чи в тому вона,
що інші діти, які при інших обставинах могли б померти в дитинстві,
доживають до працездатного віку? або у тому, що додатковий дохід йде на
збільшення народжуваності? А може, смертність ні при чому, а
народжуваності дано рости так поволі, що душовий дохід постійно зростає?
Названа теорія нам нічим тут не допоможе. Але це ті питання, на які
потрібно мати відповіді, якщо ми хочемо передбачати життєвий рівень
майбутнього.

Походження ренти по Мальтусу і Рікардо.

Рента – так називається вид народного доходу, котрий отримується
через які-небудь особливі переваги або кращі умови. Подібними перевагами
можуть бути для землероба – родючість ґрунту або вигідні умови
місцеположення, для промисловця – володіння секретом виробництва або
привілеєм, для обличчя якої-небудь ліберальної професії – талант або що
виходить за межі середнього рівня мистецтва і т.п. Таким чином рента, в
широкому значенні слова, є доходом, різницею між продуктом або цінністю,
одержуваними при даних вигідніших і менш вигідніших, незважаючи на
однакову кількість витраченої праці і капіталу. рента, у вказаному вище
значенні може бути підрозділена на поземельну, підприємницьку и ренту
таланту.

Мальтус написав особливу книгу, присвячену цьому питанню. Мальтус
брав за початковий пункт пояснення фізіократів і Адама Сміта, тобто він
бачить в ренті “природний результат відомого повідомленого Богом якості
землі, яка дає землі силу прогодувати більше людей, ніж потрібно для її
обробки “. Але у нього рента не результат тільки фізичного закону, вона
є також результатом економічного закону; це значить, що у землі є
винятковий привілей самій створювати попит на свої продукти і, отже,
зберігати і нескінченно збільшувати свій власний дохід і свою власну
цінність. Чому? Тому що народонаселення завжди прагне йти врівні або
навіть обгонити масу засобів існування, інакше кажучи, тому що всюди
народиться щонайменше стільки людей, скільки земля може прогодувати. Це
нове пояснення земельної ренти є висновок із закону Мальтуса, тобто із
закону постійного тиску народонаселення на виробництво.

Нарешті, Мальтус відзначає в ренті ще інший характер, – вірне і
важливе зауваження, те, що при неоднаковій родючості земель вкладені в
них капітали з потреби дають неоднаковий прибуток і ця різниця
(difference) між нормальною висотою прибутку на землі середньої
родючості і вищою нормою прибутку на землях, родючіших, якраз і складає
до вигоди власника родючіших земель спеціальну категорію ренти –
диференціальну ренту, як назвуть її згодом.

Ця рента представлялася Мальтусу, так само як раніше фізіократам,
досконало законною і цілком відповідаючою інтересам суспільства. Для
первинних власників вона була лише справедливою винагородою “за їх силу
і талант”, а для тих, хто пізніше купив землю, вона є такою ж
винагородою, тому що земля ця куплена ними разом з плодами праці і
таланту. Поза сумнівом, вона існує незалежно від праці власника, але це
те ж, що головний виграш, otium cum dignitate (гідне дозвілля), яким є
справедлива винагорода за всяке похвальне зусилля.

Рікардо піде абсолютно новим шляхом. Він радикально порве зв’язок з
навчанням фізіократів і Адама Сміта, яке збереглося ще у Мальтуса, і із
зневагою відкине всяку співпрацю природи в справі створення ренти.

Мальтузіанство сьогодні

Концепція оптимальних розмірів населення – річ, корисна для
розумового розвитку, але заради справедливості слід сказати, що від неї
мало користі для вирішення соціальних питань. На практиці проблема
перенаселеності полягає не в тому, щоб прибрати розрив між реальною і
оптимальною чисельністю населення країни, але в тому, щоб направити
зростання по якійсь оптимальній траєкторії в часі. Навіть якщо б вдалося
знайти, що дана країна в якийсь момент виявилася перенаселеною, процес
руху до оптимуму може змістити саме точку оптимуму; дана теорія нічого
не може сказати про оптимальний напрям зростання і навіть не гарантує
збереження одного разу досягнутого оптимуму. Це нагадує проблему
динамічної рівноваги в теорії цін, і тут таке порівняння особливо
доречне, оскільки позитивний темп зростання народонаселення є, мабуть,
однією з обов’язкових умов досягнення максимального доходу на душу
населення, – у вказаному значенні оптимальна чисельність населення є
неминуче показник динамічний, а не статичний.

Гідність теорії оптимальних розмірів населення полягає у тому, що
вона забезпечує аналітичну основу, яка дозволяє судити про “пере”- або
недонаселеність. Але подібно теорії мальтузіанства вона нічого не може
сказати з приводу найважливішої проблеми – чинників, що визначають
зростання народонаселення. Звичайно, добре відомо, що рівень санітарії і
розвиток медицини впливають на динаміку смертності. Менш ясні закони
народжуваності. Проте теорія мальтузіанства не дає можливості вивчати
рівень народжуваності в якому-небудь зв’язку із загальноприйнятою
економічною теорією, і на перший погляд важко зрозуміти, чому пізніші
економісти не слідували класичному способу пояснення динаміки народжень.
Відмітна особливість класичної теорії народонаселення полягає у тому, що
вона розглядає “виробництво дітей” не як витрату доходу на “споживацькі
блага” ради поточного задоволення душі, а як вкладення в “капітальні
блага”, які принесуть віддачу в майбутньому. По теорії мальтузіанства
виходить, що потомство породжується при постійних витратах – підвищення
попиту на працю неодмінно створює додаткові доходи, що перевершують ці
витрати, і таким чином веде до збільшення народжуваності. Але
реалістичніше припустити, що витрати “виробництва дітей” зростають як в
значенні поточних витрат на виховання дитини, так і в значенні впущеного
заробітку матері. Зростання народонаселення звичайно пов’язане з його
зосередженням в містах, де потенційне заробітчанство матерів росте,
шкільний вік подовжується, і всі разом збільшує витрати на дітей. В той
же час ослаблення сімейних зв’язків, супроводжуюче процес
індустріалізації, зменшує очікувану віддачу від дітей у вигляді їх
витрат на забезпечення батьків в старості. Якщо зіставити постійне
зростання витрат на виховання дітей із зниженням очікуваної віддачі, то
не доводиться дивуватися з того, що в промислово розвинених країнах
народжуваність є спадною функцією від національного доходу. Виходячи з
такого роду простих міркувань, можна було б побудувати економічну теорію
зростання народонаселення у дусі класичної економічної науки.

Проте ніхто з економістів після Мальтуса, не пішов по цьому шляху.
Зниження народжуваності в другій половині XIX в. було пояснено
зовнішньою причиною: зміною “схильності до продовження роду”. На ділі ж
економісти просто перестали займатися дослідженням законів
народонаселення. В результаті вони виявилися не готовими до розуміння,
стали украй актуальними після другої світової війни проблем
перенаселеності слаборозвинених країн. Труднощі, що переживаються
багатьма слаборозвиненими країнами в даний час, пов’язані з тим, що
народжуваність у них висока, як в аграрних країнах, а смертність низька,
як в країнах індустріальних. З часом, у міру економічного розвитку, ці
труднощі зживатимуться, як вони були зжиті в промислово розвинених
країнах Європи, але декілька поколінь жителів слаборозвинених країн ще
стоятимуть перед вибором: або, по Мальтусу, зростання їх населення
контролюватиметься голодом і хворобами, або їм доведеться так чи інакше
вдаватися до свідомого обмеження народжуваності в конфлікті з пануючими
релігійними звичаями. Як завжди, у обох варіантів є завзяті прихильники:
неомальтузіанці стоять на тому, що у відсталих країнах всі зусилля
економічної модернізації слід підпорядкувати задачі контролю над
народжуваністю і робити тільки після успішного рішення цієї задачі, а
деякі марксисти і більшість католиків відкидають будь-які спроби
контролювати народжуваність, вважаючи цей контроль або неефективним без
індустріалізації, або аморальним по суті.

Список використаних джерел:

HYPERLINK “http://www.krugosvet.ru/articles/75/1007592/1007592a1.htm”
www.krugosvet.ru/articles/75/1007592/1007592a1.htm

2. История экономических учений. Издательство «Мысль». Москва, 1965.
Редакционная коллегия: С.Л.Выгодский, В.С.Афанасьев, В.И.Громека.

3. А.В.Аникин. Юность науки. Жизнь и идеи экономистов до Маркса.
Издательство политической литературы. Москва, 1975.

4.История экономических учений. Москва, «Высшая школа» 1983. Авторский
коллектив: Рындина М.Н., Алешина И.В., Аникин А.В. и др

PAGE

PAGE 17

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020